• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of hang heavy (185 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
asıma tərzi hang noun general
cür hang noun general
görünüş hang noun general
oturma tərzi hang noun general
tövr hang noun general
müftəxor hang-on noun general
qab dibi yalayan adam hang-on noun general
özgə hesabına yaşayan adam hang-on noun general
ağır su heavy-water noun general
ağır zərbə heavy blow noun general
ağır kreyser heavy cruiser noun general
içki heavy drinker noun general
ağır fraksiya heavy fraction noun general
ağır fraksiyası heavy fraction noun general
cağıltı heavy gurgle noun general
ağır sənaye heavy industry noun general
ağır yük heavy load noun general
mazut yağı heavy oils noun general
ağır cərimə heavy penalty noun general
ağır neft heavy petroleum noun general
ağır neft qalığı heavy petroleum residual noun general
leysan heavy shower noun general
ağır çamadan heavy suitcase noun general
güclü dalğa heavy wave noun general
toppuz short heavy club noun general
qarayaxan adam hang-on noun general
zəhəndə adam hang-on noun general
zəhlətökən adam hang-on noun general
məna hang noun spoken language
xüsusiyyət hang noun spoken language
ümumi məna hang noun spoken language
dağın döşü hang noun general
eniş hang noun general
meyil hang noun general
yamac hang noun general
asmaq hang verb general
araya almaq hang about verb general
dövrələmək hang about verb general
dövrəyə almaq hang about verb general
toplaşmaq hang about verb general
həvəsi olmamaq hang back verb general
sallanmaq hang down verb general
dirənmək hang on verb general
söykənmək hang on verb general
tutmaq hang on verb general
tutub durmaq hang on verb general
yapışmaq hang on verb general
çıxarmaq hang out verb general
asmaq hang up verb general
gupamaq give a heavy blow verb general
sərmək hang verb general
yaxınlıqda dayanmaq hang around verb general
əyri asmaq hang askew verb general
paltarı ipdən asmaq hang clothes on the line verb general
asılı qalmaq hang on verb general
telefondan asılmaq hang on the phone verb general
başını sallamaq hang one's head verb general
başını bayıra çıxarmaq hang out verb general
məskən salmaq hang out verb general
sallanmaq hang over verb general
kağızlamaq hang wallpaper verb general
gücə düşmək injure oneself by taking smth. very heavy verb general
asdırmaq make smb. hang up verb general
asdırmaq order to hang up verb general
asılmaq hang verb general
sallanmaq hang verb general
avaralanmaq hang about verb general
boş-boş gəzmək hang about verb general
küçələri ölçmək hang about verb general
sülənmək hang about verb general
veyllənmək hang about verb general
dala qalmaq hang back verb general
ger qalmaq hang back verb general
dala qalmaq hang behind verb general
ger qalmaq hang behind verb general
inadla davam etdirmək hang on verb general
sadiq qalmaq hang on verb general
asmaq hang out verb general
süründürməyə salmaq hang up verb general
uzatmaq hang up verb general
başının üstünü almaq hang verb general
hədələmək hang verb general
təhlükə altına almaq hang verb general
qorxusu olmaq hang about verb general
təhlükəsi olmaq hang about verb general
cürət etməmək hang back verb general
qorxaqlıq göstərmək hang back verb general
cürət etməmək hang behind verb general
qorxaqlıq göstərmək hang behind verb general
gen olmaq hang verb general
yellənmək hang verb general
qorxu yaratmaq hang about verb figurative meaning
təhlükə yaratmaq hang about verb figurative meaning
havada asılmaq hang verb general
süzmək hang verb general
bərkitmək hang verb general
qayırmaq hang verb general
yapışdırmaq hang verb general
durmaq hang verb general
oturmaq hang verb general
edam etmək hang verb general
ağır heavy adjective general
ağırçəkili heavy adjective general
ağırtərpənən heavy-handed adjective general
bacarıqsız heavy-handed adjective general
ləng heavy-handed adjective general
dağıla bilən top-heavy adjective general
dayanıqsız top-heavy adjective general
düşə bilən top-heavy adjective general
möhkəm olmayan top-heavy adjective general
xumar hang-over adjective general
ağırgövdə heavy adjective general
ağıryüklü heavy adjective general
bərk heavy adjective general
qurs heavy adjective general
sanballı heavy adjective general
tutarlı heavy adjective general
karlı heavy adjective general
əzazil heavy-handed adjective general
küt heavy-handed adjective spoken language
böyük heavy adjective general
güclü heavy adjective general
qüvvətli heavy adjective general
amansız heavy-handed adjective general
daşürəkli heavy-handed adjective general
insafsız heavy-handed adjective general
müstəbid heavy-handed adjective general
qəddar heavy-handed adjective general
rəhmsiz heavy-handed adjective general
zalım heavy-handed adjective general
dərdli heavy-hearted adjective general
həvəssiz heavy-hearted adjective general
kədərli heavy-hearted adjective general
könülsüz heavy-hearted adjective general
qüssəli heavy-hearted adjective general
qəmli heavy-hearted adjective general
ürəksiz heavy-hearted adjective general
yüksək heavy adjective general
zor heavy adjective general
gərgin heavy adjective general
intensiv heavy adjective general
şiddətli heavy adjective general
bol heavy adjective general
çoxlu heavy adjective general
qatı heavy adjective general
sıx heavy adjective general
zəngin heavy adjective general
çətin heavy adjective general
çala-çuxur heavy adjective general
dik heavy adjective general
sərt heavy adjective general
buludlu heavy adjective general
tutqun heavy adjective general
ürək ağrısı ilə with a heavy heart adverb general
ağır zəhmətlə at a heavy cost phrases general
çox çətinliklə at a heavy cost phrases general
anlamaq get the hang of phrases general
yaxşıca tanımaq get the hang of phrases general
sapdan asılı olmaq hang by thread phrases general
tükdən asılı olmaq hang by thread phrases general
şübhə içində boğulmaq hang in doubt phrases general
şübhə içində olmaq hang in doubt phrases general
bir qərara gələ bilməmək hang in the wind phrases general
qeyri-müəyyən vəziyyətdə olmaq hang in the wind phrases general
tərəddüd etmək hang in the wind phrases general
sallanmaq hang loose phrases general
yellənmək hang loose phrases general
sapdan asılı olmaq hang on a thread phrases general
tükdən asılı olmaq hang on a thread phrases general
tükdən asılı olmaq hang on the eyelids phrases general
olmazın zülmü heavy heel phrases general
ağır sənaye heavy industry phrases general
ağır yük heavy load phrases general
buludlu səma heavy sky phrases general
yüksək vergilər heavy taxes phrases general
ağır yük qatarı heavy train phrases general
böyük gəlir əldə etmək notch up heavy gains phrases general
Dəliyə yel ver əlinə bel ver Give a fool rope enough, and he'll hang himself phrases proverb
yarımçıq qalmaq hang on the eyelids phrases general
dişə vurmaq get the hang of phrases figurative meaning
sınayıb bələd olmaq get the hang of phrases figurative meaning
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
hang heavy uzanmaq verb general
hang heavy asta-asta getmək phrases general
hang heavy dabanından daş asmaq phrases general
hang heavy uzanmaq phrases general