• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of happen to meet (79 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
baş vermək happen verb general
olmaq happen verb general
vaqe olmaq happen verb general
rastlaşmaq happen in verb general
təsadüfən qarşılaşmaq happen in verb general
qarşısında çıxmaq happen on verb general
rast gəlmək happen on verb general
qarşısında çıxmaq happen upon verb general
rast gəlmək happen upon verb general
görüşmək meet verb general
rastlaşmaq meet verb general
üz-üzə gəlmək meet verb general
qarşılamaq go out to meet verb general
meydana gəlmək happen verb general
qarışıqlıq düşmək happen verb general
başa gəlmək happen verb general
təsadüf etmək happen by chance verb general
çatışdırmaq make both ends meet verb general
rastlaşdırmaq make smb. meet with smb. verb general
pişvaz etmək meet verb general
qabaqlaşmaq meet verb general
qarşılamaq meet verb general
qarşılaşmaq meet verb general
rast gəlmək meet verb general
veksel ödəmək meet a bill verb general
çeki ödəmək meet a cheque verb general
əskiyi ödəmək meet a deficit verb general
kəsiri ödəmək meet a deficit verb general
xirid etmək meet a sale verb general
qovuşmaq meet again after a long absence verb general
qəzaya uğramaq meet an accident verb general
üz göstərmək meet coldly verb general
işi ilişiyə düşmək meet difficulties verb general
üzləşmək meet face to face verb general
bağlı iclas keçirmək meet in closed session verb general
qapalı iclas keçirmək meet in closed session verb general
bağlı iclas keçirmək meet in private session verb general
xüsusi məclisə yığışmaq meet in special session verb general
vüsala çatmaq meet one's darling verb general
ehtiramla qarşılamaq meet respectfully verb general
bir kəsi soyuq qarşılamaq meet smb. coldly verb general
bir kəslə gec-gec görüşmək meet smb. seldom verb general
bir kəsi duz-çörəklə qarşılamaq meet smb. with an offering of bread and salt verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin tələbatını ödəmək meet smb.'s needs verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
istiqbala çıxmaq meet solemnly verb general
təlabata cavab vermək meet the requirements verb general
tələbə cavab vermək meet the requirements verb general
razı salmaq meet the wishes verb general
avariyaya düşmək meet with an accident verb general
bədbəxtliyə düçar olmaq meet with disaster verb general
bəlaya düçar olmaq meet with disaster verb general
bəlaya rast gəlmək meet with disaster verb general
nəhsə düşmək meet with some kind of obstacle verb general
aşkar olmaq happen verb general
məlum olmaq happen verb general
tanış olmaq meet verb general
baş çəkmək happen in verb American
dəymək happen in verb American
bəxti gətirmək happen verb general
müvəffəq olmaq happen verb general
müyəssər olmaq happen verb general
nəsib olmaq happen verb general
qarşılaşmaq meet verb general
ödəmək meet verb general
gücbəla ilə dolanmaq make both ends meet phrases general
çətinliklə dolanmaq make both ends meet phrases general
günü günə calamaqla ayı başa vurmaq make both ends meet phrases general
bir kəsi yarı yolda qarşılamaq meet smb. half-way phrases general
bir şeyi nifrətlə qarşılamaq meet smth. with repulsion phrases general
ümidləri doğrultmaq meet to expectations phrases general
vüsala çatmaq meet one's darling phrases general
hər şey ola bilər Anything may happen phrases general
başını dolandırmaq make both ends meet phrases general
kompromisə getmək meet smb. half-way phrases general
qarşılıqlı güzəştə getmək meet smb. half-way phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
happen to meet təsadüfən qarşılaşmaq verb general
vero