• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ildə bir dəfə baş verən (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
məsləhət verən adviser noun general
annotasiya verən annotator noun general
ildə bir dəfə çıxan annuary noun general
gələcəkdən xəbər verən augur noun general
təkan verən booster noun general
dəfə bout noun general
rüşvət verən briber noun general
təsəlli verən cheerer noun general
təskinlik verən cheerer noun general
ürək-dirək verən cheerer noun general
təsəlli verən comforter noun general
təskinlik verən comforter noun general
məlumat verən communicant noun general
xəbər verən communicant noun general
ianə verən contributor noun general
borc verən creditor noun general
kredit verən creditor noun general
gündə bir dəfə çıxan qəzet daily noun general
bəzək-düzək verən decorator noun general
ikinci dəfə kəbin kəsdirən digamist noun general
gələcəkdən xəbər verən diviner noun general
qabaqcadan xəbər verən diviner noun general
bəxşiş verən donor noun general
hədiyyə verən donor noun general
ianə verən donor noun general
tərbiyə verən educator noun general
ianə verən endower noun general
imtahan verən entrant noun general
imtahan verən examinee noun general
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter noun general
gələcəkdən xəbər verən forecaster noun general
gələcəkdən xəbər verən fortune-teller noun general
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller noun general
bar verən fruit-bearing noun general
meyvə verən fruit-bearing noun general
məhsul verən fruit-bearing noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
məlumat verən informer noun general
xəbər verən informer noun general
məsləhət verən mentor noun general
xəbər verən messenger noun general
son xəbərləri verən diktor newscaster noun general
öhdəçilik verən şəxs obligator noun general
görməyə düzəliş verən mütəxəssis optician noun general
pul verən paymaster noun general
ərizə verən petitioner noun general
girov verən pledger noun general
ağı verən poisoner noun general
zəhər verən poisoner noun general
gələcəkdən xəbər verən prophesier noun general
qabaqcadan xəbər verən prophesier noun general
əvvəlcədən xəbər verən prophet noun general
gələcəkdən xəbər verən prophet noun general
qabaqcadan xəbər verən prophet noun general
gələcəkdən xəbər verən qadın prophetess noun general
gələcəkdən xəbər verən qız prophetess noun general
mal verən purveyor noun general
vergi verən adam ratepayer noun general
gələcəyi xəbər verən seer noun general
yarım ildə bir dəfə çıxan dövri nəşr semi-annual noun general
əlli ildə bir dəfə baş verən semi-centennial noun general
siqnal verən signalman noun general
gələcəkdən xəbər verən soothsayer noun general
qabaqcadan xəbər verən soothsayer noun general
vergi verən taxpayer noun general
cəza verən thrasher noun general
əzab verən tormentor noun general
əziyyət verən tormentor noun general
əzab verən qadın tormentress noun general
əziyyət verən qadın tormentress noun general
əzab verən torturer noun general
əziyyət verən torturer noun general
bac verən tributary noun general
vergi verən dövlət tributary noun general
xərac verən tributary noun general
üç dəfə artırma triplication noun general
zəmanət verən underwriter noun general
qiymət verən valuer noun general
zaminlik verən şəxs warrantor noun general
zəmanət verən şəxs warrantor noun general
həftədə bir dəfə çıxan weekly noun general
ildə bir dəfə çıxan jurnal year-book noun general
dad verən şey zest noun general
borc verən borrower noun general
borc verən lender noun general
verən commmon slut noun general
dəfə occasion noun general
dəfə once noun general
start verən starter noun general
niyaz verən suppliant noun general
niyaz verən supplicant noun general
apelyasiya verən tərəf appellant noun law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness noun law
bəxşiş verən grantor noun law
hədiyyə verən grantor noun law
zəmanət verən şəxs guarantor noun law
zəif yun verən keçi növü angora noun general
ildə bir dəfə çıxan annual noun general
balzam verən şam ağacı balsam noun general
ildə bir dəfə çıxan catalogue noun general
təqaüd almayan və yemək üçün pul verən tələb commoner noun general
ürək-dirək verən crutch noun general
icarəyə verən lessor noun general
ərizə verən suitor noun general
