• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of in a (188 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
clothed in a shroud kəfənli noun general
wrapped in a shroud kəfənli noun general
living in a foreign country qürbətlik noun general
placing in a job işədüzəltmə noun general
second in a duel sekundant noun general
cause smb. to arrange hay in a haystack tayalatdırmaq verb general
live in a small way birtəhər dolanmaq verb general
be in a bad humor ovqatı təlx olmaq verb general
speak in a whisper xosunlaşmaq verb general
go down in a lift liftlə enmək verb general
go in a zigzag dolama-dolama getmək verb general
involve in a scrape əngələ salmaq verb general
grip in a vice məngənədə sıxmaq verb general
describe in a romantic manner romantikləşdirmək verb general
drive in a sledge kirşədə getmək verb general
come out in a rash səpişmək verb general
move in a crowd tərpənişmək verb general
fall down in a faint bayılmaq verb general
join in a singing dəm tutmaq verb general
fall down in a faint bihuş olmaq verb general
behave in a queer way Sarsaqlamaq verb general
live in a foreign land qəriblikdə yaşamaq verb general
fill in a blank blank doldurmaq verb general
live in a summer cottage bağda yaşamaq verb general
stay in a foreign land qəriblikdə qalmaq verb general
be in a fog dumanlanmaq verb general
be in a fever qızdırmaq verb general
fill in a form vərəqə doldurmaq verb general
take part in a brawl dava etmək verb general
be in a hopeless situation boynuburuq qalmaq verb general
be put in a row sıralanmaq verb general
be in a fair way ötüşmək verb general
be arranged in a haystack tayalanmaq verb general
put in a row sıralamaq verb general
drive in a nail mıxlamaq verb general
sing in a low voice bəmdən oxumaq verb general
be in a muddle qarmaqarışıqlıq olmaq verb general
live in a foreign country qürbətdə yaşamaq verb general
put in a word söz salmaq verb general
hide in a recess künc-bucaqda gizlətmək verb general
throw a stone in a sling sapandlamaq verb general
fill in a form anket doldurmaq verb general
live in a strange land didərgin düşmək verb general
be in a good mood kefi saz olmaq verb general
stand in a queue növbəyə durmaq verb general
stand in a row sıraya düzülmək verb general
stand in a line səf bağlamaq verb general
raise in a lift liftlə qalxmaq verb general
put in a particular place cabaca etmək verb general
be used in a sentence cümlədə işlənmək verb general
live in a foreign country iraq düşmək verb general
be in a desperate situation naçar qalmaq verb general
tie in a bow bant bağlamaq verb general
be in a desperate situation əlamanda qalmaq verb general
be in a melancholy mood məlul olmaq verb general
put in a claim iddia etmək verb general
live in a foreign land qəribliyə düşmək verb general
enter in a list siyahıya daxil etmək verb general
put in a good humor nəşələndirmək verb general
go up in a lift liftlə qalxmaq verb general
be caught in a trap tələyə düşmək verb general
speak in a dialect ləhcədə danışmaq verb general
pouring out in a heap tökmə adjective general
in a case qılaflı adjective general
enclosed in a capsule kapsullu adjective general
in a chemise köynəkli adjective general
in a shirt köynəkli adjective general
in a white rage əsrimiş adjective general
in a feminine way qadıncasina adverb general
in a flash bir qırpımda adverb general
in a flash bir soluğa adverb general
in a hushed tone astadan adverb general
in a cowardly way qorxaraq adverb general
in a loud voice qışqıra-qışqıra adverb general
in a disorderly state qarmaqarış vəziyyətdə adverb general
in a perfunctory manner başdansovdu adverb general
in a high degree lap adverb general
in a friendly way yaxşılıqla adverb general
in a friendly way rəfiqanə adverb general
in a friendly manner dostyana adverb general
in a hospitable way qonaqsevərliklə adverb general
in a flash bir ləhzədə adverb general
in a civilized manner mədəni yolla adverb general
in a day or two bugün-sabah adverb general
in a whisper yavaşdan adverb general
in a formalistic manner formalistcəsinə adverb general
in a friendly manner canbir adverb general
in a funny way gülünc adverb general
in a trice ani adverb general
in a week həftəaşırı adverb general
in a hurry əlimyandı adverb general
in a different fashion başqa fasonda adverb general
