• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of hearted (190 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
half-hearted cəsarətsiz noun general
faint-hearted fellow ağciyər noun general
half-hearted mütərəddid noun general
half-hearted qətiyyəsiz noun general
tender-hearted incə qəlbli noun general
stony-hearted daşürəklilik noun general
faint-hearted man dızıxqulu noun general
half-hearted marağı olmayan noun general
half-hearted laqeyd noun general
half-hearted tamamilə uymayan noun general
half-hearted tamamilə bir-birinə zidd noun general
light-hearted: be light-hearted səhlənkarlıq etmək verb general
open-hearted: be open-hearted açıqürəkli olmaq verb general
open-hearted: be open-hearted ürəyi açıq olmaq verb general
faint-hearted: become faint-hearted biqeyrətləşmək verb general
soft-hearted yumşaqürək adjective general
false-hearted biilqar adjective general
hard-hearted əzazil adjective general
light-hearted laqeyd adjective general
black-hearted mərdimazar adjective general
pigeon-hearted ürəksiz adjective general
soft-hearted qayğıkeş adjective general
whole-hearted səmimi adjective general
hard-hearted qəlbsiz adjective general
light-hearted qayğısız adjective general
open-hearted təmizürəkli adjective general
soft-hearted ürəyinazik adjective general
single-hearted düzqəlbli adjective general
open-hearted genişürəkli adjective general
open-hearted genişqəlbli adjective general
light-hearted arsız adjective general
open-hearted açıqürək adjective general
plain-hearted ürəyiaçıq adjective general
open-hearted təmizqəlbli adjective general
free-hearted təmizürəkli adjective general
free-hearted ürəyiaçıq adjective general
flinty-hearted rəhmsiz adjective general
free-hearted səmimi adjective general
free-hearted safqəlbli adjective general
faint-hearted qorxacaq adjective general
faint-hearted ürəksiz adjective general
chicken-hearted ürəksiz adjective general
hard-hearted mərhəmətsiz adjective general
soft-hearted nazikürək adjective general
black-hearted zalım adjective general
high-hearted cəsur adjective general
high-hearted geniş ürəkli adjective general
light-hearted xoşgüzaran adjective general
chicken-hearted utancaq adjective general
hard-hearted rəhmsiz adjective general
hard-hearted sərt adjective general
faint-hearted ağciyər adjective general
cold-hearted insafsız adjective general
steel-hearted qoçaq adjective general
whole-hearted sədaqətli adjective general
kind-hearted incəqəlbli adjective general
light-hearted dərdsiz adjective general
soft-hearted ürəyiyumşaq adjective general
stony-hearted zalım adjective general
pigeon-hearted cəsarətsiz adjective general
simple-hearted ürəyiaçıq adjective general
stony-hearted rəhmsiz adjective general
light-hearted qəmsiz adjective general
proud-hearted iftixarlı adjective general
stone-hearted daşürəkli adjective general
stone-hearted daş qəlbli adjective general
stony-hearted ürəyidaş adjective general
high-hearted qurd ürəyi yemiş adjective general
single-hearted düzürəkli adjective general
soft-hearted yumşaqxasiyyət adjective general
soft-hearted nazikqəlb adjective general
soft-hearted ürəyi yumşaq adjective general
soft-hearted yumşaqürəkli adjective general
plain-hearted sadədil adjective general
high-hearted açıq qəlbli adjective general
faint-hearted qətiyyətsiz adjective general
faint-hearted zəif iradəli adjective general
flint-hearted daşürəkli adjective general
flint-hearted rəhmsiz adjective general
faint-hearted iradəsiz adjective general
light-hearted biqəm adjective general
stony-hearted daşqəlbli adjective general
cold-hearted amansız adjective general
cold-hearted daşürəkli adjective general
flinty-hearted bərkürəkli adjective general
flinty-hearted mətin adjective general
hollow-hearted ikiüzlü adjective general
hollow-hearted kələkbaz adjective general
hollow-hearted qeyri-səmimi adjective general
hollow-hearted hiyləgər adjective general
hard-hearted daşürəkli adjective general
free-hearted açıqürəkli adjective general
