• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of həqiqətə uyğun olmama (283 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
olmama absence noun general
aydın olmama ambiguity noun general
bəlli olmama ambiguity noun general
təxmini uyğun gəlmə approximation noun general
eyni səsə uyğun assonant noun general
uyğun gəlmə concurrence noun general
uyğun olma concurrence noun general
müvafiq olmama contradiction noun general
uyğun gəlməmə contradiction noun general
həqiqətə uyğunluq credibility noun general
özünə inamı olmama diffidence noun general
bacarığı olmama disability noun general
qabiliyyəti olmama disability noun general
müvafiq olmama discrepancy noun general
uyğun gəlməmə discrepancy noun general
meyili olmama disinclination noun general
tabe olmama disobedience noun general
bərabər olmama disparity noun general
uyğun olmama disparity noun general
razı olmama dissidence noun general
razı olmama falling-out noun general
gələcəyi olmama futurelessness noun general
mükəmməl olmama imperfection noun general
mümkün olmama impossibility noun general
dürüst olmama inaccuracy noun general
xatircəm olmama incertitude noun general
əmin olmama incertitude noun general
müvafiq olmama incompatibility noun general
uyğun gəlməmə incongruity noun general
müvafiq olmama inconsistency noun general
uyğun gəlməmə inconsistency noun general
asılı olmama independence noun general
bərabər olmama inequality noun general
müvafiq olmama inequality noun general
uyğun gəlməmə inequality noun general
dürüst olmama inexactitude noun general
tam dəyərə malik olmama inferiority noun general
təhlükəsiz olmama insecurity noun general
ağlı başında olmama lunacy noun general
uyğun olmayan ittifaq misalliance noun general
tabe olmama non-compliance noun general
tabe olmama nonconformism noun general
tabe olmama nonconformity noun general
mövcud olmama nothingless noun general
olmama nothingless noun general
həqiqətə uyğunluq probability noun general
şöhrətpərəst olmama unambition noun general
tələbkar olmama unambition noun general
real olmama unreality noun general
doğru olmama wrong noun general
düzgün olmama wrong noun general
düzgün olmama irregularity noun general
doğru olmama irregularity noun general
ardıcıl olmama anomaly noun general
həqiqətə uyğunluq appearance noun general
uyğun hala salma conformation noun general
məhkəmənin hökmünə tabe olmama contumacy noun general
xəbəri olmama dark noun general
həqiqətə uyğun olmama fabulousness noun general
xarab olmağa meylli olmama incorruptibility noun general
korlanmağa meylli olmama incorruptibility noun general
mane olmama indulgence noun general
təsiri olmama inefficiency noun general
özündə olmama insensibility noun general
razı olmama non-compliance noun general
uyğun gəlməmə nonconformism noun general
uyğun olmama nonconformism noun general
uyğun gəlməmə nonconformity noun general
uyğun olmama nonconformity noun general
mövcud olmama non-existence noun general
uyğun place noun general
kifayət olmama weakness noun general
vətəndaşlıq hüququ olmama incapacity noun law
vətəndaşlıq hüququ olmama incompetence noun law
olmama non-existence noun philosophical
saz olmama shut-down noun technical
müvafiq olmama non-compliance noun general
uyğun gəlməmə non-compliance noun general
aydın olmama toss-up noun general
məlum olmama toss-up noun general
səsi olmama voicelessness noun general
vaxt cədvəllərinin uyğun gəlməsi connection noun general
uyğun gəlmək accord verb general
uyğun olmaq befit verb general
uyğun gəlmək chord verb general
uyğun olmaq chord verb general
uyğun gəlmək coincide verb general
uyğun olmaq coincide verb general
uyğun gəlmək concur verb general
uyğun olmaq concur verb general
uyğun olmaq correspond verb general
zövqünə uyğun olmamaq displease verb general
uyğun olmaq fit verb general
