• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of high table (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
açılıb-yığılan stol drop-table noun general
açılıb-yığılan stol folding-table noun general
ən yüksək nöqtə high noun general
maksimum high noun general
çox hündürdən uçan high-flyer noun general
yüksək keyfiyyət high-grade noun general
silindr high-hat noun general
hündürlüyə hoppanan idmançı high-jumper noun general
hündürlüyə tullanan idmançı high-jumper noun general
ana xətt high-road noun general
geniş yol high-road noun general
magistral avtomobil yolu high-road noun general
şose high-road noun general
daşqın high-water noun general
güclü sel high-water noun general
sel high-water noun general
masa table noun general
miz table noun general
stol table noun general
stol örtüyü table-cloth noun general
süfrə table-cloth noun general
stolüstü oyun table-game noun general
tin-tin stəkan table-glass noun general
mətbəx bıçağı table-knife noun general
əlsilən table-napkin noun general
salfet table-napkin noun general
stol arxasında söhbət table-talk noun general
süfrə başında söhbət table-talk noun general
məqbərə table-tomb noun general
türbə table-tomb noun general
cədvəl time-table noun general
əl işləri stolu work-table noun general
iş stolu work-table noun general
odadavamlılıq bearing high temperatures noun general
yemək stolu dinner-table noun general
mizlənməmiş parafin fined high meltable noun general
açma stol folding table noun general
genealoji cədvəl genealogical table noun general
sərvqamət high and slender person noun general
bədiilik high artistic value noun general
bahaçılıq high cost of living noun general
vışkadan hoppanma high diving noun general
qurğan high fence noun general
bot high galoshes noun general
alimənsəb high official noun general
bot high overshoes noun general
yüksək təzyiq high pressure noun general
bahaçılıq high prices noun general
yüksək keyfiyyət high quality noun general
ləyaqət high rank noun general
müctəhid high religious person in Moslem noun general
orta məktəb high school noun general
gimnaziya high school noun general
gimnazist high school boy noun general
gimnazist high school girl noun general
açıq dəniz high seas noun general
botinka high shoes noun general
şən əhval-ruhiyyə high spirits noun general
yüksək gərginlik high tension noun general
yüksək gərginli cərəyan high tension current noun general
dövlət xəyanəti high treason noun general
daşqınlıq high water noun general
daşqın high water noun general
atışma high words noun general
təyyarəvuran top high-angle gun noun general
dərəbəyilik high-handedness noun general
dikdaban high-heeled shoes noun general
ideyalılıq high-mindedness noun general
yüksəkoktanlı komponentlər high-octane components noun general
yüksəkparafinli neft high-paraffin petroleum noun general
zil high-pitched sound noun general
yüksəkmodullu lif high-modulus fiber noun general
yüksəkoktanlı benzin high-octane gasoline noun general
itigedən gatar high-speed train noun general
əllaməlik high-standing nonsense noun general
yüksəkkükürdlü neft high-sulfur petroleum noun general
yüksəktemperaturlu piroliz high-temperature pyrolysis noun general
yüksəkvoltlu xətt high-voltage line noun general
süfrəlik material fit for a table-cloth noun general
cərrahiyə stolu operating-table noun general
idman yarışı cədvəli score table noun general
tabel table noun general
yekun cədvəli table noun general
xörək bıçağı table knife noun general
mündəricat table of contents noun general
xörək qaşığı table spoon noun general
stolüstü tennis table tennis noun general
yaylaqlıq table-land noun general
yazı stolu writing-table noun general
pik high noun general
göylə gedən high-flyer noun general
şöhrətpərəst high-flyer noun general
dik yoxuş high-grade noun general
ana yol high-road noun general
düz yol high-road noun general
ən kəsə yol high-road noun general
əsas yol high-road noun general
şahrah high-road noun general
danışıqlar stolu table noun general
stolarxası söhbətin mövzusu table-talk noun general
qrafik time-table noun general
dikdaban high heel noun general
böyük adam high-hat noun figurative meaning
böyük şəxs high-hat noun figurative meaning
böyük zat high-hat noun figurative meaning
antisiklon high noun general
yüksək təzyiqli sahə high noun general
dikbaş adam high-hat noun general
lovğa adam high-hat noun general
cərrahiyyə stolu table noun general
əməliyyat stolu table noun general
stol arxasında yoldaşlıq table noun general
süfrə başında yoldaşlıq table noun general
ərzaq table noun general
qida table noun general
cədvəl table noun computer
süfrə table noun general
xörək table noun general
yemək table noun general
oyun stolu table noun general
lövhə table noun general
sal table noun general
tava daşı table noun general
yastı daş table noun general
daş üzərində yazı table noun general
kitabə table noun general
metal üzərində yazı table noun general
üzərində yazı olan lövhə table noun general
sxem table noun general
siyahı table noun general
əl falı table noun general
ovuc table noun general
ovucun içi table noun general
çıxardıb ortaya qoymaq table verb general
stolun üstünə qoymaq table verb general
dikləşmək become high verb general
stol yığışdırmaq clear the table verb general
yüksəyə dırmaşmaq climb high verb general
bahalıq salmaq create high prices verb general
ucalmaq fly high verb general
stolu qatlamaq fold up a table verb general
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself verb general
mərtəbələrə qalxmaq have a high rank verb general
isindirmək have a high temperature verb general
alışıb-yanmaq have a high temperature verb general
uca səsi olmaq have a high voice verb general
uca tutmaq hold high verb general
başını uca tutmaq hold one's head high verb general
layiqli süfrə açmaq lay a decent table verb general
süfrə açmaq lay the table verb general
stol açmaq lay the table verb general
