• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of haqq hesab kəsmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hesab account noun general
hesab arithmetic noun general
hesab haqqında bilik arithmetic noun general
hesab bill noun general
kərpic kəsmək üçün palçıq brick-earth noun general
hesab calculation noun general
haqq-hesab count noun general
hesab count noun general
haqq equitableness noun general
haqq equity noun general
haqq fee noun general
naxış kəsmək üçün nazik mişar fretsaw noun general
etibarsız hesab etmə nullification noun general
hesab numeration noun general
hesab reckoning noun general
haqq remuneration noun general
haqq right noun general
haqq warranty noun general
haqq-hesab cədvəli payroll noun general
haqq-hesab kitabçası payroll noun general
haqq disbursement noun general
haqq-hesab account noun general
hesab kitabı account-book noun general
haqq-hesabın yoxlanması audit noun general
haqq-hesab calculation noun general
haqq-hesab computation noun general
cari hesab current account noun general
günəmuzd haqq pay by the day noun general
haqq payment noun general
şəxsi hesab personal account noun general
hesab reckon noun general
pas rust; pas kəsmək noun general
haqq salary noun general
haqq truth noun general
haqq wages noun general
haqq-hesab invoice noun medical
hesab invoice noun medical
hesab score noun sport
haqq sooth noun archaism
hesab computation noun general
eyni hesab deuce noun general
hesab evaluation noun general
haqq dünyası heaven noun general
hesab reckoning noun general
haqq rightfulnes noun general
haqq tribute noun general
haqq warrant noun general
haqq qazandırma alibi noun spoken language
hesab figure noun spoken language
hesab expense noun figurative meaning
hesab chit noun general
haqq due noun general
kərpic kəsmək üçün gil loam noun general
haqq-hesab score noun general
hesab tally noun general
sərnişinlərin və yüklərin keçiddən daşınması və ona görə haqq alınma hüququ ferry noun law
hesab check noun general
restoranda hesab check noun general
haqq-hesab tick noun general
hesab tick noun general
haqq-hesab tab noun spoken language
hesab tab noun spoken language
haqq charge noun general
hesab charge noun general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
haqq qazandırmaq acquit verb general
haqq qazandırmaq acquit of verb general
haqq qazandırmaq acquitt verb general
iş kəsmək adjudicate verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
əlaqəsini kəsmək apostatize verb general
doğru hesab etmək approve verb general
balta ilə kəsmək axe verb general
saçı kəkil kəsmək bang verb general
başını kəsmək behead verb general
çəp kəsmək bevel verb general
hesab təklif etmək bid verb general
kəsmək block verb general
kəsmək blow over verb general
kəsmək break off verb general
əlaqəni kəsmək break with verb general
heyvan kəsmək butcher verb general
kəsmək cease verb general
can ətini kəsmək chine verb general
kəsmək chop verb general
müzakirəni kəsmək closure verb general
zərb kəsmək coin verb general
hesab etmək compute verb general
günahkar hesab etmək convict verb general
kəsmək cut verb general
kəsmək cut back verb general
bəndlə qabağını kəsmək dam verb general
qabağını kəsmək dam verb general
başını kəsmək decapitate verb general
hesab etmək deem verb general
kəsmək desist verb general
ümidini kəsmək despair verb general
əlaqəsini kəsmək detach verb general
kəsmək disconnect verb general
kəsmək discontinue verb general
əlaqəsini kəsmək disjoin verb general
kəsmək disjoint verb general
kəsmək dissect verb general
əlaqəsini kəsmək dissociate verb general
əlaqəsini kəsmək disunite verb general
kəsmək engrave verb general
bərabər hesab etmək equate verb general
nəslini kəsmək extirpate verb general
kökünü kəsmək extirpate verb general
təqsirkar hesab etmək fault verb general
geniş kəsmək full verb general
kəsmək hack verb general
yolu kəsmək head back verb general
qabağını kəsmək head back verb general
yolu kəsmək head off verb general
qabağını kəsmək head off verb general
kəsmək hew verb general
diz vətərini kəsmək hock verb general
kəsmək incise verb general
kəsmək indent verb general
günahkar hesab etmək indict verb general
kəsmək interrupt verb general
sözünü kəsmək interrupt verb general
kəsmək intersect verb general
kəsmək isolate verb general
haqq qazandırmaq justify verb general
bıçaqla kəsmək knife verb general
kəsmək levy verb general
əyri-üyrü kəsmək lop verb general
çox qısa kəsmək lop verb general
kəsmək mangle verb general
kəsmək mint verb general
kəsmək notch verb general
qabağını kəsmək obscure verb general
kəsmək obstruct verb general
yolunu kəsmək occlude verb general
hesab etmək opine verb general
kəsmək pare verb general
qanadını kəsmək pinion verb general
hesab etmək presume verb general
kəsmək prune verb general
daş kəsmək quarry verb general
hesab etmək reckon verb general
hesab etmək regard verb general
kəsmək rive verb general
kəsmək rupture verb general
pas kəsmək rust verb general
bıçqı ilə kəsmək saw verb general
kəsmək saw verb general
mişar ilə kəsmək saw verb general
qayçı ilə kəsmək scissor verb general
kəsmək scrimp verb general
cəza kəsmək sentence verb general
iş kəsmək sentence verb general
əlaqəsini kəsmək separate verb general
düyünü gövdədən kəsmək sever verb general
