• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of hərəkətsiz dayanmaq (93 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
dayanmaq standstill noun general
körpüdə dayanmaq üçün ödənilən rüsum quayage noun nautical
sahil bəndində dayanmaq üçün ödənilən rüsum quayage noun nautical
dayanmaq blow over verb general
dayanmaq cease verb general
ətraflı dayanmaq dwell on verb general
ətraflı dayanmaq dwell upon verb general
dayanmaq float verb general
limanda dayanmaq harbour verb general
öndə dayanmaq head verb general
qəflətən dayanmaq jib verb general
növbəyə dayanmaq queue verb general
uzun müddət hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
uzun zaman hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
dayanmaq stand verb general
ayaqlarını geniş açaraq dayanmaq straddle verb general
şturvalda dayanmaq be at the controls verb general
şturvalda dayanmaq be at the helm verb general
şturvalda dayanmaq be at the wheel verb general
dayanmaq come to a standstill verb general
dalında dayanmaq defend verb general
dayanmaq dwell on verb general
yaxınlıqda dayanmaq hang around verb general
dayanmaq hold out verb general
hərəkətsiz etmək immobilize verb general
dayanmaq put up verb general
lal kimi dayanmaq remain dumb verb general
işsiz-gücsüz dayanmaq stand idly verb general
dayanmaq stand on verb general
ayaq üstə dayanmaq stand on one's feet verb general
sıldırımın kənarında dayanmaq stand on the brink of a precipice verb general
yan dayanmaq stand sideways verb general
lal kimi dayanmaq stand silent verb general
farağat dayanmaq stand still verb general
lal kimi dayanmaq stand still verb general
dalında dayanmaq stand up verb general
dayanmaq stay verb general
mehmanxanada dayanmaq stay at a hotel verb general
astanada dayanmaq stop on the threshold verb general
dalında dayanmaq support verb general
dayanmaq wait verb general
iki lövbər salıb dayanmaq moor verb nautical
ayaqlarını aralı qoyaraq dayanmaq bestride verb general
dayanmaq die away verb general
ətraflı dayanmaq dwell verb general
dayanmaq halt verb general
boş dayanmaq hibernate verb general
hərəkətsiz dayanmaq hibernate verb general
dayanmaq hover verb general
bir-birinə dayanmaq occlude verb general
dayanmaq pause verb general
dayanmaq pull up verb general
hərəkətsiz olmaq stagnate verb general
dayanmaq stall verb general
dayanmaq stop verb general
dayanmaq refuse verb technical
dayanmaq draw up verb general
dayanmaq remit verb general
dayanmaq stick verb general
qəfildən dayanmaq balk verb general
dayanmaq rest verb general
hərəkətsiz olmaq set verb general
hərəkətsiz fixed adjective general
hərəkətsiz immobile adjective general
hərəkətsiz immovable adjective general
hərəkətsiz inactive adjective general
hərəkətsiz inert adjective general
hərəkətsiz motionless adjective general
hərəkətsiz moveless adjective general
hərəkətsiz passive adjective general
hərəkətsiz set adjective general
hərəkətsiz stationary adjective general
hərəkətsiz static adjective general
hərəkətsiz dormant adjective general
hərəkətsiz inoperative adjective general
hərəkətsiz quiescent adjective general
hərəkətsiz quiet adjective general
hərəkətsiz unmoved adjective general
hərəkətsiz wooden adjective general
hərəkətsiz still adverb general
hərəkətsiz stock-still adverb general
hərəkətsiz halda stock-still adverb general
dayanmaq call a halt phrases general
hərəkətsiz buzlaq dead ice phrases general
farağat vəziyyətində dayanmaq halt and freeze phrases general
möhkəm dayanmaq hold on like grim death phrases general
dayanmaq pass off phrases general
lövbərdə dayanmaq ride at anchor phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle on smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle upon smth. phrases general
növbəyə dayanmaq stand in a queue phrases general
yavaş-yavaş işləyib dayanmaq wind down phrases general
kötük kimi dayanmaq stand like a stone phrases general