• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of head table (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
başıboş addle-head noun general
başsız addle-head noun general
beyinsiz addle-head noun general
gic addle-head noun general
qanmaz addle-head noun general
baş kələm cabbage-head noun general
açılıb-yığılan stol drop-table noun general
açılıb-yığılan stol folding-table noun general
baş head noun general
kəllə head noun general
universal məlhəm head-all noun general
baş geyimi head-dress noun general
psixiatr head-feeler noun general
baş geyimi head-gear noun general
adam başına alınan vergi head-money noun general
guşə daşı head-stone noun general
təməl daşı head-stone noun general
başıboş lubber-head noun general
kütbeyin lubber-head noun general
yekəbaş lubber-head noun general
başı pırtlaşıq adam mop-head noun general
dolaşıq adam mop-head noun general
pinti adam mop-head noun general
səliqəsiz adam mop-head noun general
huşsuz muddle-head noun general
kütbeyin muddle-head noun general
sancığın başı pin-head noun general
masa table noun general
miz table noun general
stol table noun general
stol örtüyü table-cloth noun general
süfrə table-cloth noun general
stolüstü oyun table-game noun general
tin-tin stəkan table-glass noun general
mətbəx bıçağı table-knife noun general
əlsilən table-napkin noun general
salfet table-napkin noun general
stol arxasında söhbət table-talk noun general
süfrə başında söhbət table-talk noun general
məqbərə table-tomb noun general
türbə table-tomb noun general
cədvəl time-table noun general
açıq parlaq saç tow-head noun general
gic wooden-head noun general
sarsaq wooden-head noun general
səfeh wooden-head noun general
taxtabaş wooden-head noun general
əl işləri stolu work-table noun general
iş stolu work-table noun general
ox ucluğu arrow head noun general
artezian basqısı artesian pressure head noun general
boyunardı back of the head noun general
peysər back of the head noun general
daz bald-head noun general
qazıma aləti kəsici ucu boring head noun general
kələm başı cabbage-head noun general
yemək stolu dinner-table noun general
baş-ayaq dish made of head and feet of a sheep noun general
yatağan drowsy-head noun general
açma stol folding table noun general
benzinin baş fraksiyası gasoline head fraction noun general
genealoji cədvəl genealogical table noun general
baş-beyin head noun general
qafa head noun general
qəssabbaşı head butcher noun general
ekspeditor head clerk noun general
dəftərxana müdiri head clerk noun general
zökəm head cold noun general
aşpazbaşı head cook noun general
baş laborant head laboratory assistant noun general
bənnabaşı head mason noun general
mollabaşı head of mullahs noun general
şeyx head of religious order noun general
həkimbaşı head physician noun general
süfrəlik material fit for a table-cloth noun general
qanmaz muddle-head noun general
cərrahiyə stolu operating-table noun general
xaşxaş qozası poppy-head noun general
təzyiq pressure head noun general
kürən red-head noun general
örpək scarf worn over the head noun general
idman yarışı cədvəli score table noun general
pırpız shock-head noun general
kalağayı silk covering for head noun general
yatağan sleepy-head noun general
tabel table noun general
yekun cədvəli table noun general
xörək bıçağı table knife noun general
mündəricat table of contents noun general
xörək qaşığı table spoon noun general
stolüstü tennis table tennis noun general
yaylaqlıq table-land noun general
təpə top of the head noun general
başağacı wooden stake on the head of the grave noun general
yazı stolu writing-table noun general
gic mutton-head noun spoken language
korazehin mutton-head noun spoken language
kütbeyin mutton-head noun spoken language
qoyun mutton-head noun spoken language
sarsaq mutton-head noun spoken language
səfeh mutton-head noun spoken language
ağıldankəm addle-head noun general
dəli addle-head noun general
bir az head noun general
bir baş boyda head noun general
saç head-dress noun general
saç düzümü head-dress noun general
saç qoyma forması head-dress noun general
dəbilqə head-gear noun general
dəmir papaq head-gear noun general
danışıqlar stolu table noun general
stolarxası söhbətin mövzusu table-talk noun general
qrafik time-table noun general
parlaq saçlı adam tow-head noun general
axmaq cabbage-head noun spoken language
gic cabbage-head noun spoken language
korazehin cabbage-head noun spoken language
küt cabbage-head noun spoken language
kütbeyin cabbage-head noun spoken language
qanmaz cabbage-head noun spoken language
qarabaşlı head-all noun botanical
seçki vergisi head-money noun American
çox balaca şey pin-head noun figurative meaning
hesablama vahidi head noun general
say head noun general
kəllə qayışları head-gear noun general
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money noun general
cərrahiyyə stolu table noun general
əməliyyat stolu table noun general
dəstə head noun general
sürü head noun general
qatar head noun general
stol arxasında yoldaşlıq table noun general
süfrə başında yoldaşlıq table noun general
ağıl head noun general
bacarıq head noun general
dərrakə head noun general
düşüncə head noun general
fərasət head noun general
qabiliyyət head noun general
zəka head noun general
ərzaq table noun general
qida table noun general
başlıq head noun computer
cədvəl table noun computer
adam head noun general
insan head noun general
şəxs head noun general
süfrə table noun general
xörək table noun general
yemək table noun general
yuxarı head noun general
yuxarı hissə head noun general
oyun stolu table noun general
çətir head noun general
yetişmiş çibanın başı head noun general
lövhə table noun general
yetişmiş yaranın başı head noun medical
əsas mənbə head noun general
sal table noun general
tava daşı table noun general
