• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

hər: Bir toplunun ayrıca götürülən fərdi, onu təşkil edən şeylərdən hər biri. Hər ada Read more
Translation of hər (199 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hər each adjective general
hər every adjective general
hər all adjective general
hər anyone pronoun general
hər everybody pronoun general
hər whoever pronoun general
hər every pronoun general
hər each pronoun general
hər any pronoun general
hər throughout preposition general
hər halda leastways noun general
hər kəs everyman noun general
çanağın hər tərəfi hip noun general
hər yerdə mövcudluq omnipresence noun general
hər şeyə qadir Almighty noun general
hər yeri dolaşan globetrotter noun general
hər axşam every evening noun general
hər adam everyman noun general
hər şeyə qadirlik omnipotence noun general
hər şeyə inanma credulity noun general
hər kim everyman noun general
hər cümə every Friday noun general
hər şey hodge-podge noun irony
hər şey hotchpotch noun general
hər şeyə inanma gullibility noun general
hər şeydən şübhələnən doubter noun general
hər şeyi whole noun general
hər dərdə dərman panacea noun general
hər şey lost noun spoken language
hər tərəfdən örtmək envelop verb general
hər tərəfdən yağmaq snow verb general
hər biri either adjective general
hər şeyə inanan credulous adjective general
hər tərəfə yayılmış widespread adjective general
hər şeyə inanan cheatable adjective general
hər şeydən şübhələnən distrustful adjective general
hər şeyə inanan gullible adjective general
hər şeylə maraqlanan inquisitive adjective general
hər şeyi bilən hep adjective general
hər il olan annual adjective general
hər kəsə inanan gullible adjective general
hər bir each adjective general
hər tərəfli omnifarious adjective general
hər şeyi bəyənməyən picky adjective general
hər cür whatever adjective general
hər saat olan hourly adjective general
hər şeyi bəyənməyən squeamish adjective general
hər ikinci every-other adjective general
hər il olan anniversary adjective general
hər hansı bir any adjective general
hər şeyə qadir omnipotent adjective general
hər şeyi yeyən omnivorous adjective general
hər şeyə qadir almighty adjective general
hər ikisi both adjective general
hər gün olan everyday adjective general
hər gün quotidian adjective medical
hər ilki anniversary adjective general
hər şeyi udan omnivorous adjective general
hər cür omnifarious adjective general
hər şeyi qavrayan encyclopedic adjective general
hər şeyi bilən omniscient adjective general
hər şeydən iyrənən squeamish adjective general
hər şeydən xəbərdar omniscient adjective general
hər tərəfli all-round adjective spoken language
hər bir every adjective general
hər şeylə maraqlanan curious adjective general
hər yerdə tapılan ubiquitous adjective general
hər tərəfə uzanmış widespread adjective general
hər yanda countrywide adjective general
hər şeyi bilən oracular adjective general
hər şeydən şübhələnən watchful adjective general
hər cür every adjective general
hər şeylə maraqlanan nosy adjective general
hər cür all adjective general
hər gecə olan nightly adjective general
hər iki either adjective general
hər şeydən şübhələnən trustless adjective general
hər kəsə inanan confidential adjective general
hər şeylə maraqlanan nosey adjective jargon
hər şeydən xəbərdar catholic adjective general
hər yerdə countrywide adjective general
hər növ every adjective general
hər ikidən bir alternate adjective general
hər kim any adjective general
hər hansı any adjective general
hər kəs any adjective general
hər vaxt each time adverb general
hər zaman evermore adverb general
hər tərəfdə everywhere adverb general
hər gün daily adverb general
hər yanda everyplace adverb spoken language
hər vasitə ilə everyway adverb general
hər həftə a-week adverb general
hər yerdə anywhere adverb general
hər halda however adverb general
hər tərəfdə around adverb general
hər il annually adverb general
hər tərəfə around adverb general
hər şeydən əvvəl firstly adverb general
hər bir every adverb general
hər şeydən əfsəl best adverb general
hər zaman every time adverb general
hər öynədə every time adverb general
hər yanda anywhere adverb general
hər ay monthly adverb general
hər addımda often adverb general
hər yerə about adverb general
hər yerdə about adverb general
hər harada wherever adverb general
hər birinə apiece adverb general
hər iki tərəfində astride adverb general
hər şeydən çox best adverb general
hər an any moment adverb general
hər dəfə invariably adverb general
hər yerdə throughout adverb general
hər halda though adverb general
hər kəsə inanaraq trustingly adverb general
hər yerdə overall adverb general
hər saat hourly adverb general
hər necə however adverb general
hər an hourly adverb general
hər yerdə olmayan sporadic adverb general
hər hansı whatever adverb general
hər saatdan bir hourly adverb general
hər an momently adverb general
hər yerdə everywhere adverb general
hər vaxt invariably adverb general
hər cəhətdən everyway adverb general
hər halda nonetheless adverb general
hər tərəfdə anywhere adverb general
hər halda anyhow adverb general
hər il anniversarily adverb general
hər tərəfdə about adverb general
hər halda nevertheless adverb general
hər zaman always adverb general
hər yanda everywhere adverb general
hər dəqiqədən bir momently adverb general
hər gecə every night adverb general
hər yerdə aboard adverb general
hər kvartaldan bir quarterly adverb general
hər tərəfə about adverb general
hər dəqiqə momently adverb general
hər vaxt always adverb general
hər vaxt anytime adverb general
hər yana around adverb general
hər halda anyway adverb general
hər tərəfdə throughout adverb general
hər yerdə everyplace adverb spoken language
hər tərəfdə everyplace adverb spoken language
hər dəfə every time adverb general
hər yerə all-over adverb spoken language
hər tərəfə all-over adverb spoken language
hər yerdə all-over adverb spoken language
hər şeydən əvvəl uppermost adverb general
hər cəhətdən throughout adverb general
hər şeydən öncə uppermost adverb general
hər tərəfdə all-over adverb spoken language
hər gecə nightly adverb general
hər dəqiqədən bir momentarily adverb general
hər tərəfə abroad adverb general
hər yana abroad adverb general
hər kəs each pronoun general
hər hansı bir one pronoun general
hər bir each pronoun general
hər bir kəs everyone pronoun general
hər zad everything pronoun general
hər kəs anybody pronoun general
hər biri either pronoun general
hər şey all pronoun general
hər şey everything pronoun general
hər kim somebody pronoun general
hər kim anybody pronoun general
hər nə whatsoever pronoun general
hər birisi either pronoun general
hər kəs everybody pronoun general
hər şey anything pronoun general
hər hansı whatsoever pronoun general
hər dəfə whenever conjunction general
hər halda however conjunction general
hər halda yet conjunction general
hər halda nevertheless conjunction general
hər vaxt whenever conjunction general
hər tərəfdə abroad preposition spoken language
hər yerdə abroad preposition spoken language
hər iki both preposition general
hər iki tərəfində astride preposition general
hər şeyi anything preposition general
hər nə whatever demonstrative pronoun general
hər kim any indefinite pronoun general
hər hansı any indefinite pronoun general
hər adam anybody indefinite pronoun general
hər birisi any indefinite pronoun general
hər istənilən adam anybody indefinite pronoun general
hər bir kəs anybody indefinite pronoun general
hər kəs any indefinite pronoun general
hər dəfə every time phrases general
hər biri per head phrases general
hər yetən every Tom phrases general
hər şey et ceteras plural general