• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of hurry to catch a train (245 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ələ keçirmə catch noun general
ələ keçmə catch noun general
istila etmə catch noun general
işğal etmə catch noun general
tutma catch noun general
yaxalama catch noun general
zəbt etmə catch noun general
qaç-qov hurry noun general
tələsiklik hurry noun general
tələskənlik hurry noun general
tələsmə hurry noun general
qatar train noun general
dəmiryol bərəsi train-ferry noun general
dəmiryol salı train-ferry noun general
balina piyi train-oil noun general
hərbi eşelon troop-train noun general
qoşun qatarı troop-train noun general
dil catch noun general
elektriçka electric train noun general
ekspres qatarı express train noun general
yük qatarı freight train noun general
dəfn izdihami funeral train noun general
yük qatarı goods train noun general
itigedən gatar high-speed train noun general
ala-tələsiklik hurry noun general
qovhaqov hurry noun general
sərnişin qatarı passenger train noun general
eşelon special train noun general
birbaşa gedən qatar through train noun general
qatar qəzası train crash noun general
qatar briqadası train crew noun general
qatar rəisi train-chief noun general
eşelon troop train noun general
təcili yardım çağırışı hurry-call noun American
hərəkət xidməti train-service noun railway
balıq ovu catch noun general
birdəfəyə tutulan balığın miqdarı catch noun general
ov catch noun general
mərasim train noun general
təntənəli nümayiş train noun general
biclik catch noun general
fənd catch noun general
hiylə catch noun general
kələk catch noun general
tələ catch noun general
karvan train noun general
ani dayanma catch noun general
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
nəfəs almada ani dayanma catch noun general
silsilə train noun general
zəncir train noun general
rəzə catch noun general
siyirmə catch noun general
aqibət train noun general
nəticə train noun general
şleyf train noun general
dəstə train noun general
svita train noun general
dişli ötürücü train noun technical
ələ keçirmək catch verb general
tutmaq catch verb general
yaxalamaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch at verb general
yapışmaq catch at verb general
oğurlamaq catch away verb general
xəlvəti götürmək catch away verb general
bərk-bərk yapışmaq catch on verb general
tutmaq catch up verb general
göydə tutmaq catch up verb general
tələsmək hurry verb general
tələsik yola düşmək hurry away verb general
tez-tələsik çıxıb getmək hurry off verb general
tez ol! hurry up verb general
tələs! hurry up verb general
öyrətmək train verb general
təlim keçmək train verb general
qatara gecikmək be late for the train verb general
ilişmək catch verb general
qançır olmaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a chill verb general
soyuq almaq catch a cold verb general
soyuq dəymək catch a cold verb general
soyuqdəyməsi olmaq catch a cold verb general
soyuqlamaq catch a cold verb general
timov olmaq catch a cold verb general
soyuq tutmaq catch a cold verb general
zökəm olmaq catch a cold verb general
ötəri görmək catch a glimpse of verb general
diri tutmaq catch alive verb general
bəhanədən istifadə etmək catch an excuse verb general
haqlanmaq catch be caught up verb general
qılçalamaq catch by the leg verb general
irtməkləmək catch by the scut verb general
quyruqlamaq catch by the tail verb general
qurşaqlamaq catch by the waistband verb general
saçlaşmaq catch each other by the hair verb general
alov bürümək catch fire verb general
alovlanmaq catch fire verb general
odlanmaq catch fire verb general
yanmaq catch fire verb general
alışmaq catch fire verb general
yallamaq catch hold of the mane verb general
xəstəlik tutmaq catch illness verb general
malyariyaya tutulmaq catch malaria verb general
mıxa ilişmək catch on a nail verb general
görmək catch sight verb general
saçlamaq catch smb. by the hair verb general
basmalamaq catch suddenly verb general
qripdən azarlamaq catch the flu verb general
qrip tutmaq catch the flu verb general
qoturlamaq catch the itch verb general
qoturlamaq catch the mange verb general
iy bilmək catch the smell verb general
haqlamaq catch up verb general
geriliyi aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
geriləməni aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
qarmaqlamaq catch with a hook; qarmaqlanmaq verb general
tutdurmaq cause smb. to catch verb general
tələsdirilmək cause smb. to hurry verb general
qatara oturmaq get on a train verb general
qatarla getmək go by train verb general
əl-ayaq etmək hurry verb general
tıncıxdırmaq hurry verb general
əlli olmaq hurry up verb general
tələsmək hurry up verb general
soyuqlatmaq let smb. catch cold verb general
qatara gecikmək miss one's train verb general
alışdırmaq train verb general
kadrlar hazırlamaq train skilled workers verb general
bir kəsi nizam-intizama alışdırmaq train smb. to discipline verb general
kadrlar hazırlamaq train specialists verb general