hen-hearted qorxaq adjective general
hard-hearted amansız adjective general
soft-hearted yumşaqxasiyyətli adjective general
faint-hearted ağbağır adjective general
flinty-hearted bərk adjective general
flinty-hearted daşürəkli adjective general
flinty-hearted möhkəm adjective general
flint-hearted zalım adjective general
chicken-hearted qorxaq adjective general
soft-hearted ürəyiyuxa adjective general
stony-hearted ürəyibərk adjective general
wounded-hearted ürəyidağlı adjective general
hen-hearted cəsarətsiz adjective general
hen-hearted ürəksiz adjective general
simple-hearted sadədil adjective general
steel-hearted cəsarətli adjective general
stony-hearted daşürəkli adjective general
kind-hearted açıqürək adjective general
plain-hearted açıqürəkli adjective general
hard-hearted hissiz adjective general
open-hearted ürəyiaçıq adjective general
soft-hearted qəlbinazik adjective general
faint-hearted qorxaq adjective general
hollow-hearted daşürəkli adjective general
kind-hearted rəhmdil adjective general
plain-hearted hiyləsiz adjective general
high-hearted cəsarətli adjective general
hen-hearted ağciyər adjective general
flinty-hearted qalım adjective general
flinty-hearted qəddar adjective general
flinty-hearted sarsılmaz adjective general
plain-hearted təmizürəkli adjective general
steel-hearted igid adjective general
broken-hearted ürəyidağlı adjective general
open-hearted türkəsaya adjective general
rocky-hearted daşürəkli adjective general
weak-hearted ürəyiyumşaq adjective general
whole-hearted hədsiz adjective general
tender-hearted rəhmdil adjective general
whole-hearted fədakar adjective general
tender-hearted mərhəmətli adjective general
soft-hearted mərhəmətli adjective general
pigeon-hearted qorxaq adjective general
flint-hearted bərkürəkli adjective general
pigeon-hearted qorxacaq adjective general
faint-hearted iradəsi zəif adjective general
faint-hearted aciz adjective general
simple-hearted sadəlövh adjective general
simple-hearted sadə adjective general
flinty-hearted yenilməz adjective general
hen-hearted quşürək adjective general
kind-hearted rəhmli adjective general
kind-hearted xeyirxah adjective general
black-hearted qəlbiqara adjective general
kind-hearted mərhəmətli adjective general
high-hearted qoçaq adjective general
high-hearted igid adjective general
high-hearted xeyirxah adjective general
pigeon-hearted ağciyər adjective general
faint-hearted cəsarətsiz adjective general
open-hearted riyasız adjective general
cold-hearted rəhmsiz adjective general
light-hearted boynuyoğun adjective general
half-hearted könülsüz adjective general
soft-hearted xeyirxah adjective general
kind-hearted ürəyiaçıq adjective general
faint-hearted dızıx adjective general
stony-hearted qəlbidaş adjective general
warm-hearted lotu adjective general
chicken-hearted ağciyər adjective general
steel-hearted cəsur adjective general
steel-hearted cürətli adjective general
tender-hearted incəqəlbli adjective general
tender-hearted ürəyiyumşaq adjective general
weak-hearted ağciyər adjective general
steel-hearted amansız adjective general
heavy-hearted könülsüz adjective general
steel-hearted daşürəkli adjective general
steel-hearted rəhmsiz adjective general
heavy-hearted qəmli adjective general
heavy-hearted ürəksiz adjective general
heavy-hearted həvəssiz adjective general
free-hearted səxavətli adjective general
steel-hearted qəddar adjective general
weak-hearted cəsarətsiz adjective general
weak-hearted qorxaq adjective general
steel-hearted zalım adjective general
weak-hearted ürəksiz adjective general
free-hearted əliaçıq adjective general
heavy-hearted dərdli adjective general
heavy-hearted qüssəli adjective general
heavy-hearted kədərli adjective general
rabit-hearted dovşan kimi qorxaq phrases general
rabit-hearted qorxaq phrases general
lion hearted qoçaq phrases general
lion hearted qorxmaz phrases general
rabit-hearted cəsarətsiz phrases general
lion hearted şir ürəkli phrases general