• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of hold a good post (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
xeyirxahlıq good noun general
yaxşılıq good noun general
vidalaşma good-bye noun general
xudahafizləşmə good-bye noun general
işsiz-gücsüz good-for-nothing noun general
boş avara good-for-nothing noun general
əlindən iş gəlməyən good-for-nothing noun general
veyl good-for-nothing noun general
basqın hold-up noun general
çapovulçuluq hold-up noun general
quldurluq hold-up noun general
qarətçilik hold-up noun general
silahlı basqın hold-up noun general
soyğunçuluq hold-up noun general
göyərçin poçtu pigeon-post noun general
küçədə qoyulmuş poçt qutusu pillar-post noun general
dirək post noun general
sütün post noun general
şalban post noun general
müharibədən sonrakı post-war noun general
Ümid burnu Cape of Good Hope noun general
sərhəd dirəyi frontier post noun general
zastava frontier post noun general
savab God's reward for a person's good conduct on earth noun general
yaxşı iştaha good appetite noun general
ədəb good behavior noun general
ədəb-ərkan good behavior noun general
ədəblilik good breeding noun general
sazlıq good condition noun general
yaxşı vəziyyət good condition noun general
mərhəmət good deed noun general
savab iş good deed noun general
savab good deed noun general
üzrlü səbəb good excuse noun general
kömürlük good for charring charcoal noun general
ağgünlülük good fortune noun general
uğur good fortune noun general
bəxtlilik good luck noun general
uğur good luck noun general
təsərrüfatçılıq good management noun general
mərifətlilik good manners noun general
ədəb good manners noun general
namus good name noun general
müjdə good news noun general
muştuluq good news noun general
yaxşı xidmət good offices noun general
fürsət good opportunity noun general
keyfiyyətlilik good quality noun general
üzrlü səbəb good reason noun general
açıqfikirlilik good sense noun general
sərrast atıcı good shot noun general
tuşatan good shot noun general
damaq good spirits noun general
göbələklik good spot for picking mushrooms noun general
gümrahlıq good state of health noun general
yaxşı soraq good tidings noun general
xidmət good turn noun general
aciz-avara good-for-nothing noun general
bikara adam good-for-nothing noun general
vecsiz good-for-nothing noun general
fərsiz good-for-nothing noun general
xoşməzac adam good-natured man noun general
çökək hold noun general
silahlı soyğunçuluq hold-up noun general
əhli-mərifət man of good manners noun general
zövq əhli man of good taste noun general
müşahidə məntəqəsi observation post noun general
xoşxəbər one who brings good news noun general
kürsü post noun general
konduktorluq post of a conductor noun general
konsulluq post of a consul noun general
ambarçılıq post of a storekeeper noun general
ambardarlıq post of a storekeeper noun general
anbarçılıq post of a storekeeper noun general
anbardarlıq post of a storekeeper noun general
xəzinəçilik post of a treasurer noun general
xəzinədarlıq post of a treasurer noun general
attaşelik post of attache noun general
müstəntiqlik post of interrogator noun general
dosentlik post of senior lecturer noun general
poçt idarəsi Post Office noun general
poçtxana post-office noun general
post-sovet məkanı post-Soviet area noun general
keşikçi postu sentry post noun general
semafor signal-post noun general
saplıq stick good for helve noun general
dirək telegraph-post noun general
start işarəsi starting-post noun sport
start nişanı starting-post noun sport
anbar hold noun nautical
fayda good noun general
xeyir good noun general
saxlama hold noun general
tutma hold noun general
tutub saxlama hold noun general
basırıq hold-up noun general
hərəkətin dayanması hold-up noun general
tıxac hold-up noun general
poçt post noun general
hökm hold noun general
ixtiyar hold noun general
nüfuz hold noun general
səlahiyyət hold noun general
təsir hold noun general
poçt şöbəsi post noun general
fırıldaqla alma hold-up noun American
fırıldaqla qoparma hold-up noun American
günün günorta vaxtı soyğunçuluq hold-up noun American
hədələmə hold-up noun American
şantaj hold-up noun American
zorakılıq hold-up noun American
tutmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
yapışmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
poçt qutusu post noun general
bir şey saxlanılan yer hold noun general
vəzifə post noun general
həbsxana hücrəsi hold noun general
gözətçi post noun general
qarovulçu post noun general
daldanacaq hold noun general
sığınacaq hold noun general
tutmaq hold verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
nəfsini saxlamaq hold back verb general
çəkinmək hold back verb general
tabelikdə saxlamaq hold down verb general
boşboğazlıq etmək hold forth verb general
naqqalıq etmək hold forth verb general
bir qədər uzaqda saxlamaq hold off verb general
aralıda saxlamaq hold off verb general
yapışmaq hold on verb general
tutub durmaq hold on verb general
saxlamaq hold out verb general
əldən verməmək hold out verb general
təslim olmamaq hold out verb general
davam gətirmək hold out verb general
saxlamaq hold over verb general
ayırmaq hold over verb general
kənara qoymaq hold over verb general
dayaq olmaq hold up verb general
tərəfdar olmaq hold up verb general
bəyənmək hold up verb general
asmaq post verb general
vurmaq post verb general
uyğun olmaq be a good match verb general
sözübütöv olmaq be as good as one's word verb general
qüvvəli olmaq be good verb general
damağı çağ olmaq be in a good mood verb general
kefi saz olmaq be in a good mood verb general
saz olmaq be in good repair verb general
dindirmək be on good terms verb general
ülfət etmək be on good terms verb general
yollaşmaq be on good terms verb general
ulduzları barışmaq be on good terms with verb general
qonşuluq etmək be on good terms with one's neighbor verb general
qədəmi yüngül olmaq bring good luck verb general
