• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

hərəkət: Bir şeyin və ya onun hissələrinin sabit bir nöqtəyə görə öz yerini və ya vəziyyə Read more
Translation of hərəkət (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hərəkət go noun general
hərəkət motion noun general
hərəkət act noun general
hərəkət behaviour noun general
hərəkət deed noun general
hərəkət locomotion noun general
hərəkət action noun general
hərəkət traffic noun general
hərəkət movement noun general
hərəkət move noun general
hərəkət beck noun general
hərəkət progression noun general
hərəkət goings-on noun general
hərəkət stir noun general
hərəkət process noun general
hərəkət work noun general
hərəkət performance noun general
hərəkət tactics noun general
hərəkət dealing noun general
hərəkət travel noun general
hərəkət transaction noun computer
hərəkət step noun general
hərəkət navigation noun computer
hərəkət bearing noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
düşünülməmiş hərəkət thoughtlessness noun general
cəld hərəkət rush noun general
dairəvarı hərəkət circular motion noun general
təkəbbürlü hərəkət swagger noun general
iddialı hərəkət swagger noun general
nalayiq hərəkət misdemeanour noun general
dövri hərəkət circuit noun general
dairəvi hərəkət circuit noun general
yaramaz hərəkət misdeed noun general
abırsız hərəkət impertinence noun general
irəli hərəkət forward motion noun general
hərəkət xidməti train-service noun railway
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
əksinə hərəkət countermove noun general
yaramaz hərəkət misdemeanor noun general
dairəvi hərəkət gyration noun general
cinayətkar hərəkət criminal act noun general
namərd hərəkət low trick noun general
ixtiyari hərəkət free movement noun general
yaramaz hərəkət misdemeanour noun general
nalayiq hərəkət misconduct noun general
irəli hərəkət onward movement noun general
bərabərsürətli hərəkət uniform velocity noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
nalayiq hərəkət misdeed noun general
yersiz hərəkət indelicacy noun general
dairə üzrə hərəkət circuity noun general
qatarların hərəkət cədvəli callboard noun general
xətti-hərəkət tactics noun general
dövri hərəkət circumduction noun general
dala hərəkət countermove noun general
birdən edilən hərəkət flounce noun general
axmaq hərəkət foolery noun general
instinktiv hərəkət instinctive movement noun general
şüurlu hərəkət conscious activity noun general
irəli hərəkət propulsion noun general
layiqsiz hərəkət mean action noun general
qanunazidd hərəkət malpractice noun general
latayır hərəkət cynicism noun general
irəliyə hərəkət progression noun general
irəliyə hərəkət advance noun general
yavaş hərəkət drag noun general
hərəkət qüvvəsi traction noun technical
pis hərəkət evil-doing noun general
lovğa hərəkət swagger noun general
çox iti hərəkət dash noun general
latayır hərəkət cynical act noun general
sürətli hərəkət dash noun general
kəskin hərəkət jerk noun general
həyasız hərəkət impertinence noun general
kəskin hərəkət flounce noun general
hərəkət etmə locomotion noun general
ağılsız hərəkət nonsense noun general
hərəkət edən qüvvə momentum noun general
axmaq hərəkət nonsense noun general
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
yaramaz hərəkət crime noun general
ikinci dərəcəli hərəkət background noun movie
dəli hərəkət extravagance noun general
yavaş hərəkət crawl noun general
fırlanan hərəkət turn noun general
əks-hərəkət countermotion noun general
yersiz hərəkət crime noun general
yüngül hərəkət waff noun general
düşüncəsiz hərəkət indiscretion noun general
qanuna zidd hərəkət offence noun general
hərəkət yeri background noun movie
hərəkət qüvvəsi draught noun general
aldadıcı planlı hərəkət manoeuvre noun general
əksinə hərəkət countermotion noun general
hərəkət məkanı background noun movie
ağılsız hərəkət indiscretion noun general
şıltaq hərəkət capriccio noun general
irəli hərəkət movement noun general
qısa cəld hərəkət whisk noun general
qəfil hərəkət dive noun general
hərəkət edən arakəsmə hatch noun general
hərəkət etmə going noun general
yaramaz hərəkət fault noun general
nalayiq hərəkət fault noun general
