• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of iki qanun arasında ziddiyyət (130 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
iki qanun arasında ziddiyyət antinomy noun general
seks qaydalarına nəzarət edən qanun blue-law noun general
qanun canon noun general
qayda-qanun canon noun general
hadisələr arasında səbəb əlaqəsi causativity noun general
yer və ay arasında olan məkan cislunar noun general
ziddiyyət contradiction noun general
ziddiyyət contrariety noun general
ziddiyyət contrariness noun general
ziddiyyət contrast noun general
qanun decree noun general
qanun pozan delinquent noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
ziddiyyət disagreement noun general
ziddiyyət discord noun general
ziddiyyət dissension noun general
ziddiyyət dissimilation noun general
ziddiyyət divergence noun general
qanun fiat noun general
əsas qanun fundamental noun general
yaxın qohumlar arasında cinsi əlaqə incest noun general
ziddiyyət inconsistency noun general
qanun law noun general
qanun pozuntusu miscarriage noun general
maliyyə haqqında qanun layihəsi money-bill noun general
doxsanla yüz yaş arasında olan adam nonagenarian noun general
qanun pozuntusu non-observance noun general
qanun norm noun general
qayda-qanun norm noun general
ziddiyyət polarity noun general
qanun principle noun general
əsas qanun statute noun general
13-19 yaş arasında oğlan və ya qız teenager noun general
13-19 yaş arasında oğlan və ya qız teener noun general
evlə iş arasında gedib-gələn insan commuter noun general
ziddiyyət discrepancy noun general
idarədə daxili qanun-qayda office regulations noun general
qanun-qayda order noun general
qayda-qanun order noun general
qayda-qanun regulation noun general
daxili qayda-qanun routine noun general
qanunda ziddiyyət antinomy noun law
qanun külliyatı statute-book noun law
qanun məcəlləsi statute-book noun law
qanun pozma tort noun law
qanun pozuntusu tort noun law
qanun act noun general
antaqonist ziddiyyət antagonism noun general
ziddiyyət cleavage noun general
ziddiyyət conflict noun general
ziddiyyət disunion noun general
bir qrup dövlət arasında dostluq sazişi entente noun general
qəti ziddiyyət extreme noun general
ziddiyyət friction noun general
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude noun general
olimpiadalar arasında olan dörd il müddət olympiad noun general
ziddiyyət opposition noun general
ziddiyyət repugnance noun general
bir qurtaracaqla o biri qurtaracaq arasında olan məsafə span noun general
qanun pozan trespasser noun general
qohumlar arasında nikah intermarriage noun spoken language
iddiaçı ilə cavabdeh arasında razılaşma collusion noun law
maddələr arasında kimyəvi münasibət rebound noun figurative meaning
barışmaz ziddiyyət chasm noun general
ziddiyyət division noun general
taymlar arasında fasilə half-time noun general
qayda-qanun right noun general
qanun pozuntusu trespass noun law
qanun pozğunluğu wrong noun law
qanun layihəsi bill noun general
ziddiyyət clash noun general
ziddiyyət gap noun general
körpünün dayaqları arasında olan məsafə span noun general
körpünün tağları arasında olan məsafə span noun general
mirasın varislər arasında bölünməsi distribution noun general
ziddiyyət təşkil etmək conflict verb general
qanun nəşr etmək legislate verb general
qanun vermək legislate verb general
qanun qarşısında bərabər olmaq be equal before the law verb general
ziddiyyət təşkil etmək be in contradiction verb general
camaat arasında görünmək be seen in public verb general
qanun-qaydaya dəvət etmək call order verb general
quyruğu qapı arasında qalmaq get into difficulties verb general
qanun-qayda yaratmaq introduce proper order verb general
qayda-qanun qoymaq introduce proper order verb general
qanun-qaydanı gözləmək keep order verb general
qanun-qaydanı möhkəmlətmək maintain order verb general
qanun qəbul etmək pass a law verb general
qanun-qaydaya salmaq put in order verb general
qanun-qaydanı bərpa etmək restore order verb general
ziddiyyət təşkil etmək contrast verb general
qanun kimi rəsmiləşdirmək enregister verb general
qanun layihəsinin qəbul edilməsini ləngitmək block verb general
arasında olmaq circle verb general
qayda-qanun yaratmaq pacify verb general
qanun layihəsinə düzəliş etmək tack verb general
qanun pozmaq trespass verb general
yol arasında olan cross-road adjective general
yol arasında olan cross-way adjective general
ziddiyyət yaradan divisive adjective general
planetlər arasında olan interplanetary adjective general
xilafi-qanun illegal adjective general
ziddiyyət bildirən adversative adjective general
arasında between adverb general
söz arasında by the way adverb general
qanun əsasında under the law adverb general
arasında olan midst conjunction general
arasında midst conjunction general
ziddiyyət ifadə edir and conjunction general
arasında amid preposition general
arasında among preposition general
arasında between preposition general
arasında mid preposition general
arasında amidst preposition general
arasında across preposition general
qohumlar arasında nəsildən-nəsilə nigah bağlamaq breed in and in phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa telefon əlaqəsi hot line phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa teletayp əlaqəsi hot line phrases general
yazılmamış qanun oral law phrases general
qanun qəbul etmək pass a law phrases general
qanun layihəsini təcili sürətdə parlamentdən keçirmək race a bill through the House phrases general
iki fikir arasında qalmaq seesaw between two opinions phrases general
qanun layihəsi təqdim etmək table a bill phrases general
yazılmamış qanun unwritten law phrases general
dörd divar arasında within four walls phrases general
dörd divar arasında oturmaq fug at home phrases spoken language
camaat arasında tamaşa floor show phrases American
qanun layinəsini palatadan keçirmək pilot a bill phrases American
dörd divar arasında in the bosom of one's family phrases idiomatic
iyirmi iyirmi doqquz arasında olan rəqəmlər twenties plural general
vero