• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ill (200 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
ill şər noun general
ill pislik noun general
ill ziyan noun general
ill yamanlıq noun general
ill zərər noun general
ill bədbəxtlik noun general
ill müsibət noun general
ill bəla noun general
ill fəlakət noun general
ill ağırayaq adjective general
ill naxoş adjective general
ill mərəzli adjective general
ill xəstə adjective general
ill illətli adjective general
ill pis adjective general
ill yaramaz adjective general
ill iyrənc adjective general
ill çirkin adjective general
ill xarab adjective general
ill nalayiq adverb general
ill pis adverb general
ill yaramaz adverb general
ill turn pis xidmət noun general
ill will qərəzlik noun general
envy without ill will qibtə noun general
ill-treatment amansız rəftar noun general
ill-treatment amansızlıq noun general
ill will qəsd etmək noun general
ill-natured man azargəzdirən noun general
ill-wisher bədxah noun general
ill-treatment rəhmsizlik noun general
ill-treatment zalımlıq noun general
ill-treatment qəddarlıq noun general
ill-will ədavət noun general
ill-will düşmənçilik noun general
ill-breeding böyüksüzlük noun general
ill-treatment pis rəftar noun general
ill-fatedness qarabəxtlilik noun general
ill-fatedness talesizlik noun general
ill-willer qərəzkar noun general
ill-will qərəzkarlıq noun general
ill-person dəyyus noun general
ill will qərəz noun general
ill will qərəzlilik noun general
ill-willer bədxah noun general
ill-natured man bədəməl adam noun general
ill-breeding ədəbsizlik noun general
ill-breeding tərbiyəsizlik noun general
ill man goreşən noun general
ill-will bədxahlıq noun general
be ill ağrımaq verb general
be ill xəstəlik çəkmək verb general
be ill xəstələnmək verb general
feel ill bikefləmək verb general
become ill naxoşlamaq verb general
fall ill azara düşmək verb general
fall ill əhvalı qarışmaq verb general
ill-treat pis davranmaq verb general
be ill naxoş olmaq verb general
be seriously ill ağır xəstə olmaq verb general
be taken ill with malaria isitməyə düşmək verb general
cause smb. to fall ill naxoşlatdırmaq verb general
fall ill with tetter keçəlləşmək verb general
be taken ill azarlamaq verb general
ill-treat qəddarcasına rəftar etmək verb general
be taken ill xəstəliyə tutulmaq verb general
be ill for years illərlə xəstə olmaq verb general
be ill with croup inaq olmaq verb general
fall ill with quinsy angina olmaq verb general
get ill naxoşlamaq verb general
ill-looking: become ill-looking kifirləşmək verb general
be taken ill with albinism alalanmaq verb general
be ill with dysentery qarın ağrısına düşmək verb general
be taken ill with malaria isindirmək verb general
do an ill turn kələyə salmaq verb general
fall ill yorğan-döşəyə düşmək verb general
fall ill with malaria isindirmək verb general
ill-treat pis rəftar etmək verb general
fall ill with mange keçəlləşmək verb general
ill show ill will; qəsdlə qəsd-qərəz etmək verb general
fall ill azarlamaq verb general
fall ill with tuberculosis vərəmləmək verb general
fall ill azarlanmaq verb general
fall ill dərd çəkmək verb general
be ill azarlanmaq verb general
ill-conditioned pis xasiyyətli adjective general
ill-conditioned xarab adjective general
ill-boding nəhs adjective general
ill-disposed bədxah adjective general
ill-conditioned deyingən adjective general
ill-bred ağzıhərzə adjective general
ill-timed vaxtsız-vədəsiz adjective general
ill-advised ağlasığmayan adjective general
ill-proportioned boysuz-buxunsuz adjective general
ill-fated bəxti fəna adjective general
ill-bred ağzıpərtöv adjective general
ill with gonorrhea süzənəkli adjective general
seriously ill bədhal adjective general
ill-spoken adı pisə çıxmış adjective general
ill-considered götür-qoy edilməmiş adjective general
ill-starred bəlalı adjective general
ill-mannered ağzıpərtöv adjective general
ill-bred pis tərbiyə görmüş adjective general
ill-spoken pis ad çıxarmış adjective general
