• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of injure oneself by taking smth. very heavy (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ağır su heavy-water noun general
əmlakın yenidən hesaba alınması stock-taking noun general
inventarın yenidən hesaba alınması stock-taking noun general
qənimət bilmək avail oneself of opportunity noun general
rüşvətçilik bribe-taking noun general
ağır zərbə heavy blow noun general
ağır kreyser heavy cruiser noun general
içki heavy drinker noun general
ağır fraksiya heavy fraction noun general
ağır fraksiyası heavy fraction noun general
cağıltı heavy gurgle noun general
ağır sənaye heavy industry noun general
ağır yük heavy load noun general
mazut yağı heavy oils noun general
ağır cərimə heavy penalty noun general
ağır neft heavy petroleum noun general
ağır neft qalığı heavy petroleum residual noun general
leysan heavy shower noun general
ağır çamadan heavy suitcase noun general
güclü dalğa heavy wave noun general
salamatlaşma leave-taking noun general
ifadə üsulu manner of expressing oneself noun general
tamarzı one who is eager to possess smth. noun general
ötür-ötür passing smth. to one another noun general
avand right side of smth. noun general
toppuz short heavy club noun general
inventarizasiya stock-taking noun general
daşıma taking noun general
gəzinti taking a walk noun general
qarovullama taking sight noun general
qazanc taking noun general
fayda taking noun general
əzmək injure verb general
yaralamaq injure verb general
zədələmək injure verb general
üzə çıxmaq show oneself verb general
rəzil olmaq abase oneself verb general
özünü alçaltmaq abase oneself verb general
iqlimləşmək acclimatize oneself verb general
uyğunlaşmaq accommodate oneself verb general
bələdləşmək acquaint oneself verb general
uyğunlaşmaq adapt oneself verb general
uyğunlaşmaq adjust oneself verb general
dilxoşluq etmək amuse oneself verb general
kefini açmaq amuse oneself verb general
məzələnmək amuse oneself verb general
oynamaq amuse oneself verb general
güc vermək apply oneself verb general
yaraqlanmaq arm oneself verb general
geyib-kecinmək array oneself verb general
geyinmək array oneself in verb general
bintləmək bandage oneself verb general
ismarlanmaq be asked do smth. verb general
gözü qızmaq be beside oneself with anger verb general
xoşnudluqdan özünü hiss etməmək be beside oneself with joy verb general
qeyzindən özünü bilməmək be beside oneself with rage verb general
bir işi görməyə borclu olmaq be bound to do smth. verb general
xəcalətli olmaq be bound to do smth. verb general
özündən narazı olmaq be dissatisfied with oneself verb general
nədəsə müqəssir olmaq be guilty of smth. verb general
bir şeydə suçlu olmaq be guilty of smth. verb general
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. verb general
bir işdə naşı olmaq be inexperienced in smth. verb general
eşitdirilmək be informed smb. of smth. verb general
uymaq be keen on smth. verb general
xəcalətli olmaq be obliged to do smth. verb general
bir şeydən kasad olmaq be short of smth. verb general
özündən acığı gəlmək be vexed with oneself verb general
zinətlənmək beautify oneself verb general
bazar açmaq begin to sell smth. verb general
qurşaqlanmaq belt oneself verb general
əlli-ayaqlı olmaq bestir oneself verb general
əl-ayaq etmək bestir oneself verb general
öhdəyə almaq bind to do smth. verb general
xar olmaq bring shame upon oneself verb general
tumarlanmaq brush oneself verb general
nisyə almaq buy smth. on credit verb general
şəkk gətirmək call smth. in question verb general
qərar tutmaq calm oneself verb general
belində daşımaq carry smth. on one's back verb general
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through verb general
sonuna çıxmaq carry smth. through verb general
şəkk gətirmək cast doubt on smth. verb general
elətdirmək cause smb. to do smth. verb general
etdirmək cause smb. to do smth. verb general
etdirtmək cause smb. to do smth. verb general
soldurmaq cause smth. fade verb general
tarazlaşdırılmaq cause smth. to become balanced verb general
soyudulmaq cause smth. to become cold verb general
ölüşkətmək cause smth. to become faded verb general
sancdırmaq cause smth. to bite verb general
dırmandırmaq cause smth. to creep verb general
xarıldatmaq cause smth. to crunch verb general
püskürtmək cause smth. to erupt verb general
porsutmaq cause smth. to go bad verb general
qaxsıtmaq cause smth. to go bad verb general
dayazlatmaq cause smth. to grow verb general
xışıldatmaq cause smth. to rustle verb general
pırtlatmaq cause smth. to spring out verb general
zınqıldatmaq cause smth. to tinkle verb general
ayazımaq collect oneself verb general
