• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of işıq vasitəsilə balıq tutma (290 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
tutma apprehension noun general
dilə tutma blandishment noun general
titrək işıq vermə blink noun general
topa tutma bombardment noun general
işıq bright noun general
od tutma burning noun general
işıq gücü candlepower noun general
topa tutma cannonry noun general
tutma catch noun general
tutma checkage noun general
tutma checkoff noun general
işıq qazı coal-gas noun general
dilə tutma coaxing noun general
çəpəki işıq cross-light noun general
tutma deduction noun general
balıq toru draughtnet noun general
işıq fire noun general
balıq fish noun general
balıq qarmağı fishhook noun general
balıq ovu fishing noun general
balıq toru fishing-net noun general
balıq kombinatı fish-works noun general
tutma fit noun general
işıq flash noun general
parlaq işıq flash noun general
parlaq titrəyən işıq flashlight noun general
yastı balıq flatfish noun general
titrək işıq vermə flicker noun general
balıq ovu üçün qarmaqcıq fly-hook noun general
gözqamaşdırıcı işıq glare noun general
parlaq işıq glare noun general
solğun işıq gleam noun general
zəif işıq gleam noun general
titrək işıq vermə glimmer noun general
zəif işıq glimmer noun general
çox zəif işıq glimmering noun general
titrək işıq vermə glimmering noun general
parlaq işıq glint noun general
bərk tutma grasp noun general
bərk tutma grip noun general
möhkəm tutma grip noun general
qabaq işıq headlight noun general
işıq effekti highlight noun general
işıq ləkəsi highlight noun general
işıq zolağı highlight noun general
işıq saçan cihaz illuminator noun general
işıq salma irradiation noun general
hisə verilmiş balıq kipper noun general
işıq dirəyi lamppost noun general
işıq light noun general
işıq saçan hər hansı bir səma cismi luminary noun general
vəhşicəsinə divan tutma lynch law noun general
işıq outburst noun general
bir ifadənin təsvir vasitəsilə verilməsi periphrasis noun general
bir sözün mənasının təsvir vasitəsilə verilməsi periphrasis noun general
balıq ovu piscatorial noun general
plan tərtib tutma planning noun general
üstün tutma precedence noun general
üstün tutma preferableness noun general
üstün tutma preference noun general
üstün tutma preferment noun general
başqasından əvvəl yer tutma preoccupation noun general
işıq radiance noun general
işıq radiancy noun general
balıq kürüsü roe noun general
işıq vermə shimmer noun general
işıq shine noun general
işıq saçma shine noun general
yan işıq sidelight noun general
bacadan düşən işıq skylight noun general
tutma snap noun general
tutma snap noun general
tutma snatch noun general
qızartmaq üçün balıq parçası steak noun general
buğda bişirilmiş balıq stew noun general
atıb-tutma sway noun general
tutma take noun general
işıq vasitəsilə balıq ovlama torch-fishing noun general
işıq vasitəsilə balıq tutma torch-fishing noun general
balıq toru trawl noun general
qurşaq tutma wrestle noun general
tutma subjection noun general
tutma access noun general
bığlı balıq barbel noun general
balıq konservi canned fish noun general
balıq yağı cod-liver oil noun general
quru balıq dried fish noun general
balıq sümüyü fish bone noun general
balıq xörəkləri fish dishes noun general
balıq təsərrüfatı fish farm noun general
balıq sənayesi fish industry noun general
balıq bazarı fish market noun general
balıq ticarəti fish trade noun general
balıq vətəgəsi fishery noun general
balıq ovu fishing trip noun general
balıq ovlayan gəmi fishing-boat noun general
balıq toru fishnet noun general
təzə balıq fresh fish noun general
işıq filtri light filter noun general
işıq siqnalı light signal noun general
işıq dalğası light wave noun general
işıq effekti lighting effects noun general
işıq seli luminous flux noun general
tutma paroxysm noun general
tutma recapture noun general
tutma retention noun general
