• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of işçinin malik olduğu imtiyaz (108 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
olduğu yer abode noun general
imtiyaz advantage noun general
imtiyaz benefit noun general
geniş dünyagörüşünə malik olma broad-mindedness noun general
gəliş-gedişin az olduğu yol byway noun general
komik məzmuna malik olan şəkil cartoon noun general
eyni əhəmiyyətə malik olma equivalence noun general
malik olma having noun general
tam dəyərə malik olmama inferiority noun general
imtiyaz haqqında sənəd muniment noun general
həddən artıq gücə malik silahın istifadəsi overkill noun general
olduğu yer position noun general
malik olma possession noun general
imtiyaz prerogative noun general
müstəsna imtiyaz prerogative noun general
imtiyaz privilege noun general
olduğu yer residence noun general
hərəkətin vaqe olduğu yer scene noun general
olduğu yer site noun general
imtiyaz vantage noun general
olduğu yer whereabouts noun general
imtiyaz concession noun general
malik owner noun general
şəxsi imtiyaz personal privilege noun general
malik proprietor noun general
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
imtiyaz charter noun general
malik olma enjoyment noun general
imtiyaz excellence noun general
imtiyaz exemption noun general
olduğu yer fix noun general
olduğu yer home noun general
imtiyaz liberty noun general
işçinin malik olduğu imtiyaz perk noun general
olduğu kimi qalma preservation noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty noun general
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron noun general
anadan olduğu yer nativity noun general
olduğu yer seat noun general
hüquqa malik olma capacity noun general
imtiyaz facility noun general
sözü böyük çəkiyə malik adam oracle noun figurative meaning
imtiyaz vermək charter verb general
əlavə mənaya malik olmaq connote verb general
düşərgəyə malik olmaq encamp verb general
malik olmaq have verb general
olduğu yerin səmtini müəyyən etmək orientate verb general
daha yüksək rütbəyə malik olmaq outrank verb general
həddən artıq gücə malik silahdan istifadə etmək overkill verb general
malik olmaq possess verb general
üstünlüyə malik olmaq preponderate verb general
imtiyaz vermək privilege verb general
asetilen olduğu ilə kəsmək burn off verb general
hssas iybilmə qabiliyyətinə malik olmaq have a good nose verb general
hssas iybilmə gabiliyyətinə malik olmaq have an acute sense of smell verb general
olduğu yeri müəyyən etmək locate verb general
müvəffəqiyyətə malik olmaq make a success verb general
yüksək uzaqvurma imkanına malik olmaq outrange verb military
malik olmaq enjoy verb general
səhv anlayışa malik olmaq misconceive verb general
hakimiyyətə malik olmaq wield verb general
malik olmaq bear verb general
udma qabiliyyətinə malik olan absorbable adjective general
səsvermə hüququna malik constituent adjective general
çevrilmə qabiliyyətinə malik olan convertible adjective general
seçilmək hüququna malik olan electable adjective general
səciyyəyə malik olan featured adjective general
xarakterik xüsusiyyətə malik olan featured adjective general
gələcəyi görmə qabiliyyətinə malik olan foresighted adjective general
qabağı görmə qabiliyyətinə malik olan foresighted adjective general
fitri təxəyyülə malik olan imaginative adjective general
həyatda olduğu boyda life-size adjective general
dərman xassəsinə malik officinal adjective general
geniş dünyagörüşünə malik olan open-minded adjective general
fərqli düşüncəyə malik otherwise-minded adjective general
fərqli fikrə malik otherwise-minded adjective general
həddən artıq şəhvət hissinə malik olan oversexed adjective general
normaldan artıq çəkiyə malik olan overweight adjective general
müstəsna hüquqa malik olan prerogative adjective general
müstəsna səlahiyyətə malik olan prerogative adjective general
müstəsna üstünlüyə malik olan prerogative adjective general
imtiyaz verilmiş privileged adjective general
imtiyaza malik privileged adjective general
malik olan possessive adjective general
eyni görünüşə malik olan akin adjective general
geniş biliyə malik olan well-informed adjective general
müəyyən bir sahə üzrə geniş biliyə malik olan well-read adjective general
pis keyfiyyətə malik ornery adjective spoken language
radioaktiv xassəyə malik olan active adjective general
quruluşa malik organic adjective general
olduğu kimi alike adverb general
lazım olduğu kimi duly adverb general
həmişə olduğu kimi as always adverb general
həmişə olduğu kimi as ever adverb general
həmişə olduğu kimi as usual adverb general
olduğu üçün inasmuch as conjunction general
bir şeyə malik olmaq be in possession of smth phrases general
mənə məlum olduğu kimi for aught I know phrases general
üstünlüyə malik olmaq have gauge of phrases general
böyük imkanlara malik olmaq have great possibilities phrases general
üstünlüyə malik olmaq hold the cards phrases general
üstünlüyə malik olmaq keep the weather gauge of phrases general
bir kəsi olduğu kimi təsvir etmək paint smb. with his warts phrases general
yaxşı keyfiyyətə malik olmaq possess good quality phrases general
üstünlüyə malik olan təsir preponderant influence phrases general
həyatı olduğu kimi təqdim etmək present life in the raw phrases general
bir şeyi olduğu kimi göstərmək take the gilt off the gingerbread phrases general