ayazımaq come to oneself verb general
oyanmaq come to oneself verb general
özünə gəlmək come to oneself verb general
kifayətlənmək confine oneself verb general
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand verb general
kifayətlənmək content oneself verb general
düzəlmək correct oneself verb general
mühafizə olunmaq cover oneself verb general
örtünmək cover oneself verb general
xar olmaq cover oneself with shame verb general
köksünə basmaq cuddle smb. or smth. to one's breast verb general
sırımaq deceive in selling smth. verb general
sahib çıxmaq declare oneself the master verb general
qorunmaq defend oneself verb general
özünü həsr etmək devote oneself verb general
mücərrədləşmək disengage oneself verb general
abıra qısılmaq disgrace oneself verb general
ayıbını çölə salmaq disgrace oneself verb general
rüsvay olmaq disgrace oneself verb general
xar olmaq disgrace oneself verb general
maskalanmaq disguise oneself verb general
ayıbını açmaq disrobe oneself verb general
fərqlənmək distinguish oneself verb general
narahat olmaq disturb oneself verb general
kef eləmək divert oneself verb general
dilxoşluq etmək divert oneself verb general
ortalamaq divide smth. into two equal halves verb general
paylaşmaq divide smth. with smb. verb general
özünü zövqdən məhrum etmək do oneself out of pleasure verb general
qara vermək do smth. as a blind verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
dəsxoşa getmək do smth. in vain verb general
acıqla etmək do smth. on purpose verb general
bir işi bilmədən etmək do smth. unawares verb general
dəsgah açmaq do smth. unusual verb general
sükuta getmək draw into oneself verb general
qəddini düzəltmək draw oneself up verb general
düzləşmək draw oneself up verb general
vedrələmək draw smth. with a bucket verb general
geyinmək dress oneself verb general
çox içmək drink oneself drunk verb general
bir soluğa içmək drink smth. at a gulp verb general
qurulanmaq dry oneself verb general
qurunmaq dry oneself verb general
qətfələnmək dry oneself with a bath towel verb general
kölgəyə çəkilmək efface oneself verb general
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. verb general
nəşələnmək enjoy oneself verb general
şadlıq etmək enjoy oneself verb general
şənlik etmək enjoy oneself verb general
şənlənmək enjoy oneself verb general
məst olmaq enjoy smth. greatly verb general
dövlətlənmək enrich oneself verb general
silahlanmaq equip oneself verb general
gücənmək exert oneself verb general
zıqqanmaq exert oneself verb general
özünü zora salmaq exert oneself verb general
girinc olmaq exhaust oneself verb general
soluqdurmaq fade smth. verb general
bələdləşmək familiarize oneself verb general
yorulmaq fatigue oneself verb general
bezarlamaq feel smth. as a burden verb general
bezmək feel smth. as a burden verb general
bıkmaq feel smth. as a burden verb general
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant verb general
güzarı düşmək find oneself verb general
tənha qalmaq find oneself in isolation verb general
yalqızlıqda qalmaq find oneself isolated verb general
güclə yemək force oneself to eat verb general
könülsüz yemək force oneself to eat verb general
zorla yemək force oneself to eat verb general
nəzərdən qaçırmaq forget smth. verb general
asudələnmək free oneself verb general
intizardan qurtarmaq free oneself from some anxiety verb general
adını ləkələndirmək get oneself dirty verb general
qarışdırmaq get smth. wrong verb general
qurşanmaq gird oneself verb general
qurşaqlanmaq gird oneself verb general
kəmərlənmək girdle oneself verb general
gupamaq give a heavy blow verb general
həvəslənmək give oneself up verb general
təslim olmaq give oneself up verb general
dadanmaq give oneself up verb general
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch verb general
qıymamaq give smth. to smb. unwillingly verb general
qıymaq give smth. to smb. willingly verb general
boğaz açmaq glut oneself with verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
açılışmaq habituate oneself verb general
uzanmaq hang heavy verb general
qudurmaq have a fair opinion of oneself verb general
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself verb general
azarı olmaq have a strong wish of doing smth. verb general
atmaq have a very strong desire for smth. verb general
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. verb general
bir iş görməyə ixtiyarı olmaq have right to do smth. verb general
asfalt çəkdirmək have smth. asphalted verb general
asfaltlatdırmaq have smth. asphalted verb general
zağlatmaq have smth. burnished verb general
tamamlatdırmaq have smth. completed verb general
əydirmək have smth. crooked verb general