kəsmək sever verb general
kəsmək shred verb general
xırda-xırda kəsmək shred verb general
kəsmək skimp verb general
kəsmək slattern verb general
kəsmək slaughter verb general
dilim-dilim kəsmək slice verb general
parça-parça kəsmək slice verb general
uzununa kəsmək slit verb general
qayçı ilə cəld kəsmək snip verb general
qayçı ilə tələsik kəsmək snip verb general
sözünü kəsmək snub verb general
kəsmək stanch verb general
qabağını kəsmək stem verb general
kəsmək stint verb general
zolaq-zolaq kəsmək strip verb general
hesab etmək suppose verb general
ucunu kəsmək top verb general
eninə kəsmək transect verb general
köndələn kəsmək transect verb general
kəsmək traverse verb general
kəsmək truncate verb general
kəsmək undercut verb general
az əmək haqq vermək underpay verb general
kəsmək unrip verb general
haqq qazandırmaq warrant verb general
süddən kəsmək wean verb general
kəsmək scotch verb general
haqq-hesab kəsmək account off verb general
şərt kəsmək agree verb general
qarşısını kəsmək bar verb general
ağlı kəsmək be able to understand verb general
duz-çörək kəsmək be an old friend verb general
özünə haqq-hesab vermək be aware verb general
hesab olunmaq be considered verb general
hesab olunmaq be counted verb general
duz-çörək kəsmək be old friends verb general
özünə haqq-hesab verməmək be unaware verb general
kəsmək block verb general
qarşısını kəsmək block up verb general
basıb-kəsmək brag verb general
kəsmək break verb general
aranı kəsmək break off relations verb general
gediş-gəlişi kəsmək break off with verb general
asetilen olduğu ilə kəsmək burn off verb general
salamı kəsmək cease relations verb general
parça-parça kəsmək chop verb general
qiymə-qiymə kəsmək chop verb general
kəsmək chop off verb general
kəsmək clip off verb general
eninə kəsmək cut across verb general
qatbaqat kəsmək cut in layers verb general
qat-qat kəsmək cut in layers verb general
iri kəsmək cut into large pieces verb general
dilim kəsmək cut into slices verb general
kəsmək cut off verb general
sözünü kəsmək cut smb. short verb general
kartı kəsmək cut the cards verb general
maaşları kəsmək cut wages verb general
söz kəsmək decide verb general
lək kəsmək dig beds verb general
rişə sini kəsmək dig up by the roots verb general
əlaqəni kəsmək diverge verb general
hesab etmək estimate verb general
əhədini kəsmək exhaust verb general
kökünü kəsmək extirpate verb general
qiymət kəsmək fix the price verb general
saxta pul kəsmək forge verb general
kəsmək hackle verb general
kələyini kəsmək kill verb general
qurban kəsmək kill as a sacrifice verb general
hesab çəkmək make calculation verb general
qiymə-qiymə kəsmək mince verb general
pul kəsmək mint coins verb general
sikkə kəsmək mint coins verb general
kərpic kəsmək mould bricks verb general
göbəyini kəsmək navel-string: cut the navel-string verb general
göbəkbağını kəsmək navel-string: cut the navel-string verb general
özünə haqq-hesab verməmək not to realize verb general
hesab açmaq open an account verb general
hesab açmaq open the score verb general
yolunu kəsmək pass through verb general
haqq-hesabını üzmək pay off verb general
kələyini kəsmək perish verb general
ayağını kəsmək prohibit smb.'s visiting verb general
ağlı kəsmək realize verb general
özünə haqq-hesab vermək realize verb general
haqq-hesabı çürütmək reckon verb general
kəbin kəsmək register the marriage verb general
nigah kəsmək register the marriage verb general
kəsmək rupture verb general
kəsmək saw off verb general
haqq-hesabı çürütmək settle up verb general
kəsmək shear verb general
zol-zol kəsmək shred verb general
kəsmək shut off verb general
dilim kəsmək slice verb general
tikə-tikə kəsmək slice verb general
hesab xətkeşi slide-ruler verb general
kəsmək snip verb general
kəsmək snip off verb general
kəlmə kəsmək speak to verb general
hesab çəkmək square accounts verb general
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light verb general
səsini kəsmək stop one's talk verb general
yolunu kəsmək stop smb. verb general
qanı kəsmək stop the blood verb general
gülüşü kəsmək suppress one's laughter verb general
kəlmə kəsmək talk with verb general
basıb-kəsmək threaten verb general
əhədini kəsmək tire out verb general
süddən kəsmək wean verb general
kəsmək amputate verb medical
hesab yazmaq invoice verb medical
qarşısını kəsmək oppilate verb medical
qüvvəsini itirmiş hesab etmək invalidate verb law
hesab etmək account verb general
hesab etmək ascribe verb general
ağrını kəsmək balsam verb general
hesab etmək believe verb general
kəsmək beset verb general
əlaqəni kəsmək break away verb general
kol-kos kəsmək üçün bıçaq bushwhacker verb general
qarşısını kəsmək check verb general
kəsmək chisel verb general
kəsmək clip verb general
günahkar hesab etmək condemn verb general
hesab etmək count verb general
kub formasında kəsmək cube verb general
qabağını kəsmək dam verb general
hesab etmək declare verb general
əlaqəsini kəsmək disconnect verb general
kəsmək divorce verb general
iş kəsmək doom verb general
kəsmək end verb general
haqq qazandırmaq excuse verb general
üzürlü hesab etmək extenuate verb general
hesab etmək fancy verb general
sözünü kəsmək gravel verb general
buynuzu kəsmək horn verb general
kəsmək intercept verb general
kəbin kəsmək marry verb general
nikah kəsmək marry verb general
vero