• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of hər hansı bir təşkilatın yaradıcılarından biri (118 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yerli orqanların və hər hansı bir təşkilatın sərəncamı bylaw noun general
sədrlərdən biri co-chairman noun general
toplanılmış və gizlədilmiş hər hansı bir şey hoard noun general
nalşəkilli hər hansı bir əşya horseshoe noun general
qövsşəkilli hər hansı bir əşya horseshoe noun general
yarımdairəvi hər hansı bir əşya horseshoe noun general
işıq saçan hər hansı bir səma cismi luminary noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir kəs outlier noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir şey outlier noun general
o biri tərəfi overleaf noun general
üç nüsxədən biri triplicate noun general
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmə wallow noun general
sahibkarların inhisarçı birləşmə formalarından biri syndicate noun general
biri aprel All Fools' Day noun general
biri aprel April-fool-day noun general
mülki prosesdə tərəflərdən biri litigant noun law
bir kub santimetr məhlulda olan hər hansı bir maddənin miqdarı titer noun chemistry
biri a noun general
konqresin hər hansı fraksiyasının gizli iclası caucus noun general
gizli təşkilatın iş üsulu conspiracy noun general
hər hansı bir sözün mənbəyi etymology noun general
hər hansı cəmiyyətin tamhüquqlu üzvü freeman noun general
hər hansı bir obyektin kiçik ölçülü modeli miniature noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
özündən əvvəlki hər hansı bir şey predecessor noun general
müəyyən bir təşkilatın başçısı president noun general
müəyyən bir təşkilatın rəhbəri president noun general
saatın dörddə biri quarter noun general
təşkilatın rəhbəri secretary noun general
bir qurtaracaqla o biri qurtaracaq arasında olan məsafə span noun general
Londondakı iki vəkillər cəmiyyətindən biri və onun yerləşdiyi bina temple noun general
o biri səhifəyə keçən qəzət məqaləsi turnover noun general
hər hansı bir elm haqqında elementar bilik alphabet noun figurative meaning
təşkilatın üzvlüyünə qəbul enrolment noun general
bədbəxtlik gətirən hər hansı bir şey hoodoo noun general
beş əkizlərdən biri quintuplet noun general
tutmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
yapışmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
nyu-yorkun beş rayonundan biri borough noun American
dolların dörddə biri quarter noun American
evin ətrafındakı hər hansı çəpərlənmiş sahə outlet noun general
hər hansı bir əsər əsasında opera bəstələmək operatize verb general
o biri taya keçmək overpass verb general
o biri tərəfə keçmək overpass verb general
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmək wallow verb general
bir-biri ilə ədavətli olmaq be at feud with each other verb general
o biri sinifə keçmək get one's remove verb general
hər hansı bir ixtisas qazanmaq qualify verb general
hər hansı bir sahədə mütəxəssis olmağa hazırlanmaq qualify verb general
hər hansı bir faktı təsdiq etmək avow verb law
biri digərini əvəz etmək succeed verb general
biri digərini əvəzləmək succeed verb general
hər hansı bir any adjective general
hər biri either adjective general
ikisindən biri either adjective general
o ya da o biri either adjective general
o biri following adjective general
heç biri neither adjective general
o biri next adjective general
hansı whatever adjective general
hansı olursa olsun whatever adjective general
hansı which adjective general
həm o həm də o biri either adjective general
o biri second adjective general
o biri tərəfdə olan ulterior adjective general
o biri tərəfdə yerləşən ulterior adjective general
biri certain adjective general
hər hansı any adjective general
hər hansı whatever adverb general
hər hansı bir müddətdə at any time adverb general
o biri gün next day adverb general
o biri tərəfdən on the other hand adverb general
bir-biri ilə with each other adverb general
hansı olursa olsun either pronoun general
hər biri either pronoun general
hər hansı bir one pronoun general
hər hansı whatsoever pronoun general
biri certain pronoun general
biri one of pronoun general
biri someone pronoun general
hansı what pronoun general
hansı what sort of pronoun general
hansı which pronoun general
heç biri none pronoun computer
hansı which conjunction general
hansı? which interrogative pronoun general
biri any indefinite adverb general
hansı olursa olsun whoever indefinite adverb general
heç biri any indefinite adverb general
hər hansı any indefinite adverb general
hansı as relative pronoun general
hansı ki as relative pronoun general
hansı ki that relative pronoun general
hansı ki which relative pronoun general
hansı whose relative pronoun general
hansı yerdən whence interrogative adverb general
hansı yerdən? whereabouts interrogative adverb general
hansı yerə? whereabouts interrogative adverb general
hansı vasitə ilə? whereby interrogative adverb general
hansı yolla? whereby interrogative adverb general
hansı yolla? whence interrogative adverb general
hansı mənbədən? where interrogative adverb general
hansı məqsədlə? wherefore interrogative adverb general
hər hansı bir təşkilatın yaradıcılarından biri charter member phrases general
hər hansı bir vəziyyətə gəlmək get off to a state phrases general
hər hansı bir işdə əli olmaq have a finger in the pie phrases general
hər hansı bir işdə barmağı olmaq have a finger in the pie phrases general
o biri tərəfdən on the one hand phrases general
o biri tərəfdən on the other hand phrases general
biri vardı, biri yox idi once upon a time phrases general
o biri dünya other world phrases general
hər biri per head phrases general
biri gün the day after tomorrow phrases general
hansı ... hansıdır? which is which phrases general
hansı əsasla? why so? phrases general
Britaniya kraliçəsinin keşikçilərindən biri Yeoman of the Guard phrases general
Britaniya kralının cangüdənlərindən biri Yeoman of the Guard phrases general
süni olan hər hansı bir şey artificials plural general