• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of heç kəsə etibar etməyən (273 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
iştirak etməyən absentee noun general
etibar allegiance noun general
etibar confidence noun general
etibar credence noun general
etibar credit noun general
əmanət etibar olunmuş şəxs depositary noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
etibar faith noun general
etibar incorruptibility noun general
etibar prestige noun general
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk noun general
bir kəsə xas olan vərdiş quirk noun general
etibar reliance noun general
etibar reputation noun general
hər kəsə məlum olan şey truism noun general
etibar trust noun general
yuyulandan sonra ütü tələb etməyən parçadan olan paltar wash-and-wear noun general
kəsə yol cross-cut noun general
kəsə yol short cut noun general
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
bir kəsə məxsus şeylər clobber noun general
etibar dependence noun general
etibar force noun general
ən kəsə yol high-road noun general
ən kəsə yol highway noun general
etibar honour noun general
etibar odour noun general
etibar confidentiality noun general
etibar weight noun general
etibar character noun general
kəsə yol cut noun general
etibar etmək confide verb general
etibar etmək credit verb general
etibar etməmək discredit verb general
etibar etmək empower verb general
bir kəsə bir şey etmək üçün ixtiyar vermək enable verb general
etibar etmək entrust verb general
üzünü bir kəsə döndərmək face verb general
bir kəsə əba geydirmək frock verb general
bir kəsə paltar geydirmək frock verb general
etibar etmək trust verb general
etibar etmək unbosom verb general
bir kəsə getməyə icazə vermək allow smb. to go verb general
bir kəsə qarğamaq be cursed; qarğatmaq verb general
bir kəsə borclu qalmaq be in debt verb general
bir kəsə matəm saxlamaq be in mourning for smb. verb general
bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. verb general
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. verb general
bir kəsə dünyalarca minnətdar olmaq be infinitely obliged verb general
etibar qazanmaq be worthy of smb.'s confidence verb general
bir kəsə qarğamaq call down curses upon smb.; qarğanmaq verb general
bir kəsə qarğamaq cause smb. to curse verb general
bir kəsə qarğamaq cause smb. to damn verb general
bir kəsə iztirab vermək cause smb. to suffer pangs verb general
bir kəsə lütf etmək do smb. a favor verb general
etibar qazanmaq enjoy confidence verb general
bir kəsə qonaqlıq vermək entertain smb. verb general
bir kəsə imkan vermək give smb. a chance verb general
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand verb general
bir kəsə dərdisər vermək give smb. a lot of trouble verb general
bir kəsə qəbz vermək give smb. a receipt verb general
bir kəsə xarakteristika vermək give smb. a testimonial verb general
bir kəsə intervü vermək give smb. an interview verb general
bir kəsə kredit vermək give smb. credit verb general
bir kəsə etimad göstərmək give smb. one's confidence verb general
bir kəsə aidiyyəti olmamaq have nothing to do with verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
bir kəsə yol vermək let smb. pass verb general
bir kəsə yanakı baxmaq look askance at smb. verb general
bir kəsə qaş-göz oynatmaq make eyes at smb. verb general
bir kəsə etina etmək pay smb. attention verb general
bir kəsə maneçilik törətmək put obstacles in smb.'s way verb general
bir kəsə güvənmək rely on smb. verb general
bir kəsə sadıq qalmaq remain faithful to verb general
bir kəsə dünyalarca hörmət etmək respect smb. infinitely verb general
bir kəsə salam göndərmək send greetings to smb. verb general
bir kəsə kənizlik etmək serve smb. as a slave verb general
bir kəsə sədaqətlə xidmət etmək serve smb. faithfully verb general
bir kəsə qapını göstərmək show smb. the door verb general
bir kəsə yol göstərmək show the way verb general
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face verb general
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face verb general
bir kəsə qaşqabaq göstərmək sulk verb general
kəsə etmək take a short cut verb general
bir kəsə soyuq münasibət bəsləmək treat smb. coldly verb general
bir kəsə qayğıkeşliklə yanaşmaq treat smb. kindly verb general
etibar bəsləmək treat with confidence verb general
bir kəsə qaş-göz etmək wink at smb. verb general
etibar etmək depend verb general
bir kəsə bütün diqqətini vermək fuss verb general
etibar etmək accredit verb general
etibar edilmiş əmlakı öz adına keçirmək convert verb law
etibar etmək reckon on verb general
etibar etmək repose verb general
iştirak etməyən absent adjective general
iştirak etməyən away adjective general
cəlb etməyən charmless adjective general
cəzb etməyən charmless adjective general
