• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of half (224 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hilal Əhmər Red Half-Moon noun general
Soğan olsun, nəqd olsun Half a loaf is better than no bread at phrases proverb
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
half yarı noun general
half yarım noun general
half yarısı noun general
half-breed müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs noun general
half-caste qarışıq irqli adam noun general
half-circle yarımdairə noun general
half-dozen yarım düjün noun general
half-fare yarıbilet noun general
half-hearted cəsarətsiz noun general
half-hearted mütərəddid noun general
half-hearted qətiyyəsiz noun general
half-mast endirilmiş vəziyyət noun general
half-moon aypara noun general
half-moon hilal noun general
half-pay yarım maaş noun general
half-penny aşağı əyarlı noun general
half-penny qəpik-quruşa dəyən noun general
half-penny ucuz noun general
half-pound yarım girvənkə noun general
half-pound yarım girvənkə ağırlığında olan şey noun general
half-price yarı qiymət noun general
half-round yarımdairə noun general
half-sister anabir və atabir bacı noun general
half-sister ögey bacı noun general
half-time yarım iş günü noun general
half-time yarım iş həftəsi noun general
half-timer tam həftə işləməyən fəhlə noun general
half-timer yarı işsiz noun general
half-truth yarımgerçəklik noun general
half-word eyham noun general
half-word üstüörtülü söz noun general
half-year yarımil noun general
time-and-a-half əlavə iş vaxtının yarımçıq həcmdə ödənilməsi noun general
half-dark ala-toranlıq noun general
half para noun general
half a kilogram yarımkiloluq noun general
half a meter yarımmetr noun general
half a month yarımay noun general
half a pound yarımgirvənkə noun general
half a ton yarımton noun general
half of the carcass; şaqqalamaq şaqqa noun general
half sleep mürgü noun general
half-and-half yarım-yarımçıqlıq noun general
half-arshin yarımarşın noun general
half-backs yarımmüdafiə noun general
half-baked bread alabişmiş çörək noun general
half-breed dürək noun general
half-brother atabir qardaş noun general
half-dark yarıqaranlıq noun general
half-dependence yarımasılılıq noun general
half-finished product yarımfabrikat noun general
half-finished product yarımməmulat noun general
half-heartedness könülsüzlük noun general
half-heartedness yarımlıq noun general
half-naked yarımçılpaq noun general
half-ripened fruit ala-dəymiş çörək noun general
half-silk yarımipək noun general
half-sister atabir bacı noun general
half-sister qanbir bacı noun general
half-way policy yarımlıq noun general
half-way policy yarı-yarımçıqlıq noun general
half-wit kəmağıl adam noun general
half-wittedness alasəylik noun general
half-year yarımillik noun general
half-track yarım tırtıllı maşın noun American
half-back yarımmüdafiəçi noun sport
half-bred cins olmayan heyvan noun agricultural
half-bred yarımcins noun agricultural
half hissə noun general
half parça noun general
half-breed metis noun general
half-breed mələz noun general
half-hearted laqeyd noun general
half-hearted marağı olmayan noun general
half-time tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı noun general
half-timer dərslərin bir qismindən azad edilmiş şagird noun general
half-year semestr noun general
half semestr noun general
half yarımil noun general
half-hearted tamamilə bir-birinə zidd noun general
half-hearted tamamilə uymayan noun general
half-time oyunun yarısında fasilə noun general
half-time taymlar arasında fasilə noun general
half-breed yarımcins noun agricultural
half tərəf noun law
cover half of one's face with a headkerchief yaşınmaq verb general
cut in half lengthways yarmaq verb general
decrease half yarımçıqlamaq verb general
half-done: be half-done yarılanmaq verb general
half-starved: be half-starved alaqarın olmaq verb general
half-starved: be half-starved ac-yalavac yaşamaq verb general
reduce half yarımçıqlamaq verb general
half qismən adjective general
half yarısı adjective general
half yarıyadək adjective general
half-and-half iki müxtəlif hissədən ibarət olan adjective general
half-baked alaçiy bişmiş adjective general
half-baked yaxşı bişməmiş adjective general
half-blooded metis adjective general
half-blooded mələz adjective general
half-blooded müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş adjective general
half-done yarımçıq edilmiş adjective general
half-done yarımçıq qoyulmuş adjective general
half-hearty həvəssiz adjective general
half-hearty ürəksiz adjective general
half-hourly hər yarım saatdan bir baş verən adjective general
half-hourly hər yarım saatdan bir təkrar olunan adjective general
half-seas-over yarı yolda adjective general
