• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of həddən çox artım (138 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
artım accretion noun general
artım augmentation noun general
həddən artıq miqdar bags noun general
artım expanse noun general
həddən artıq ürəyi açıqlıq expansiveness noun general
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting noun general
artım get noun general
həddən artıqlıq immensity noun general
artım increment noun general
həddən artıq overcharge noun general
həddən artıq tez artım overgrowth noun general
həddən artıq tez böyümə overgrowth noun general
həddən artıq tez inkişaf overgrowth noun general
həddən artıq qızdırılma overheat noun general
həddən artıq qızma overheat noun general
həddən artıq gücə malik silahın istifadəsi overkill noun general
həddən artıq yükləmə overload noun general
həddən artıq yüklənmə overload noun general
həddən artıq gərginlik overstrain noun general
həddən artıq stress overstrain noun general
həddən artıq istifadə overuse noun general
həddən artıq aşağı qiymət undercharge noun general
artım development noun general
artım rise noun general
artım surplus noun general
artım surplus stock noun general
artım upgrowth noun general
həddən artıq içkiyə qurşanma crapulence noun general
artım growth noun general
həddən artıq gərginlik overwork noun general
həddən artıq yüklənmə overwork noun general
həddən artıq doyma surfeit noun general
artım raise noun American
həddən çox dəliqanlılıq overheat noun figurative meaning
həddən çox ehtiras overheat noun figurative meaning
iqtisadi artım economic growth noun economy
həddən artıq gərginlik overload noun electrical engineering
artım gain noun general
artım wave noun general
həddən çox artım overflow noun figurative meaning
həddən çox bolluq overflow noun figurative meaning
həddən artıq şişirtmək exalt verb general
həddən artıq qaynamaq overboil verb general
həddən artıq qaynatmaq overboil verb general
həddən artıq overburden verb general
həddən artıq yükləmək overcharge verb general
həddən artıq çətinləşdirmək overcomplicate verb general
həddən artıq mürəkkəbləşdirmək overcomplicate verb general
həddən artıq doldurmaq overcrowd verb general
həddən artıq səylə işləmək overdo verb general
həddən artıq içmək overdrink verb general
həddən artıq yemək overeat verb general
həddən artıq doldurmaq overfill verb general
həddən artıq dolmaq overfill verb general
həddən artıq qızdırmaq overheat verb general
həddən artıq qızmaq overheat verb general
həddən artıq gücə malik silahdan istifadə etmək overkill verb general
həddən artıq yormaq overlabour verb general
həddən artıq yükləmək overload verb general
həddən artıq yüklənmək overload verb general
həddən artıq çox fəhlə işə götürmək overman verb general
həddən artıq çox fəhlə tutmaq overman verb general
həddən artıq yersiz səy göstərmək overplay verb general
həddən artıq tərifləmək overpraise verb general
həddən artıq çox siqaret çəkmək oversmoke verb general
həddən artıq taqətdən salmaq overstrain verb general
həddən artıq üzmək overstrain verb general
həddən artıq yormaq overstrain verb general
həddən artıq vergi qoymaq overtax verb general
həddən artıq aşağı qiymət qoymaq undercharge verb general
həddən artıq aşağı qiymətə almaq undercharge verb general
həddən artıq saxlamaq overtime verb photography
həddən artıq sevmək adore verb general
həddən artıq tərifləmək exalt verb general
gücünü həddən artıq sərf etmək overstrain verb general
həddən artıq işləmək overwork verb general
həddən artıq yazmaq overwrite verb general
həddən artıq dəyər tələb etmək excise verb spoken language
həddən artıq böyük əhəmiyyət vermək overvalue verb figurative meaning
həddən artıq çox bar vermək overbear verb general
həddən artıq çox heyvan ovlamaq overshoot verb general
həddən artıq üzülmək overstrain verb general
həddən artıq yorulmaq overstrain verb general
həddən taqətdən düşmək overstrain verb general
həddən artıq çox əsər yazmaq overwrite verb general
həddən artıq genişləndirmək pad verb general
həddən artıq yorulmuş stale verb general
həddən artıq tərifləmək puff verb general
həddən artıq zəhmət tələb edən backbreaking adjective general
əhalisi həddən artıq olan congested adjective general
həddən artıq exceeding adjective general
həddən artıq excessive adjective general
həddən artıq exorbitant adjective general
həddən artıq coşqun expansive adjective general
həddən artıq fulsome adjective general
həddən artıq immoderate adjective general
həddən çox immoderate adjective general
həddən artıq inordinate adjective general
həddən çox inordinate adjective general
həddən artıq şirin luscious adjective general
həddən artıq balaca minuscule adjective general
həddən artıq kiçik minuscule adjective general
həddən artıq dolu overfull adjective general
həddən artıq böyümüş overgrown adjective general
həddən artıq şəhvət hissinə malik olan oversexed adjective general
həddən artıq şəhvətli oversexed adjective general
həddən artıq yorulmuş overwrought adjective general
həddən artıq dövlətli ultra-rich adjective general
həddən artıq unconscionable adjective general
həddən artıq undue adjective general
həddən artıq seksual sexy adjective spoken language
həddən artıq inadlı assertive adjective general
həddən artıq boya işlədilərək çəkilmiş şəkil painty adjective general
həddən artıq steep adjective spoken language
həddən artıq xərc tələb edən expensive adjective general
həddən artıq yorğun outworn adjective general
həddən artıq prodigal adjective general
həddən artıq colossally adverb general
həddən artıq dreadfully adverb general
həddən artıq exceedingly adverb general
həddən artıq fearfully adverb general
həddən artıq frightfully adverb general
həddən artıq overly adverb general
həddən çox overly adverb general
həddən ziyadə overly adverb general
həddən artıq overmuch adverb general
həddən çox prodigiously adverb general
həddən ziyadə prodigiously adverb general
həddən artıq too adverb general
həddən ziyadə too adverb general
həddən artıq unduly adverb general
həddən artıq unstindingly adverb general
həddən artıq awfully adverb general
həddən artıq desperately adverb general
həddən artıq tənbəl bone idle phrases general
artım on the up grade phrases general
həddən artıq çox one too many phrases general
həddən artıq way over phrases general
vero