• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of is (74 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
is verb general
one who is eager to possess smth. tamarzı noun general
hard-up: one who is hard-up əliaşağı noun general
while it is hot isti-isti adverb general
what is going on nə var nə yox interjection idiomatic
He is wanting for the plums to fall into his mouth Allahdan buyruq, ağzıma quyruq phrases proverb
What is the news? Nə var, nə yox? phrases general
every day is not Sunday hər gün bayram olmaz phrases proverb
Idleness is the mother of all evil Bütün eyiblərin əsası tənbəllikdir phrases general
Nothing is impossible to a willing heart Səbr ilə halva bişər ey qora səndən phrases proverb
there is no use crying over spilt milk keçənə güzəşt deyərlər phrases proverb
Idleness is the parent of vice Bütün eyiblərin əsası tənbəllikdir phrases general
Strike while the iron is hot Dəmiri isti-isti döyərlər phrases proverb
The grey mare is the better horse Arvad evin dirəyidir phrases general
Lost time is never found Ötən gün geri qayıtmaz phrases proverb
What is done cannot be undone Keçənə güzəşt deyərlər phrases proverb
Nothing is impossible to a willing mind Çobanın könlü olsa təkədən pendir tutar phrases proverb
there is no rule without exception istisnasız qayda yoxdur phrases general
Hunger is the best relish Aclıq ən yaxşı xuruşdur phrases general
Word spoken is past recalling Söz quş kimidir, ağzından çıxdı geri qayıtmaz phrases general
Idleness is the root of all evil Bütün eyiblərin əsası tənbəllikdir phrases general
Half a loaf is better than no bread at Soğan olsun, nəqd olsun phrases proverb
A lost time is never found again Keçən günü geri qaytarmaq olmaz phrases proverb
quarrel with the way smth. is done bir şeyin icra üsuluna etiraz etmək phrases general
There is no placelike home Gəzməyə qərib ölkə ölməyə vətən yaxşı phrases proverb
quarrel with the way smth. is done bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək phrases general
Nothing is impossible to a willing heart Çobanın könlü olsa təkədən pendir tutar phrases proverb
Bird in the hand is worth two in the bush Soğan olsun, nağd olsun phrases general
A good health is above wealth Neylərəm o qızıl teşti ki, içində qan qusacağam phrases proverb
A blow is much sooner forgotten than a jeer Qılınc yarası sağalar, söz yarası sağalmaz phrases proverb
good conscience is a constant feast vicdanı təmiz adam rahat yatar phrases proverb
he knows which side his bread is buttered o fərasətli, arif oğlandır çörəyi qulağına yemir phrases general
A friend in need is a friend indeed at Yaxşı dost yaman gündə tanınar phrases proverb
Many a true word is spoken in jest Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər phrases proverb
Nothing is impossible to a willing mind Səbr ilə halva bişər ey qora səndən phrases proverb
A bird in the hand is worth two in the bush Soğan olsun, nağd olsun phrases general
A bird in the hand is worth two in the bush Az olsun, üz olsun phrases general
there is no use crying over spilt milk olan oldu, keçən keçdi phrases general
praise is not pudding tərif halva deyil, ağız şirinlətsin phrases proverb
Tomorrow is a new day Axşamın xeyrindən sabahın şəri yaxşıdır phrases general
the die is cast Qərar qəbul edilmişdir phrases general
There is no need! Ehtiyac yoxdur! phrases general
Poverty is not sin Kasıblıq eyib deyil phrases proverb
Success is never blamed Qalibləri mühakimə etmirlər phrases general
Woe is me! Allah məni öldürsün! phrases general
It is surprising that Təəccüblüdür ki phrases general
It is a fact that Faktdır ki phrases general
That is too thin Xoruzun quyruğu görünür phrases general
which is which hansı ... hansıdır? phrases general
Day is breaking İşıqlaşır phrases general
there is vardır phrases general
there is var phrases general
there is mövcuddur phrases general
It is drizzling Yağış damcılayır phrases general
Speech is silver, silence is golden Danışmaq gümüş, susmaq qızıldır phrases proverb
How pleasant it is! Oxay! phrases general
The fact is that fakt budur ki phrases general
Queen Anne is dead Amerikanı kəşf edin! phrases general
Everything is good in its season Hər şey vaxtında yaxşıdır phrases proverb
The game is not worth the candle Qoyulan xərcə dəyməz phrases proverb
fool's haste is no speed Tələsən təndirə düşər phrases proverb
honesty is the best policy düzlük ən yaxşı siyasətdir phrases proverb
kick a man when his is down yıxılanı döymək phrases general
Discretion is the better part of valour Ehtiyat igidin yaraşığıdır phrases proverb
This is not my funeral Bu mənim işim deyil phrases American
A lost time is never found again Keçənə güzəşt deyərlər phrases general
Where there is a will there is a way Niyyətin hara mənzilin də ora phrases general
the main thing is... başlıcası budur ki... phrases general
That is too thin Bu açıq görünür phrases general
what I know is bildiyim budur ki phrases general
Man's life is frail İnsan ömrü fanidır phrases general
Where there is a will there is a way Çobanın könlü olsa təkədən pendir tutar phrases general
What is the way out? Əlac nədir? phrases general
kick a man when his is down yıxılanı vurmaq phrases general