uyğun gəlmək mesh verb general
uyğun gəlməmək mismatch verb general
uyğun olmaq be a good match verb general
uyğun olmaq be favorable verb general
uyğun olmaq be in life verb general
uyğun geyinmək be suitably dressed verb general
həqiqətə çevrilmək become a reality verb general
uyğun olmaq conform verb general
uyğun gəlmək do for verb general
uyğun olmaq do for verb general
dəbə uyğun geymək dress fashionably verb general
şəraitə uyğun olmaq fit the situation verb general
uyğun olmaq match up verb general
uyğun gəlmək assort verb general
uyğun olmaq assort verb general
uyğun gəlmək chime verb general
uyğun gəlmək cohere verb general
uyğun olmaq comport verb general
fikri uyğun gəlmək concur verb general
uyğun olmaq consort verb general
uyğun gəlmək cotton verb general
uyğun gəlmək fall under verb general
uyğun gəlmək fit verb general
uyğun gəlmək go with verb general
uyğun gəlmək harmonise verb general
uyğun olmaq harmonise verb general
uyğun olmaq parallel verb general
uyğun olmaq pertain verb general
uyğun gəlmək analogize verb archaism
uyğun gəlməmək clash verb general
uyğun gəlmək match verb general
uyğun gəlmək tally verb general
uyğun olmaq tone verb general
uyğun gəlmək group verb general
uyğun gəlmək register verb general
uyğun gəlmək tune verb general
uyğun olmaq tune verb general
uyğun gəlmək connect verb general
uyğun gəlməmək disagree verb general
uyğun gəlmək identify verb general
uyğun olmaq identify verb general
uyğun gəlməmək jar verb general
uyğun gəlmək hit verb general
uyğun gəlmək tie verb general
uyğun olmaq tie verb general
uyğun apposite adjective general
uyğun gələn appropriate adjective general
uyğun olan appropriate adjective general
uyğun apropos adjective general
uyğun gələn apt adjective general
əslinə uyğun authentic adjective general
uyğun becoming adjective general
uyğun gələn befitting adjective general
qanuna uyğun canonical adjective general
qaydaya uyğun canonical adjective general
etiketə uyğun ceremonial adjective general
uyğun chorded adjective general
uyğun gələn coincident adjective general
uyğun gələn commensurate adjective general
uyğun concordant adjective general
uyğun olan concordant adjective general
uyğun gələn conformable adjective general
uyğun olan conformable adjective general
uyğun conforming adjective general
uyğun congenial adjective general
uyğun congruous adjective general
uyğun gələn congruous adjective general
uyğun olan congruous adjective general
uyğun consonant adjective general
uyğun gəlməyən contradictious adjective general
uyğun gələn correspondent adjective general
həqiqətə uyğun credible adjective general
uyğun gəlməyən disproportionate adjective general
uyğun olmayan disproportionate adjective general
uyğun due adjective general
uyğun olan due adjective general
tam uyğun duplicate adjective general
uyğun gələn favourable adjective general
uyğun gələn feat adjective general
uyğun gələn felicitous adjective general
uyğun fit adjective general
uyğun gələn fit adjective general
uyğun fitting adjective general
uyğun gələn fitting adjective general
həqiqətə uyğun olmayan improbable adjective general
məqsədə uyğun olmayan inadvisable adjective general
uyğun gəlməyən inapplicable adjective general
həqiqətə uyğun olmayan inconceivable adjective general
uyğun gəlməyən incongruous adjective general
uyğun gəlməyən inconsistent adjective general
məqsədə uyğun olmayan inexpedient adjective general
daxil olmama non-arrival adjective general
ən uyğun optimal adjective general
uyğun pat adjective general
uyğun pertinent adjective general
uyğun gələn pertinent adjective general
həqiqə uyğun plausible adjective general
uyğun pointful adjective general
uyğun proportional adjective general
uyğun proportionate adjective general
uyğun proportioned adjective general
uyğun gələn qualified adjective general