in a different way başqa tərzdə adverb general
in a different way başqa cür adverb general
in a moment ani adverb general
in a drawling manner uzada-uzada adverb general
in a haste darmacalda adverb general
in a rush əlimyandı adverb general
in a hurry darmacalda adverb general
in a different way başqa təhərlə adverb general
in a whisper yavaşcadan adverb general
in a hurry ala-tələsik adverb general
in a low voice astadan adverb general
in a jiff bir anda adverb general
in a funny way gülməli adverb general
in a friendly way ərkyana adverb general
in a moment bir anda adverb general
in a nutshell xülaseyi-kəlam adverb general
in a high tone amiranə tonla adverb general
in a twinkle bir qırpımda adverb general
in a slapdash manner basməmmədi adverb general
in a carefree manner qayğısız adverb general
in a zigzag dolama-dolama adverb general
in a twinkling bir ləhzədə adverb general
in a spiral spiral boyunca adverb general
in a low voice pəsdən adverb general
once in a week həftəaşırı adverb general
in a roundabout way dolayısı ilə adverb general
in a slipshod way könülsüz adverb general
in a drawling manner uzadaraq adverb general
in a roundabout way dolayı adverb general
in a jiffy bir anda adverb general
once in a blue moon arabir phrases general
be in a hole çətin vəziyyətdə olmaq phrases general
grub about in a library kitabxanada araşdırma aparmaq phrases general
find quarrel in a straw hər şeyə mız qoymaq phrases general
find quarrel in a straw hər şeyə irad tutmaq phrases general
once in a blue moon uzun fasilədən sonra phrases general
tempest in a teapot boş şey üstündə həyəcan phrases general
thick as rabbits in a warren çox sıx phrases general
thick as rabbits in a warren ağzına qədər doldurulmuş phrases general
catch the wind in a net boş-boşuna danışmaq phrases general
abet somebody in a crime bir kəsi cinayətə təhrik etmək phrases general
die like a rat in a hole it kimi ölmək phrases proverb
Don't be in a hurry! Altıaylıq olma! phrases general
look for a needle in a haystack samanlıqda iynə axtarmaq phrases general
wolf in a lamb's skin qoyun dərisi geymiş canavar phrases general
in a short time qısa bir müddətdə phrases general
be in a spot çətin vəziyyətdə olmaq phrases general
in a shipshape manner səliqə ilə phrases general
in a brief qısası phrases general
in a way müəyyən mənada phrases general
in a short time tez phrases general
in a short time cəld phrases general
in a sense müəyyən qədər phrases general
in a crack göz qırpımında phrases general
in a moment bu dəqiqə phrases general
in a body tam tərkibdə phrases general
get in a stew həyəcanlanmaq phrases general
be in a stew həyəcanlanmaq phrases general
in a towering rage qəzəblə phrases general
in a sense müəyyən mənada phrases general
in a jiffy bir anda phrases spoken language
in a jiffy cəld phrases spoken language
in a body tam phrases general
in a trice dərhal phrases general
in a hurry atüstü phrases general
in a jiffy tez phrases spoken language
in a nutshell qısaca phrases general
in a moment bu saat phrases general
in a hurry tez-tələsik phrases general
in a nutshell qısa phrases general
in a nutshell yığcam phrases general
in a little while tezliklə phrases general
in a short time tezliklə phrases general
in a short time qısa müddətdə phrases general
in a figurative sense məcazi mənada phrases general
be in a stew təşvişə düşmək phrases general
stand in a queue növbəyə durmaq phrases general
once in a blue moon axır ki phrases general
all in a tremble cana lərzə düşmə phrases general
once in a blue moon nəhayət phrases general
in a crack göz açıb yumunca phrases general
in a body qeyri-məhdud tərkibdə phrases general
all in a tremble cana qorxu düşmə phrases general
once in a blue moon hərdən phrases general
in a dismal voice boğuq səslə phrases general
in a body bütün heyətilə phrases general
once in a while vaxtaşırı phrases general
once in a while hərdənbir phrases general
in a trice bir anda phrases general
in a crack bir anda phrases general
in a crack göz qırpınca phrases general
in a towering rage azğınlıqla phrases general
in a shipshape manner diqqətlə phrases general
in a hurry tələsik halda phrases general
stand in a queue növbəyə dayanmaq phrases general
be in a hole borclu olmaq phrases American