• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of in short order (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hərbi əmr battle-order noun general
hərbi intizam battle-order noun general
hərbi nizam battle-order noun general
qalıq odd-come-short noun general
düzüm order noun general
nizam order noun general
növbə order noun general
sahman order noun general
order warrant noun general
inzibati qayda administrative order noun general
əlifba sırası alphabetical order noun general
jirovka banking order noun general
döyüş əmri battle-order noun general
həkimin sərəncamı doctor's order noun general
qoyulmuş qayda established order noun general
qısa metrajlılı film film of short length noun general
şeyx head of religious order noun general
kəlmə in short noun general
əmin-amanlıq law and order noun general
drujinaçı member of a public order squad noun general
barat money order noun general
ardıcıllıq order noun general
hökm order noun general
orden order noun general
qanun-qayda order noun general
qayda-qanun order noun general
səliqə-səhman order noun general
zabitə order noun general
səliqəlilik order noun general
sifarişlər şöbəsi order department noun general
ordenli order-bearer noun general
drujina public order squad noun general
sazlama putting in order noun general
sil-süpür putting in order noun general
tövşük short breath noun general
qısa qapanma short circuit noun general
qısaqapanma short circuit noun general
yarımpalto short coat noun general
xülasə short content noun general
kəsə yol short cut noun general
toppuz short heavy club noun general
qısa interval short interval noun general
bığcıq short moustache noun general
hovur short period of time noun general
novella short story noun general
kasadlıq short supply noun general
kiçik ton short ton noun general
yaxıngörən short-sighted man noun general
koruş short-sighted person noun general
koruşluq short-sightedness noun general
novellaçı short-story writer noun general
ultraqısa dalğalar ultra-short waves noun general
sözlərin düzülüşü word order noun general
həbs haqqında order capias noun law
söz sırası word-order noun linguistic
qısa qapanma short-circuit noun electrical engineering
həbs etmək üçün order fiddle noun general
tutmaq üçün order fiddle noun general
qalıqlar odd-come-short noun general
qırıntılar odd-come-short noun general
işlək durum order noun general
saz vəziyyət order noun general
sağlamlıq order noun general
yaxşı fiziki vəziyyət order noun general
intizam order noun general
sakitlik order noun general
dövlət quruluşu order noun general
quruluş order noun general
düzülüş order noun military
hərbi düzüm order noun military
sıra order noun military
cəmiyyət təbəqəsi order noun general
sosial qrup order noun general
əmr order noun general
göstəriş order noun general
komanda order noun general
sərəncam order noun general
sifariş order noun general
order ticket noun general
müəyyən qaydada düzmək order verb general
müəyyən qaydada nizamlamaq order verb general
səmtlətmək ask smb. to put in order verb general
qaydada olmaq be in order verb general
kasad olmaq be in short supply verb general
qaydada olmamaq be out of order verb general
yığışdırılmaq be put in order verb general
sahmanlanmaq be put in order verb general
əmrə müntəzir olmaq be ready for the order verb general
əskik çıxmaq be short verb general
əskik gəlmək be short verb general
kasadlıq çəkmək be short verb general
qıtlıq çəkmək be short verb general
tövşümək be short of breath verb general
bir şeydən kasad olmaq be short of smth. verb general
gödəlmək become short verb general
qısalmaq become short verb general
qanun-qaydaya dəvət etmək call order verb general
ixtisarlamaq cut short verb general
gödəltmək cut short verb general
sözünü kəsmək cut smb. short verb general
sözünü ağzında qoymaq cut smb. short verb general
lazımi qaydada geyinmək dress in a proper order verb general
asayiş yaratmaq establish order verb general
əmri icra etmək execute an order verb general
lazımi dərəcədə şərh etmək explain in a proper order verb general
sahmanlatdırmaq force smb. to put in order verb general
sahmanlatmaq force smb. to put in order verb general
əmr vermək give an order verb general
hökm vermək give an order verb general
əskik ölçmək give short measure verb general
əskik çəkmək give short weight verb general
alçaqlanmaq grow short verb general
qanun-qayda yaratmaq introduce proper order verb general
qayda qoymaq introduce proper order verb general
qayda-qanun qoymaq introduce proper order verb general
səliqə-səhmanda saxlamaq keep in order verb general
qanun-qaydanı gözləmək keep order verb general
qayda-qanuna riayət etmək keep order verb general
qanun-qaydanı möhkəmlətmək maintain order verb general
alçaqlandırmaq make short verb general
hesablaşmaq make short work verb general
bəsarət bağlanmaq manifest short-sighted verb general
qaydanı gözləmək observe order verb general
buyurmaq order verb general
sifariş vermək order verb general
asdırmaq order to hang up verb general
əmin-amanlığı qoruyub saxlamaq preserve law and order verb general
ictimai asayişi qorumaq preserve law and order verb general
düzgünləşdirmək put in good order verb general
cabaca etmək put in order verb general
nizama qoymaq put in order verb general
nizama salmaq put in order verb general
qanun-qaydaya salmaq put in order verb general
sahmana salmaq put in order verb general
səliqə-səhman yaratmaq put in order verb general
səliqəyə salmaq put in order verb general
səmtə salmaq put in order verb general
sil-süpür eləmək put in order verb general
sil-süpür etmək put in order verb general
təhərə salmaq put in order verb general
sazlamaq put in order verb general
dəcləmək put in order carefully verb general
evi nizama salmaq put one's house in order verb general
evi qaydaya salmaq put one's house in order verb general
öz evini səliqəyə salmaq put one's house in order verb general
əmr almaq receive an order verb general
hökm almaq receive an order verb general
asayişi bərpa etmək restore order verb general
