• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of idarə edən adam (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ixtisar edən abbreviator noun general
ləğvedilməni müdafiə edən abolitionist noun general
adəm adam noun general
allahın yaratdığı ilk insan adam noun general
idarə administration noun general
idarə başçısı administrator noun general
zina edən kişi adulterer noun general
zina edən qadın adulteress noun general
macəra edən qadın adventuress noun general
amputasiya edən amputator noun general
antologiya tərtib edən anthologist noun general
adam əti yemə anthropophagism noun general
adam əti yemə anthropophobia noun general
əks fikirli adam anti noun general
faşizm əleyhinə olan adam anti-fascist noun general
yəhudiləri sevməyən adam anti-semite noun general
rəsmi qiymət təyin edən appraiser noun general
iddia edən aspirant noun general
tələb edən aspirant noun general
hücum edən assailant noun general
atom müharibəsini təbliğ edən atomaniac noun general
hücum edən attacker noun general
müşayiət edən attendant noun general
ziyafətdə iştirak edən qonaq banqueter noun general
cinsi əlaqəyə təşviq edən bedroom noun general
hamilik edən benefactor noun general
hamilik edən qadın benefactress noun general
vəsiyyət edən bequeather noun general
seks qaydalarına nəzarət edən qanun blue-law noun general
kömək edən booster noun general
burjuaziya sinfindən olan adam bourgeois noun general
yay-oxla silahlanmış adam bowman noun general
braziliyada yaşayan adam brazilian noun general
qırdı-qaçdı adam breakpromise noun general
güclü adam bruiser noun general
kobud adam bruiser noun general
qaba adam bruiser noun general
yekəpər adam bruiser noun general
kataloq tərtib edən cataloguer noun general
kataloq tərtib edən cataloguist noun general
zərb edən chaser noun general
adam aldatma cheat noun general
adam aldadan cheater noun general
pedikür edən qadın chiropodist noun general
zərb edən chiseller noun general
xorda iştirak edən chorist noun general
xronologiya tərtib edən chronographer noun general
xronologiya tərtib edən mütəxəssis chronologer noun general
xronologiya tərtib edən mütəxəssis chronologist noun general
ədəbiyyatda və incəsənətdə antik nümunələri təqlid edən cərəyan classicism noun general
təsnif edən classifier noun general
işğalçı düşmənlə əməkdaşlıq edən vətən xaini collaborationist noun general
komik rolları ifa edən aktyor comedian noun general
komik rol ifa edən aktrisa comedienne noun general
sakit edən comforter noun general
komik rolları ifa edən aktyor comic noun general
komandanlıq edən commander noun general
ört-basdır edən concealer noun general
qatılaşdırılmış süd istehsal edən zavod condensery noun general
idarə etmə conduct noun general
tövbə edən confessant noun general
tövbə edən confessor noun general
istila edən conquerer noun general
istila edən conqueror noun general
adına yük göndərilən idarə consignee noun general
samit səsi ifadə edən hərf consonant noun general
cinayətdə iştirak edən conspirator noun general
idarə control noun general
idarə etmə control noun general
kor-koranə başqalarını təqlid edən copy-cat noun general
ürək fəaliyyətlərinə kömək edən dərman cordial noun general
əks-hücum edən counterattacker noun general
şəxsiyyəti təsdiq edən vəsiqə credential noun general
səlib müharibələrində iştirak edən crusader noun general
kitabxananı mühafizə edən curator noun general
muzeyi mühafizə edən curator noun general
pendir istehsal edən müəssisə dairy noun general
nahar edən diner noun general
idarə heyəti üzvü director noun general
ilk kəşf edən discoverer noun general
cəld adam dodger noun general
çevik adam dodger noun general
diribaş adam dodger noun general
idarə edən dominator noun general
bəxş edən donor noun general
cərəyan edən yel draught noun general
elektrik qüvvəsi hasil edən maşın dynamo noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
yarış edən emulous noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
əsir edən enslaver noun general
qul edən enslaver noun general
yepiskopal idarə sistemi episcopacy noun general
təsis edən establisher noun general
ehtiram edən esteemer noun general
