• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of high road (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kəndarası yol by-road noun general
iki magistralı birləşdirən yol cross-road noun general
kəsişən yol cross-road noun general
torpaq yol earth road noun general
ən yüksək nöqtə high noun general
maksimum high noun general
çox hündürdən uçan high-flyer noun general
yüksək keyfiyyət high-grade noun general
silindr high-hat noun general
hündürlüyə hoppanan idmançı high-jumper noun general
hündürlüyə tullanan idmançı high-jumper noun general
ana xətt high-road noun general
geniş yol high-road noun general
magistral avtomobil yolu high-road noun general
şose high-road noun general
daşqın high-water noun general
güclü sel high-water noun general
sel high-water noun general
avtomagistral motor-road noun general
yol road noun general
yolkəsən bandit on the road noun general
odadavamlılıq bearing high temperatures noun general
mizlənməmiş parafin fined high meltable noun general
sərvqamət high and slender person noun general
bədiilik high artistic value noun general
bahaçılıq high cost of living noun general
vışkadan hoppanma high diving noun general
qurğan high fence noun general
bot high galoshes noun general
alimənsəb high official noun general
bot high overshoes noun general
yüksək təzyiq high pressure noun general
bahaçılıq high prices noun general
yüksək keyfiyyət high quality noun general
ləyaqət high rank noun general
müctəhid high religious person in Moslem noun general
orta məktəb high school noun general
gimnaziya high school noun general
gimnazist high school boy noun general
gimnazist high school girl noun general
açıq dəniz high seas noun general
botinka high shoes noun general
şən əhval-ruhiyyə high spirits noun general
yüksək gərginlik high tension noun general
yüksək gərginli cərəyan high tension current noun general
dövlət xəyanəti high treason noun general
daşqınlıq high water noun general
daşqın high water noun general
atışma high words noun general
təyyarəvuran top high-angle gun noun general
dərəbəyilik high-handedness noun general
dikdaban high-heeled shoes noun general
ideyalılıq high-mindedness noun general
yüksəkoktanlı komponentlər high-octane components noun general
yüksəkparafinli neft high-paraffin petroleum noun general
zil high-pitched sound noun general
yüksəkmodullu lif high-modulus fiber noun general
yüksəkoktanlı benzin high-octane gasoline noun general
itigedən gatar high-speed train noun general
əllaməlik high-standing nonsense noun general
yüksəkkükürdlü neft high-sulfur petroleum noun general
yüksəktemperaturlu piroliz high-temperature pyrolysis noun general
yüksəkvoltlu xətt high-voltage line noun general
şose macadam road noun general
magistral main road noun general
şahdamar main road noun general
avtomaqistral motor road noun general
reyd road noun general
yol inşası road building noun general
yol inşaatı road building noun general
daşıma road freightage noun general
daşıma road haulage noun general
yol qovşağı road junction noun general
qırmadaş road metal noun general
göstərici road sign noun general
yol işarəsi road sign noun general
yol hərəkəti işarələri road signs noun general
yolkəsənlik robbery on the road noun general
yolun kənarı side of the road noun general
lehməli yol slushy road noun general
ilanvarı yol snaky road noun general
qudronlanmış şose tarmac road noun general
qudronlanmış şose tarred road noun general
dolama yol by-road noun general
dolayı yol by-road noun general
dördyol ağzı cross-road noun general
pik high noun general
göylə gedən high-flyer noun general
şöhrətpərəst high-flyer noun general
dik yoxuş high-grade noun general
ana yol high-road noun general
düz yol high-road noun general
ən kəsə yol high-road noun general
əsas yol high-road noun general
şahrah high-road noun general
dikdaban high heel noun general
böyük adam high-hat noun figurative meaning
böyük şəxs high-hat noun figurative meaning
böyük zat high-hat noun figurative meaning
həlledici an cross-road noun general
yolayrıcı cross-road noun general
antisiklon high noun general
yüksək təzyiqli sahə high noun general
dikbaş adam high-hat noun general
lovğa adam high-hat noun general
dikləşmək become high verb general
yüksəyə dırmaşmaq climb high verb general
bahalıq salmaq create high prices verb general
ucalmaq fly high verb general
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself verb general
mərtəbələrə qalxmaq have a high rank verb general
isindirmək have a high temperature verb general
alışıb-yanmaq have a high temperature verb general
uca səsi olmaq have a high voice verb general
qastrola getmək hit the road verb general
uca tutmaq hold high verb general
başını uca tutmaq hold one's head high verb general
yolu hamarlamaq level a road verb general
yolu ensizləşdirmək narrow the road verb general
yüksək qiymət almaq receive a high mark verb general
mənsəbə ucalmaq rise a high rank verb general
ucalmaq rise high verb general
kükrəmək run high verb general
yolu qumlamaq sand the road verb general
yol qatranlamaq tar a road verb general
yolu qudronlamaq tar a road verb general
yolu genəltmək widen the road verb general
yüksək qiymət almaq win a high appraisal verb general
məhəl qoymamaq high-hat verb spoken language
saymamaq high-hat verb spoken language
xor baxmaq high-hat verb spoken language
yol arasında olan cross-road adjective general
hündür high adjective general
qəlbi high adjective general
yüksək high adjective general
birinci dərəcəli high-class adjective general
əla high-class adjective general
dəbdəbəli high-flown adjective general
ibarəli high-flown adjective general
qəliz high-flown adjective general
təmtəraqlı high-flown adjective general
birinci dərəcəli high-grade adjective general
əla high-grade adjective general
yüksək keyfiyyətli high-grade adjective general
öz bildiyini edən high-handed adjective general
özbaşına high-handed adjective general
açıq qəlbli high-hearted adjective general
cəsarətli high-hearted adjective general
cəsur high-hearted adjective general