düşmək catch verb general
əmma qoymaq catch at verb general
irad tutmaq catch at verb general
istifadə etmək catch away verb general
başa düşmək catch on verb general
fikri tutmaq catch on verb general
qovub çatmaq catch up verb general
yetişmək catch up verb general
sürətləndirmək hurry verb general
qısnamaq hurry verb general
tezləşdirmək hurry verb general
tələsdirmək hurry verb general
məşq etmək train verb general
kiminsə gözünə sataşmaq catch someone`s eye verb idiomatic
istifadə etmək catch verb general
çatmaq catch away verb general
tuşlamaq train verb general
yönəltmək train verb general
dəbdə olmaq catch on verb spoken language
alışmaq catch on verb spoken language
dəbə uyğunlaşmaq catch on verb spoken language
başa düşmək catch verb general
dəmir yolu ilə getmək train verb spoken language
çatmaq catch verb general
qovub çatmaq catch verb general
yetişmək catch verb general
dəymək catch verb general
xəstələnmək catch verb general
xəstəlik tutmaq catch verb general
yoluxmaq catch verb general
bir yerə yetişmək catch verb general
gözünə dəymək catch verb general
cəlb etmək catch verb general
çəkmək catch verb general
bağlanmaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch verb general
yapışmaq catch verb general
əmma qoymaq catch verb general
irad tutmaq catch verb general
soyuğa vermək allow to catch cold adjective general
tutulmaz difficult to catch adjective general
ala-tələsik in a hurry adverb general
əlimyandı in a hurry adverb general
darmacalda in a hurry adverb general
atüstü hurry-scurry adverb spoken language
ayaqüstü hurry-scurry adverb spoken language
düşünmədən hurry-scurry adverb spoken language
fikirləşmədən hurry-scurry adverb spoken language
tez-tələsik hurry-scurry adverb spoken language
təlaş içində hurry-scurry adverb spoken language
tələsə-tələsə hurry-scurry adverb spoken language
be quick hurry interjection general
soyuq dəymək catch a chill phrases general
soyuqlamaq catch a chill phrases general
diqqət yetirmək catch a sight of phrases general
görmək catch a sight of phrases general
bir kəsi yuxuya verib aldatmaq catch a weasel asleep phrases general
soyuqlamaq catch cold phrases general
soyuq dəymək catch cold phrases general
bir şeydən bərk-bərk yapışmaq catch hold of smth. phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s attention phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes phrases general
qatara çatdırmaq catch the train phrases general
qatara çatmaq catch the train phrases general
boşboğazlıq etmək catch the wind in a net phrases general
boş-boş danışmaq catch the wind in a net phrases general
boş-boşuna danışmaq catch the wind in a net phrases general
xəlbirlə su daşımaq catch the wind in a net phrases general
duymaq catch the wind of phrases general
iydən sezmək catch the wind of phrases general
iylə tanımaq catch the wind of phrases general
yuxusunu almaq catch up on sleep phrases general
yatıb dincini almaq catch up on sleep phrases general
cinayət başında tutmaq catch with the goods phrases general
sürət qatarı express train phrases general
sürətli qatar express train phrases general
dəfn mərasimi funneral train phrases general
yük qatarı goods train phrases general
ağır yük qatarı heavy train phrases general
Səbriniz olsun! Hurry no man's cattle phrases general
atüstü in a hurry phrases general
tez-tələsik in a hurry phrases general
tələsik halda in a hurry phrases general
poçt qatarı mail train phrases general
gəlirli işə düzəlmək ride the gravy train phrases general
gəlirli işə girmək ride the gravy train phrases general
sərfəli işə düzəlmək ride the gravy train phrases general
oğrunu tutmağı oğruya tapşırmaq set a thief to catch a thief phrases general
qoyunu qurda tapşırmaq set a thief to catch a thief phrases general
araba ilə dovşan tutmaq set the tortoise to catch the hare phrases general
tısbağanı dovşan tutmağa göndərmək set the tortoise to catch the hare phrases general
qatara minmək take a train phrases general
burda bir fırıldaq var that's the catch phrases general
qataq briqadası train staff phrases general
qatarın hərəkət cədvəli train table phrases general
qatarın hərəkət qrafiki train table phrases general
paytaxda gedən qatar up train phrases general
pəncərə cəftəsi window catch phrases general
pəncərə rəzəsi window catch phrases general
pəncərə sürgüsü window catch phrases general
tez ol hurry up phrases general
Altıaylıq olma! Don't be in a hurry! phrases general
Məni tələsdirməyin! Don't hurry me! phrases general
Tələsməyin! Don't hurry! phrases general
Baa cəld olun! Hurry up now! phrases general
əlli-ayaqlı ol! Hurry up! phrases general
Əlli ol! Hurry up! phrases general
bərk qulaqburması almaq catch it phrases spoken language
gecə qatarı owl train phrases spoken language
imkanı əldən vermək make a muff of a catch phrases sport
top buraxmaq make a muff of a catch phrases sport
qoruyucu safety-catch phrases technical
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
hurry to catch a train qatara tələsmək verb general