pərəstiş edən esteemer noun general
yayınmış adam evader noun general
adi adam everyman noun general
hər adam everyman noun general
müayinə edən examinee noun general
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt noun general
məhv edən extirpator noun general
himayə edən favourer noun general
bir polkda qulluq edən fellow-soldier noun general
bir şeyə kor-koranə sitayiş edən fetishist noun general
saxtakarlıq edən şəxs forger noun general
sadəlövh adam gaby noun general
sarsaq adam gaby noun general
dadlı yeməklər sevən adam gastronome noun general
avam adam gawky noun general
kobud adam gawky noun general
istehsal edən generator noun general
çox səyahət edən globetrotter noun general
dilənçi halına salınmış adam goner noun general
işi bitmiş adam goner noun general
var-yoxdan çıxarılmış adam goner noun general
idarə edən governor noun general
fermanı idarə edən şəxs granger noun general
daim vəziyyətindən şikayətlənən adam grumbler noun general
deyingən adam grumbler noun general
donquldanan adam grumbler noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
qiymət üstündə həmişə mübahisə edən adam haggler noun general
qarışıq irqli adam half-caste noun general
əlindən hər iş gələn adam handyman noun general
əlləri qızıl adam handyman noun general
alçaq adam hangdog noun general
dar ağacından asılmağa layiq adam hangdog noun general
əclaf adam hangdog noun general
rəzil adam hangdog noun general
yaramaz adam hangdog noun general
edamı icra edən şəxs hanger noun general
qab dibi yalayan adam hang-on noun general
özgə hesabına yaşayan adam hang-on noun general
metalın möhkəmliyini təmin edən maddə hardener noun general
adam heading noun general
adam başına alınan vergi head-money noun general
nadinc adam hellion noun general
şuluqçu adam hellion noun general
incə zövqlülük iddiasında olan adam highbrow noun general
ziyalılıq iddiasında olan adam highbrow noun general
pula satılmış adam hireling noun general
satqın adam hireling noun general
dəliqanlı adam hothead noun general
tez özündən çıxan adam hothead noun general
tezqızışan adam hothead noun general
adam human noun general
bəstəboy kök adam humpty-dumpty noun general
çalışqan adam hustler noun general
fəal adam hustler noun general
adam individual noun general
aşağı səviyyəli adam inferior noun general
tabe olan adam inferior noun general
tabelikdə olan adam inferior noun general
yenilik tətbiq edən innovator noun general
idarə institution noun general
sırtıq adam interloper noun general
sorğu-sual aparan adam interrogator noun general
öz aləminə qapılmış adam introvert noun general
sırtıq adam intruder noun general
zəhlə aparan adam intruder noun general
zəhlə tökən adam intruder noun general
ixtira edən inventor noun general
kəşf edən inventor noun general
dəmir emal edən zavod ironworks noun general
xalq içərisində çıxmış evli adam jack noun general
əlindən hər iş gələn adam jack-of-all-trades noun general
məzəli adam joker noun general
idarə etmə dəstəyi joystick noun general
yekə yöndəmsiz adam jumbo noun general
yekəpər adam jumbo noun general
mühafizə edən keeper noun general
astagəl adam laggard noun general
ləng tərpənən adam laggard noun general
quruda yaşayan adam landsman noun general
gec gələn adam latecomer noun general
gecikən adam latecomer noun general
dilənçi adam lazarus noun general
kasıb adam lazarus noun general
pozğun adam lecher noun general
solaxay adam lefty noun general
lüğət tərtib edən lexicographer noun general
azad edən şəxs liberator noun general
ləğv edən liquidator noun general
yonulmamış adam loon noun general
üsuli-idarə lordship noun general
uduzan adam loser noun general
kobud adam lout noun general
lira musiqi alətində çalan adam lyrist noun general
varlı adam magnate noun general
adam edən man noun general
ağıllı adam man of sense noun general
sağlam düşüncəli adam man of sense noun general
işə nəzarət edən şəxs manager noun general
kişilik dövrünə çatmış adam manhood noun general
manikür edən manicurist noun general
əl ilə idarə etmə manipulation noun general
kompasın istiqamətini müəyyən edən mariner noun general
hər işə burnunu soxan adam meddler noun general
