• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of happen by chance (84 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əhvalat chance noun general
hadisə chance noun general
sərgüzəşt chance noun general
bic chance-child noun general
qeyri-qanuni uşaq chance-child noun general
gözlənilmədən gələn qonaq chance-comer noun general
gözlənilməz qonaq chance-comer noun general
aman chance noun general
girəvə chance noun general
təsadüf chance event noun general
xoşbəxt təsadüf lucky chance noun general
təsadüf meeting by chance noun general
təsadüfi şey come-by-chance noun spoken language
təsadüf chance noun general
təsadüfi olan chance noun general
təsadüfilik chance noun general
bic come-by-chance noun general
kəbinsiz doğulmuş uşaq come-by-chance noun general
qanunsuz doğulmuş uşaq come-by-chance noun general
əlverişli vaxt chance noun general
münasib fürsət chance noun general
münasib vaxt chance noun general
bəxt chance noun general
müvəffəqiyyət chance noun general
uğur chance noun general
xoşbəxtlik chance noun general
imkan chance noun general
şans chance noun general
cəsarət etmək chance verb general
risk etmək chance verb general
ürək etmək chance verb general
təsadüfən tapmaq chance upon verb general
üstünə çıxmaq chance upon verb general
qarşısına çıxmaq chance upon verb general
baş vermək happen verb general
olmaq happen verb general
vaqe olmaq happen verb general
rastlaşmaq happen in verb general
təsadüfən qarşılaşmaq happen in verb general
qarşısında çıxmaq happen on verb general
rast gəlmək happen on verb general
qarşısında çıxmaq happen upon verb general
rast gəlmək happen upon verb general
üstünə düşmək find by chance verb general
bir kəsə imkan vermək give smb. a chance verb general
macal vermək give smb. a chance verb general
mafar vermək give smb. a chance verb general
meydana gəlmək happen verb general
qarışıqlıq düşmək happen verb general
başa gəlmək happen verb general
təsadüfən qarşılaşmaq happen to meet verb general
yaxşı şansı olmaq have a good chance verb general
girəvəyə düşmək have chance verb general
qulaqucu eşitmək hear by chance verb general
imkan axtarmaq look for the chance verb general
fürsəti əldən qaçırmaq lose the chance verb general
girəvəyə salmaq seek for chance verb general
fürsəti əldən vermək waste a chance verb general
təsadüfən baş vermək chance verb general
aşkar olmaq happen verb general
məlum olmaq happen verb general
baş çəkmək happen in verb American
dəymək happen in verb American
bəxti gətirmək happen verb general
müvəffəq olmaq happen verb general
müyəssər olmaq happen verb general
nəsib olmaq happen verb general
gözlənilməyən chance adjective general
təsadüfi chance adjective general
gəlişigözəl by chance adjective general
nagahani by chance adjective general
şanslı having good chance adjective general
şanssız without chance adjective general
bilmədən by chance adverb general
bilməyərəkdən by chance adverb general
təsadüfən by chance adverb general
gəlişigözəl by chance adverb general
bilmədən off-chance: on the off-chance adverb general
ümüdi olmaq stand a good chance phrases general
şansı olmaq stand a good chance phrases general
risq eləmək take a chance phrases general
qorxulu işə girişmək take a chance phrases general
hər şey ola bilər Anything may happen phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
happen by chance təsadüf etmək verb general
vero