yallamaq catch hold of the mane verb general
yaxşı tayfadan olmaq come of a good kin verb general
mövqeni tərk etmək desert one's post verb general
vəzifə başında ölmək die at one's post verb general
savab etmək do a good deed verb general
kömək etmək do good verb general
kiməsə xidmət göstərmək do smb. a good turn verb general
vəzifə tutmaq fill a post verb general
yaxşı nəticəyə nail olmaq get good results verb general
danlamaq give a good dressing down verb general
başa qaxınc olmaq good-for-nothing: be good-for-nothing verb general
bazburudlanmaq good-looking: become good-looking verb general
rəhmdil olmaq good-natured: be good-natured verb general
iştahalanmaq have a good appetite verb general
yaxşı şansı olmaq have a good chance verb general
bəxtli olmaq have a good fortune verb general
yuxusunu almaq have a good night's rest verb general
hssas iybilmə qabiliyyətinə malik olmaq have a good nose verb general
fürsət düşmək have a good opportunity verb general
ağzının dadını bilmək have a good taste verb general
əylənmək have a good time verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time verb general
şənlənmək have a good time verb general
şadlıq etmək have a good time verb general
ara düzəltmək help people be on good terms verb general
konfrans keçirtmək hold a conference verb general
müzakirə keçirtmək hold a discussion verb general
söhbət aparmaq hold a discussion verb general
rəy sorğusu keçirmək hold a referendum verb general
sorğu keçirmək hold a referendum verb general
ipini yığmag hold back verb general
ləngitmək hold back verb general
əsirlikdə saxlamaq hold captive verb general
seçkilər keçirtmək hold elections verb general
ikiəlli tutmaq hold firmly verb general
bərk tutmaq hold hard verb general
uca tutmaq hold high verb general
cilovun əlində saxlamaq hold in leash verb general
kəmsikləmək hold in leash verb general
hazır saxlamaq hold in readiness verb general
tabelikdə saxlamaq hold in submission verb general
mitinq keçirmək hold meetings verb general
tutub durmaq hold on verb general
kirəyə götürmək hold on lease verb general
nəfəsini saxlamaq hold one's breath verb general
başını uca tutmaq hold one's head high verb general
şax durmaq hold oneself erect verb general
dayanmaq hold out verb general
əl vermək hold out one's hand verb general
məsul olmaq hold responsibility verb general
görsətmək hold up verb general
vəzifədən getmək leave one's post verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make a good showing verb general
təzələmək make as good as new verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make good progress verb general
fürsəti əldən vermək miss a good opportunity verb general
dirəkləmək place a post verb general
poçtla göndərmək post verb general
keşikçi qoymaq post a sentry verb general
nəşələndirmək put in a good humor verb general
düzgünləşdirmək put in good condition verb general
düzgünləşdirmək put in good order verb general
yaxşılığa yamanlıqla cavab vermək repay for good with evil verb general
vəzifədən getmək resign one's post verb general
baş götürüb qaçmaq run away for good verb general
salamatlaşmaq say good-bye verb general
vidalaşmaq say good-bye verb general
xudahafizləşmək say good-bye verb general
yalmanlamaq seize hold of the mane verb general
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post verb general
kar vermək stand smb. in good stead verb general
sahib olmaq take hold verb general
əvvəlcədən tədbir görmək take measures in good time verb general
əl eləmək wave good-bye verb general
cansağlığı arzulamaq wish good health verb general
Sağlıq arzu etmək wish good health verb general
uğurlar diləmək wish good luck verb general
xoşbəxtlik arzu etmək wish good luck verb general
ləngitməkğ hold verb general
qoymamaq hold verb general
saxlamaq hold verb general
tutub saxlamaq hold verb general
yubatmaq hold verb general
tutmaq hold back verb general
saxlamaq hold back verb general
qabağını almaq hold back verb general
gözləyin hold on verb general
uzatmaq hold out verb general
gecikdirmək hold over verb general
təxirə salmaq hold over verb general
yubatmaq hold over verb general
nəzərə çarpdırmaq hold up verb general
göstərmək hold up verb general
nümayiş etdirmək hold up verb general
elan etmək post verb general
reklam vermək post verb general
var olmaq hold verb general
yerləşdimək hold verb general
yerləşmək hold verb general
yubatmaq hold up verb general
dayandırmaq hold up verb general
qabağını saxlamaq hold up verb general
soymaq hold up verb general
poçt qutusuna salmaq post verb general
poçt vasitəsilə göndərmək post verb general
güman etmək hold verb general
hesab etmək hold verb general
sanmaq hold verb general
zənn etmək hold verb general
çaparaq getmək post verb general
sürətlə getmək post verb general
qaçmaq post verb general
tələsmək post verb general
dustaq etmək hold verb general
həbs etmək hold verb general
həbsxanada saxlamaq hold verb general
bildirmək post verb general
xəbər vermək post verb general
göndərmək post verb computer
davam gətirmək hold verb general
tab gətirmək hold verb general
davam etmək hold verb general
olmaq hold verb general
qüvvədə qalmaq hold verb general
qüvvədə olmaq hold verb general
hakimiyyətdə olmaq hold verb general
vəzifə tutmaq hold verb general
cəlb etmək hold verb general
hakim kəsilmək hold verb general
aparmaq hold verb general
düzəltmək hold verb general
keçirmək hold verb general
təşkil etmək hold verb general
bayram etmək hold verb general
bayram keçirmək hold verb general
qeyd etmək hold verb general
buraxmamaq hold verb general
su keçirməmək hold verb general
yaxşı good adjective general
lüzumsuz good-for-nothing adjective general
vecsiz good-for-nothing adjective general
bekara good-for-nothing adjective general
gərəksiz good-for-nothing adjective general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
hold a good post yaxşı vəzifədə olmaq verb general