• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of heç bir şeyə fərq qoymadan (141 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hər şeyə irad tutan caviller noun general
fərq contrast noun general
hər şeyə inanma credulity noun general
fərq difference noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
fərq disagreement noun general
fərq discrepancy noun general
fərq disparity noun general
fərq dissimilarity noun general
fərq divergence noun general
hər şeyə irad tutan faultfinder noun general
bir şeyə kor-koranə sitayiş edən fetishist noun general
hər şeyə inanma gullibility noun general
fərq inequality noun general
hər şeyə irad tutan nagger noun general
fərq odds noun general
hər şeyə qadirlik omnipotence noun general
fərq otherness noun general
bir şeyə xas olan qəribəlik quirk noun general
hər şeyə qadir Almighty noun general
köklü fərq great disparity noun general
çox fərq much difference noun general
kiçik fərq small difference noun general
fərq incəliyi nuance noun french
incə fərq nuance noun french
bir şeyə arxayın olmaq feel it in one's bones noun idiomatic
hər şeyə qadirlik all-might noun poetical
fərq distinction noun general
fərq diversity noun general
bir şeyə qarşı hədsiz istək mania noun general
fərq qoymama promiscuity noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
hər şeyə eyib axtaran censor noun general
dərin fərq chasm noun general
fərq distance noun general
fərq qoymaq differentiate verb general
fərq qoymaq discriminate verb general
fərq qoymaq distinguish verb general
üzünü bir şeyə döndərmək face verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
bir şeyə üstdən aşağı baxmaq overlook verb general
bir şeyə yuxarıdan aşağı baxmaq overlook verb general
fərq etmək make a difference verb general
bir şeyə barmaqarası baxmaq pay no attention verb general
bir şeyə fərəhlənmək rejoice at smth. verb general
bir şeyə inanmaq buy verb general
acgözlüklə bir şeyə can atmaq glut verb general
hər şeyə kor-koranə inanmaq gulp verb general
hər şeyə qadir all-powerful adjective general
hər şeyə qadir almighty adjective general
hər şeyə irad tutan cantankerous adjective general
hər şeyə irad tutan captious adjective general
hər şeyə inanan cheatable adjective general
hər şeyə bəhanə axtaran contentious adjective general
hər şeyə irad tutan contentious adjective general
hər şeyə inanan credulous adjective general
hər şeyə irad tutan faultfinding adjective general
hər şeyə inanan gullible adjective general
hər şeyə irad tutan hypercritical adjective general
heç bir şeyə fərq qoymayan indiscriminate adjective general
hər şeyə qane olan meek adjective general
hər şeyə fikir verən meticulous adjective general
hər şeyə diqqət yetirən observant adjective general
hər şeyə fikir verən observant adjective general
hər şeyə fikir verən observing adjective general
hər şeyə qadir omnipotent adjective general
bir şeyə tərəf əyilən recumbent adjective general
hər şeyə şübhə edən sceptical adjective general
bir şeyə razı olan willing adjective general
heç bir şeyə dəyməyən worthless adjective general
bir şeyə dəyməyən cheap adjective general
hər şeyə fikir verən circumspect adjective general
hər şeyə fikir verən perceptive adjective general
heç bir şeyə fərq qoymayan omnivorous adjective figurative meaning
heç bir şeyə fərq qoymayan promiscuous adjective general
bir şeyə can atan keen adjective general
heç bir şeyə fərq qoymadan indiscriminately adverb general
fərq qoymadan without distinction adverb general
fərq qoymadan promiscuously adverb general
hər şeyə qadir Allah Almighty God phrases general
hər şeyə hazır olmaq be game for anything phrases general
bir şeyə malik olmaq be in possession of smth phrases general
bir şeyə sahib olmaq be in possession of smth phrases general
bir şeyə uyğun gəlmək be in tune with smth. phrases general
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set on smth. phrases general
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set upon smth. phrases general
bir şeyə acımaq be sympathetic to smth. phrases general
bir şeyə acımaq be sympathetic toward smth. phrases general
bir şeyə dalmaq be wrapped ped up in smth. phrases general
bir şeyə qapılmaq be wrapped ped up in smth. phrases general
bir şeyə qurban getmək fall a prey to smth phrases general
bir şeyə gözü düşmək feast one's eyes on smth. phrases general
bir şeyə vurulmaq feast one's eyes on smth. phrases general
hər şeyə irad tutmaq find quarrel in a straw phrases general
hər şeyə mız qoymaq find quarrel in a straw phrases general
bir şeyə qarşı qərəzli olmaq have a prejudice against smth. phrases general
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq have one's revenge upon smb. for smth. phrases general
bir şeyə göz qoymaq keep a watch over smth. phrases general
bir şeyə qarışmamaq keep out of smth. phrases general
bir şeyə son qoymaq knock smth. on the head phrases general
bir şeyə məsuliyyətsiz yanaşmaq let things phrases general
hər şeyə əl atmaq move heaven and earth phrases general
iz qoymadan keçib getmək pass as a watch in the night phrases general
bir şeyə nəzər salmaq pass one's eyes over smth. phrases general
bir şeyə zamin olmaq pass one's word for smth. phrases general
bir şeyə diqqət vermək pay attention to smth. phrases general
bir şeyə diqqət yetirmək pay attention to smth. phrases general
bir şeyə diqqət vermək pay heed to smth. phrases general
bir şeyə diqqət yetirmək pay heed to smth. phrases general
bir şeyə kor-koranə inanmaq pin one's faint on smth. phrases general
bir şeyə qulluq etmək see after smth. phrases general
bir şeyə göz qoymaq see to smth. phrases general
bir şeyə göz yetirmək see to smth. phrases general
bir şeyə nəzarət etmək see to smth. phrases general
bir şeyə hədd qoymaq set limit to smth. phrases general
bir şeyə sərhəd qoymaq set limit to smth. phrases general
aydın fərq sharp distinction phrases general
bir şeyə ixtiyarı olduğunu demək stale off a claim for smth. phrases general
bir şeyə ixtiyarı olduğunu elan etmək stale off a claim for smth. phrases general
bir şeyə ixtiyarı olduğunu demək stale out a claim for smth. phrases general
bir şeyə ixtiyarı olduğunu elan etmək stale out a claim for smth. phrases general
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq take one's revenge upon smb. for smth. phrases general
bir şeyə sahib olmaq take possession of smth phrases general
bir şeyə dəlilsiz-sübutsuz inanmaq take smth. for Gospel phrases general
bir şeyə qarşı çıxmaq turn against smth. phrases general
bir şeyə çevrilmək turn into smth. phrases general
bir şeyə göz yummaq turn the blind eye to smth. phrases general
bir şeyə çevrilmək turn to smth. phrases general
bir şeyə müraciət etmək turn to smth. phrases general
bir şeyə yaxınlaşmaq walk up to smth. phrases general
kimisə bir şeyə təhrik eləmək put up smb up to smth phrases general
bir şeyə barmaqarası baxmaq look through one's fingers at smth. phrases general
bir şeyə tələbat yaratmaq to exploit product phrases American
eynilik və fərq sameness and otherness phrases linguistic
bir şeyə əl gəzdirmək give smb. the works phrases general
hər şeyə getmək go to the whole hog phrases general
bir şeyə qarşı çevrilmək turn against smth. phrases general
fikrini bir şeyə yönəltmək turn on smth. phrases general
fikrini bir şeyə yönəltmək turn upon smth. phrases general
bir şeyə qalib gəlmək walka away from smth. phrases general
bir şeyə göz yummaq wink at phrases general