xaçpərəst dinini qəbul etməyən christless adjective general
itaət etməyən contumacious adjective general
etibar edilə bilən credible adjective general
itaət etməyən defiant adjective general
təmin etməyən disappointing adjective general
itaət etməyən disobedient adjective general
heç kəsə etibar etməyən distrustful adjective general
heç kəsə inanmayan distrustful adjective general
səy tələb etməyən facile adjective general
cəlb etməyən forbidding adjective general
hər kəsə inanan gullible adjective general
tərəfkirlik etməyən impartial adjective general
tərəfkirlik etməyən impersonal adjective general
heç kəsə etibar etməyən incredulous adjective general
heç kəsə inanmayan incredulous adjective general
hiss etməyən insensible adjective general
itaət etməyən insubordinate adjective general
kifayət etməyən insufficient adjective general
əmək tələb etməyən labourless adjective general
hərəkət etməyən motionless adjective general
itaət etməyən naughty adjective general
istehsal etməyən non-productive adjective general
etibar edilən reliable adjective general
kifayət etməyən scanty adjective general
cəlb etməyən unattractive adjective general
şikayət etməyən uncomplaining adjective general
qane etməyən unconvincing adjective general
itaət etməyən ungovernable adjective general
tərəddüd etməyən unhesitating adjective general
tarixi əhəmiyyət kəsb etməyən unhistoric adjective general
təsir etməyən unimpressive adjective general
paxıllıq etməyən unjealous adjective general
cəzb etməyən unprepossessing adjective general
təəssüf etməyən unrepentant adjective general
itaət etməyən unruly adjective general
qane etməyən unsatisfactory adjective general
itaət etməyən unsubmissive adjective general
etibar edilmiş fiduciary adjective general
kəsə by-road adjective general
kəsə by-way adjective general
kəsə shortest adjective general
kəsə very short adjective general
bir kəsə əvəz edən vicarious adjective general
hörmət etməyən aweless adjective general
hər kəsə inanan confidential adjective general
kəsə curt adjective general
etina etməyən deaf adjective general
tərəddüd etməyən decided adjective general
etibar edən dependent adjective general
tərəfkeşlik etməyən dispassionate adjective general
səy tələb etməyən effortless adjective general
hörmət etməyən flippant adjective general
hörmət etməyən impious adjective general
ənənəni qəbul etməyən nonconformist adjective general
siyasi mübarizədə iştirak etməyən nonpolitical adjective general
qəbul etməyən repulsive adjective general
heç kəsə etibar etməyən trustless adjective general
cəlb etməyən unhomely adjective general
ixtisaz tələb etməyən untrained adjective general
xüsusi hazırlıq tələb etməyən untrained adjective general
heç kəsə inanmayan watchful adjective general
tərəfgirlik etməyən equanimous adjective archaism
heç kəsə bildirmədən furtively adverb general
hər kəsə inanaraq trustingly adverb general
kəsə in short adverb general
kəsə short by short cut adverb general
bir kəsə bənd olmaq be dead gone on smb. phrases general
bir kəsə dəlicəsinə vurulmaq be dead gone on smb. phrases general
bir kəsə bənd olmaq be gone on smb. phrases general
bir kəsə dəlicəsinə vurulmaq be gone on smb. phrases general
bir kəsə vurulmaq be stuck on smb. phrases general
çəkinmədən bir kəsə baş çəkmək beat up smb.'s quarter phrases general
təklifsiz bir kəsə baş çəkmək beat up smb.'s quarter phrases general
bir kəsə uğur diləmək bid smb. godspeed phrases general
bir kəsə suallar yağdırmaq bombard smb. with questions phrases general
bir kəsə tənə vurmaq cast a reflection upon smb. phrases general
bir kəsə yaltaqlanmaq curry favour with somebody phrases general
bir kəsə quyu qazmaq dig a pit for smth. phrases general
bir kəsə quyu qazmaq dig a pit for somebody phrases general
bir kəsə kömək etmək do good smb. phrases general
bir kəsə yaxşılıq etmək do good smb. phrases general
bir kəsə yaxşı xidmət etmək do smb. a good turn phrases general
bir kəsə sirr vermək entrust smb. with a secret phrases general
bir kəsə sirrini etibar etmək entrust smb. with a secret phrases general
bir kəsə rəhmi gəlmək feel pity for smb. phrases general
bir kəsə yazığı gəlmək feel pity for smb. phrases general
bir kəsə rəğbət bəsləmək feel sympathy for smb. phrases general
bir kəsə suallar yağdırmaq fire questions at smb. phrases general
bir kəsə qalib gəlmək gain ground on smb. phrases general
bir kəsə diqqət yetirmək give smb. a tumble phrases general
bir kəsə od qoymaq give smb. hell phrases general
bir kəsə toy tutmaq give smb. hell phrases general
bir kəsə qulaqburması vermək give smb. his gruel phrases general
bir kəsə yol vermək give smb. the road phrases general
bir kəsə hər şeyi demək give smb. the works phrases general
