• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of həll edilə bilməyən (242 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
tətbiq edilə bilmə adaptablity noun general
sirr saxlaya bilməyən babbler noun general
həll etmə (məhlul) dilution noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
həll olunmayan insoluble noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
həll olunmuş qaz dissolved gas noun general
həll settlement noun general
həll solution noun general
suda həll olan inhibitor water-soluble inhibitor noun general
mübahisənin hakimlər tərəfindən həll edilməsi arbitration noun law
həll ola bilmə dissolubility noun general
həll olunma qabiliyyəti dissolubility noun general
həll edilə bilməyən insoluble noun general
həll edilməz insoluble noun general
həll olma solution noun general
konflikt həll edən trouble-shooter noun general
münaqişə həll edən trouble-shooter noun general
həll etmə arrangement noun general
həll olunmamış pendant noun general
həll etmə resolution noun general
həll etmək adjust verb general
həll etmək dissolve verb general
alovlana bilməyən flame verb general
taleyini qabaqcadan həll etmək foredoom verb general
nəticəni qabaqcadan həll etmək forejudge verb general
həll etmək grapple with verb general
həll etmək settle verb general
həll edilə bilən soluble verb general
həll oluna bilən soluble verb general
izah edilə bilən soluble verb general
həll etmək solve verb general
kiminsə xeyrinə həll etmək decide in smb.'s favor verb general
məsələ həll etmək do a sum verb general
qabaqcadan həll etmək ordain verb general
ixtilafı həll etmək settle the differences verb general
məsələ həll etmək solve a problem verb general
problemi həll etmək solve the problem verb general
məsələni həll etmək solve the question verb general
həll etmək work out verb general
işi həll etmək adjudicate verb general
mübahisəni həll etmək adjudicate verb general
həll etmək arbitrate verb general
həll etmək decide verb general
həll etmək dispose verb general
həll olunmaq dissolve verb general
həll etmək iron verb general
satın həll almaq oil verb general
həll etmək compose verb general
həll etmək determine verb general
qabaqcadan həll etmək foreclose verb general
həll etmək fuse verb general
həll olmaq fuse verb general
həll etməyə cəhd etmək grapple verb general
həll etməyə çalışmaq grapple verb general
həll etmək üçün vermək relegate verb general
həll etmək arrange verb general
həll etmək resolve verb general
həll etmək square verb general
həll etmək fix verb computer
həll etmək dissolve verb general
həll etmək work verb general
həll etmək do verb general
qəbul edilə bilən acceptable adjective general
əldə edilə bilən accessible adjective general
əldə edilə bilən achievable adjective general
analiz edilə bilən analysable adjective general
tətbiq edilə bilən applicable adjective general
əldə edilə bilən approachable adjective general
aid edilə bilən assignable adjective general
izah edilə bilən assignable adjective general
əldə edilə bilən attainable adjective general
yataqdan qalxa bilməyən bedridden adjective general
əminliklə etiraf edilə bilən certifiable adjective general
təsdiq edilə bilən certifiable adjective general
təsnif edilə bilən classable adjective general
etibar edilə bilən credible adjective general
müəyyən edilə bilən definable adjective general
təyin edilə bilən definable adjective general
hiss edilə bilən detectable adjective general
tutuşdurula bilməyən disparate adjective general
həll edən dissolving adjective general
hisslərini gizlədə bilməyən effusive adjective general
qurtarmaq bilməyən endless adjective general
icra edilə bilən executable adjective general
hisslərini gizlədə bilməyən expansive adjective general
izah edilə bilən explainable adjective general
izah edilə bilən explicable adjective general
əldə edilə bilən extractive adjective general
ölçülə bilməyən fathomless adjective general
usanmaq bilməyən fatigueless adjective general
yorulmaq bilməyən fatigueless adjective general
qorxu bilməyən fearless adjective general
fır-fırıldaq bilməyən guileless adjective general
rədd edilə bilən ignorable adjective general
yol verilə bilməyən impermissible adjective general
idxal edilə bilən importable adjective general
həyata keçirilə bilməyən impossible adjective general
yerinə yetirilə bilməyən impracticable adjective general
mümkün edilə bilməyən inaccessible adjective general
qəbuledilə bilməyən inadmissible adjective general
tətbiq edilə bilməyən inapplicable adjective general
müqayisə edilə bilməyən incommensurable adjective general
tutuşdurula bilməyən incommensurable adjective general
müqayisə edilə bilməyən incommensurate adjective general
ifadə edilə bilməyən incommunicable adjective general
sözlə deyilə bilməyən incommunicable adjective general
sübut edilə bilməyən inconclusive adjective general
bir araya sığışa bilməyən inconsistent adjective general
düzəldilə bilməyən incorrigible adjective general
yorulmaq bilməyən indefatigable adjective general
alına bilməyən indefeasible adjective general
təyin oluna bilməyən indefianble adjective general
təsvir oluna bilməyən indescribable adjective general
təsviredilə bilməyən indescribable adjective general
müəyyən edilə bilməyən indeterminable adjective general
təyin edilə bilməyən indeterminable adjective general
ayırd edilə bilməyən indiscernible adjective general
özünü saxlaya bilməyən indiscreet adjective general
həll olunmayan indissoluble adjective general
ayırd edilə bilməyən indistinguishable adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən ineffable adjective general
sözlə deyilə bilməyən ineffable adjective general
ortadan qaldırıla bilməyən ineradicable adjective general
qiymətləndirilə bilməyən inestimable adjective general
izah edilə bilməyən inexplicable adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən inexpressible adjective general
