• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of hesab yazmaq (270 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hesab account noun general
hesab arithmetic noun general
hesab haqqında bilik arithmetic noun general
hesab bill noun general
hesab calculation noun general
haqq-hesab count noun general
hesab count noun general
etibarsız hesab etmə nullification noun general
hesab numeration noun general
hesab reckoning noun general
haqq-hesab cədvəli payroll noun general
haqq-hesab kitabçası payroll noun general
haqq-hesab account noun general
hesab kitabı account-book noun general
haqq-hesab calculation noun general
haqq-hesab computation noun general
cari hesab current account noun general
şəxsi hesab personal account noun general
hesab reckon noun general
haqq-hesab invoice noun medical
hesab invoice noun medical
hesab score noun sport
hesab computation noun general
eyni hesab deuce noun general
hesab evaluation noun general
hesab reckoning noun general
hesab figure noun spoken language
hesab expense noun figurative meaning
hesab chit noun general
haqq-hesab score noun general
hesab tally noun general
ancaq yazmaq write-only noun computer
hesab check noun general
restoranda hesab check noun general
haqq-hesab tick noun general
hesab tick noun general
haqq-hesab tab noun spoken language
hesab tab noun spoken language
hesab charge noun general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
annotasiya yazmaq annotate verb general
əvvəlki tarixi yazmaq antedate verb general
doğru hesab etmək approve verb general
ayağına yazmaq ascribe verb general
ayağına yazmaq attribute verb general
izah yazmaq attribute verb general
avtoqraf yazmaq autograph verb general
hesab təklif etmək bid verb general
kitaba yazmaq book verb general
gözəl xətlə yazmaq calligraph verb general
kalliqraf xətlə yazmaq calligraph verb general
tabaşirlə yazmaq chalk verb general
üstünə yazmaq character verb general
üstünü yazmaq character verb general
gündəliyə yazmaq chronicle verb general
yazmaq chronicle verb general
şifrini yazmaq cipher verb general
qeyd kimi dəftərə yazmaq commonplace verb general
yazmaq compose verb general
hesab etmək compute verb general
günahkar hesab etmək convict verb general
tarix yazmaq date verb general
hesab etmək deem verb general
yazı yazmaq docket verb general
şifr yazmaq encipher verb general
kodla yazmaq encode verb general
şifrlə yazmaq encode verb general
yazmaq enregister verb general
yazmaq enrol verb general
həcv yazmaq epigrammatize verb general
epiloq yazmaq epilogize verb general
konspekt yazmaq epitomise verb general
bərabər hesab etmək equate verb general
təmiz yazmaq fair-copy verb general
təqsirkar hesab etmək fault verb general
freska yazmaq fresco verb general
defislə yazmaq hypenate verb general
defislə yazmaq hyphen verb general
defislə yazmaq hyphenate verb general
adına yazmaq impute verb general
ayağına yazmaq impute verb general
günahkar hesab etmək indict verb general
inisiallarını yazmaq initial verb general
üstündə yazmaq inscribe verb general
üstünə yazmaq inscribe verb general
yazmaq interline verb general
kursivlə yazmaq italicize verb general
hesab etmək opine verb general
yenidən yazmaq overwrite verb general
mədhiyyə yazmaq panegyrize verb general
qısa məqalə yazmaq paragraph verb general
parodiya yazmaq parody verb general
yazmaq pen verb general
irəli tarixə yazmaq postdate verb general
giriş yazmaq preamble verb general
preambula yazmaq preamble verb general
giriş yazmaq preface verb general
müqəddimə yazmaq preface verb general
yazmaq prescribe verb general
hesab etmək presume verb general
protokol yazmaq protocol verb general
hesab etmək reckon verb general
protokol yazmaq record verb general
yazmaq record verb general
hesab etmək regard verb general
təzədən yazmaq rewrite verb general
yenidən yazmaq rewrite verb general
tələsik və səliqəsiz yazmaq scrawl verb general
səliqəsiz yazmaq scribble verb general
tələsik yazmaq scribble verb general
hesab etmək suppose verb general
maqnitofona yazmaq tape-record verb general
makinada yazmaq type verb general
makinada yazmaq typewrite verb general
şeir yazmaq verse verb general
şeir yazmaq versify verb general
yazmaq write verb general
haqq-hesab kəsmək account off verb general
özünə haqq-hesab vermək be aware verb general
hesab olunmaq be considered verb general
hesab olunmaq be counted verb general
özünə haqq-hesab verməmək be unaware verb general
çek yazmaq draw a cheque verb general
mərsiyə yazmaq elegize verb general
bir kəs haqqında epiqram yazmaq epigrammatize about smb. verb general
hesab etmək estimate verb general
hesab çəkmək make calculation verb general
özünə haqq-hesab verməmək not to realize verb general
hesab açmaq open an account verb general
hesab açmaq open the score verb general
şəkilin üstündən yazmaq overprint verb general
dərman yazmaq prescribe a medicine verb general
özünə haqq-hesab vermək realize verb general
lentə yazmaq record verb general
cızma-qara yazmaq scrawl verb general
ilangurbağa yazmaq scrawl verb general
ilangurbağa yazmaq scribble verb general
yazmaq (nəyisə) set down verb general
