• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of have a long talk (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əngəl cross-talk noun general
maneə cross-talk noun general
telefon danışığına mane olma cross-talk noun general
uzun fasilə long noun general
uzun müddət long noun general
stol arxasında söhbət table-talk noun general
süfrə başında söhbət table-talk noun general
danışıq talk noun general
söhbət talk noun general
uşaq danışığı baby talk noun general
qap-qur baby talk noun general
qığıltı baby talk noun general
qığ-qığ baby talk noun general
ları big long-necked race of hens noun general
şayiə common talk noun general
uzunayaqlılar daddy-long-legs noun general
bir saatlıq hour-long noun general
boşdanışma idle talk noun general
lağlağılıq idle talk noun general
naqqallıq idle talk noun general
uzunmüddətli veksel long bill noun general
barkas long boat noun general
səhəng long copper jar with a narrow long neck for water noun general
sənək long copper jar with a narrow long neck for water noun general
könlü olmaq long for noun general
qısa interval long interval noun general
reytuz long pants noun general
korpus long primer noun general
ləpə long ridge of water noun general
böyük ton long ton noun general
uzaq yol long way noun general
uzaqlıq long way noun general
dəzgah long worktable noun general
uzaq məsafəyə qaçış long-distance race noun general
kürə long-eared noun general
qulaqlı bayquş long-eared owl noun general
uzunlifli asral long-fibred flax noun general
uzunayaqlılar long-legs noun general
lopabığ long-moustached man noun general
uzaqmənzilli raket long-range missile noun general
qatlaşma long-suffering noun general
uzun müddətli kredit long-term credit noun general
uzunçuluq long-windedness noun general
uzunömürlü yağ long-working oil noun general
acıdillilik malicious talk noun general
əliuzun man with long arms noun general
şələpapaq sheepskin cap with long hair noun general
dedi-qodu talk noun general
qonuşma talk noun general
işgüzar söhbət talk on business matters noun general
şalban tall long man noun general
anqut thin and long-necked person noun general
stolarxası söhbətin mövzusu table-talk noun general
şayiə talk noun general
səmimi danışıq straight talk noun general
can atmaq long verb general
çox istəmək long verb general
həsrətində olmaq long verb general
danışmaq talk verb general
dinmək talk verb general
sözünü bilmək be tactful and considerate in one's talk verb general
dilə-dişə düşmək become the subject of talk verb general
dəng etmək fatigue smb. of nonsense talk verb general
dəng olmaq get tired of nonsense talk verb general
dili uzun olmaq have a long tongue verb general
ağzı ağzına dəymək have a talk over verb general
söhbətləşmək have a talk together verb general
uzun çəkmək last long verb general
nəvəli-nəticəli olmaq live as long as see one's grand and great-grandchild verb general
nəvəli-nəticəli olmaq live long verb general
saç ağartmaq live so long verb general
saç-birçək ağartmaq live so long verb general
könlü istəmək long verb general
könlünə düşmək long verb general
qəm yemək long verb general
qəm cəkmək long verb general
küsənmək long for verb general
can atmaq long for smth. verb general
quzulamaq long for smth. verb general
uzun paltarda lətafətli görünmək look elegant in a long dress verb general
qovuşmaq meet again after a long absence verb general
dedi-qoduya son qoymaq put a stop to idle talk verb general
dinmək start to talk verb general
düşüb-qalmaq stay for a long time verb general
gecikmək stay too long verb general
ləngimək stay too long verb general
səsini kəsmək stop one's talk verb general
söhbət etmək talk verb general
söhbətləşmək talk verb general
goplamaq talk at random verb general
bayağı danışmaq talk commonplace verb general
bir-birəə danışmaq talk face face verb general
qırıldatmaq talk idly verb general
baş aparmaq talk much verb general
baş aparmaq talk nonsense verb general
cəfəng danışmaq talk nonsense verb general
çərənləmək talk nonsense verb general
hədərən-pədərən danışmaq talk nonsense verb general
hədyan danışmaq talk nonsense verb general
olmazın sözlər danışmaq talk nonsense verb general