geniş ürəkli high-hearted adjective general
igid high-hearted adjective general
qurd ürəyi yemiş high-hearted adjective general
xeyirxah high-hearted adjective general
qoçaq high-hearted adjective general
odadavamlı high-heat adjective general
gərgin high-pressure adjective general
yüksək təzyiqli high-pressure adjective general
yüksək mövqe tutan high-ranking adjective general
acı high-seasoned adjective general
çox ədviyyat vurulmuş high-seasoned adjective general
tünd high-seasoned adjective general
gur high-sounding adjective general
gur səsli high-sounding adjective general
gurultulu high-sounding adjective general
itigedən high-speed adjective general
sürətli high-speed adjective general
cəsarətli high-spirited adjective general
cəsur high-spirited adjective general
cürətli high-spirited adjective general
igid high-spirited adjective general
qoçaq high-spirited adjective general
şücaətli high-spirited adjective general
ürəkli high-spirited adjective general
diz hündürlükdə knee-high adjective general
dizə qədər knee-high adjective general
çox hündür sky-high adjective general
çox yüksək sky-high adjective general
kəsə by-road adjective general
torpaq dirt road adjective general
şumal high adjective general
uca high adjective general
ülvi high adjective general
iddialı high and mighty adjective general
sərvqamət high and slender adjective general
nəsilli high-born adjective general
kaloriyalı high-calorie adjective general
ərköyün high-fed adjective general
hündür dabanlı high-heeled adjective general
dikdaban high-heeled adjective general
çeşidli high-quality adjective general
yüksək keyfiyyətli high-quality adjective general
təmiz high-minded adjective general
zil high-pitched adjective general
əqidəli high-principled adjective general
yüksəkkeyfiyyətli high-quality adjective general
yüksəkoktanlı high-octane adjective general
zil high-range adjective general
yüksəkvəzifəli high-rank adjective general
yüksəktemperaturlu high-temperature adjective general
yüksəkgərginlikli high-voltage adjective general
yüksəkvoltlu high-voltage adjective general
əxlaqlı of high moral standards adjective general
yol road adjective general
yüksək gərginlikli high-tension adjective electrical engineering
yüksək voltlu high-tension adjective electrical engineering
yüksək gərginlikli high-voltage adjective electrical engineering
yüksək voltlu high-voltage adjective electrical engineering
yüksək vəzifəli high-ranking adjective military
göylə gedən high-flown adjective irony
tərəddüd edən cross-road adjective general
müəyyən hündürlük high adjective general
ucalıq high adjective general
ixtiyar sahibi high-handed adjective general
səlahiyyəti olan high-handed adjective general
təmtəraqlı high-sounding adjective general
böyük sürətlə işləyən high-speed adjective general
coşqun high-spirited adjective general
dəliqanlı high-spirited adjective general
ehtiraslı high-spirited adjective general
qızğın high-spirited adjective general
çox güclü high adjective general
təsirli high adjective general
dəbdəbəli high-sounding adjective general
gözəl high-sounding adjective general
qəşəng high-sounding adjective general
əhvallı high-spirited adjective general
oynaq high-spirited adjective general
sevincli high-spirited adjective general
şad high-spirited adjective general
şən high-spirited adjective general
şux high-spirited adjective general
yaxşı əhval-ruhiyyəli high-spirited adjective general
baha high adjective general
böyük high adjective general
çox high adjective general
gərgin high adjective general
güclü high adjective general
intensiv high adjective general
möhkəm high adjective general
qızğın high adjective general
ən qızğın çağda baş verən high adjective general
ən qızğın vaxtda olan high adjective general
ali high adjective general
ali təbəqə high adjective general
ən yaxşı high adjective general
ən yüksək high adjective general
alicənab high adjective general
nəcib high adjective general
gur high adjective general
zil high adjective general
fərəhli high adjective general
sevincli high adjective general
şad high adjective general
şən high adjective general
cah-calallı high adjective general
dəbdəbəli high adjective general
dövlətli high adjective general
varlı high adjective general
ağırlaşmış high adjective general
qoxumuş high adjective general
hündür high adverb general
uca high adverb general
yüksək high adverb general
yüksək məzənnədə at a high price adverb general
yüksək mərtəbədə at a high stage adverb general
yüksək pillədə at a high stage adverb general
böyük faizlə at high interest adverb general
bülənd high adverb general
bülənd high up adverb general
hündür high up adverb general
təmtəraqla high-flown: in a high-flown manner adverb general
zildən high-pitched: in the high-pitched tone adverb general
lap in a high degree adverb general
amiranə tonla in a high tone adverb general
güclü high adverb general
intensiv high adverb general
tez-tez high adverb general
baha high adverb general
baha qiymətə high adverb general
baş yol arterial road phrases general
əsas yol arterial road phrases general
magistral arterial road phrases general
diqqət mərkəzində olmaq be in the high-light phrases general
yüksək qiymətə almaq buy at high figure phrases general
nə olur olsun come hell or high water phrases general
nəyin bahasına olursa olsun come hell or high water phrases general
Burax lovğalanmağı! Come off your high horse! phrases general
Özünü çəkmə görək! Come off your high horse! phrases general
kənd yolu country road phrases general
torpaq yol country road phrases general
kənd yolu earth road phrases general
yüksək əhval ruhiyyə exuberance of high spirits phrases general
ayaqla getmək foot the road phrases general
oynamaq foot the road phrases general
piyada getmək foot the road phrases general
rəqs etmək foot the road phrases general
bir kəsə yol vermək give smb. the road phrases general
ağır sınaq hell and high water phrases general
ağır sınaq hell or high water phrases general
Ali Ədalət Məhkəməsi High Court phrases general