• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ildə bir dəfə çıxan jurnal (185 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yolundan çıxan aberrant noun general
ildə bir dəfə çıxan annuary noun general
dəfə bout noun general
kino-jurnal cine-magazine noun general
gəmi ilə dövraləm səyahətinə çıxan circumnavigator noun general
bir-birinə dəyən iki metaldan çıxan səs clangour noun general
metaldan çıxan səs clank noun general
gündə bir dəfə çıxan qəzet daily noun general
gündəlik çıxan qəzet daily noun general
ikinci dəfə kəbin kəsdirən digamist noun general
tez özündən çıxan adam hothead noun general
jurnal journal noun general
seyrə çıxan picnicker noun general
üç aydan bir çıxan jurnal quarterly noun general
jurnal register noun general
yarım ildə bir dəfə çıxan dövri nəşr semi-annual noun general
əlli ildə bir dəfə baş verən semi-centennial noun general
üç dəfə artırma triplication noun general
hər üç həftədən bir çıxan periodik nəşr triweekly noun general
həftədə bir dəfə çıxan weekly noun general
ildə bir dəfə çıxan jurnal year-book noun general
illik çıxan məcmuə year-book noun general
jurnal diary noun general
iki həftədən bir çıxan jurnal fortnightly magazine noun general
jurnal magazine noun general
aylıq jurnal monthly magazine noun general
dəfə occasion noun general
dəfə once noun general
jurnal periodical noun general
həftəlik jurnal weekly magazine noun general
ildə bir dəfə çıxan annual noun general
ildə bir dəfə çıxan catalogue noun general
dəniz səyahətinə çıxan gəmi cruiser noun general
tez özündən çıxan adam wildcat noun general
sıradan çıxan casualty noun military
dənizlə səyahətə çıxan cruiser noun general
dövri jurnal magazine noun general
dövri jurnal review noun general
jurnal paper noun general
dəfə time noun general
yüz dəfə artırmaq centuple verb general
iki dəfə boyamaq double-dye verb general
iki dəfə rəngləmək double-dye verb general
işə ikinci dəfə baxmaq rehear verb general
ikinci dəfə evlənmək remarry verb general
üç dəfə artmaq treble verb general
üç dəfə artırılmaq triple verb general
üç dəfə artırılmaq triplicate verb general
iki dəfə böyütmək double verb general
dörd dəfə artırmaq quadruple verb general
dörd dəfə böyütmək quadruple verb general
üç dəfə artırmaq treble verb general
üç dəfə böyütmək treble verb general
işi ikinci dəfə dinləmək rehear verb law
iki dəfə artırmaq double verb general
iki dəfə çoxalmaq double verb general
iki dəfə artırmaq duplicate verb general
iki dəfə azaltmaq halve verb general
ikinci dəfə ələmək resow verb general
ildə bir dəfə baş verən anniversary adjective general
ildə bir dəfə olan anniversary adjective general
ildə bir dəfə olan annual adjective general
çıxan ascendant adjective general
çıxan ascensional adjective general
ildə iki dəfə baş verən biannual adjective general
iki ildə bir baş verən biennial adjective general
ikiildə bir dəfə biennial adjective general
həftədə iki dəfə çıxan biweekly adjective general
yüz dəfə centuple adjective general
aradan çıxan elusive adjective general
təcrübədən çıxan empiric adjective general
tez özündən çıxan excitable adjective general
işdən başı çıxan expert adjective general
asanca unudulan çıxan forgettable adjective general
asanca yaddan çıxan forgettable adjective general
iki həftədə bir çıxan forthnightly adjective general
dörd dəfə fourfold adjective general
tez özündən çıxan fractious adjective general
tez özündən çıxan heady adjective general
hər şeydən başı çıxan hep adjective general
tez özündən çıxan hotheaded adjective general
yüz dəfə hundredfold adjective general
üzə çıxan incipient adjective general
tez özündən çıxan irascible adjective general
doqquz dəfə artırılmış ninefold adjective general
istifadədən çıxan obsolescent adjective general
qabağa çıxan obtrusive adjective general
səkkiz dəfə octuple adjective general
uzaq səyahətə səfərə çıxan gəmi outbound adjective general
dövri jurnal periodical adjective general
qabağa çıxan prominent adjective general
