• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of income and expenditure (31 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
xərc expenditure noun general
məxaric expenditure noun general
gəlir income noun general
mədaxil income noun general
qazanc income noun general
illik gəlir annual income noun general
çıxar expenditure noun general
məsarif expenditure noun general
sərf expenditure noun general
məsrəf expenditure noun general
gəlir səviyyəsi income level noun general
gəlir vergisi income tax noun general
milli gəlir national income noun general
vergisiz gəlir tax-free income noun general
zəhmətsiz gəlir unearned income noun general
isim income statement noun general
gəlir gətirmək bring in an income verb general
məxarici hesablamaq estimate expenditure verb general
aztəminatlı low-income adjective general
naçot expenditure to be compensated adjective general
ümumi gəlir gross income phrases general
ümumi gəlir income gross phrases general
gəlir vergisi income tax phrases general
aylıq gəlir monthly income phrases general
aylıq qazanc monthly income phrases general
milli gəlir national income phrases general
az gəlir poor income phrases general
təmiz gəlir disposable income phrases finance
saf gəlir disposable income phrases finance
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
income and expenditure gəlir və çıxar noun general
income and expenditure gəlir-çıxar noun general