bir kəsə hər şeyi vermək give smb. the works phrases general
bir kəsə rüşvət vermək grease smb.'s fist phrases general
bir kəsə rüşvət vermək grease smb.'s palm phrases general
bir kəsə rüşvət vermək grease the hand phrases general
bir kəsə rüşvət vermək grease the palm phrases general
dar gündə bir kəsə əl uzatmaq help a lame dog over a stile phrases general
bir kəsə görə girov tələb etmək hold smb. to ransom phrases general
bir kəsə göz qoymaq keep a watch over smb. phrases general
bir kəsə dincəlməyə imkan verməmək keep smb. in play phrases general
bir kəsə dayanmağa imkan verməmək keep smb. on the run phrases general
bir kəsə rahatlıq verməmək keep smb. on the trot phrases general
bir kəsə pusqu qurmaq lay wait for smb. phrases general
bir kəsə kinli-kinli baxmaq look daggers at somebody phrases general
bir kəsə bir şeyi hədiyyə etmək make a present of smth. to smb. phrases general
bir kəsə əl qaldırmaq make a strike at smb. phrases general
bir kəsə rüşvət vermək oil smb.'s palm phrases general
bir kəsə baş çəkmək pay a call on smb. phrases general
bir kəsə olan ehtiramını təsdiq etmək pay one's respect so smb. phrases general
bir kəsə olan hörmətini təsdiq etmək pay one's respect so smb. phrases general
bir kəsə baş çəkmək pay smb. a visit phrases general
bir kəsə kor-koranə inanmaq pin one's faint on smb. phrases general
bir kəsə fırıldaq gəlmək play a trick on smb. phrases general
bir kəsə kələk gəlmək play a trick on smb. phrases general
bir kəsə sancaq batırmaq prick smb. with a pin phrases general
bir kəsə badalaq vermək pull the wool over smb.'s eyes phrases general
bir kəsə badalaq vermək put a spoke into smb.'s wheels phrases general
bir kəsə əngəl törətmək put a spoke into smb.'s wheels phrases general
bir kəsə mane olmaq put a spoke into smb.'s wheels phrases general
bir kəsə ziyan vurmaq put pipe smb.'s out phrases general
bir kəsə əzab-əziyyət vermək put smb. on the rack phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə quyu qazmaq queer smb.'s pitch phrases general
bir kəsə qarşı alçaqlıq etmək queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə qarşı əclaflıq etmək queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə qarşı nacinslik etmək queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə quyu qazmaq queer the pitch for smb. phrases general
bir kəsə ürək-dirək vermək quieten smb.'s fears phrases general
bir kəsə əl qaldırmaq raise one's hands to smb. phrases general
bir kəsə öyüd-nəsihət vermək read smb. a lecture phrases general
bir kəsə öyüd-nəsihət vermək read smb. a lesson phrases general
bir kəsə təsəlli vermək relieve smb.'s mind phrases general
bir kəsə təskinlik vermək relieve smb.'s mind phrases general
bir kəsə acıqlı-acıqlı baxmaq scowl at smb. phrases general
bir kəsə qulluq etmək see after smb. phrases general
bir kəsə göz qoymaq see to smb. phrases general
bir kəsə göz yetirmək see to smb. phrases general
bir kəsə nəzarət etmək see to smb. phrases general
satarkən bir kəsə kələk gəlmək sell smb. a pup phrases general
bir kəsə bel bağlamaq set one's hope on smb. phrases general
bir kəsə ümid olmaq set one's hope on smb. phrases general
bir kəsə rüşvət vermək slip mone on smb. phrases general
bir kəsə ürəyi yanmaq sympathise with smb. phrases general
bir kəsə çəkmək take after smb phrases general
bir kəsə oxşamaq take after smb phrases general
bir kəsə qarşı cinayət işi açmaq take legal proceedings against smb. phrases general
bir kəsə qarşı cinayət işi qaldırmaq take legal proceedings against smb. phrases general
bir kəsə daim mane olan şey thorn in smb.'s flesh phrases general
bir kəsə daim mane olan şey thorn in smb.'s side phrases general
bir kəsə xəlvətcə göz vurmaq tip smb. a wink phrases general
bir kəsə xəlvəti göz vurmaq tip smb. a wink phrases general
bir kəsə qarşı çıxmaq turn against smb. phrases general
möhkəm etibar unshakeable confidence phrases general
sarsılmaz etibar unshakeable confidence phrases general
bir kəsə baş çəkmək wait on phrases general
bir kəsə dəymək wait on phrases general
bir kəsə baş çəkmək wait upon phrases general
bir kəsə dəymək wait upon phrases general
bir kəsə yaxınlaşmaq walk up to smb. phrases general
bir kəsə uzaqlaşmaq işarəsi vermək wave away phrases general
bir kəsə uğur diləmək wish smb. godspeed phrases general
bir kəsə qəbir qazmaq dig a grave for smb. phrases general
bir kəsə qəbir qazmaq dig a pit for smb. phrases general
bir kəsə qarşı qaba rəftar etmək treat smb. roughly phrases general
bir kəsə qalib gəlmək give smb. sock phrases general
bir kəsə rahatlıq verməmək keep smb. on the run phrases general
bir kəsə qarşı çevrilmək turn against smb. phrases general
bir kəsə qalib gəlmək walka away from smb. phrases general
bir kəsə qarşı çıxış etmək open fire phrases figurative meaning