bəxşiş verən tipper noun general
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater noun American
cəza verən castigator noun general
bol məhsul verən bitki cropper noun general
mülkiyyət hüququ verən sənəd title noun law
qolf oyununda üstünlük verən zərbə odd noun sport
rəy verən şəxs reference noun general
zəmanət verən şəxs reference noun general
dəfə time noun general
yüz dəfə artırmaq centuple verb general
iki dəfə boyamaq double-dye verb general
iki dəfə rəngləmək double-dye verb general
işə ikinci dəfə baxmaq rehear verb general
ikinci dəfə evlənmək remarry verb general
üç dəfə artmaq treble verb general
üç dəfə artırılmaq triple verb general
üç dəfə artırılmaq triplicate verb general
iki dəfə böyütmək double verb general
dörd dəfə artırmaq quadruple verb general
dörd dəfə böyütmək quadruple verb general
üç dəfə artırmaq treble verb general
üç dəfə böyütmək treble verb general
işi ikinci dəfə dinləmək rehear verb law
iki dəfə artırmaq double verb general
iki dəfə çoxalmaq double verb general
iki dəfə artırmaq duplicate verb general
iki dəfə azaltmaq halve verb general
ikinci dəfə ələmək resow verb general
xörəyə dad verən şey qatmaq season verb general
əzab verən agonising adjective general
iztirab verən agonising adjective general
ildə bir dəfə baş verən anniversary adjective general
ildə bir dəfə olan anniversary adjective general
ildə bir dəfə olan annual adjective general
əvvəlcədən xəbər verən anticipatory adjective general
eyni vaxtda baş verən attendant adjective general
ildə iki dəfə baş verən biannual adjective general
iki ildə bir baş verən biennial adjective general
ikiildə bir dəfə biennial adjective general
ikiayda bir baş verən bimonthly adjective general
həftədə iki dəfə çıxan biweekly adjective general
bədbəxtlikdən xəbər verən bodeful adjective general
yüz dəfə centuple adjective general
şəhadət verən certificatory adjective general
əsas verən citable adjective general
eyni vaxtda baş verən coeval adjective general
eyni vaxtda baş verən concomitant adjective general
eyni vaxtda baş verən concurrent adjective general
ianə verən contributory adjective general
imkan verən enabling adjective general
ləzzət verən enjoyable adjective general
zövq verən enjoyable adjective general
pis iyi verən evil-smelling adjective general
baş verən existent adjective general
şəhərin kənarında baş verən extramural adjective general
dörd dəfə fourfold adjective general
bar verən fruitful adjective general
meyvə verən fruitful adjective general
meyvə dadı verən fruity adjective general
meyvə tamı verən fruity adjective general
tüstü verən fumy adjective general
hər yarım saatdan bir baş verən half-hourly adjective general
ümid verən hopeful adjective general
yüz dəfə hundredfold adjective general
içəridə baş verən indoor adjective general
təsadüfən baş verən isolated adjective general
hər şeyə fikir verən meticulous adjective general
ödəmə üçün möhlət hüququ verən moratory adjective general
can verən moribund adjective general
doqquz dəfə artırılmış ninefold adjective general
hər şeyə fikir verən observant adjective general
hər şeyə fikir verən observing adjective general
səkkiz dəfə octuple adjective general
yaxşı iy verən odoriferous adjective general
yaxşı iy verən odorous adjective general
həyat verən originative adjective general
bayırda baş verən outdoor adjective general
amortizasiya verən paddy adjective general
təqaüd almağa hüquq verən pensionable adjective general
icazə verən permissive adjective general
izn verən permissive adjective general
sonra baş verən posterior adjective general
verən presenter adjective general
çox bar verən prolific adjective general
irəliyə təkan verən propulsive adjective general
dörd dəfə böyük quadruple adjective general
reaksiya verən reactive adjective general
təsirə cavab verən reactive adjective general
eyni vaxtda baş verən simultaneous adjective general
eyni zamanda baş verən simultaneous adjective general
eyni vaxtda baş verən synchronous adjective general
eyni zamanda baş verən synchronous adjective general
on dəfə tenfold adjective general
min dəfə böyük thousandfold adjective general
üç dəfə three-time adjective general
vergi verən tributary adjective general
dənizdə və havada baş verən triphibious adjective general
hər üç həftədən bir çıxan baş verən triweekly adjective general