hesab xətkeşi slide-ruler verb general
hesab çəkmək square accounts verb general
mühazirə yazmaq take notes verb general
inşa yazmaq write a composition verb general
imla yazmaq write a dictation verb general
namə yazmaq write a letter verb general
namə yazmaq write a love letter verb general
dua yazmaq write a prayer verb general
yazmaq write down verb general
qaydasınca yazmaq write fairly verb general
iri yazmaq write large verb general
asanlıqla yazmaq write off verb general
lövhədə yazmaq write on the board verb general
xırda yazmaq write small verb general
yaxşı yazmaq write well verb general
faktura yazmaq invoice verb medical
hesab yazmaq invoice verb medical
qüvvəsini itirmiş hesab etmək invalidate verb law
debetə yazmaq debit verb book-keeping
təmsil yazmaq fable verb poetical
hesab etmək account verb general
hesab etmək ascribe verb general
hesab etmək believe verb general
günahkar hesab etmək condemn verb general
bir-birinə məktub yazmaq correspond verb general
hesab etmək count verb general
adına yazmaq credit verb general
hesab etmək declare verb general
yazmaq dispense verb general
təzədən yazmaq enumerate verb general
üzürlü hesab etmək extenuate verb general
hesab etmək fancy verb general
ayağına yazmaq foist verb general
yazmaq inscribe verb general
həddən artıq yazmaq overwrite verb general
yazmaq pencil verb general
hesab etmək pretend verb general
çap hərflərilə yazmaq print verb general
hesab etmək rate verb general
zay hesab etmək reject verb general
yenidən yazmaq reprint verb general
qıvrım yazmaq scroll verb general
sözü hərflərlə yazmaq spell verb general
notlarını yazmaq notate verb music
başqa hesaba yazmaq transfer verb book-keeping
hesab göndərmək bill verb general
hesab yazmaq bill verb general
fırça ilə yazmaq brush verb general
hesab etmək calculate verb general
gündəlik yazmaq calendar verb general
baş hərflə yazmaq capitalise verb general
hesab etmək class verb general
yararsız hesab etmək condemn verb general
zay hesab etmək condemn verb general
hesab etmək consider verb general
yazmaq note verb general
resenziya yazmaq notice verb general
rəy yazmaq notice verb general
hesab etmək number verb general
həddən artıq çox əsər yazmaq overwrite verb general
hesab edilmək rank verb general
konspekt yazmaq recapitulate verb general
plyonkaya yazmaq record verb general
vala yazmaq record verb general
yazmaq subscribe verb general
maqnit lentinə yazmaq tape verb general
hesab etmək think verb general
maqnit lentinə yazmaq transcribe verb general
hesab etmək trust verb general
hesab etmək guess verb American
qiymət yazmaq rate verb American
yazmaq administer verb general
faktura yazmaq bill verb general
yaramaz hesab etmək cast verb general
yazmaq enter verb general
hesab etmək hold verb general
annotasiya yazmaq note verb general
izahat yazmaq note verb general
şərh yazmaq note verb general
yazmaq notify verb general
bəzəkli üslubla yazmaq overwrite verb general
transkripsiyasını yazmaq transcribe verb general
hesab etmək date verb general
əvvəlki faylı pozub üstündən yenisini yazmaq overwrite verb general
mümkün hesab etmək say verb general
böyük hərflərlə yazmaq capitalise verb computer
şərh yazmaq comment verb computer
cavab yazmaq  reply verb computer
hesab etmək assume verb general
seçki bülleteninin nəticələrinin qeyri-qanuni hesab edilməsini tələb etmək challenge verb general
hesab etmək take verb general
yazmaq tap verb general
yazmaq make verb general
yararsız hesab etmək pip verb general
borca yazmaq charge verb general
debetə yazmaq charge verb general
hesab etmək call verb general
yazmaq do verb general
hesab arithmetical adjective general
hesab account adjective general
hesab arithmetic adjective general
yararsız hesab edilmiş condemned adjective general
zay hesab edilmiş condemned adjective general
hesab baxımından arithmetically adverb general
bir-kəslə haqq-hesab çəkib qurtarmaq be quits with smb. phrases general
yazmaq qeyd etmək commit to paper phrases general
yazmaq qeyd etmək commit to writing phrases general
protokol yazmaq draw up a protocol phrases general
yazmaq drive a pen phrases general
yazmaq drive a quill phrases general
bir kəsi müqəssir hesab etmək find smb. guilty phrases general
bərabər hesab leg and leg phrases general
reseptə görə dərman yazmaq make up a prescription phrases general
yazmaq mark down phrases general
bir kəslə haqq-hesab çəkmək pick a bone with smb. phrases general
yazmaq put pen to paper phrases general
cari hesab running account phrases general
bir kəsin ayağına yazmaq score up phrases general
bir kəsin hesabın yazmaq score up phrases general
hesab çəkmək stand the racket phrases general
bir şeyi sübut edilmiş hesab etmək take for granted phrases general
ətraflı yazmaq write up phrases general
təqsirsiz hesab etmək exonerate from blame phrases law
özünü müqəssir hesab etmək plead guilty phrases law
haqq-hesab günü day of reckoning phrases religion
hesab etmək look on phrases general
yazmaq set down phrases general
yazmaq take back phrases general
yararsız hesab etmək wash out phrases general
hesab sum plural general