• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of icarəyə götürülmüş torpaq sahəsi (172 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
torpaq sahəsi area noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
münbit olmayan torpaq badlands noun general
torpaq bənd bank noun general
torpaq təpəsi bank noun general
gil torpaq clay noun general
torpaq sahəsi dale noun general
torpaq bənd dam noun general
torpaq yol earth road noun general
torpaq qalağı embankment noun general
görmə sahəsi eyeshot noun general
heriyə qoyulmuş torpaq fallow noun general
şumlanmış torpaq fallow noun general
torpaq sahibi freeholder noun general
otlaq sahəsi grassland noun general
torpaq rentası ground-rent noun general
torpaq koması hillhock noun general
torpaq topası hillhock noun general
icarəyə götürmə hire noun general
icarəyə götürən holder noun general
torpaq sahəsi holding noun general
torpaq land noun general
torpaq sahibəsi landlady noun general
torpaq sahibi landowner noun general
torpaq sürüşməsi landslide noun general
torpaq örtük lay noun general
icarəyə götürmə leasehold noun general
icarəyə götürən lessor noun general
icarəyə vermə let noun general
ot basmış torpaq sahəsi links noun general
otlu torpaq sahəsi links noun general
iri torpaq sahibi magnate noun general
qəbirüstü torpaq yığını mound noun general
icarəyə götürmə occupancy noun general
icarəyə götürülən yer occupancy noun general
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield noun general
salınmış meşə sahəsi plantation noun general
torpaq soil noun general
torpaq territory noun general
meşə sahəsi timber-land noun general
görünüş sahəsi visibility noun general
gil-torpaq alumina noun general
gil torpaq clayey soil noun general
torpaq yolu country-track noun general
torpaq haqqında dekret Decree on land noun general
torpaq layı earth layer noun general
bərəkətli torpaq fertile soil noun general
siyasət sahəsi field of politics noun general
sərt torpaq firm soil noun general
mənzil sahəsi floor space noun general
qara torpaq grave noun general
torpaq rentası ground rent noun general
torpaq suyu ground water noun general
torpaq mülkiyyəti land property noun general
torpaq islahatı land reform noun general
əkin sahəsi land under crop noun general
torpaq mülkiyyətçisi landowner noun general
mənzil sahəsi living space noun general
doğma torpaq native land noun general
neft sahəsi oil pool noun general
neftli torpaq oil-bearing land noun general
torpaq sahəsi plot of land noun general
əhatə sahəsi scope noun general
islaq torpaq soggy ground noun general
torpaq eroziyası soil erosion noun general
xarici siyasət sahəsi sphere of foreign policy noun general
bilik sahəsi sphere of knowledge noun general
əldəyməmiş torpaq virgin soil noun general
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
torpaq bənd dike noun general
torpaq təpəsi dike noun general
torpaq dirt noun general
ekvatorun tam sakit hava olan sahəsi doldrums noun general
elm sahəsi domain noun general
fəaliyyət sahəsi domain noun general
torpaq bənd dyke noun general
torpaq təpəsi dyke noun general
torpaq earth noun general
torpaq işləri earthwork noun general
icarəyə vermə farming noun general
bərk torpaq ground noun general
torpaq ground noun general
ilk mühacirin torpaq sahəsi homestead noun general
torpaq sahibi landlord noun general
icarəyə verən lessor noun general
gil torpaq loam noun general
gilli torpaq loam noun general
toz-torpaq mess noun general
görüş sahəsi purview noun general
torpaq koması tussock noun general
torpaq topası tussock noun general
torpaq bənd wall noun general
xırda torpaq sahibi yeoman noun general
torpaq yığını accretion noun geological
torpaq bənd causeway noun general
elm sahəsi discipline noun general
torpaq sahəsi ground noun general
icarəyə götürülmüş torpaq sahəsi occupation noun general
götürülmüş mal offtake noun general
otlaq sahəsi pen noun general
torpaq sahəsi plot noun general
elm sahəsi study noun general
görüş sahəsi sweep noun general
icarəyə götürülən ev tenancy noun general
icarəyə götürülən torpaq tenancy noun general
icarəyə verilən ev tenancy noun general
icarəyə verilən torpaq tenancy noun general
icarəyə götürülən bina tenement noun general
icarəyə götürülən mülkiyyət tenement noun general
icarəyə verilən bina tenement noun general
icarəyə verilən mülkiyyət tenement noun general
fəaliyyət sahəsi area noun general
çəpərlənmiş boş torpaq common noun general
fəaliyyət sahəsi field noun general
torpaq xəlbiri grate noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan kök grub noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan rişə grub noun general
torpaq mülkiyyəti land noun general
torpaq bənd pen noun general
torpaq aşınması wash out noun geological
torpaq sahəsi patch noun general
su və ya küləklə gətirilən torpaq yığını wash noun general
icarəyə vermək farm out verb general
icarəyə vermək hire out verb general
icarəyə vermək lease verb general
icarəyə götürmək occupy verb general
icarəyə vermək rent verb general
icarəyə götürmək tenant verb general
icarəyə vermək grant on lease verb general
icarəyə götürmək take on lease verb general
torpaq becərmək till verb agricultural
torpaq şumlamaq till verb agricultural
icarəyə götürmək hire verb general
icarəyə götürmək lease verb general
üst-başını toz-torpaq etmək mess verb general
icarəyə götürmək rent verb general
rabitə sahəsi üzrə zabit işləmək liaise verb military
icarəyə götürmək farm verb general
icarəyə vermək farm verb general
torpaq çıxartmaq excavate verb general
torpaq işləri aparmaq excavate verb general
torpaq işləri görmək excavate verb general
müəyyən bir fəaliyyət sahəsi üçün hazırlamaq groom verb American
icarəyə vermək hack verb general
övladlığa götürülmüş adopted adjective general
borc götürülmüş borrowed adjective general
əsir götürülmüş captive adjective general
torpaq earthen adjective general
icarəyə götürülmüş leasehold adjective general
toyuğun yenicə altından götürülmüş new-laid adjective general
torpaq territorial adjective general
torpaq agrarian adjective general
neftverən torpaq bax: neftvermə land adjective general
torpaq dirt road adjective general
torpaq earthy adjective general
neftverən torpaq oil-bearing area adjective general
icarəyə götürülmüş chartered adjective general
icarəyə götürülmüş hired adjective general
qonur torpaq brown soil phrases general
icarəyə götürən cattle farmer phrases general
torpaq yol country road phrases general
münbit torpaq fruitful soil phrases general
çınqıllı torpaq gravelly soil phrases general
qumsal torpaq gravelly soil phrases general
gilli torpaq loamy land phrases general
elm sahəsi range of a scinece phrases general
yaşayış sahəsi residential quarter phrases general
xam torpaq untilled land phrases general
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi State Land and Cartography Committee phrases general
əksinə yararsız torpaq inarable soil phrases agricultural
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire purchase phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire system phrases general