yastı daş table noun general
çayın başı head noun general
çayın yuxarı axarı head noun general
daş üzərində yazı table noun general
kitabə table noun general
metal üzərində yazı table noun general
üzərində yazı olan lövhə table noun general
üz tərəf head noun general
sxem table noun general
köpük head noun general
üz head noun general
siyahı table noun general
başçı head noun general
böyük head noun general
rəhbər head noun general
rəis head noun general
əl falı table noun general
ovuc table noun general
ovucun içi table noun general
aparıcı head noun general
rəhbər vəzifə head noun general
başçılıq etmək head verb general
başında durmaq head verb general
öndə dayanmaq head verb general
öndə getmək head verb general
yolu kəsmək head back verb general
qabağını kəsmək head back verb general
yolunu bağlamaq head back verb general
yolu kəsmək head off verb general
qabağını kəsmək head off verb general
yolunu bağlamaq head off verb general
çıxardıb ortaya qoymaq table verb general
stolun üstünə qoymaq table verb general
gərginləşdirmək bring to a head verb general
stol yığışdırmaq clear the table verb general
başını bağlamaq cover one's head with a kerchief verb general
kəlləmayallaq yıxılmaq fall head over heels verb general
kəllə mayallaq aşmaq fall head over heels verb general
stolu qatlamaq fold up a table verb general
böyüklənmək get a swelled head verb general
qoltuğu şişmək get a swelled head verb general
başını sallamaq hang one's head verb general
xumar olmaq have a thick head verb general
əldə etmək head for verb general
cürət eləmək head for verb general
başını uca tutmaq hold one's head high verb general
layiqli süfrə açmaq lay a decent table verb general
süfrə açmaq lay the table verb general
stol açmaq lay the table verb general
layiqincə süfrə açmaq lay the table properly verb general
stol düzəltmək make up a table verb general
başını qaldırmaq raise one's head verb general
dirsəyini stola dayamaq rest one's elbow on the table verb general
balışa baş qoymaq rest the head on a pillow verb general
başını bulamaq shake one's head verb general
başını silkələmək shake one's head verb general
başını tərpətmək shake one's head verb general
başını yırğalamaq shake one's head verb general
stolun arxasında oturmaq sit at the table verb general
süfrə başında oturmaq sit at the table verb general
kəlləmayallaq durmaq stand head over heels verb general
silkələmək toss head verb general
çaldırmaq give head verb vulgar
istiqamətləndirmək head verb general
yönəltmək head verb general
stolu təmin etmək table verb general
istiqamət almaq head verb general
istiqamətlənmək head verb general
yola düşmək head verb general
yön almaq head verb general
yönəlmək head verb general
cədvəl tərtib etmək table verb general
siyahıya almaq table verb general
mənbəyini almaq head verb general
mənbəyini götürmək head verb general
müzakirəyə çıxarmaq table verb general
müzakirəyə təqdim etmək table verb general
çirk eləmək head verb general
irinləmək head verb general
yetişmək head verb general
millə birləşdirmək table verb building
qonaqları əyləndirmək table verb general
baş-başa head-on adjective general
ön head-on adjective general
qabaq head-on adjective general
üzbəüz head-on adjective general
kütbaş bone-head adjective general
yastıbaş flat-head adjective general
başıyekə muddle-head adjective general
stolüstü table adjective general
başda at the head adverb general
stol arxasında at the table adverb general
başdan-ayağa from head to foot adverb general
təpədən dırnağa qədər from head to foot adverb general
başdan-ayağa kimi from head to foot adverb general
ayaq-baş head over heels adverb general
kəlləmayallaq head over heels adverb general
adambaşı per head adverb general
daşdan pul çıxartmaq bang one's head against a brick wall phrases general
mümkün olmayan hər şey etməyə çalışmaq bang one's head against a brick wall phrases general
axmaq beef head phrases general
gic beef head phrases general
korazehin beef head phrases general
küt beef head phrases general
kütbeyin beef head phrases general
malbaş beef head phrases general
qanmaz beef head phrases general
axmaq beetle head phrases general
korazehin beetle head phrases general
kütbeyin beetle head phrases general
qanmaz beetle head phrases general
bilyard stolu billiard table phrases general
ağıldan yüngül bit soft in the head phrases general
başdan xarab bit soft in the head phrases general
lomber stolu card table phrases general
stolu yığışdırmaq clear the table phrases general
bəzək stolu dressing table phrases general
lomber stolu gaming table phrases general
qumar masası gaming table phrases general
soyuqlamaq have a cold in the head phrases general
tumov olmaq have a cold in the head phrases general
zökəm olmaq have a cold in the head phrases general
xəyalpərvər have windmills in one's head phrases general
tumov head cold phrases general
zökəm head cold phrases general
ailə başçısı head of the family phrases general
boğaza qədər borc içində olan head over ears in debt phrases general
xirdəyə qədər borc içində olan head over ears in debt phrases general
bir könüldən min könülə vurulmuş head over ears in love phrases general
eşq divanəsi olmuş head over ears in love phrases general
əziz qonaq stolu high table phrases general
fəxri qonaq stolu high table phrases general
düz tapmaq hit the nail on the head phrases general
lap yerinə düşmək hit the nail on the head phrases general
tamamilə yerinə düşmək hit the nail on the head phrases general
lap yerinə düşmək hit the right nail on the head phrases general
dilini sakit saxlamaq keep a still tongue in one's head phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
head table əziz qonaq stolu phrases general
head table fəxri qonaq stolu phrases general
vero