imirçimiş balıq rotten fish noun general
balıq sürüsü run noun general
duzlu balıq salt fish noun general
işıq sürəti velocity of light noun general
balaca balıq tiddler noun spoken language
qurşaq tutma wrestling noun sport
ala balıq white-fish noun zoological
balıq toru trail-net noun nautical
qarışıq maddələri mərkəzdənqaçan qüvvə vasitəsilə tərkib hissələrinə ayıran cihaz centrifuge noun technical
təkrar tutma reoccupation noun military
işıq və s. cihazları tamaşaçılardan gizlədən cihaz footlights noun theatrical
işıq mayakı beacon noun general
işıq seli beam noun general
gözqamaşdırıcı işıq blaze noun general
parlaq işıq blaze noun general
işıq saçma blaze noun general
balıq yağı blubber noun general
tutma xəstəliyi bout noun general
balıq ovu catch noun general
qızardılmış balıq satan mağaza chippy noun general
bir-birini tutma clinch noun general
tutma clutch noun general
əziz tutma consecration noun general
tutma cop noun general
kəsişən işıq şüaları cross-light noun general
tutma custody noun general
tutma detention noun general
bərabər tutma equation noun general
qurşaq tutma fighting noun general
parlaq işıq flame noun general
titrəyən işıq flicker noun general
qarrota vasitəsilə edam etmə garrotte noun general
işıq yeri gleam noun general
sayrışan işıq glint noun general
işıq glow noun general
tutma grab noun general
odluq qəfəsi üstündə közdə qızardılmış balıq grill noun general
balıq torunu yığma haul noun general
tutma hold noun general
balıq qarmağı hook noun general
şəkillər vasitəsilə izah etmə illustration noun general
işıq saçan insan luminary noun general
işıq ləkəsi plash noun general
eyni zamanda bir neçə vəzifə tutma pluralism noun general
balıq qoruğu preserve noun general
tutma recapture noun general
balıq ovu sport noun general
zəif işıq taper noun general
balıq tutmaq üçün lövhəcik troll noun general
balıq ovu fish noun spoken language
xaricə gedən malın ticarət agenti vasitəsilə satılması consignment noun medical
tutma seizure noun medical
tutma stroke noun medical
işıq glimmer noun figurative meaning
tutma kink noun figurative meaning
tutma onset noun figurative meaning
işıq torch noun figurative meaning
tutma access noun general
balıq qarmağı angle noun general
tutma attack noun general
açıq odda qızardılmış ət və ya balıq broil noun general
arvasını tutma calibration noun general
əziz tutma dedication noun general
işıq siqnalı flare noun general
balıq tutmaq üçün qarmağa bağlanan lövhəcik fly noun general
balıq ovu haul noun general
ucuz balıq offal noun general
xırda balıq offal noun general
qurşaq tutma play noun general
işıq saçma radiance noun general
işıq saçma radiancy noun general
əl tutma blessing noun general
tutma holdfast noun general
tutma spell noun general
işıq üzü görmə appearance noun general
yüngül tutma touch noun general
reklam vasitəsilə elan vermək blurb verb general
bülleten vasitəsilə məlumat vermək bulletin verb general
xronometraj vasitəsilə ölçmək clock verb general
qalaq vasitəsilə müdafiə etmək embank verb general
balıq tutmaq fish verb general
qarmağa milçək bağlamaqla balıq tutmaq fly-fish verb general
titrək işıq vermək glimmer verb general
hipnoz vasitəsilə yatırtmaq hypnotise verb general
pantomima vasitəsilə ifadə etmək mime verb general
cələ vasitəsilə tutmaq net verb general
tələ vasitəsilə tutmaq net verb general
fikrini jestlər vasitəsilə ifadə etmək pantomime verb general
kalambur vasitəsilə birbaşa cavabdan boyun qaçırmaq quibble verb general
kalambur vasitəsilə birbaşa cavabdan boyun yayınmaq quibble verb general
balıq səslə qışqırmaq screech verb general
titrək işıq saçmaq shimmer verb general
sifon vasitəsilə axıtmaq siphon verb general
məhkəmə vasitəsilə təqib etmək sue verb general
trol ilə balıq tutmaq trawl verb general
tutma ağrı hiss etmək twinge verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək express by a formula verb general
