• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of hərbi hissədən kənar (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hərbi dəniz nazirliyi admiralty noun general
hərbi güc armipotence noun general
hərbi qüvvə armipotence noun general
hərbi əməliyyatın dayandırılması armistice noun general
hərbi düzülüş array noun general
kənar gəzmə avoidance noun general
hərbi sığınacaq barrack noun general
hərbi əməliyyat meydanı battleground noun general
hərbi əmr battle-order noun general
hərbi intizam battle-order noun general
hərbi nizam battle-order noun general
kənar brim noun general
kənar brink noun general
kənar iş bywork noun general
hərbi əməliyyat campaign noun general
hərbi mükəlləfiyyət conscript noun general
kənar cornice noun general
hərbi məhkəmə court-martial noun general
yüksək sürətli hərbi gəmi cruiser noun general
hərbi xidmətə çağırılan draftee noun general
kənar edging noun general
kənar etmə elimination noun general
kənar etmə exclusion noun general
kənar etmə expulsion noun general
keçmiş hərbi qulluqçu exserviceman noun general
kənar extremity noun general
kənar kerb noun general
kənar margin noun general
hərbi zavodun fəhləsi munitioner noun general
hərbi-dəniz donanması navy noun general
hərbi-dəniz qüvvələri navy noun general
hərbi and oath noun general
hərbi andı pozma oath-breaking noun general
kənar şəxs outsider noun general
kənar outskirts noun general
emalatxanadan kənar iş outwork noun general
zavoddan kənar iş outwork noun general
kənar selvage noun general
kənar shore noun general
hərbi eşelon troop-train noun general
kənar verge noun general
hərbi təyyarə war-plane noun general
hərbi gəmi warship noun general
kənar bank noun general
hərbi həyəcan battle alarm noun general
hərbi hazırlıq battle training noun general
hərbi əməlliyatın dayandırılması ceasation of hostilities noun general
hərbi əməliyyatı dayandırma ceasation of military action noun general
hərbi hazırlıq combat training noun general
hərbi xidmətdən möhlət deferment of military service noun general
kənar edge noun general
hərbi bilet identification card noun general
hərbi gəmi man-of-war noun general
hərbi vəziyyət martial law noun general
hərbi-tibb komissiya medical board noun general
hərbi akademiya Military Academy noun general
hərbi qruplaşma military alignment noun general
hərbi ittifaq military alliance noun general
hərbi baza military base noun general
hərbi intizam military discipline noun general
hərbi texnika military equipment noun general
hərbi çin military rank noun general
hərbi komissariat military registration and enlistment office noun general
hərbi elm military science noun general
hərbi xidmət military service noun general
hərbi qulluq military service noun general
hərbi sursat military supplies noun general
hərbi təlim military training noun general
hərbi ehtiyatlar munition noun general
hərbi zavod munition factory noun general
hərbi liman naval port noun general
hərbi port naval port noun general
hərbi dəniz donanması navy noun general
hərbi and oath of enlistment noun general
kənar adam outsider noun general
hərbi nazir Secretary of State for War noun general
hərbi nazir Secretary of War noun general
hərbi nizamnamə training regulations noun general
hərbi nəqliyyat troop transport noun general
hərbi cani war criminal noun general
hərbi nazirlik War Department noun general
hərbi nazir War Minister noun general
hərbi nazirlik War Office noun general
hərbi təchizat war supplies noun general
hərbi donanma matrosu bluejacket noun spoken language
dayanacaqdan kənar yerdə düşən way-passenger noun American
dayanacaqdan kənar yerdə düşən sərnişin way-passenger noun American
kənar flange noun technical
hərbi hazırlıq vəziyyəti alert noun military
təcrübəli hərbi qulluqçu cadreman noun military
hərbi xidmətə çağırış call up noun military
hərbi xidmətə çağırış call-up noun military
hərbi qulluğa daxil olma enlistment noun military
hərbi texnika artificer noun general
kənar border noun general
hərbi qulluqçular üçün dustaqxana brig noun general
hərbi məktəbin dinləyicisi cadet noun general
hərbi məktəbin tələbəsi cadet noun general
hərbi geyim clothing noun general
hərbi paltar clothing noun general
ordunun hərbi təsərrüfat işlərinə baxan idarə commissariat noun general