irəli çıxan protruding adjective general
qabağa çıxan protruding adjective general
dörd dəfə böyük quadruple adjective general
meydana çıxan resultant adjective general
irəli çıxan salient adjective general
qabağa çıxan salient adjective general
on dəfə tenfold adjective general
min dəfə böyük thousandfold adjective general
üç dəfə three-time adjective general
hər üç həftədən bir çıxan baş verən triweekly adjective general
on iki dəfə çox twelvefold adjective general
iyirmi dəfə böyük twentyfold adjective general
iki dəfə danışılmış twice-told adjective general
iki dəfə yoxlanılmış twice-told adjective general
ildə bir dəfə olan yearly adjective general
tez özündən çıxan hair-trigger adjective spoken language
özündən çıxan ornery adjective spoken language
yüz ildə bir dəfə olan centennial adjective general
ata-ana qayğısından çıxan emancipated adjective general
altı ayda bir dəfə çıxan half-yearly adjective general
yarimildə bir dəfə çıxan half-yearly adjective general
tez özündən çıxan hot-blooded adjective general
tez özündən çıxan hot-spirited adjective general
tez özündən çıxan inflammable adjective general
ayda bir dəfə olan monthly adjective general
çıxan outgoing adjective general
çıxan outstanding adjective general
dörd dəfə artırılmış quadrupedal adjective general
çıxan rising adjective general
kənara çıxan tangential adjective general
üç dəfə böyük threefold adjective general
boğazdan çıxan throaty adjective general
qırtlaqdan çıxan throaty adjective general
həftədə üç dəfə çıxan triweekly adjective general
özü-özündən çıxan volunteer adjective general
başı çıxan well-founded adjective general
başı çıxan well-grounded adjective general
tez özündən çıxan warm adjective figurative meaning
aradan çıxan dying adjective general
tez özündən çıxan explosive adjective general
axırıncı dəfə last adjective general
üç dəfə threefold adjective general
on iki dəfə twelvefold adjective general
yolundan çıxan wayward adjective general
çox dəfə multiple adjective computer
iki dəfə double adverb general
hər dəfə every time adverb general
hər dəfə invariably adverb general
milyon dəfə millionfold adverb general
ayda bir dəfə monthly adverb general
doqquz dəfə çox ninefold adverb general
bir dəfə once adverb general
yeddi dəfə sevenfold adverb general
üç dəfə thrice adverb general
iki dəfə twice adverb general
iki dəfə artıq twofold adverb general
iki dəfə çox twofold adverb general
on dəfə dozens of times adverb general
axırıncı dəfə for the last time adverb general
son dəfə for the last time adverb general
sonuncu dəfə for the last time adverb general
bu dəfə for this once adverb general
ayda-ildə from time to time adverb general
cari ildə in the current year adverb general
çox dəfə many times adverb general
gələn dəfə next time adverb general
çox dəfə often adverb general
bu dəfə on this occasion adverb general
gündə bir dəfə once a day adverb general
bir dəfə də once again adverb general
birinci və axırıncı dəfə once and for all adverb general
on dəfə repeatedly adverb general
bu dəfə this time adverb general
min dəfə thousandfold adverb general
ayda-ildə very rarely adverb general
birinci dəfə first adverb general
ilk dəfə first adverb general
axırıncı dəfə last adverb general
gələn dəfə next adverb general
hər dəfə whenever conjunction general
hər dəfə as often as phrases general
gündə iki dəfə bis in die phrases general
hər dəfə every time phrases general
azarkeşlər üçün jurnal fan magazine phrases general
iki dəfə az half as much phrases general
sudan çıxan balıq kimi like fish out of water phrases general
daha bir dəfə once more phrases general
bir neçə dəfə once or twice phrases general
ağzında çıxan sözü bilmək pick one's words phrases general
pronoqrafik jurnal pornographic magazine phrases general
bir neçə dəfə twice or thrice phrases general
bir piroqu iki dəfə yemək olmaz you cannot eat your cake and have it phrases general
Kişi bir dəfə ölər A man can die but once phrases proverb
ikinci dəfə in twice phrases general