balıq ovlamaq fish verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək formulate verb general
balıq tutmağa getmək go fishing verb general
qarmaq atmaq put a line out; qarmaqla balıq tutmaq verb general
auksion vasitəsilə satmaq sell by auction verb general
işıq salmaq shed light verb general
parlaq işıq saçmaq flash verb spoken language
yastı balıq növü limpet verb zoological
qarmaqla balıq tutmaq angle verb general
tilovla balıq tutmaq angle verb general
dilə tutma yolu ilə əldə etmək coax verb general
balıq tutmaq üçün yararlı olmaq fish verb general
işıq saçmaq flame verb general
işıq vermək flame verb general
işıq saçmaq glow verb general
işıq saçmaq shine verb general
balıq tutmaq troll verb general
işıq saçmaq twinkle verb general
işıq seli buraxmaq beam verb general
titrək işıq saçmaq blink verb general
titrək işıq vermək blink verb general
kombayn vasitəsilə yığmaq combine verb general
poçt vasitəsilə göndərmək post verb general
işıq vermək twinkle verb general
reklam vasitəsilə elan vermək exploit verb American
işıq üzü görmək appear verb general
işıq saçmaq burn verb general
balıq torunu dartıb çıxarmaq haul verb general
nəqliyyat kontoru vasitəsilə göndərmək express verb general
bucurqad vasitəsilə qaldırmaq wind verb general
dolamaçarx vasitəsilə dartmaq wind verb general
elan vasitəsilə bildirmə advertising adjective general
reklam vasitəsilə bildirmə advertising adjective general
kondensasiya vasitəsilə alınmış condensed adjective general
balıq fishy adjective general
işıq keçirməyən opaque adjective general
təsvir vasitəsilə deyilən periphrastic adjective general
balıq fish adjective general
balıq fishing adjective general
işıq saçan glowing adjective general
işıq optic adjective general
təsvir vasitəsilə periphrastically adverb general
vasitəsilə by way of adverb general
danışıq vasitəsilə by negotiation adverb general
bunun vasitəsilə herewith adverb general
eşitmə vasitəsilə orally adverb general
... vasitəsilə via preposition general
vasitəsilə by means of preposition general
vasitəsilə by the use of preposition general
vasitəsilə through preposition general
... vasitəsilə whereby relative pronoun general
şüa vasitəsilə mərminin yönəldilməsi beam-rider guidance phrases general
vasitəsilə by dint of phrases general
vasitəsilə by feat of phrases general
vasitəsilə care of phrases general
pendir tutma cheese making phrases general
göldə balıq tutmaq fish a lake phrases general
kiçik çayda balıq tutmaq fish a stream phrases general
balıq tutmaq üçün istifadə edilən ip fishing line phrases general
balıq mövsümü fishing season phrases general
öskürək tutma fit of caughing phrases general
fluoresyent işıq fluorescent light phrases general
uçan balıq flying fish phrases general
şirin suda yaşayan balıq freshwater fish phrases general
balıq tutmaq get fish phrases general
yaşıl işıq green light phrases general
işıq dalğası light wave phrases general
sudan çıxan balıq kimi like fish out of water phrases general
Nə ətdir, nə balıq Neither hay nor grass phrases general
qırmızı işıq red light phrases general
poçt vasitəsilə göndərmək send by the post phrases general
balıq dəstəsi shoal of fish phrases general
balıq sürüsü shoal of fish phrases general
sifon vasitəsilə axıtmaq siphon of phrases general
sifon vasitəsilə axıtmaq siphon out phrases general
poçt vasitəsilə göndərmək trasmit by the post phrases general
balıq nəzarətçisi water bailiff phrases general
duzlu balıq wet fish phrases general
dəryada balıq sövdası castles in the air phrases general
bulanıq suda balıq tutmaq fish in troubled waters phrases general
sudan çıxmış balıq kimi like a fish out of water phrases general
nə ətdir nə balıq neither fish nor flesh phrases general
günəş işıq saçır sun shines phrases general
işıq hissəciyi light quantum phrases physics
işıq kvantı light quantum phrases physics
ağ balıq white whale phrases zoological
təzə balıq wet fish phrases general