• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of həyata uyğun (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
həyata keçirilmə accomplishment noun general
təxmini uyğun gəlmə approximation noun general
eyni səsə uyğun assonant noun general
uyğun gəlmə concurrence noun general
uyğun olma concurrence noun general
uyğun gəlməmə contradiction noun general
uyğun gəlməmə discrepancy noun general
uyğun olmama disparity noun general
həyata keçirmə execution noun general
həyata keçmə fruition noun general
həyata keçirmə fullfilment noun general
sosial islahatların tədricən həyata keçilirməsi haqqında təlim gradualism noun general
uyğun gəlməmə incongruity noun general
uyğun gəlməmə inconsistency noun general
uyğun gəlməmə inequality noun general
həyata keçirmə materialisation noun general
həyata keçmə materialisation noun general
həyata keçirmə materialization noun general
həyata keçmə materialization noun general
uyğun olmayan ittifaq misalliance noun general
həyata keçirmə performance noun general
həyata keçirmə realisation noun general
həyata keçmə realisation noun general
həyata qayıtma resuscitation noun general
həyata qaytarma resuscitation noun general
həyata keçmə implementation noun general
həyata keçirilmə implementation noun general
həyata keçirilə bilmə feasibility noun general
bir şəxsin hüquqlarının həyata keçirilməsini məhdudlaşdıran şərt census noun general
həyata keçirmə completion noun general
uyğun hala salma conformation noun general
kəbin əlaqələrini həyata keçirmək consummation noun general
həyata keçirmə enforcement noun general
həqiqətə uyğun olmama fabulousness noun general
uyğun gəlməmə nonconformism noun general
uyğun olmama nonconformism noun general
uyğun gəlməmə nonconformity noun general
uyğun olmama nonconformity noun general
həyata baxış philosophy noun general
uyğun place noun general
həyata keçirmə acquittal noun general
uyğun gəlməmə non-compliance noun general
vaxt cədvəllərinin uyğun gəlməsi connection noun general
həyata keçirmə effect noun general
həyata keçirmə exercise noun general
mülki həyata qayıtma readjustment noun general
həyata qayıtma rise noun general
həyata baxış world noun general
həyata keçirmək accomplish verb general
uyğun gəlmək accord verb general
əvvəlki tarixlə həyata keçirmək backdate verb general
köhnə tarixlə həyata keçirmək backdate verb general
uyğun olmaq befit verb general
həyata keçirmək carry through verb general
uyğun gəlmək chord verb general
uyğun olmaq chord verb general
uyğun gəlmək coincide verb general
uyğun olmaq coincide verb general
həyata keçirmək compass verb general
uyğun gəlmək concur verb general
uyğun olmaq concur verb general
uyğun olmaq correspond verb general
zövqünə uyğun olmamaq displease verb general
həyata keçirmək effect verb general
həyata keçirmək effectuate verb general
həyata keçirmək embody verb general
həyata keçirmək execute verb general
uyğun olmaq fit verb general
həyata keçirmək fullfil verb general
həyata keçirmək implement verb general
səlahiyyətini həyata keçirmək mandate verb general
həyata keçirmək materialise verb general
həyata keçmək materialise verb general
uyğun gəlmək mesh verb general
uyğun gəlməmək mismatch verb general
həyata keçirmək occur verb general
həyata keçirmək perform verb general
həyata keçirmək realise verb general
həyata qaytarmaq resuscitate verb general
həyata keçirmək vivify verb general
həyata keçirmək wage verb general
həyata keçirmək actualise verb general
uyğun olmaq be a good match verb general
uyğun olmaq be favorable verb general
həyata keçirilmək be implemented verb general
uyğun olmaq be in life verb general
həyata keçirilmək be put into practice verb general
həyata keçirilmək be realized verb general
uyğun geyinmək be suitably dressed verb general
uyğun olmaq conform verb general
uyğun gəlmək do for verb general
uyğun olmaq do for verb general
dəbə uyğun geymək dress fashionably verb general
həyata keçirmək (qanunu) enforce verb general
şəraitə uyğun olmaq fit the situation verb general
uyğun olmaq match up verb general
həyata keçirmək materialize verb general
həyata tətbiq etmək put into practice verb general
həyata keçirtmək put into practice verb general