böyütdürmək have smth. enlarged verb general
dəstələtdirmək have smth. grouped verb general
kərkilətdirmək have smth. hacked verb general
başdan aşmaq have smth. in abundance verb general
səsləşmək have smth. in common verb general
toxutdurmaq have smth. knitted verb general
düyünlətdirmək have smth. knotted verb general
astarlatmaq have smth. lined verb general
kağızlatdırmaq have smth. papered verb general
narınlatdırmaq have smth. pounded verb general
astarlatmaq have smth. primed verb general
kanifollatmaq have smth. rosined verb general
itilətdirmək have smth. sharpened verb general
kəsdirmək have smth. shut verb general
lehimlətdirmək have smth. soldered verb general
əyirtdirmək have smth. spun verb general
calatmaq have smth. stitched verb general
küləşlətdirmək have smth. thatched verb general
ağartdırmaq have smth. whitewashed verb general
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way verb general
dikəltdirmək help smb. raise oneself up verb general
gərdəyə girmək hide oneself behind the curtain verb general
rəncbərlik etmək hire oneself out verb general
şax durmaq hold oneself erect verb general
təkmilləşmək improve oneself verb general
eşitdirmək inform smb. of smth. verb general
zərər vurmaq injure verb general
xətər yetirmək injure verb general
izolə olunmaq isolate oneself verb general
gizləmək keep oneself verb general
qaraqabaq olmaq keep oneself to oneself verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
bir şey üzərinə embarqo qoymaq lay smth. under an embargo verb general
baltanı dibindən vurmaq lay the axe to the root of smth. verb general
ad çıxarmaq leave a name of oneself verb general
axıtmaq let smth. float verb general
özünü azad etmək liberate oneself verb general
kifayətlənmək limit oneself verb general
yüklənmək load oneself up verb general
öhdəyə götürmək load oneself with responsibility verb general
can atmaq long for smth. verb general
quzulamaq long for smth. verb general
bitlənmək look for louse on oneself verb general
özünü alçaltmaq lower oneself verb general
bir şeydən mərc gəlmək make a bet on smth. verb general
Sarsaqlamaq make a fool of oneself verb general
yerləşmək make oneself comfortable verb general
batmaq make oneself dirty verb general
bələdləşmək make oneself familiar verb general
açılışmaq make oneself familiar verb general
sezilmək make oneself fell verb general
bişmək make oneself fit verb general
yaranmaq make oneself serviceable verb general
qrimlənmək make oneself up verb general
bəyəndirmək make smb. approve smth. verb general
buyurtdurmaq make smb. ask smth. verb general
öhdəsinə buraxmaq make smb. responsible for smth. verb general
öhdəsinə qoymaq make smb. responsible for smth. verb general
oyun-oyuncaq etmək make smth. a trifle verb general
çatlatmaq make smth. chap verb general
çatlatmaq make smth. crack verb general
şaqqıldatmaq make smth. crack verb general
söndürtmək make smth. extinguish verb general
çökdürmək make smth. precipitate verb general
uydurmaq make smth. up verb general
saraltmaq make smth. yellow verb general
ağnatmaq move smth. down verb general
sarınmaq muffle oneself up verb general
öz-özünə deyinmək mutter to oneself verb general
nəzərdən qaçırmaq not to bear smth. in mind verb general
bir şey haqqında heç bir təsəvvürü olmamaq not to have the faintest idea of smth. verb general
nəzərdən qaçırmaq not to take smth. into consideration verb general
özünü zora salmaq overstrain oneself verb general
kama yetmək perfect oneself verb general
kama yetişmək perfect oneself verb general
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. verb general
öhdəyə almaq pledge oneself verb general
qozlanmaq plume oneself verb general
ortaq olmaq possess smth. jointly verb general
öymək praise oneself verb general
gəlmək present oneself verb general
qısılmaq press oneself close verb general
məəttəl etmək prevent from doing smth. verb general
öz ayağı ilə gəlmək prevent smb. from doing smth. verb general
fəxr etmək pride oneself verb general
qozlanmaq pride oneself verb general
qorunmaq protect oneself verb general
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold verb general
bəraət qazanmaq prove oneself in the right verb general
söküb-dağıtmaq pull down smth. completely verb general
qeyrət etmək pull oneself up verb general
dartınmaq pull oneself up verb general
dikəlmək raise oneself verb general
qovzanmaq raise oneself a little verb general
ucalmaq rear oneself verb general
barışmaq reconcile oneself verb general
özünü bərkitmək refresh oneself verb general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
injure oneself by taking smth. very heavy gücə düşmək verb general