qanun-qaydanı bərpa etmək restore order verb general
qaydanı bərpa etmək restore order verb general
əmri ləğv etmək revoke an order verb general
bitib-tükənmək run short verb general
kəsə etmək take a short cut verb general
kəsəsinə getmək take a short cut verb general
dərmək take a short rest verb general
nəfəs dərmək take a short rest verb general
ləhləmək take short breaths verb general
işə salmaq order verb general
nizama salmaq order verb general
qaydaya salmaq order verb general
əmr etmək order verb general
sərəncam vermək order verb general
tapşırmaq order verb general
göndərmək order verb general
yollamaq order verb general
sifariş etmək order verb general
qısa short adjective general
uzağı görməyən short-sighted adjective general
yaxında görən short-sighted adjective general
qısamüddətli short-term adjective general
ultraqısa ultra-short adjective general
ordenli decorated with an order adjective general
ordenli holding an order adjective general
nizamlı in order adjective general
qısası in short adjective general
defisit in short supply adjective general
kasad in short supply adjective general
sifarişli made to order adjective general
naçaq not in order adjective general
qırıq out of order adjective general
qısaca rather short adjective general
bəstə short adjective general
bəstəboylu short adjective general
alçaq boylu short adjective general
boysuz short adjective general
boysuz-buxunsuz short adjective general
sürəksiz short adjective general
gip-girdə short and stout adjective general
əliaşağı short of money adjective general
gödəkqol short-armed adjective general
qısaqol short-armed adjective general
kərə short-eared adjective general
qısaqulaq short-eared adjective general
qısabarmaq short-fingered adjective general
qısabarmaqlı short-fingered adjective general
tükügödək short-fluffed adjective general
gödəkyun short-haired adjective general
qırxılı short-haired adjective general
qısasaç short-haired adjective general
qısatük short-haired adjective general
qısayun short-haired adjective general
tükügödək short-haired adjective general
kola short-horned adjective general
qısabuynuz short-horned adjective general
qısabuynuzlu short-horned adjective general
qısaayaq short-legged adjective general
qısaqıç short-legged adjective general
ömürsüz short-lived adjective general
qısayal short-maned adjective general
yalıgödək short-maned adjective general
qısabığ short-moustached adjective general
qısaboğaz short-necked adjective general
koruş short-sighted adjective general
yaxıngörən short-sighted adjective general
gödəkqol short-sleeved adjective general
yığcam short-spoken adjective general
qısaquyruq short-tailed adjective general
qısaquyruqlu short-tailed adjective general
öddək short-tempered adjective general
azmüddətli short-term adjective general
qısaqanad short-winged adjective general
dardütdək too tight and short adjective general
lümə too tight and short adjective general
kəsə very short adjective general
qısadalğalı short-wave adjective radio
alçaq short adjective general
gödək short adjective general
fərasətsiz short-sighted adjective figurative meaning
gələcəyi görə bilməyən short-sighted adjective figurative meaning
gələcəyi görməyən short-sighted adjective figurative meaning
kəskin short adjective general
kobud short adjective general
kövrək short adjective general
tezsınan short adjective general
kasıb short adjective general
yoxsul short adjective general
birdən short adverb general
birdən-birə short adverb general
gözlənilmədən short adverb general
kəskin surətdə short adverb general
qəflətən short adverb general
sərt surətdə short adverb general
bir sözlə in short adverb general
qısaca in short adverb general
məqsədiylə in order to adverb general
-mək üçün in order to adverb general
yaxından at a short distance adverb general
hökmə görə by order adverb general
əmr üzrə by order adverb general
bir kəsin əmri ilə by order of smb. adverb general
sözün kəsəsi for short adverb general
cabaca in order adverb general
cağ in order adverb general
əlqərəz in short adverb general
kəsə in short adverb general
sözün qısası in short adverb general
xülasə in short adverb general
gödək in short adverb general
əskik short adverb general
kəsəsinə short by short cut adverb general
kəsə short by short cut adverb general
vaxtından əvvəl short adverb general
vaxtsız short adverb general
gödək short adverb general
qısa short adverb general
yaxına short adverb general
deyə in order that conjunction general
ötrü in order that conjunction general
üçün in order that conjunction general
deyə in order to conjunction general
əvvəl-axır at longest and the short of it phrases general
nəhayət at longest and the short of it phrases general
qısa fasilələrlə at short intervals phrases general
ərzaq çatışmazlığı hiss etmək be short on ration phrases general
gözlənilmədən qurtarmaq break off short phrases general
nizam-intizama çağırmaq call to order phrases general
çatmamaq fall short of phrases general
çatdırmamaq fall short of phrases general
əskik olmaq fall short of phrases general
ümidləri doğrultmamaq fall short of expectations phrases general
sifarişi yerinə yetirmək fill an order phrases general
əmr vermək give an order phrases general
bir şey sifariş etmək give order phrases general
cəld in a short time phrases general
qısa bir müddətdə in a short time phrases general
qısa müddətdə in a short time phrases general
tez in a short time phrases general
tezliklə in a short time phrases general
əmr vermək issue an order phrases general
sərəncam vermək issue an order phrases general
intizama riayət etmək keep order phrases general
incitmək order about phrases general
nökər kiim işlətmək order about phrases general
sıxışdırmaq order about phrases general
üstündə ağalıq etmək order about phrases general
sınmış vəziyyətdə olma out of order phrases general
xarab vəziyyətdə olma out of order phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
in short order tez adverb general
in short order ani adverb general
in short order həmin an adverb general