• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of iki avarlı kiçik qayıq (227 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kiçik körfəz backwater noun general
kiçik istehsalçı backyarder noun general
qayıq boat noun general
qayıq idmanı boating noun general
kiçik şəhər borough noun general
kiçik çay brook noun general
kiçik fayton brougham noun general
kiçik qardaş cadet noun general
kiçik oğul cadet noun general
kiçik parça cantlet noun general
kiçik şəlalə cascade noun general
isti ölkələrdə yaşayan əlvan tüklü kiçik quş colibri noun general
kiçik meşə coppice noun general
kiçik meşə copse noun general
kiçik buxta cove noun general
kiçik körfəz cove noun general
kiçik ferma croft noun general
kiçik təsərrüfat croft noun general
qayıq dingey noun general
dörd avarlı kiçik qayıq dingey noun general
iki avarlı kiçik qayıq dingey noun general
qayıq dinghy noun general
dörd avarlı kiçik qayıq dinghy noun general
iki avarlı kiçik qayıq dinghy noun general
kiçik çay dribble noun general
qayıq dug-out noun general
kiçik few noun general
kiçik fleyta fife noun general
kiçik fiqur figurine noun general
kiçik heykəl figurine noun general
kiçik şeylər oğrusu filcher noun general
yastıdibli qayıq flatboat noun general
bükülən qayıq folding-boat noun general
qatlanan qayıq folding-boat noun general
qədimdə çox avarlı gəmi galley noun general
kiçik mülkü olan titulsuz zadəganlar gentry noun general
kiçik təpə hillhock noun general
kiçik körfəz inlet noun general
ən kiçik məbləğ iota noun general
kiçik ada islet noun general
kiçik junior noun general
kiçik təpə knoll noun general
kiçik karpal lance-corporal noun general
kiçik qucaq iti lapdog noun general
xilasedici qayıq lifeboat noun general
qısa yelkənli qayıq luge noun general
18 yaşdan kiçik olanlar minority noun general
balaca qayıq monkey-boat noun general
kiçik əsər opuscule noun general
kiçik çətir parasol noun general
kiçik çay rill noun general
kiçik divan sette noun general
kiçik qığılcım sparkle noun general
sürətli qayıq speed-boat noun general
kiçik budaq sprig noun general
kiçik heykəl statuette noun general
kiçik çay streamlet noun general
kiçik zabit subaltern noun general
sualtı qayıq submarine noun general
kiçik boru tubule noun general
kiçik bürc turret noun general
ikiavarlı qayıq two-oar noun general
qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor veil noun general
kiçik süpürgə whisk noun general
kiçik qapı wicket noun general
yelkənli qayıq idmanı yachting noun general
kiçik fermer smallholder noun general
kiçik icarədar smallholder noun general
qayıq yarışı boat-race noun general
açma qayıq folding boat noun general
kiçik kaloriya gram-calorie noun general
kiçik əqrəb hour-hand noun general
kiçik leytenant junior lieutenant noun general
kiçik hissə lesser part noun general
xilasedici qayıq life-boat noun general
motorlu qayıq motorboat noun general
böyük-kiçik one and all noun general
ikiavarlı qayıq pair-oar boat noun general
qoşa avarlı qayıq pair-oar boat noun general
kiçik çillə period of twenty days of winter noun general
yelkənli qayıq sailing-boat noun general
kiçik ton short ton noun general
kiçik kilsə shrine noun general
kiçik kaloriya small calorie noun general
kiçik fərq small difference noun general
kiçik hərf small letter noun general
sualti qayıq submarine noun general
ikiyelkənli qayıq two-sail boat noun general
kiçik doza underdose noun general
Kiçik ayı bürcü Ursa Minor noun general
kiçik bacı sissy noun spoken language
mənfi elektriklə elektriklənən ən kiçik zərrə electron noun physics
kiçik planet asteroid noun astronomical
qayıq əleyhinə duzaq gəmi Q-boat noun nautical
qayıq əleyhinə tələ gəmi Q-boat noun nautical
qayıq əleyhinə duzaq gəmi Q-ship noun nautical
qayıq əleyhinə tələ gəmi Q-ship noun nautical
yük daşımaq üçün qısa və enli qayıq yawl noun nautical
kiçik kilsə chapel noun church
kiçik musiqi əsəri prelude noun music
kiçik yeməkxana cabaret noun general
kiçik qutu cabinet noun general
kiçik arvad concubine noun general
kiçik anbar cupboard noun general
itigedən qayıq fly-boat noun general
kiçik parça fritter noun general
kiçik tikə fritter noun general
kiçik çəkic hammer noun general
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude noun general
hər hansı bir obyektin kiçik ölçülü modeli miniature noun general
kiçik məqalə paragraph noun general
kiçik qarovul dəstəsi picket noun general
balaca motorlu qayıq runabout noun general