layiqincə süfrə açmaq lay the table properly verb general
stol düzəltmək make up a table verb general
yüksək qiymət almaq receive a high mark verb general
dirsəyini stola dayamaq rest one's elbow on the table verb general
mənsəbə ucalmaq rise a high rank verb general
ucalmaq rise high verb general
kükrəmək run high verb general
stolun arxasında oturmaq sit at the table verb general
süfrə başında oturmaq sit at the table verb general
yüksək qiymət almaq win a high appraisal verb general
məhəl qoymamaq high-hat verb spoken language
saymamaq high-hat verb spoken language
xor baxmaq high-hat verb spoken language
stolu təmin etmək table verb general
cədvəl tərtib etmək table verb general
siyahıya almaq table verb general
müzakirəyə çıxarmaq table verb general
müzakirəyə təqdim etmək table verb general
millə birləşdirmək table verb building
qonaqları əyləndirmək table verb general
hündür high adjective general
qəlbi high adjective general
yüksək high adjective general
birinci dərəcəli high-class adjective general
əla high-class adjective general
dəbdəbəli high-flown adjective general
ibarəli high-flown adjective general
qəliz high-flown adjective general
təmtəraqlı high-flown adjective general
birinci dərəcəli high-grade adjective general
əla high-grade adjective general
yüksək keyfiyyətli high-grade adjective general
öz bildiyini edən high-handed adjective general
özbaşına high-handed adjective general
açıq qəlbli high-hearted adjective general
cəsarətli high-hearted adjective general
cəsur high-hearted adjective general
geniş ürəkli high-hearted adjective general
igid high-hearted adjective general
qurd ürəyi yemiş high-hearted adjective general
xeyirxah high-hearted adjective general
qoçaq high-hearted adjective general
odadavamlı high-heat adjective general
gərgin high-pressure adjective general
yüksək təzyiqli high-pressure adjective general
yüksək mövqe tutan high-ranking adjective general
acı high-seasoned adjective general
çox ədviyyat vurulmuş high-seasoned adjective general
tünd high-seasoned adjective general
gur high-sounding adjective general
gur səsli high-sounding adjective general
gurultulu high-sounding adjective general
itigedən high-speed adjective general
sürətli high-speed adjective general
cəsarətli high-spirited adjective general
cəsur high-spirited adjective general
cürətli high-spirited adjective general
igid high-spirited adjective general
qoçaq high-spirited adjective general
şücaətli high-spirited adjective general
ürəkli high-spirited adjective general
diz hündürlükdə knee-high adjective general
dizə qədər knee-high adjective general
çox hündür sky-high adjective general
çox yüksək sky-high adjective general
şumal high adjective general
uca high adjective general
ülvi high adjective general
iddialı high and mighty adjective general
sərvqamət high and slender adjective general
nəsilli high-born adjective general
kaloriyalı high-calorie adjective general
ərköyün high-fed adjective general
hündür dabanlı high-heeled adjective general
dikdaban high-heeled adjective general
çeşidli high-quality adjective general
yüksək keyfiyyətli high-quality adjective general
təmiz high-minded adjective general
zil high-pitched adjective general
əqidəli high-principled adjective general
yüksəkkeyfiyyətli high-quality adjective general
yüksəkoktanlı high-octane adjective general
zil high-range adjective general
yüksəkvəzifəli high-rank adjective general
yüksəktemperaturlu high-temperature adjective general
yüksəkgərginlikli high-voltage adjective general
yüksəkvoltlu high-voltage adjective general
əxlaqlı of high moral standards adjective general
stolüstü table adjective general
yüksək gərginlikli high-tension adjective electrical engineering
yüksək voltlu high-tension adjective electrical engineering
yüksək gərginlikli high-voltage adjective electrical engineering
yüksək voltlu high-voltage adjective electrical engineering
yüksək vəzifəli high-ranking adjective military
göylə gedən high-flown adjective irony
müəyyən hündürlük high adjective general
ucalıq high adjective general
ixtiyar sahibi high-handed adjective general
səlahiyyəti olan high-handed adjective general
təmtəraqlı high-sounding adjective general
böyük sürətlə işləyən high-speed adjective general
coşqun high-spirited adjective general
dəliqanlı high-spirited adjective general
ehtiraslı high-spirited adjective general
qızğın high-spirited adjective general
çox güclü high adjective general
təsirli high adjective general
dəbdəbəli high-sounding adjective general
gözəl high-sounding adjective general
qəşəng high-sounding adjective general
əhvallı high-spirited adjective general
oynaq high-spirited adjective general
sevincli high-spirited adjective general
şad high-spirited adjective general
şən high-spirited adjective general
şux high-spirited adjective general
yaxşı əhval-ruhiyyəli high-spirited adjective general
baha high adjective general
böyük high adjective general
çox high adjective general
gərgin high adjective general
güclü high adjective general
intensiv high adjective general
möhkəm high adjective general
qızğın high adjective general
ən qızğın çağda baş verən high adjective general
ən qızğın vaxtda olan high adjective general
ali high adjective general
ali təbəqə high adjective general
ən yaxşı high adjective general
ən yüksək high adjective general
alicənab high adjective general
nəcib high adjective general
gur high adjective general
zil high adjective general
fərəhli high adjective general
sevincli high adjective general
şad high adjective general
şən high adjective general
cah-calallı high adjective general
dəbdəbəli high adjective general
dövlətli high adjective general
varlı high adjective general
ağırlaşmış high adjective general
qoxumuş high adjective general
hündür high adverb general
uca high adverb general
yüksək high adverb general
yüksək məzənnədə at a high price adverb general