• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of heap up the sand (67 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qucaq heap noun general
qalaq heap noun general
topa heap noun general
yığın heap noun general
qum sand noun general
qum saatı sand-glass noun general
az məsaməli qum close sand noun general
iri qum coarse sand noun general
iridənəli qum coarse sand noun general
tığın heap noun general
yığıntı heap noun general
qum koması heap of sand noun general
daş koması heap of stones noun general
tığ huge heap noun general
sovrulan qum running sand noun general
qumpüskürən sand-blaster noun general
qumdan sand-box noun general
qumqabı sand-box noun general
sahil qaranquşu sand-martin noun general
qum karxanası sand-pit noun general
sıx qum tight sand noun general
çoxlu heap noun spoken language
hədsiz heap noun spoken language
hədsiz-hesabsız heap noun spoken language
qalamaq heap verb general
tığ vurmaq heap verb general
üst-üstə qalamaq heap verb general
qumda deşik eşmək burrow a hole in the sand verb general
qumlatmaq cause smb. to sand verb general
cəmləşdirmək heap verb general
qalaq vurmaq heap verb general
tığlamaq heap verb general
topalamaq heap verb general
topalaşdırmaq heap verb general
yağdırmaq heap verb general
komalanmaq heap be heaped up verb general
qalanmaq heap be heaped up verb general
komalanmaq heap become heaped up verb general
koma vurmaq heap up verb general
komalamaq heap up verb general
tay-tay yığmaq heap up verb general
qalalamaq heap up verb general
qumlamaq sand verb general
yolu qumlamaq sand the road verb general
toplamaq heap verb general
yığmaq heap verb general
doldurmaq heap verb general
qumlu covered with sand adjective general
tökmə pouring out in a heap adjective general
qum sand adjective general
qumaoxşar sand-like adjective general
qumvarı sand-like adjective general
yığın-yığın in heap adverb general
çimərlik qumu beach sand phrases general
iri qum coarse sand phrases general
narın qum fine sand phrases general
son dərəcə çaşdırmaq knock smb. all of a heap phrases general
son dərəcə heyrətləndirmək knock smb. all of a heap phrases general
son dərəcə karıxdırmaq knock smb. all of a heap phrases general
zibil qutusu scrap-heap phrases general
zibil tökülən yer scrap-heap phrases general
son dərəcə çaşdırmaq strike smb. all of a heap phrases general
son dərəcə heyrətləndirmək strike smb. all of a heap phrases general
son dərəcə karıxdırmaq strike smb. all of a heap phrases general
dayaz yer sand plural general
qumlu çimərlik sand plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
heap up the sand qumu komalamaq verb general