hər işə qarışan adam meddler noun general
təmir edən mender noun general
suda yaşayan adam merman noun general
metal işləri görən adam metallurgist noun general
qadından qaçan adam misogynist noun general
pis idarə etmə misrule noun general
qanundan sui-istifadə edən adam misuser noun general
səlahiyyətini aşan adam misuser noun general
adam ələ salan mocker noun general
mülayim adam moderate noun general
yumşaq təbiətli adam moderate noun general
modern adam modern noun general
müasir adam modern noun general
yenilikçi ideyalara sahib olan adam modern noun general
hərəkət edən cismin inersiyası momentum noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
evdə spirtli içki içən adam moonshiner noun general
sərt adam mope noun general
üzügülməz adam mope noun general
başı pırtlaşıq adam mop-head noun general
dolaşıq adam mop-head noun general
pinti adam mop-head noun general
səliqəsiz adam mop-head noun general
silah istehsal edən fəhlə munitioner noun general
adam öldürmə murder noun general
adam öldürən murderer noun general
mıxça istehsal edən usta nailer noun general
mıx istehsal edən fabrika nailery noun general
mismar istehsal edən fabrika nailery noun general
özünəvurğun adam narcissist noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
nağıl edən narrator noun general
iynə istehsal edən needler noun general
inkar edən negationist noun general
danışıqlarda iştirak edən şəxs negotiator noun general
təzə gəlmiş adam new-comer noun general
dargöz adam niggard noun general
simic adam niggard noun general
xəsis adam niggard noun general
gic adam nitwit noun general
sarsaq adam nitwit noun general
səfeh adam nitwit noun general
cəmiyyətdə heç bir çəkisi olmayan adam nobody noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan adam nobody noun general
heç kəsin tanımadığı adam nobody noun general
heç kimə tanış olmayan adam nobody noun general
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator noun general
doxsanla yüz yaş arasında olan adam nonagenarian noun general
nifaq salan adam nonconformist noun general
təfriqə salan adam nonconformist noun general
heç bir əməiyyəti olmayan adam nonentity noun general
yaramaz adam nonentity noun general
görkəmli adam notable noun general
məşhur adam notable noun general
vacib adam notable noun general
yenilik tətbiq edən novator noun general
zəhlətökən adam nuisance noun general
şitilliyə baxan adam nurseryman noun general
axmaq adam oaf noun general
gicbəsər adam oaf noun general
yöndəmsiz adam oaf noun general
iy ifraz edən maddə odorant noun general
təhqir edən şəxs offender noun general
nəhəng adam yeyən qadın ogress noun general
ən qoca adam oldest noun general
bir şeyi mükəmməl bacaran adam oner noun general
bir şeyi mükəmməl bilən adam oner noun general
nikbin adam optimist noun general
optimist adam optimist noun general
təşkil edən organized noun general
mal bağlayan adam packer noun general
mal qablaşdıran adam packer noun general
dini təşkilata mənsub adam parishioner noun general
iştirak edən partaker noun general
iştirak edən participant noun general
iştirak edən participator noun general
layiq olmadığı yeri tutan adam parvenu noun general
kişilər tərəfindən idarə olunan cəmiyyət patriarchy noun general
hami edən adam patron noun general
himayə edən adam patron noun general
heç bir rolu olmayan adam patsy noun general
zəif adam patsy noun general
avam adam peasant noun general
cahil adam peasant noun general
kobud adam peasant noun general
pedikür edən adam pedicurist noun general
oğrun baxan adam peeper noun general
icra edən performer noun general
təqib edən persecutor noun general
adam person noun general
pozğun adam pervert noun general
xahiş edən petitioner noun general
filateliya ilə məşğul olan adam philantelist noun general
motosikletin dal oturacağında gedən adam pillion-rider noun general
ilk kəşf edən pioneer noun general
məhkəmədə çıxış edən vəkil pleader noun general
sui-qəsd düzəldən adam plotter noun general
politeizmə inanan adam polytheist noun general
mühafizə edən preserver noun general
ibtidai adam primitive noun general
təchiz edən procurer noun general