sarsaq-sarsaq danışmaq talk nonsense verb general
laqqırtı vurmaq talk nonsense verb general
müzakirə eləmək talk over verb general
siyasət haqqında danışmaq talk politics verb general
cəfəngləmək talk rot verb general
hərzə danışmaq talk rot verb general
hərzələmək talk rot verb general
dağ-dərədən danışmaq talk rubbish verb general
laqqırtı vurmaq talk rubbish verb general
hədyan danışmaq talk rubbish verb general
dedi-qoduçuluq etmək talk scandal verb general
qeybət etmək talk scandal verb general
ağılla danışmaq talk sensibly verb general
məsləhətləşmək talk things over verb general
gənəşmək talk things over verb general
doyunca danışmaq talk to one's heart's content verb general
kəlmə kəsmək talk with verb general
dilotu yemək talk without a stop verb general
uzunçuluq etmək talk without a stop verb general
dəng etmək tire smb. of idle talk verb general
illərlə gözləmək wait for a long time verb general
qeybət etmək talk verb general
şayiə yamaq talk verb general
mühazirə oxumaq talk verb general
söhbətə qızışmaq talk verb general
şişirtmək talk verb general
fikrindən danışdırmaq talk verb general
inandırmaq talk verb general
lovğalanmaq talk verb general
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk verb general
uzun long adjective general
uzunqulaq long-eared adjective general
uzunsaç long-haired adjective general
dözümlülük long-suffering adjective general
əzabkeşlik long-suffering adjective general
səbirlilik long-suffering adjective general
yüzillik century-long adjective general
təkəsaqqal having long and thin beard adjective general
təkəsaqqallı having long and thin beard adjective general
birsaatlıq hour-long adjective general
qulac-qulac long adjective general
uzunçəkən long adjective general
uzunsürən long adjective general
uzunqol long-armed adjective general
uzunlülə long-barrelled adjective general
uzundimdik long-beaked adjective general
uzunsaqqal long-bearded adjective general
uzunsaqqallı long-bearded adjective general
uzungövdə long-boled adjective general
uzunmüddətli long-dated adjective general
uzunçəkən long-drawn-out adjective general
uzunqulaqlı long-eared adjective general
uzunsünbül long-eared adjective general
uzunsünbüllü long-eared adjective general
uzunsap long-gripped adjective general
uzunsap long-hafted adjective general
saçlı long-haired adjective general
uzuntük long-haired adjective general
uzunyun long-haired adjective general
uzunsap long-helved adjective general
uzunbuynuz long-horn adjective general
uzunbuynuzlu long-horn adjective general
uzunbuynuz long-horned adjective general
uzunbuynuzlu long-horned adjective general
uzunətək long-lapped adjective general
uzunmüddətli long-lasting adjective general
caydaq long-legged adjective general
uzunayaq long-legged adjective general
uzunbaldır long-legged adjective general
uzunbaldırlı long-legged adjective general
uzunpaça long-legged adjective general
uzunqıç long-legged adjective general
uzunqılça long-legged adjective general
uzunömürlü long-lived adjective general
uzunyal long-maned adjective general
yallı long-maned adjective general
lopabığ long-moustached adjective general
uzunbığ long-moustached adjective general
anqutboğaz long-necked adjective general
armudboğaz long-necked adjective general
durnaboğaz long-necked adjective general
qəlyanboğaz long-necked adjective general
uzunboğaz long-necked adjective general
uzunboyun long-necked adjective general
burnuuzun long-nosed adjective general
uzunburun long-nosed adjective general
uzunsap long-poled adjective general
uzaqvuran long-range adjective general
uzunsap long-shafted adjective general
uzaqgörən long-sighted adjective general
uzunətək long-skirted adjective general
uzuntuman long-skirted adjective general
uzunqol long-sleeved adjective general
uzunsap long-staffed adjective general
çoxdankı long-standing adjective general
uzunlifli long-staple adjective general
hövsələli long-suffering adjective general
uzunquyruq long-tailed adjective general
uzunquyruqlu long-tailed adjective general
çoxillik long-term adjective general
perspektiv long-term adjective general
uzunmüddətli long-term adjective general
