• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of idleness is the root of all evil (149 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
pis iş evil noun general
pislik evil noun general
şər evil noun general
yamanlıq evil noun general
cani evil-doer noun general
cinayətkar evil-doer noun general
yaramaz evil-doer noun general
pis hərəkət evil-doing noun general
pis rəftar evil-doing noun general
zərərli fəaliyyət evil-doing noun general
başqasını pisləmə evil-speaking noun general
dalınca danışma evil-speaking noun general
qeybət evil-speaking noun general
qeybət etmə evil-speaking noun general
tükün dibi hair-root noun general
avaralıq idleness noun general
bekarçılıq idleness noun general
işsizlik idleness noun general
veyillik idleness noun general
kök root noun general
kub kök cube root noun general
fənalıq evil noun general
yaman evil noun general
qatillik evil deed noun general
fəna işlər evil deeds noun general
bədnəzər evil eye noun general
nəzər evil eye noun general
cin evil spirit noun general
cin-şeytan evil spirit noun general
qada-bala evil star noun general
bəd soraq evil tidings noun general
bədxah evil-doer noun general
bədxah evil-wisher noun general
kökalma extraction of root from noun general
avaraçılıq idleness noun general
bikarlıq idleness noun general
boş-bikarçılıq idleness noun general
boş-bikarlıq idleness noun general
gəzəyənlik idleness noun general
kəsalət idleness noun general
saillik idleness noun general
veyllik idleness noun general
dib-dəhnə root noun general
rişə root noun general
kök telləri root hair noun general
qidalanma root nutrition noun general
kvadrat kök second root noun general
sadə kök simple root noun general
sabunotu soap-root noun general
kvadrat kök square root noun general
kub kök third root noun general
kökaltı square root noun mathematics
eyib evil noun general
əxlaqsızlıq evil noun general
əskiklik evil noun general
nöqsan evil noun general
qüsur evil noun general
günahkar evil-doer noun general
suçlu evil-doer noun general
qüsurlu evil-doer noun general
əsas root noun general
bədbəxtlik evil noun general
bəla evil noun general
fəlakət evil noun general
uğursuzluq evil noun general
eyib iş evil noun religion
günah evil noun religion
suç evil noun religion
qəbahət evil noun religion
təqsir evil noun religion
kök atmaq root verb general
kök bağlamaq root verb general
bütünlüklə təsdiq etmək approve root and branch verb general
fənalıq etmək do evil verb general
pislik etmək do evil verb general
kök almaq extract the root verb general
baltanı dibindən vurmaq lay the axe to the root of smth. verb general
yaxşılığa yamanlıqla cavab vermək repay for good with evil verb general
kök buraxmaq root verb general
kök atmaq root verb general
yerli-köklü qoparmaq root out verb general
eşələmək root up verb general
rişələnmək take root verb general
həyata keçirmək root verb general
tətbiq etmək root verb general
mıxlamaq root verb general
mıxlanıb qalmaq root verb general
acıqlı evil adjective general
çox pis evil adjective general
hirsli evil adjective general
kinli evil adjective general
mərdimazar evil adjective general
pisfikirli evil adjective general
pisniyyətli evil adjective general
qəlbiqara evil adjective general
qərəzli evil adjective general
qəzəbli evil adjective general
acıqlı evil-minded adjective general
bədxah evil-minded adjective general
hirsli evil-minded adjective general
qərəzkar evil-minded adjective general
qəzəbli evil-minded adjective general
pis iyi verən evil-smelling adjective general
üfunətli evil-smelling adjective general
axmaq evil adjective general
fəna evil adjective general
bədnəzər evil-eyed adjective general
eyniköklü of the same root adjective general
kök root adjective general
kökəbənzər root-like adjective general
kökümsov root-like adjective general
eyibli evil adjective general
nöqsanlı evil adjective general
pis evil adjective general
qüsurlu evil adjective general
tərbiyəsiz evil adjective general
yava evil adjective general
əxlaqı pozğun evil adjective general
əxlaqsız evil adjective general
günahkar evil adjective general
təqsirli evil adjective general
çirkin evil adjective spoken language
iyrənc evil adjective spoken language
mənfur evil adjective spoken language
yerli-köklü by the root adverb general
Bütün eyiblərin əsası tənbəllikdir Idleness is the mother of all evil phrases general
Bütün eyiblərin əsası tənbəllikdir Idleness is the parent of vice phrases general
Bütün eyiblərin əsası tənbəllikdir Idleness is the root of all evil phrases general
xeyrə şərlə cavab vermək requite good with evil phrases general
yaxşılığa yamanlıqla cavab vermək requite good with evil phrases general
köklü-dibli root and branch phrases general
köklü-gövdəli root and branch phrases general
tamamilə root and branch phrases general
yerli-dibli root and branch phrases general
yerli-köklü root and branch phrases general
böyümək take root phrases general
inkişaf etmək take root phrases general
kök salmaq take root phrases general
bədnəzər the evil eye phrases general
dəyməcəli göz the evil eye phrases general
caniler workers of evil phrases general
cinayətkarlar workers of evil phrases general
göz dəyməsin without the evil eye phrases general
kökündən dəyişdirmək change root and branch phrases general
Bəladan bəla doğar Evil comes from evil phrases general
Allah bədnəzərdən saxlasın! God forbid from the evil eye! phrases general
kvadrat kök second root phrases mathematics
kvadrat kök square root phrases mathematics
Avaraçılıq ağlı kütləşdirir Idleness rusts the mind phrases proverb