təhqiramiz hərəkət outrage noun general
sürətli hərəkət tear noun general
kəskin hərəkət bob noun general
hərəkət tərzi bearing noun general
mənalı hərəkət cock noun general
təsirli hərəkət cock noun general
vicdansızcasına hərəkət etmək act dishonestly verb general
birgə hərəkət etmək coact verb general
tələsik hərəkət etmək scurry verb general
hərəkət etmək act verb general
hərəkət etməyə həvəsləndirmək bestir verb general
hərəkət etmək function verb general
hərəkət etmək go verb general
qabacasına hərəkət etmək act rudely verb general
formal hərəkət etmək act formally verb general
qəti hərəkət etmək act decisively verb general
bacarıqla hərəkət etmək fox verb general
kobud hərəkət etmək brusque verb general
bumeranq kimi hərəkət etmək boomerang verb general
qaba hərəkət etmək brusque verb general
qadın kimi hərəkət etmək ponce verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
dairə üzrə hərəkət etmək orbit verb general
ləyaqətlə hərəkət etmək behave decently verb general
eşşək kimi hərəkət etmək ass verb general
yalançı hərəkət etmək feint verb general
irəliyə hərəkət eləmək push on verb general
cəld hərəkət etmək fox verb general
rəvan hərəkət etmək glide verb general
yanakı hərəkət etmək sidle verb general
hərəkət etməyə imkan verməmək immobilise verb general
ləhləyə-ləhləyə hərəkət etmək loll verb general
təhlükədən qorxmayaraq hərəkət etmək risk verb general
çəpinə hərəkət etmək oblique verb military
tənbəl-tənbəl hərəkət etmək loll verb general
tələsə-tələsə hərəkət etmək scurry verb general
dəstə ilə hərəkət etmək troop verb general
hərəkət etmək walk verb general
təlaş içərisində hərəkət etmək scurry verb general
rəsmi surətdə hərəkət etmək formalise verb general
yöndəmsiz hərəkət etmək wallow verb general
cəld hərəkət etmək twinkle verb general
ehtiyatsız hərəkət etmək piffle verb spoken language
axmaq-axmaq hərəkət etmək clown verb general
tez hərəkət etmək zap verb general
hərəkət etmək hinge verb general
cəld hərəkət etmək switch verb general
sakitcə hərəkət etmək slip verb general
kobud hərəkət etmək assault verb general
birgə hərəkət etmək coordinate verb general
fikirləşmədən hərəkət etmək piffle verb spoken language
birlikdə hərəkət etmək conspire verb general
əlbir hərəkət etmək conspire verb general
birgə hərəkət etmək conspire verb general
hərəkət etmək bear verb general
hərəkət etmək exercise verb general
əks istiqamətdə hərəkət eləmək back verb general
səs-küylə hərəkət etmək buzz verb general
hərəkət etmək pile verb spoken language
təlaşla hərəkət etmək flutter verb general
sürətlə hərəkət etmək flutter verb general
hərəkət etməyə başlamaq quicken verb general
geriyə hərəkət etmək back up verb general
hərəkət etmək run verb general
irəli-geri hərəkət etmək dodge verb general
cəld hərəkət etmək spin verb general
cəld hərəkət etmək whip verb general
tələsik hərəkət etmək rush verb general
düzgün hərəkət etmək hit verb general
hərəkət etmək keep verb general
hərəkət edən onward adjective general
kəskin dartınaraq hərəkət edən jerky adjective general
irəliyə hərəkət etdirən propulsive adjective general
robot kimi hərəkət edən robotic adjective general
vəkalətlə hərəkət edən vicarious adjective general
orbitlə hərəkət edən orbital adjective general
qərbə doğru hərəkət edən westward adjective general
hərəkət edən movable adjective general
tapşırıqla hərəkət vicarious adjective general
qəşəng hərəkət etmək pretty adjective general
sahilə hərəkət edən onshore adjective general
quruya hərəkət edən onshore adjective general
hərəkət edən motional adjective general
hərəkət etməyən motionless adjective general
mobil hərəkət edən mobile adjective general
hərəkət edə bilən animate adjective figurative meaning
pis hərəkət edən stiff adjective general
qarşılıqlı hərəkət inter- prefix general
hərəkət edən tromboz jumping thrombosis phrases medical
qatarın hərəkət cədvəli train table phrases general
qətiyyətsiz hərəkət tipsy lurch phrases spoken language
zərif hərəkət graceful gesture phrases general
hərəkət zolağı navigation bar phrases computer
hərəkət paneli navigation pane phrases computer
sərbəst hərəkət familiarity plural general