• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of heyvan və bitki aləmi (151 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
heyvan piyi adipose noun general
heyvan yağı adipose noun general
heyvan animal noun general
birillik bitki annual noun general
məməli heyvan beast noun general
vəhşi heyvan beast noun general
yırtıcı heyvan beast noun general
heyvan nümayişi bench-show noun general
heyvan brute noun general
heyvan kəsmə butchering noun general
iri çiçəkli dekorativ bitki corn-flag noun general
sarmaşan bitki creeper noun general
bitki cövhərinin məhlulu elixir noun general
heyvanat aləmi fauna noun general
bitki örtüyü flora noun general
çiçək açan bitki flowerer noun general
axtalanmış heyvan gelding noun general
otlayan heyvan grazer noun general
bitki herb noun general
bitki yetişdirmək üçün şüşəbənd hothouse noun general
iri heyvan jumbo noun general
bitki mənşəli kley mucilage noun general
bitki kleyi mucilage noun general
tərkibində neft olan bitki oilplant noun general
çoxillik bitki perennial noun general
bitki plant noun general
bitki əkən planter noun general
dördayaqlı heyvan quadruped noun general
dözümlü heyvan stayer noun general
cins heyvan thoroughbred noun general
heyvan tutan ovçu trapper noun general
sarılan bitki twiner noun general
sarmaşan bitki twiner noun general
sarmaşan bitki winder noun general
bir illik heyvan yearling noun general
bir yaşar heyvan yearling noun general
illik heyvan yearling noun general
heyvan baxıcısı zoo-keeper noun general
heyvan yağı animal fat noun general
heyvan zərərvericisi animal pest noun general
heyvanat aləmi animal world noun general
yük daşıyan heyvan beast of burden noun general
vəhşi heyvan beast of prey noun general
ətyeyən heyvan carnivore noun general
heyvan cattle noun general
mal-heyvan cattle noun general
cütləşdirilmiş heyvan crossbreed noun general
buynuzlu heyvan horned cattle noun general
mal-heyvan livestock noun general
dərisiqalın heyvan pachyderm noun general
gönüqalın heyvan pachyderm noun general
bitki zərərvericisi plant pest noun general
buynuzsuz heyvan pollard noun general
kola heyvan pollard noun general
heyvan qarnından bişirilmiş yemək tripe noun general
bitki vegetable noun general
bitki qidası vegetable food noun general
bitki yağı vegetable oil noun general
vəhşi heyvan wild animal noun general
dırmaşan bitki creeper noun botanical
sarmaşan bitki liana noun botanical
paxla fəsiləsindən birillik bitki soy-bean noun botanical
cır bitki wilding noun botanical
yabanı bitki wilding noun botanical
həm suda həm də quruda yaşayan bitki amphibian noun zoological
həm suda həm də quruda yaşayan heyvan amphibian noun zoological
kisəli heyvan marsupial noun zoological
otyeyən heyvan plant-feeder noun zoological
gövşəyən heyvan ruminant noun zoological
onurğalı heyvan vertebrate noun zoological
quş və ya heyvan üçün həyət backcourt noun agricultural
cins olmayan heyvan half-bred noun agricultural
dəmyə bitki raincrop noun agricultural
toxumdan cücərən bitki seedling noun agricultural
heyvan beast noun general
ətlik heyvan beef noun general
erkək heyvan boar noun general
erkək heyvan buck noun general
heyvan balası calf noun general
kiçikbuynuzlu heyvan cattle noun general
tazıları heyvan üzərinə salma chase noun general
sarmaşan bitki climber noun general
heyvan dərisi coat noun general
bitki yetişdirmək üçün şüşəbənd conservatory noun general
heyvan yemi draff noun general
dırnaqlı heyvan hoof noun general
axtalanmış heyvan neuter noun general
burulmuş heyvan neuter noun general
gecə fəal olan heyvan night-walker noun general
balaca heyvan peewe noun general
heyvan təlimçisi tamer noun general
tikanlı bitki thorn noun general
üçyarpaqlı bəzəkli bitki trefoil noun general
bitki vegetation noun general
yaşıl bitki verdure noun general
sarılan bitki vine noun general
sarmaşan bitki vine noun general
heyvan növünün tədricən yox olması obsolescence noun biological
bitki xəstəliyi canker noun botanical
peyvəndlik bitki grafter noun botanical
paxlalı bitki legume noun botanical
heyvan taunu distemper noun veterinary
heyvan əhilləşdirən breaker noun general
heyvan təlimçisi breaker noun general
heyvan yemi chaff noun general
heyvan qırxmaq üçün maşın clipper noun general
bitki crop noun general
həddindən çox yeyən heyvan glutton noun general
bitki green noun general
bitki greenery noun general
bitki growth noun general
yerli bitki native noun general
yerli heyvan native noun general
heyvan satan naturalist noun general
sürünən bitki trailer noun general
cinsiyyətsiz heyvan və ya bitki neuter noun botanical
sürünən heyvan creeper noun zoological
ovçuların dalınca düşdüyü heyvan chase noun general
ovçuların izlədiyi heyvan chase noun general
bol məhsul verən bitki cropper noun general
yaxşı məhsulverən bitki cropper noun general
üçillik bitki triennial noun general
heyvan thing noun general
öyrənmək məqsədilə bitki toplamaq botanize verb general
heyvan kəsmək butcher verb general
öyrənmək məqsədilə bitki toplamaq botanise verb general
heyvan şəklinə salmaq brutalize verb general
aləmi ayağa qaldırmaq raise a general alarm verb general
aləmi başına götürmək set up a clamor verb general
aləmi başına yığmaq set up a clamor verb general
həddən artıq çox heyvan ovlamaq overshoot verb general
heyvan animal adjective general
heyvan kimi beastly adjective general
heyvan bestial adjective general
sısqa heyvan scrag adjective general
bitki vegetable adjective general
bitki vegetal adjective general
bitki vegetarian adjective general
bitki örtüyündən məhrum olmuş bleak adjective general
heyvan kimi bestially adverb general
heyvan kimi beastly adverb general
heyvan və bitki aləmi animal and vegetal life phrases general
sağmal mal-heyvan dairy cattle phrases general
buynuzsuz heyvan poll beast phrases general
bitki yağı vegetable oil phrases general
sahibsiz heyvan waifs and strays phrases general
heyvan taunu cattle plague phrases veterinary
heyvan milçəyi beast fly phrases zoological
sağmal heyvan yetişdirən fermer dairy farmer phrases general
heyvan nəcisi droppings plural general
bəslənən heyvan grazer plural general