məntiqə uyğun reasonable adjective general
uyğun relevant adjective general
uyğun respective adjective general
uyğun gələn respective adjective general
uyğun olan respective adjective general
normaya uyğun standard adjective general
modaya uyğun stylish adjective general
uyğun gələn suitable adjective general
anayasaya uyğun olmayan unconstitutional adjective general
konstitusiya uyğun olmayan unconstitutional adjective general
səhiyyə tələblərinə uyğun olmayan unhygienic adjective general
həqiqətə uyğun olmayan unlikely adjective general
zəmanəyə uyğun olmayan unmodern adjective general
uyğun olmayan unseemly adjective general
uyğun olmayan unsuited adjective general
uyğun matching adjective general
uyğun congruent adjective general
modaya uyğun trendy adjective general
uyğun harmonic adjective general
uyğun gələn all-right adjective general
uyğun gələn assorted adjective general
uyğun congenial adjective general
uyğun gələn congenial adjective general
uyğun gəlməyən contradictory adjective general
uyğun gələn correct adjective general
bir-birinə uyğun gəlməyən dissonant adjective general
uyğun eligible adjective general
müəyyən formaya uyğun həyata keçirilən formal adjective general
harmoniya prinsiplərinə uyğun harmonic adjective general
həqiqətə bənzəməyən impossible adjective general
həqiqətə oxşamayan impossible adjective general
həqiqətə uyğun probable adjective general
məntiq uyğun tenable adjective general
mətnə tam uyğun textual adjective general
uyğun worthy adjective general
uyğun agreeable adjective general
modaya uyğun fancy adjective general
uyğun proper adjective general
uyğun gələn proper adjective general
məntiqə uyğun sound adjective general
uyğun gəlməyən untrue adjective general
uyğun gəlməyən frowzy adjective general
uyğun compatible adjective computer
uyğun olmayan incompatible adjective computer
uyğun olaraq accordingly adverb general
uyğun olaraq amenably adverb general
uyğun appropriately adverb general
uyğun olaraq appropriately adverb general
uyğun consistently adverb general
uyğun olaraq consistently adverb general
konstitusiyaya uyğun olaraq constitutionally adverb general
uyğun olaraq correspondingly adverb general
həqiqətə uyğun olmayan tərzdə fabulously adverb general
qanuna uyğun olaraq fairly adverb general
qeyri-uyğun bir şəkildə inadequately adverb general
qanuna uyğun olaraq justly adverb general
məntiqə uyğun olaraq logically adverb general
məntiqə uyğun şəkildə logically adverb general
pedaqoji tələblərə uyğun olaraq pedagogically adverb general
uyğun olaraq proportionately adverb general
uyğun olaraq pursuant adverb general
uyğun olaraq respectively adverb general
qanuna uyğun olaraq rightfully adverb general
uyğun tunefully adverb general
qanuna uyğun olaraq legally adverb general
uyğun according as adverb general
uyğun olaraq according as adverb general
uyğun olaraq according adverb general
dəbə uyğun fashionably adverb general
uyğun suitably adverb general
öz zövqünə uyğun to one's taste adverb general
uyğun olaraq agreeably adverb general
uyğun olaraq on partical grammatical
uyğun olaraq according to preposition general
uyğun olaraq after preposition general
bir şeyə uyğun gəlmək be in tune with smth. phrases general
bir şeylə uyğun olmaq be in tune with smth. phrases general
həqiqətə çevrilmək become a reality phrases general
həqiqətə çevrilmək come true phrases general
qaydaya uyğun oyun fair play phrases general
öz adına layiq olmama infra dignitatement phrases general
yerində olmama out of place phrases general
qaydasında olmama screw loose phrases general
həyata uyğun true to life phrases general
müqaviləyə uyğun hüquqi münasibətlər quasi-contract phrases law
döyüş cədvəlinə uyğun at quarters phrases nautical
ağlı başında olmama screw loose phrases general
uyğun gəlmək work in phrases general
vero