uzunmüddətli long-time adjective general
ağzıboş long-tongued adjective general
ağzıcırıq long-tongued adjective general
ağzısuyuq long-tongued adjective general
ağzıyırtıq long-tongued adjective general
diliuzun long-tongued adjective general
uzungövdə long-trunked adjective general
uzunlülə long-tubed adjective general
uzunsaqqal long-wattled adjective general
uzundalğa long-waved adjective general
dilotu yeyən long-winded adjective general
uzunçu long-winded adjective general
uzunçu long-winded person adjective general
uzunyun long-woolled adjective general
upuzun too long adjective general
upuzun very long adjective general
uzun-uzun very long adjective general
topasaqqal with a long and thick beard adjective general
topasaqqallı with a long and thick beard adjective general
topsaqqal with a long and thick beard adjective general
lopabığ with a long moustache adjective general
uzunsaç with long hair adjective general
uzunsaç with long plaits adjective general
uzun long adjective general
eşşək long-eared adjective general
eşşək kimi long-eared adjective general
bütün gecə night-long adjective general
bütün gecə davam edən night-long adjective general
gecə boyu davam edən night-long adjective general
uzun-uzadı long adjective general
tezliklə before long adverb general
tezliklə ere long adverb general
bu günə - sabaha ere long adverb general
uzun müddətə long adverb general
yol uzunu all the way long adverb general
ata-babadan for a long time adverb general
bayaqdan for a long time adverb general
uzun long adverb general
uzun-uzadı long adverb general
bayaqdan long ago adverb general
çoxdan long ago adverb general
uzun vaxt long time adverb general
uzun-uzadı long-windedly adverb general
bir az keçmiş not long after adverb general
birhovurdan not long after adverb general
yaxın keçmişdə not long ago adverb general
təzəlikdə not long ago adverb general
bayaq not long ago adverb general
qədimdən since long adverb general
uzun müddət long adverb general
ərzində long adverb general
müddətində long adverb general
işdir as long as phrases general
əvvəl-axır at long last phrases general
uzaq məsafədə at long range phrases general
uzaqda at long range phrases general
uşaq danışığı baby talk phrases general
çəmkirmə back talk phrases general
sözqaytarma back talk phrases general
hüznlü sifət face as long as a fiddle phrases general
hakim gentleman of the long robe phrases general
hüquqşünas gentleman of the long robe phrases general
İtlə dost olanın əlində çomağı gərək He that sups with the devil needs a long spoon phrases general
gor long home phrases general
gor evi long home phrases general
qəbir long home phrases general
qəbir evi long home phrases general
yüz iyirmi long hundred phrases general
çoxdan long since phrases general
uzun müddət davam edən long term phrases general
uzunmüddətli long term phrases general
uzun müddət davam edən long time phrases general
uzun ton long ton phrases general
çoxdan long while ago phrases general
uzunməqsədli siyasət long-range policy phrases general
bir az bundan əvvəl not long since phrases general
bu günlərdə not long since phrases general
bu yaxınlarda not long since phrases general
boş söhbət small talk phrases general
mənasız söhbət small talk phrases general
əgər so long as phrases general
uzaq gələcəyi görmə take a long shot phrases general
özündən demək talk big phrases general
hap-gop eləmək talk big phrases general
yekə-yekə danışmaq talk big phrases general
adını çək, qulağını bur talk of the devil and he will appear phrases general
danışmaqdan səsini batırmaq talk oneself hoarse phrases general
səsi batana qədər danışmaq talk oneself hoarse phrases general
dedi-qodu ilə məşğul olmaq talk scandal phrases general
söz gəzdirmək talk scandal phrases general
qeybət etmək talk scandal phrases general
boş-boş danışmaq talk to the wind phrases general
havayı danışmaq talk to the wind phrases general
aləmin ağzında saqqız olmaq common be a matter of common talk phrases general
Yaşa! Long live phrases general
Var olsun! Long live! phrases general
Yaşa! Long live!; phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
have a long talk əngi qızışmaq verb general