sözlə deyilə bilməyən inexpressible adjective general
borcunu ödəyə bilməyən insolvent adjective general
borcunu verə bilməyən insolvent adjective general
aradan qaldırıla bilməyən insuperable adjective general
aradan qaldırıla bilməyən insurmountable adjective general
kənar edilə bilməyən insurmountable adjective general
qorxu bilməyən intrepid adjective general
düzəldilə bilməyən irrecoverable adjective general
düzəldilə bilməyən irredeemable adjective general
təkzib edilə bilməyən irrefutable adjective general
həyata keçirilə bilməyən irrelizable adjective general
geri qaytarıla bilməyən irremediable adjective general
düzəldilə bilməyən irremediable adjective general
aradan qaldırıla bilməyən irresistible adjective general
ləğv edilə bilməyən irreversible adjective general
səhv edilə bilən mistakable adjective general
qurtarmaq bilməyən never-ceasing adjective general
bir yerdən başqa yerə aparıla bilməyən non-transportable adjective general
əldə edilə bilən obtainable adjective general
həll olunmamış pending adjective general
dərk edilə bilən perceptible adjective general
əldə edilə bilən reachable adjective general
qəbul edilə bilən receivable adjective general
təmir edilə bilən repairable adjective general
islah edilə bilən reparable adjective general
əvəz edilə bilən replacable adjective general
həll olunan solvent adjective general
yorulmaq bilməyən tireless adjective general
nəql edilə bilən transmissable adjective general
əlifbanı bilməyən unalphabeted adjective general
düzəldilə bilməyən unamendable adjective general
təhlil oluna bilməyən unanalysable adjective general
cavab verə bilməyən unanswerable adjective general
nəzarət edilə bilməyən uncontrolled adjective general
həll edilməmiş undecided adjective general
usanmaq bilməyən unfatiguable adjective general
yorulmaq bilməyən unfatiguable adjective general
təsəvvür edilə bilməyən unimaginable adjective general
xəyala gətirilə bilməyən unimaginable adjective general
tələffüz edilə bilməyən unpronounceable adjective general
həll edilməmiş unresolved adjective general
həll olunmamış unresolved adjective general
sakitlik bilməyən unrestful adjective general
yorulmaq bilməyən unrestful adjective general
nəzarət edilə bilməyən unruled adjective general
həll edilməmiş unsolved adjective general
həll olunmamış unsolved adjective general
sözlə deyilə bilməyən unspeakable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unspeakable adjective general
dayandırıla bilməyən unstoppable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unutterable adjective general
dillə deyilə bilməyən unwordable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unwordable adjective general
bilməyən weariless adjective general
çevrilə bilməyən irreducible adjective general
təxmin edilə bilən predictable adjective general
təxmin edilə bilməyən unpredictable adjective general
bərpa edilə bilən renewable adjective general
nüfuz edilə bilən permeable adjective general
təxmin edilə bilən foreseeable adjective general
tətbiq edilə bilən adaptable adjective general
kəsilmək bilməyən incessant adjective general
apelyasiya edilə bilməyən unappealable adjective law
sərbəst dəyişdirilə bilməyən inconvertible adjective finance
xırdalana bilməyən inconvertible adjective finance
izah edilə bilən accountable adjective general
etiraz edilə bilən answerable adjective general
ehtimal edilə bilən assumptive adjective general
güman edilə bilən assumptive adjective general
həll edilmiş attenuated adjective general
qanunla sübut edilə bilən authentic adjective general
haqq-hesabını bilməyən bullheaded adjective general
qabaqcadan nəzərə alına bilməyən contingent adjective general
bir araya sığışa bilməyən dissociable adjective general
ləğv edilə bilən dissoluble adjective general
həll olunmamış dubious adjective general
ayaq üstə dura bilməyən groggy adjective general
şübhə edilə bilən impeachable adjective general
həll olunmayan indecomposable adjective general
bəraət qazandırıla bilməyən indefensible adjective general
haqq qazandırıla bilməyən indefensible adjective general
yorulmaq bilməyən inexhaustible adjective general
bir yerdə dayana bilməyən monkeyish adjective general
təsəvvür edilə bilən notional adjective general
dərk edilə bilən penetrable adjective general
dəf edilə bilən removable adjective general
bilməyən unacquainted adjective general
həll edilməmiş undetermined adjective general
həll olunmamış undetermined adjective general
sözlə deyilə bilməyən utterless adjective general
təsvir oluna bilməyən utterless adjective general
heç nə bilməyən witless adjective general
müalicə edilə bilən treatable adjective general
saxlaya bilməyən incontinent adjective medical
gələcəyi görə bilməyən short-sighted adjective figurative meaning
özünü saxlaya bilməyən explosive adjective general
özünü saxlaya bilməyən uneven adjective general
həll edilməmiş unsettled adjective general
həyata keçə bilməyən wildcat adjective general
özünü saxlaya bilməyən flashy adjective spoken language
təsvir edilə bilməyən nameless adjective general
həll edilməmiş open adjective general
həddini bilməyən hard adjective general
sözlə deyilə bilməyən beyond expression phrases general
müşkül işi həll etmək cut the Gordian knot phrases general
məsələni sülh yolu ilə həll etmək pour oil on troubled waters phrases general
məsələni həll etmək solve a question phrases general
məsələni bir dəfəlik həll edib qurtarmaq to dot the i's phrases general
məsələni bir dəfəlik həll edib qurtarmaq to dot the i's and cross the t's phrases general
suda həll olunan water soluble phrases general
həll etmək work out phrases general
məsələni həll etmək work out a problem phrases general
problemi həll etmək work out a problem phrases general
həll etmək worry out phrases general
öz taleyini özü həll etmək take one's destiny into one's hands phrases general