hərbi xidmətə çağırış conscription noun general
hərbi düşərgə depot noun general
kənar etmə exemption noun general
kənar foreigner noun general
keşik çəkən hərbi gəmi frigate noun general
kənar hem noun general
hərbi əməliyyatlar hostility noun general
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw noun general
əsas hissədən ayrılmış bir şey outlier noun general
əsas hissədən qopmuş bir şey outlier noun general
təcrübəli hərbi kadr professional noun general
kənar rim noun general
kənar skirt noun general
hərbi qulluqçuların paltarına tikilən bafta nişanı stripe noun general
hərbi diktator warlord noun general
iri hərbi sənaye sahibi warlord noun general
hərbi-dəniz məktəbinin ikinci kurs kursantı youngster noun general
hərbi aviasiya bölməsi squadron noun aeronautics
kənar bezel noun technical
hərbi dükan canteen noun military
hərbi korpus corps noun military
hərbi vahid corps noun military
hərbi əməliyyatlar fight noun military
hərbi xidməti uzatma prolongation noun military
hərbi həyəcan alarm noun general
kənar brow noun general
hərbi dairə command noun general
oyundan kənar edilmiş oyuncuların oturduğu skamya cooler noun general
iki hissədən ibarət olan əşyalar pair noun general
hərbi polis rəisi provost noun general
kənar ridge noun general
hərbi xidmət service noun general
kənar adam stranger noun general
kənar tail noun general
hərbi çağırışdan azad edən komissiya tribunal noun general
hərbi hazırlıq alertness noun military
hərbi toplanış siqnalı assembly noun military
ehtiyatda olanları hərbi xidmətə çağırma recall noun military
kənar curb noun general
hərbi mükəlləfiyyət duty noun general
kənar end noun general
kənar fringe noun general
kənar şəxs outlier noun general
kənar top noun general
hərbi qulluğa götürmə enrolment noun military
kənar boşluq margin noun computer
ehtiyat hərbi qüvvə reserve noun general
hərbi düzüm order noun military
hərbi əməliyyatlar operation noun military
hərbi bölmə outfit noun military
hərbi hissə outfit noun military
meydanın yan xəttdən kənar hissəsi touch noun sport
kənar etmək amove verb general
kənar gəzmək avoid verb general
kənar etmək bench verb general
özündən kənar etmək brush aside verb general
hərbi əməliyyatda iştirak etmək campaign verb general
hərbi xidmətdən kənar etmək cashier verb general
hərbi xidmətə çağırmaq conscript verb general
hərbi məhkəməyə vermək court-martial verb general
kənar etmək depose verb general
kənar etmək dislodge verb general
kənar gəzmək elude verb general
hərbi hazırlıq vəziyyətinə gətirmək embattle verb general
hərbi qaydada düzmək embattle verb general
hərbi qaydada düzülmək embattle verb general
hərbi qulluğa daxil olmaq enlist verb general
kənar etmək foreclose verb general
kənar gəzmək obviate verb general
qanundan kənar elan etmək proscribe verb general
kənar gəzmək shun verb general
kənar etmək translocate verb general
kənar etmək rule out verb general
kənar olmaq bax: kənar gəzmək verb general
kənar düşmək be far from verb general
qanundan kənar elan etmək declare unlawful verb general
könüllü olaraq hərbi xidmətə getmək join up verb general
qanundan kənar elan etmək outlaw verb general
özündən kənar etmək push aside verb general
hərbi rütbədən məhrum etmək reduce verb general
kənar etmək remove verb general
kənar durmaq stand aback verb general
kənar düşmək stand far from verb general
hərbi sursatla təmin etmək ammunition verb military
hərbi xidmətə çağırmaq call up verb general
hərbi xidmətə adam cəlb etmək enlist verb general
hərbi xidmətə adam toplamaq enlist verb general
kənar etmək exclude verb general
kənar etmək obviate verb general
kənar gəzmək parry verb general
kənar etmək sack verb general
işdən kənar etmək cast verb general
kənar etmək cast verb general
hərbi əməliyyat keçirmək operate verb military
kənar etmək bar verb general
kənar budaqları vurmaq pipe verb horticultural
hərbi sursat ammunition adjective general
hərbi cəhətdən qüvvətli armipotent adjective general
hərbi army adjective general
qeyri-hərbi civilian adjective general
kənar collateral adjective general
hərbi combat adjective general
hərbi combatant adjective general
hərbi combative adjective general
iki hissədən ibarət double adjective general
hərbi qüvvələrdə xidmət etmiş ex-service adjective general