half-way yarı yolda olan adjective general
half-yearly yarimillik adjective general
half a day yarımgünlük adjective general
half in jest yarımciddi adjective general
half-and-half yarım-yarımçıq adjective general
half-and-half yarı-yarı adjective general
half-asleep yarımoyaq adjective general
half-asleep yarıoyaq adjective general
half-asleep yarıyuxulu adjective general
half-baked alabişmiş adjective general
half-bred bədcins adjective general
half-clothed yarıgeymiş adjective general
half-cooked alabişmiş adjective general
half-cooked alaçiy adjective general
half-cooked sütül xörək adjective general
half-cotton iplikli adjective general
half-covered yarımörtülü adjective general
half-damp ala-nəm adjective general
half-day yarımgünlük adjective general
half-dead ölgün adjective general
half-dead yarıcan adjective general
half-dead yarımcan adjective general
half-done ala-yarımçıq adjective general
half-dressed yarıgeymiş adjective general
half-dressed yarımlüt adjective general
half-dressed yarımsoyunmuş adjective general
half-dried ala-nəm adjective general
half-drunk yarımkefli adjective general
half-drunk yarımsərxoş adjective general
half-empty yarıboş adjective general
half-hearted könülsüz adjective general
half-jobless yarımişsiz adjective general
half-made ala-yarımçıq adjective general
half-naked yarıçılpaq adjective general
half-naked yarımlüt adjective general
half-naked yarımsoyunmuş adjective general
half-nomad yarımköçəri adjective general
half-open yarıaçıq adjective general
half-open yarımaçıq adjective general
half-open yarıqapalı adjective general
half-opened aralı adjective general
half-ripe ala-kal adjective general
half-ripen sütül meyvə adjective general
half-ripened ala-dəymiş adjective general
half-ripened ala-sütül adjective general
half-ripened ala-yetişmiş adjective general
half-ruined yarımxaraba adjective general
half-satisfied yarıtox adjective general
half-savage yarımvəhşi adjective general
half-serious yarıciddi adjective general
half-serious yarıgerçək adjective general
half-serious yarımciddi adjective general
half-sick sağ-söykəl adjective general
half-silken yarımipək adjective general
half-starved ac-yalavac adjective general
half-starved alaqarın adjective general
half-starved yarıac adjective general
half-starved yarımac adjective general
half-starved yarıtox adjective general
half-sweet kəmşirin adjective general
half-unripped yarımsökülmüş adjective general
half-witted alasəy adjective general
half-witted dəlisov adjective general
half-witted kəmağıl adjective general
half-woollen yarımyun adjective general
half-yearly yarımillik adjective general
half-year-old yarımillik adjective general
of half an hour yarımsaatlıq adjective general
half-cocked hazırlanmamış adjective American
half-cocked hazırlıqsız adjective American
half-cocked təcrübəsiz adjective American
half demək olar ki adjective general
half-and-half mütərəddid adjective general
half-and-half qətiyyəsiz adjective general
half-done alaçiy adjective general
half-hourly yarımsaatlıq adjective general
half-way güzəştli adjective general
half-way yarımçıq adjective general
half-yearly altı ayda bir dəfə çıxan adjective general
half-yearly yarimildə bir dəfə çıxan adjective general
half-seas-over içkili adjective spoken language
half-seas-over sərxoş adjective spoken language
half-baked bişməmiş adjective figurative meaning
half-baked təcrübəsiz adjective figurative meaning
half-baked çiy adjective general
half-baked lazımınca düşünülməmiş adjective general
half-way yarı yolda adverb general
half yarıbayarı adverb general
half in jest yarımzarafat adverb general
half in jest yarımzarafatla adverb general
half in jest yarızarafat adverb general
half in jest yarızarafatla adverb general
half in jest yarızarafatyana adverb general
half-and-half yarılığa adverb general
half-and-half yarı-yarı adverb general
half-dead ölümcül adverb general
half-heartedly yarıkönül adverb general
half-heartedly könülsüz adverb general
half-seriously yarıciddi adverb general
half-starving ac-acına adverb general
in half yarı adverb general
half-way azqala adverb general
half-way demək olar ki adverb general
half-way qismən adverb general
by half yarısına qədər phrases general
by half yarıyadək phrases general
flag at half-mast azca endirilmiş bayraq phrases general
half as much iki dəfə az phrases general
half cock qoruyucu tətik phrases general
meet smb. half-way bir kəsi yarı yolda qarşılamaq phrases general
hear with half an ear ötəri eşitmək phrases general
see smth. with half an eye bir şeyi dərhal anlamaq phrases proverb
meet smb. half-way kompromisə getmək phrases general
meet smb. half-way qarşılıqlı güzəştə getmək phrases general