ill-gotten natəmiz yolla əldə edilmiş adjective general
ill-omened adı pisə çıxmış adjective general
ill-bred pis tərbiyə olunmuş adjective general
ill-mannered ağzıhərzə adjective general
ill-intentioned pisfikirli adjective general
ill-disposed pisniyyət adjective general
ill-placed pis yerləşdirilmiş adjective general
ill-natured kinli adjective general
ill-mannered qaba adjective general
ill-favored görkəmsiz adjective general
ill-figured əndamsız adjective general
ill-informed piyada adjective general
ill-informed azməlumatlı adjective general
ill-informed azbilikli adjective general
ill-favoured biçimsiz adjective general
ill-fated baş tutmayan adjective general
ill-timed yersiz adjective general
badly ill bədhal adjective general
ill with herpes dəmrovlu adjective general
ill-omened məşum adjective general
ill-mannered kobud adjective general
ill-conditioned yaramaz adjective general
ill-founded uydurma adjective general
ill-bred böyüksüz adjective general
ill-favoured görkəmsiz adjective general
ill-proportioned biçimsiz adjective general
ill-proportioned qədd-qamətsiz adjective general
ill-meaning pisniyyət adjective general
ill-matched uyarsız adjective general
ill-intentioned pisniyyət adjective general
ill-bred səviyyəsiz adjective general
ill-bred tərbiyəsiz adjective general
ill-fated başıbəlalı adjective general
ill-favoured çirkin adjective general
ill-mannered tərbiyəsiz adjective general
ill-natured hirsli adjective general
ill-conditioned pis adjective general
ill-conditioned çox danışan adjective general
ill-advised ehtiyatsız adjective general
ill-bred ədəbsiz adjective general
ill-omened nəhs adjective general
ill-starred bəxti gətirməyən adjective general
ill with pneumonia sətəlcəmli adjective general
ill-bred ağzısöyüşlü adjective general
ill with measles qızılcalı adjective general
ill-tempered tündməzac adjective general
ill-tempered hövsələsiz adjective general
ill-tempered tez acıqlanan adjective general
semi-ill sağ-söykəl adjective general
ill-looking kifir adjective general
ill-timed vaxtsız adjective general
ill-tempered tez hirslənən adjective general
ill-timed vədəsiz adjective general
ill-starred uğursuz adjective general
ill-fated bəlalı adjective general
ill-mannered bitərbiyə adjective general
ill-starred bəxti qara adjective general
ill-omened batmış adjective general
ill-founded əsası olmayan adjective general
ill-founded əsassız adjective general
ill-fated uğursuz adjective general
ill-disposed qeyri-səmimi adjective general
ill-considered lazımınca düşünülməmiş adjective general
ill-disposed pisniyyətli adjective general
ill-bred bitərbiyə adjective general
ill-intentioned bədniyyət adjective general
ill-natured qəzəbli adjective general
ill-advised düşüncəsiz adjective general
ill-omened uğursuz adjective general
ill-natured acıqlı adjective general
ill-spoken adı batmış adjective general
ill-favoured kifir adjective general
ill-bred biədəb adjective general
ill-advised ağılsız adjective general
ill-conditioned pis vəziyyətdə olan adjective general
ill-placed münasibətsiz adjective general
ill-equipped düzgün təchiz edilməmiş adjective general
ill-placed yersiz adjective general
ill-conditioned pis keyfiyyətli adjective general
ill temper pis xasiyyət phrases general
house of ill fame əxlaqsızlıq yuvası phrases general
be ill at ease pərt olmaq phrases general
in ill dünyada phrases general
ill-gotten wealth qarət edilmiş mal-dövlət phrases general
ill nature acıqlılıq phrases general
ill nature qəzəblilik phrases general
house of ill fame fahişəxana phrases general
ill nature hirslilik phrases general
house of ill fame qəhbəxana phrases rude word
be ill at ease karıxmaq phrases general
ill nature kinlilik phrases general
ill temper səfeh xasiyyət phrases general
in ill kainatda phrases general
be ill at ease tutulmaq phrases general
be ill at ease sıxılmaq phrases general
ill-gotten wealth talan edilmiş sərvət phrases general