hərbi formalı GI adjective general
iki müxtəlif hissədən ibarət olan half-and-half adjective general
kənar edilə bilməyən insurmountable adjective general
kənar lateral adjective general
hərbi martial adjective general
hərbi military adjective general
hərbi-dəniz naval adjective general
doqquz hissədən ibarət ninefold adjective general
kənar out adjective general
ən kənar outermost adjective general
yarım-hərbi paramilitary adjective general
dörd hissədən ibarət quadripartite adjective general
kənar edilmiş removed adjective general
üç hissədən ibarət olan tripartite adjective general
üç hissədən ibarət olan triplicate adjective general
adətdən kənar uncustomary adjective general
hərbi war adjective general
kənar distant adjective general
kənar extraneous adjective general
hərbi xidmətə yararlı fit for military service adjective general
müsabiqədən kənar hors concours adjective general
Yer kürəsindən kənar extraterrestrial adjective astronomical
xətdən kənar offline adjective computer
hərbi hissədən kənar extra-military adjective military
hərbi mənası olan backroom adjective general
kənar circumstantial adjective general
qeyri-hərbi civil adjective general
kənar exterior adjective general
kənar external adjective general
ekrandan kənar offscreen adjective general
hərbi operational adjective general
hərbi hazırlıq vəziyyətində operational adjective general
kənar outside adjective general
hərbi service adjective general
üç hissədən ibarət olan triple adjective general
on iki hissədən ibarət twelvefold adjective general
hərbi warlike adjective general
oyundan kənar out adjective sport
hərbi xidmətə keçməyə borclu bound adjective general
oyundan kənar vəziyyət off adjective sport
qaydadan kənar foul adjective sport
kənar  remote adjective computer
kənar beyond adverb general
hərbi şəkildə martially adverb general
bortdan kənar outboard adverb general
kənar aback adverb general
kənar aloof adverb general
kənar aside adverb general
kənar away adverb general
ölçüdən kənar beyond measure adverb general
kənar extra adverb general
kənar apart adverb general
kənar beside preposition general
hərbi zabit army officer phrases general
hərbi təcrübəsi olan battle-tested phrases general
hərbi bacarığı olan battle-worthy phrases general
həqiqi hərbi xidmətə yararsız olmaq be disabled for active service phrases general
hədəfdən kənar beside the mark phrases general
həqiqi hərbi xidmətə çağırılmaq called up for active service phrases general
hərbi mükəlləfiyyət compulsory military service phrases general
Hərbi Şura Council of War phrases general
hərbi xidmət keçmək do one's military service phrases general
diqqətdən kənar qalmaq escape notice phrases general
səyyar hərbi xəstəxana field hospital phrases general
hərbi xidmətə yararlı fit for service phrases general
kənar etmək get the boot phrases general
hərbi əməliyyat aparmaq keep the field phrases general
hərbi əməliyyata başlamaq keep the field phrases general
hərbi hökumət military government phrases general
hərbi rütbələr military honours phrases general
hərbi and military oath phrases general
hərbi forma military uniform phrases general
hərbi zavod muntion factory phrases general
hədəfdən kənar off the mark phrases general
hərbi əsir prisoner of war phrases general
bir kəsdən kənar gəzmək steer clear of smb. phrases general
bir şeydən kənar gəzmək steer clear of smth. phrases general
NATO-nun birləşmiş hərbi komandanlığının Avropadakı baş qərargahı Supreme Headquarters Allied Powers in Europe phrases general
hərbi əməliyyat aparmaq take field phrases general
hərbi əməliyyata başlamaq take field phrases general
hərbi cinayət war criminal phrases general
hərbi əməliyyatların getdiyi yer war seat phrases general
kənar etmək wink away phrases general
Hərbi Nazirlik War House phrases spoken language
yan xəttdən kənar in touch phrases sport
kənar third party phrases computer
hərbi hava qüvvələri air force phrases military
hərbi hava müdafiəsi air-defense phrases military
hərbi təlim meydanı firing field phrases military
hərbi təlim meydanı firing ground phrases military
son hərbi ehtiram göstərmək üçün hərbi dəstə funeral escort phrases military
hərbi xidmət troop duty phrases military
ümumi hərbi mükəlləfiyyət universal service phrases military
vero