on iki dəfə çox twelvefold adjective general
iyirmi dəfə böyük twentyfold adjective general
iki dəfə danışılmış twice-told adjective general
iki dəfə yoxlanılmış twice-told adjective general
parıltı verən winking adjective general
ildə bir dəfə olan yearly adjective general
çox ümidlər verən promising adjective general
pis iy verən smelly adjective spoken language
hər gün baş verən quotidian adjective medical
təhlükə xəbəri verən alarming adjective general
yüz ildə bir dəfə olan centennial adjective general
cürbəcür rəng verən changeable adjective general
seçməyə imkan verən choiceful adjective general
hər şeyə fikir verən circumspect adjective general
mükafat verən compensatory adjective general
tələbə cavab verən competent adjective general
hüquq verən enabling adjective general
səlahiyyət verən enabling adjective general
çox bar verən fruitful adjective general
altı ayda bir dəfə çıxan half-yearly adjective general
yarimildə bir dəfə çıxan half-yearly adjective general
çox ümidlər verən hopeful adjective general
xırda təfsilatlar verən minute adjective general
ayda bir dəfə olan monthly adjective general
hər gecə baş verən nightly adjective general
ləzzət verən odoriferous adjective general
ləzzət verən odorous adjective general
hər şeyə fikir verən perceptive adjective general
bəxşiş verən adam presenter adjective general
hədiyyə verən adam presenter adjective general
dörd dəfə artırılmış quadrupedal adjective general
qıcığa cavab verən reactive adjective general
rezonans verən resonant adjective general
üç dəfə böyük threefold adjective general
həftədə üç dəfə çıxan triweekly adjective general
özünə xüsusi fikir verən well-groomed adjective general
tez baş verən və ötüb keçən flash adjective general
eyni zamanda baş verən instantaneous adjective general
axırıncı dəfə last adjective general
tez-tez baş verən perpetual adjective general
üç dəfə threefold adjective general
metal səsi verən tinny adjective general
on iki dəfə twelvefold adjective general
tez reaksiya verən quick adjective general
çox dəfə multiple adjective computer
ən qızğın çağda baş verən high adjective general
iki dəfə double adverb general
hər dəfə every time adverb general
hər dəfə invariably adverb general
milyon dəfə millionfold adverb general
ayda bir dəfə monthly adverb general
doqquz dəfə çox ninefold adverb general
bir dəfə once adverb general
yeddi dəfə sevenfold adverb general
üç dəfə thrice adverb general
iki dəfə twice adverb general
iki dəfə artıq twofold adverb general
iki dəfə çox twofold adverb general
on dəfə dozens of times adverb general
axırıncı dəfə for the last time adverb general
son dəfə for the last time adverb general
sonuncu dəfə for the last time adverb general
bu dəfə for this once adverb general
ayda-ildə from time to time adverb general
cari ildə in the current year adverb general
çox dəfə many times adverb general
gələn dəfə next time adverb general
çox dəfə often adverb general
bu dəfə on this occasion adverb general
gündə bir dəfə once a day adverb general
bir dəfə də once again adverb general
birinci və axırıncı dəfə once and for all adverb general
on dəfə repeatedly adverb general
bu dəfə this time adverb general
min dəfə thousandfold adverb general
ayda-ildə very rarely adverb general
birinci dəfə first adverb general
ilk dəfə first adverb general
axırıncı dəfə last adverb general
gələn dəfə next adverb general
hər dəfə whenever conjunction general
qarşılıqlı istiqamət mənası verən ön şəkilçisi inter- prefix grammatical
təzyiq verən cihaz air-gauge phrases general
hər dəfə as often as phrases general
gündə iki dəfə bis in die phrases general
ət xörəyi verən restoran chop house phrases general
Bəy verən atın dişinə baxmazlar Don't look a gift horse in the mouth phrases general
hər dəfə every time phrases general
siqnal verən flag man phrases general
qəflətən baş verən yanğın flash fire phrases general
qabaqcadan xəbər verən forecast weather phrases general
iki dəfə az half as much phrases general
girova pul verən adam holder of pledges phrases general
vərəsəlik yolu ilə pul verən adam legal tender phrases general
Allah verən loaves and fishes phrases general
daha bir dəfə once more phrases general
bir neçə dəfə once or twice phrases general
çox məhsul verən meyvə ağacı prolific fruiter phrases general