• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of hard (185 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
Milçək bir şey deyil, könül bulandırır Hard words break no bones phrases proverb
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
almond which has hard shell and bitter taste daşbadam noun general
hard breathing tısıltı noun general
hard coal antrasit noun general
hard coal daş kömür noun general
hard cover bərk cild noun general
hard cover qalın cild noun general
hard drinker içki noun general
hard frost sazaq noun general
hard ground with stones and clods daş-kəsəklik noun general
hard labor katorqa noun general
hard palate sərt damaq noun general
hard rubber bərk rezin noun general
hard times çətin vaxt noun general
hard times qaragünçülük noun general
hard vowel qalın sait noun general
hard-boiled egg bərk bişmiş yumurta noun general
hard-heartedness daşürəklilik noun general
hard-heartedness hissizlik noun general
hard-heartedness kafirlik noun general
hard-up: one who is hard-up əliaşağı noun general
hard-wearing fabric davamlı parça noun general
hard-working person işlək adam noun general
trying hard cəhd noun general
hard-rubber ebonit noun technical
hard-pan sərt torpaqaltı lay noun geological
hard-pan sərt torpaqaltı təbəqə noun geological
hard-pan əsas xüsusiyyət noun geological
hard-pan əsas keyfiyyət noun geological
be a hard drinker küpünə girmək verb general
be hard of hearing pis eşitmək verb general
become hard sərtləşmək verb general
become hard codlaşmaq verb general
breathe hard tısıldamaq verb general
cause smb. to work hard tərlətmək verb general
drink hard bərk içmək verb general
drink hard sərxoş olmaq verb general
drink hard sərxoşluq etmək verb general
drink hard küpünə girmək verb general
drive a hard bargain qiyməti yuxarı qaldırmaq verb general
drive smb. hard sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq verb general
follow hard on smb.'s heel bir kəslə dabanbasma getmək verb general
follow hard on smb.'s heel bir kəsi daban-dabana izləmək verb general
get hard bərkimək verb general
hard-up: be hard-up korluq çəkmək verb general
have a hard time zillət çəkmək verb general
hit hard bərk vurmaq verb general
hold hard bərk tutmaq verb general
make hard sərtləşdirmək verb general
pull hard bərk çəkmək verb general
pull hard bərk dartmaq verb general
think hard möhkəmcə fikirləşmək verb general
try hard bərk çalışmaq verb general
work hard gərgin işləmək verb general
work hard ciddi işləmək verb general
work hard külüng çalmaq verb general
work hard özünü oda-közə atmaq verb general
work hard zəhmətə qatlaşmaq verb general
hard bərk adjective general
hard sərt adjective general
hard-faced amansız adjective general
hard-faced rəhmsiz adjective general
hard-faced sərt adjective general
hard-fisted acgöz adjective general
hard-fisted əlibərk adjective general
hard-fisted simic adjective general
hard-fisted tamahkar adjective general
hard-fisted xəsis adjective general
hard-headed hiyləgər adjective general
hard-headed öz xeyrini bilən adjective general
hard-headed qənaətcil adjective general
hard-headed sərhesab adjective general
hard-hearted amansız adjective general
hard-hearted daşürəkli adjective general
hard-hearted hissiz adjective general
hard-hearted mərhəmətsiz adjective general
hard-hearted rəhmsiz adjective general
hard-hearted sərt adjective general
hard məşəqqətli adjective general
hard qulağıağır adjective general
hard zillətli adjective general
hard of hearing ağıreşidən adjective general
hard of understanding dəyməmiş adjective general
hard-earned zəhmət ilə qazanılan adjective general
hard-hearted əzazil adjective general
hard-hearted qəlbsiz adjective general
hard-mouthed başıbərk adjective general
hard-mouthed ipəyatmaz adjective general
hard-mouthed yolagəlməz adjective general
hard-up əliaşağı adjective general
hard-wearing davamlı adjective general
hard-working əməksevən adjective general
hard-working işlək adjective general
hard-working zəhmətkeş adjective general
hard-working zəhmətsevən adjective general
hard-working işcil adjective general
hard ağır adjective general
hard cod adjective general
hard qara adjective general
hard qəliz adjective general
hard-headed inadcıl adjective general
hard-headed tərs adjective general
hard güclü adjective general
hard çətin adjective general
hard gərgin adjective general
hard müşkül adjective general
hard bişkin adjective general
hard bişmiş adjective general
hard möhkəm adjective general
hard sağlam adjective general
hard sınaqdan çıxmış adjective general
hard amansız adjective general
hard ciddi adjective general
hard qəddar adjective general
hard qəti adjective general
hard rəhmsiz adjective general
hard zalım adjective general
hard çətinliklərlə dolu adjective general
hard soyuq adjective general
hard şiddətli adjective general
hard kəskin adjective general
hard kobud adjective general
hard qaba adjective general
hard çalışqan adjective general
hard işə canyandıran adjective general
hard səyli adjective general
hard aludə adjective general
hard həddini aşan adjective general
hard həddini bilməyən adjective general
hard dayanıqlı adjective general
hard dözümlü adjective general
hard mətin adjective general
hard sabit adjective general
hard səbatlı adjective general
hard yenilməz adjective general
hard acgöz adjective general
hard gözüdoymaz adjective general
hard simic adjective general
hard tamahkar adjective general
hard xəsis adjective general
hard cəhdlə adverb general
hard ciddi adverb general
hard ciddiyyətlə adverb general
hard gərgin adverb general
hard güclü adverb general
hard qızğın adverb general
hard qızğın surətdə adverb general
as hard as bərk-bərk adverb general
hard çətin adverb general
hard karlı adverb general
hard-heartedly kafircəsinə adverb general
hard cidd-cəhdlə adverb general
hard inadla adverb general
hard israrla adverb general
hard möhkəm adverb general
hard səylə adverb general
hard təkidlə adverb general
hard bərk adverb general
be hard set for money pul çox ehtiyacı olmaq phrases general
die hard kütbeyin phrases general
die hard yekəbaş phrases general
die hard mühafizəkar phrases general
drivel hard bərk yorulmaq phrases general
hard at hand çox yaxın phrases general
hard at hand yanında phrases general
hard at hand yaxın phrases general
hard climate sərt iqlim phrases general
hard currency sərbəst dəyişdirilən pul phrases general
hard currency sərbəst dəyişdirilən valyuta phrases general
hard drinker əyyaş phrases general
hard drinker içki düşkünü phrases general
hard heart rəhmsiz ürək phrases general
hard labour ağır iş phrases general
hard labour əzablı iş phrases general
hard labour məşəqqətli iş phrases general
hard nut to crack çətin problem phrases general
hard nut to crack həlli mümkün olmayan məsələ phrases general
hard nut to crack həlli mümkün olmayan problem phrases general
hard nut to crack həllolunmaz problem phrases general
hard prices sabit qiymətlər phrases general
hard up pula böyük ehtiyacı olan phrases general
hard up pulsuz phrases general
hard nut to crack çətin adam phrases general
hard nut to crack qəliz adam phrases general
hard nut to crack yolagəlməz adam phrases general
vero