uyğun gəlmək assort verb general
uyğun olmaq assort verb general
həyata keçirmək carry out verb general
uyğun gəlmək chime verb general
uyğun gəlmək cohere verb general
uyğun olmaq comport verb general
fikri uyğun gəlmək concur verb general
uyğun olmaq consort verb general
uyğun gəlmək cotton verb general
həyata keçirməmək fail verb general
uyğun gəlmək fall under verb general
uyğun gəlmək fit verb general
uyğun gəlmək go with verb general
uyğun gəlmək harmonise verb general
uyğun olmaq harmonise verb general
uyğun olmaq parallel verb general
uyğun olmaq pertain verb general
tədricən həyata keçirmək phase verb general
tədricən həyata tətbiq etmək phase verb general
həyata keçirmək root verb general
uyğun gəlmək analogize verb archaism
uyğun gəlməmək clash verb general
həyata keçirmək complete verb general
həyata keçirmək do verb general
həyata keçirmək enforce verb general
uyğun gəlmək match verb general
uyğun gəlmək tally verb general
uyğun olmaq tone verb general
həyata keçirmək exercise verb general
uyğun gəlmək group verb general
uyğun gəlmək register verb general
uyğun gəlmək tune verb general
uyğun olmaq tune verb general
həyata keçirmək translate verb figurative meaning
uyğun gəlmək connect verb general
uyğun gəlməmək disagree verb general
uyğun gəlmək identify verb general
uyğun olmaq identify verb general
uyğun gəlməmək jar verb general
səhmlərlə əməliyyat həyata keçirmək operate verb finance
uyğun gəlmək hit verb general
həyata keçirmək make verb general
uyğun gəlmək tie verb general
uyğun olmaq tie verb general
uyğun apposite adjective general
uyğun gələn appropriate adjective general
uyğun olan appropriate adjective general
uyğun apropos adjective general
uyğun gələn apt adjective general
əslinə uyğun authentic adjective general
uyğun becoming adjective general
uyğun gələn befitting adjective general
qanuna uyğun canonical adjective general
qaydaya uyğun canonical adjective general
etiketə uyğun ceremonial adjective general
uyğun chorded adjective general
uyğun gələn coincident adjective general
uyğun gələn commensurate adjective general
uyğun concordant adjective general
uyğun olan concordant adjective general
uyğun gələn conformable adjective general
uyğun olan conformable adjective general
uyğun conforming adjective general
uyğun congenial adjective general
uyğun congruous adjective general
uyğun gələn congruous adjective general
uyğun olan congruous adjective general
uyğun consonant adjective general
uyğun gəlməyən contradictious adjective general
uyğun gələn correspondent adjective general
həqiqətə uyğun credible adjective general
uyğun gəlməyən disproportionate adjective general
uyğun olmayan disproportionate adjective general
uyğun due adjective general
uyğun olan due adjective general
tam uyğun duplicate adjective general
həyata keçirilmiş embodied adjective general
həyata keçirilə bilən enforceable adjective general
həyata keçirilə bilən executable adjective general
uyğun gələn favourable adjective general
uyğun gələn feat adjective general
uyğun gələn felicitous adjective general
uyğun fit adjective general
uyğun gələn fit adjective general
uyğun fitting adjective general
uyğun gələn fitting adjective general
həyata keçirilə bilməyən impossible adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan impossible adjective general
həqiqətə uyğun olmayan improbable adjective general
məqsədə uyğun olmayan inadvisable adjective general
uyğun gəlməyən inapplicable adjective general
həqiqətə uyğun olmayan inconceivable adjective general
uyğun gəlməyən incongruous adjective general
uyğun gəlməyən inconsistent adjective general
məqsədə uyğun olmayan inexpedient adjective general
həyata keçirilə bilməyən irrelizable adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan irrelizable adjective general
həyata keçirilə bilən operable adjective general
ən uyğun optimal adjective general
uyğun pat adjective general
uyğun pertinent adjective general
uyğun gələn pertinent adjective general
heç vaxt həyata keçməyən platonic adjective general
həqiqə uyğun plausible adjective general
uyğun pointful adjective general
həyata keçirilə bilən practicable adjective general