çox kiçik boylu adam shrimp noun general
kiçik məqalə sketch noun general
kiçik vaqon streetcar noun general
kiçik ləpə swell noun general
kiçik formatlı şəkilli qəzet tabloid noun general
kiçik vaqon tram noun general
kiçik vaqon trolley noun general
avarlı uzun qayıq whale-boat noun general
yelkənli uzun qayıq whale-boat noun general
kiçik xətt doodle noun spoken language
kiçik qədəh pony noun spoken language
kiçik məbləğ pul shoe-string noun spoken language
kiçik çay nymph noun figurative meaning
suyun axması üçün kiçik kanal outfall noun archaism
qrupda ən kiçik baby noun general
kiçik dirək block noun general
kiçik damba causeway noun general
kiçik dağ chute noun general
kiçik otaq crib noun general
yastıdibli qayıq flat noun general
gündəlik istifadə edilən kiçik qadın mücrüsü housewife noun general
kiçik məqalə item noun general
kiçik həcmli üyüdücü aparat mill noun general
kiçik həcmli üyüdücü maşın mill noun general
avarlı qayıq oar noun general
kiçik qabaritli avtomobil pony noun general
kiçik çay creek noun American
yelkənli və avarlı uzun qayıq galley noun nautical
avarlı uzun qayıq whaler noun nautical
yelkənli uzun qayıq whaler noun nautical
kiçik kötük block noun general
kiçik ləpə chop noun general
hava ilə doldurulmuş plastik qayıq raft noun general
hava ilə doldurulmuş rezin qayıq raft noun general
kiçik araba wagon noun general
kiçik rəsm clipart noun computer
kiçik hərflə lowercase noun computer
balacaq qayıq smack noun general
kiçik halqa circle noun general
kiçik körfəz hole noun general
kiçik hissələrə bölmək fritter verb general
kiçik fasilələrlə təkrar olunmaq prime verb general
böyük-kiçik tanımaq behave accordingly verb general
kiçik bayraqlarla məlumat vermək flag verb general
kiçik bayraqlarla siqnal vermək flag verb general
qayıq yarışında iştirak etmək row verb general
kiçik hissələrə bölmək pound verb general
kiçik bantam adjective general
kiçik qabaritli bantam adjective general
kiçik derisory adjective general
dörd avarlı qayıq four-oar adjective general
iki cüt avarlı qayıq four-oar adjective general
kiçik fractional adjective general
kiçik inconsiderable adjective general
kiçik inferior adjective general
çox kiçik infinitesimal adjective general
ölçüyə gəlməyəcək dərəcədə kiçik infinitesimal adjective general
kiçik least adjective general
kiçik little adjective general
kiçik mere adjective general
kiçik ölçülü mini adjective general
ən kiçik minimal adjective general
həddən artıq kiçik minuscule adjective general
çok kiçik minute adjective general
çox kiçik naught adjective general
çox kiçik negligible adjective general
kiçik paltry adjective general
kiçik petty adjective general
kiçik poky adjective general
kiçik puny adjective general
kiçik scrubby adjective general
kiçik small adjective general
kiçik thumb-nail adjective general
adi ölçüdən kiçik undersized adjective general
qayıq boat adjective general
avarlı having oars adjective general
kiçik less important adjective general
kiçik minute adjective general
kiçik younger adjective general
kiçik potty adjective spoken language
kiçik kid adjective American
çox kiçik feeble adjective general
kiçik feeble adjective general
kiçik minor adjective general
çox kiçik niggardly adjective general
çox kiçik nominal adjective general
kiçik slender adjective general
son dərəcə kiçik infinitesimal adjective mathematics
kiçik low-level adjective figurative meaning
kiçik measly adjective jargon
kiçik frivolous adjective general
kiçik miserable adjective general
kiçik irreducible adjective general
ən kiçik irreducible adjective general
böyük-kiçik hərfə həssas case-sensitive adjective computer
ən kiçik bare adjective general
ən kiçik təfsilatlarla minutely adverb general
kiçik qırış crow's foot phrases general
kiçik çayda balıq tutmaq fish a stream phrases general
uçan qayıq flying boat phrases general
kiçik qapı garden gate phrases general
suya qayıq buraxmaq launch a boat phrases general
kiçik anbar lumber room phrases general
motorlu qayıq motor boat phrases general
avarlı təkər paddle wheel phrases general
motorlu qayıq power boat phrases general
kiçik dövlət möhürü privy seal phrases general
yelkənli qayıq sailing-boat phrases general
kiçik hərf small letter phrases general
kiçik dövlət small power phrases general
kiçik termos vacuum flask phrases general
kiçik ford maşını tin lizzie phrases American
gözətçi qayıq watch boat phrases nautical
özəl kiçik xəstəxana nursing home phrases general