• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of hot (134 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
hot qaynar adjective general
hot al adjective general
hot isti adjective general
hot coşqun adjective general
hot qızğın adjective general
hot hərarətli adjective general
hot ehtiraslı adjective general
hot hiddətli adjective general
hot acıqlı adjective general
hot həyəcanlı adjective general
hot əsəbi adjective general
hot hirsli adjective general
hot şiddətli adjective general
hot gərgin adjective general
hot amansız adjective general
hot acı adjective general
hot istiotlu adjective general
hot tünd adjective general
hot qızğın mübahisə doğuran adjective general
hot aktual adjective general
hot maraqlı adjective general
hot mübahisəli adjective general
hot vacib adjective general
hot mühüm adjective general
hot təhlükəli adjective general
hot-tempered person tündməcaz noun general
hot-tempered person tündxasiyyət noun general
hot-temperedness təmkinsizlik noun general
hot wind qara yel noun general
hot-well isti su qaynağı noun general
hot water isti su noun general
hot temper bədhövsələlik noun general
hot-water bottle isidici noun general
hot-wind qara yel noun general
hot temper qızğınlıq noun general
hot temper cırtqozluq noun general
hot compress istilədici kompres noun general
hot temper hirslilik noun general
fire of red-hot embers qorluq noun general
hot compress isidici kompres noun general
hot sun al günəş noun general
cook offal in hot fat cız-bız bişirmək verb general
red-hot: get red-hot qızmaq verb general
hot-tempered: become hot-tempered çılğınlaşmaq verb general
be very hot od yağmaq verb general
red-hot: be made red-hot közərdilmək verb general
white-hot: make white-hot közərtmək verb general
red-hot: make red-hot közərtmək verb general
hot-tempered: become hot-tempered qursağı daralmaq verb general
hot-blooded ehtiraslı adjective general
hot-tempered qızışqan adjective general
hot-tempered qızğın adjective general
hot-blooded qızğın adjective general
white-hot bərk qızardılmış adjective general
hot-spirited hərarətli adjective general
hot-tempered istiqanlı adjective general
hot-tempered beyni qanlı adjective general
hot-spirited ehtiraslı adjective general
hot-blooded dəliqanlı adjective general
hot-tempered çılğın adjective general
hot-tempered cırtqoz adjective general
white-hot bərk közərmiş adjective general
white-hot közərmiş adjective general
white-hot bərk közərdilmiş adjective general
red-hot qızğın adjective general
hot-blooded istiqanlı adjective general
hot-tempered istiqanlı adjective general
hot-tempered qursağı dar adjective general
exceedingly hot od kimi adjective general
white-hot bərk qızmış adjective general
hot-tempered acıxasiyyət adjective general
red-hot közərmiş adjective general
hot-spirited qızğın adjective general
hot-spirited dəliqanlı adjective general
hot-spirited atəşli adjective general
hot-spirited coşqun adjective general
white-hot bərk qeyzlənmiş adjective general
white-hot bərk cinlənmiş adjective general
hot-blooded hirsli adjective general
hot-blooded tez hirslənən adjective general
hot-blooded tündməzac adjective general
hot-spirited tez özündən çıxan adjective general
hot-blooded tez özündən çıxan adjective general
white-hot cin atına minmiş adjective general
hot-spirited tündməzac adjective general
hot-spirited tez hirslənən adjective general
hot-spirited tündxasiyyət adjective general
white-hot bərk qəzəblənmiş adjective general
like hot cakes qarpış-qarpış adverb general
while it is hot isti-isti adverb general
get into hot water işə düşmək phrases general
Strike while the iron is hot Dəmiri isti-isti döyərlər phrases proverb
sell like hot cake dərhal satmaq phrases general
go off lke hot cakes əldən qapılmaq phrases general
get into hot water bəlaya düşmək phrases general
like hot cakes o saat phrases general
like hot cakes qapış-qapış phrases general
be into hot water bəlaya düşmək phrases general
sell like hot cake əlüstü satmaq phrases general
give it hot to smb. od ələmək phrases general
like a hen on a hot girdle iynə üstündə phrases general
hot line dövlət başçıları arasında birbaşa telefon əlaqəsi phrases general
hot line dövlət başçıları arasında birbaşa teletayp əlaqəsi phrases general
hot battle şiddətli döyüş phrases general
talk a lot of hot air yalan-palan danışmaq phrases general
get into hot water çıxılmaz vəziyyətə düşmək phrases general
talk a lot of hot air yalançılıq etmək phrases general
hot-water bag rezin qovluq phrases general
get into hot water bəlaya düçar olmaq phrases general
go off lke hot cakes əlüstü alınıb qurtarmaq phrases general
hot pot ətlə kartof pörtlətməsi phrases general
hot issues mübahisəli məsələlər phrases general
hot corner çətin vəziyyət phrases general
hot chair elektrik stolu phrases jargon
hot issues aktual məsələlər phrases general
hot issues mühüm məsələlər phrases general
hot pepper bibər phrases biological
hot temper tündməzaclıq phrases general
like hot cakes dərhal phrases general
like hot cakes əlüstü phrases general
hot temper tündxasiyyətlilik phrases general
hot weather isti hava phrases general
hot dog isti sosiska phrases American
hot corner çıxılmaz vəziyyət phrases general
hot haste əlimyandıda qaçaraq phrases general
hot pepper acı bibər phrases biological
hot-water bottle qrelka phrases general
hot air gözdən pərdə asma phrases jargon
hot-water bottle rezin qovluq phrases general
hot pot ətlə kartof buğlaması phrases general
hot-water bag qrelka phrases general
get into hot water ilişmək phrases general
hot dog içinə sosiska qoyulmuş bulka phrases American
hot line gərginlik altında olan elektrik xətti phrases general