uyğun proportional adjective general
uyğun proportionate adjective general
uyğun proportioned adjective general
uyğun gələn qualified adjective general
həyata keçirilə bilən realisable adjective general
məntiqə uyğun reasonable adjective general
uyğun relevant adjective general
uyğun respective adjective general
uyğun gələn respective adjective general
uyğun olan respective adjective general
normaya uyğun standard adjective general
modaya uyğun stylish adjective general
uyğun gələn suitable adjective general
həyata keçirilməz unattainable adjective general
anayasaya uyğun olmayan unconstitutional adjective general
konstitusiya uyğun olmayan unconstitutional adjective general
səhiyyə tələblərinə uyğun olmayan unhygienic adjective general
həqiqətə uyğun olmayan unlikely adjective general
zəmanəyə uyğun olmayan unmodern adjective general
həyata keçirilməz unreachable adjective general
həyata keçirilməmiş unredeemed adjective general
uyğun olmayan unseemly adjective general
uyğun olmayan unsuited adjective general
həyata inamını itirən world-weary adjective general
uyğun matching adjective general
uyğun congruent adjective general
modaya uyğun trendy adjective general
uyğun harmonic adjective general
uyğun gələn all-right adjective general
uyğun gələn assorted adjective general
uyğun congenial adjective general
uyğun gələn congenial adjective general
uyğun gəlməyən contradictory adjective general
uyğun gələn correct adjective general
bir-birinə uyğun gəlməyən dissonant adjective general
uyğun eligible adjective general
həyata keçirilə bilən feasible adjective general
müəyyən formaya uyğun həyata keçirilən formal adjective general
harmoniya prinsiplərinə uyğun harmonic adjective general
həqiqətə uyğun probable adjective general
məntiq uyğun tenable adjective general
mətnə tam uyğun textual adjective general
həyata keçməmiş unfulfilled adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan visionary adjective general
uyğun worthy adjective general
adi qaydada həyata keçirilən ordinary adjective law
uyğun agreeable adjective general
modaya uyğun fancy adjective general
həyata keçirilə bilən practical adjective general
uyğun proper adjective general
uyğun gələn proper adjective general
məntiqə uyğun sound adjective general
uyğun gəlməyən untrue adjective general
həyata keçə bilməyən wildcat adjective general
uyğun gəlməyən frowzy adjective general
uyğun compatible adjective computer
uyğun olmayan incompatible adjective computer
uyğun olaraq accordingly adverb general
uyğun olaraq amenably adverb general
uyğun appropriately adverb general
uyğun olaraq appropriately adverb general
uyğun consistently adverb general
uyğun olaraq consistently adverb general
konstitusiyaya uyğun olaraq constitutionally adverb general
uyğun olaraq correspondingly adverb general
həqiqətə uyğun olmayan tərzdə fabulously adverb general
qanuna uyğun olaraq fairly adverb general
zor gücü ilə həyata keçirilən forcible adverb general
qeyri-uyğun bir şəkildə inadequately adverb general
qanuna uyğun olaraq justly adverb general
məntiqə uyğun olaraq logically adverb general
məntiqə uyğun şəkildə logically adverb general
pedaqoji tələblərə uyğun olaraq pedagogically adverb general
uyğun olaraq proportionately adverb general
uyğun olaraq pursuant adverb general
uyğun olaraq respectively adverb general
qanuna uyğun olaraq rightfully adverb general
uyğun tunefully adverb general
qanuna uyğun olaraq legally adverb general
uyğun according as adverb general
uyğun olaraq according as adverb general
uyğun olaraq according adverb general
dəbə uyğun fashionably adverb general
uyğun suitably adverb general
öz zövqünə uyğun to one's taste adverb general
uyğun olaraq agreeably adverb general
uyğun olaraq on partical grammatical
uyğun olaraq according to preposition general
uyğun olaraq after preposition general
bir şeyə uyğun gəlmək be in tune with smth. phrases general
bir şeylə uyğun olmaq be in tune with smth. phrases general
həyata gətirmək bring into being phrases general
həyata keçirmək bring into effect phrases general
həyata qaytarmaq bring to life phrases general
həyata keçirmək carry into effect phrases general