• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of have one's shoes polished (29 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
botinka high shoes noun general
dikdaban high-heeled shoes noun general
ayaqqabı istehsalı manufacture of shoes noun general
ayağıçarıqlı one who wears hind shoes noun general
laklı dırnaq polished nail noun general
papış shoes for babies noun general
itiburun çəkmə shoes with pointed toes noun general
cilalanmaq be polished verb general
vakslanmaq be polished verb general
bülövlənmək be polished verb general
pardaqlanmaq become polished verb general
cilalanmış polished adjective general
pardaqlanmış polished adjective general
törpülənmiş polished adjective general
zağlı polished adjective general
gözəl polished adjective general
incə polished adjective general
nəfis polished adjective general
zərif polished adjective general
başqa məsələ another pair of shoes phrases general
bir kəsin vəziyyətində olmaq be in the smb.'s shoes phrases general
bir kəslə eyni vəziyyətdə olmaq be in the smb.'s shoes phrases general
botinka high shoes phrases general
çəkmə high shoes phrases general
pardaxlanmış mebel polished furniture phrases general
uzunboğaz çəkmə high shoes phrases American
yarımbotinka low shoes phrases American
yeriş ayaqqabısı walking-shoes plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
have one's shoes polished vakslatmaq verb general