• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of isti ölkələrdə yaşayan əlvan tüklü kiçik quş (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
sədəqə ilə yaşayan almsman noun general
kiçik körfəz backwater noun general
meşədə tənha yerdə yaşayan backwoodsman noun general
kiçik istehsalçı backyarder noun general
sərhəd zonasında yaşayan borderer noun general
kiçik şəhər borough noun general
braziliyada yaşayan adam brazilian noun general
inkubatordan çıxmış cücələri isti saxlamaq üçün cihaz brooder noun general
kiçik çay brook noun general
kiçik fayton brougham noun general
kiçik qardaş cadet noun general
kiçik oğul cadet noun general
düşərgədə yaşayan camper noun general
kiçik parça cantlet noun general
kiçik şəlalə cascade noun general
isti closeness noun general
sahil zolağında yaşayan coast-man noun general
isti ölkələrdə yaşayan əlvan tüklü kiçik quş colibri noun general
koloniyada yaşayan colonist noun general
kiçik meşə coppice noun general
kiçik meşə copse noun general
varlı kişilərlə yaşayan fahişə courtesan noun general
kiçik buxta cove noun general
kiçik körfəz cove noun general
kiçik ferma croft noun general
kiçik təsərrüfat croft noun general
yaşayan denizen noun general
dörd avarlı kiçik qayıq dingey noun general
iki avarlı kiçik qayıq dingey noun general
dörd avarlı kiçik qayıq dinghy noun general
iki avarlı kiçik qayıq dinghy noun general
yataqxanada yaşayan dosser noun general
kiçik çay dribble noun general
yaşayan dweller noun general
kiçik few noun general
kiçik fleyta fife noun general
kiçik fiqur figurine noun general
kiçik heykəl figurine noun general
kiçik şeylər oğrusu filcher noun general
üstünə isti şey qoyma foment noun general
isti hava fug noun general
əlvan daş gem noun general
kiçik mülkü olan titulsuz zadəganlar gentry noun general
əvvarə vuran isti bulaq geyser noun general
çox güclü isti glow noun general
isti şərbət qarışdırılan araq grog noun general
özgə hesabına yaşayan adam hang-on noun general
bərk isti heat noun general
çox isti heat noun general
isti heat noun general
isti vurma heat-stroke noun general
kiçik təpə hillhock noun general
isti su qaynağı hot-well noun general
adı əbədi yaşayan immortal noun general
kiçik körfəz inlet noun general
yaşayan inmate noun general
ən kiçik məbləğ iota noun general
kiçik ada islet noun general
kiçik junior noun general
kiçik təpə knoll noun general
kiçik karpal lance-corporal noun general
quruda yaşayan adam landsman noun general
kiçik qucaq iti lapdog noun general
suda yaşayan adam merman noun general
18 yaşdan kiçik olanlar minority noun general
şimalda yaşayan northern noun general
şimalda yaşayan northerner noun general
çoxdan yaşayan old-timer noun general
kiçik əsər opuscule noun general
şərqdə yaşayan oriental noun general
kiçik çətir parasol noun general
yarımadada yaşayan adamlar peninsular noun general
əyalətdə yaşayan adam provincialist noun general
amerikada yaşayan vəhşi pişik puma noun general
kiçik çay rill noun general
isti hamam sauna noun general
bərk isti gün scorcher noun general
kiçik divan sette noun general
şəhərin yoxsullar yaşayan hissəsi slum noun general
kiçik qığılcım sparkle noun general
kiçik budaq sprig noun general
kiçik heykəl statuette noun general
kiçik çay streamlet noun general
kiçik zabit subaltern noun general
kiçik boru tubule noun general
kiçik bürc turret noun general
qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor veil noun general
içinə isti su tökülüb bədənin ağrıyan yerinə qoyulan rezin qovuq warmer noun general
havanı isti saxlamaq üçün qapının, pəncərəsin arasına qoyulan keçə weather-strip noun general
kiçik süpürgə whisk noun general
kiçik qapı wicket noun general
cod tüklü wire-haired noun general
qaba tüklü wire-haired noun general
tüklü wire-haired noun general
kiçik fermer smallholder noun general
kiçik icarədar smallholder noun general
kiçik kaloriya gram-calorie noun general
isti-soyuq heat and the cold noun general
isti su hot water noun general
kiçik əqrəb hour-hand noun general
kiçik leytenant junior lieutenant noun general
kiçik hissə lesser part noun general
əlvan metallurgiya non-ferrous industry noun general
əlvan metallar non-ferrous metals noun general
yaşayan occupant noun general
böyük-kiçik one and all noun general
kiçik çillə period of twenty days of winter noun general
kiçik ton short ton noun general
kiçik kilsə shrine noun general
kiçik kaloriya small calorie noun general
kiçik fərq small difference noun general
kiçik hərf small letter noun general
kiçik doza underdose noun general
Kiçik ayı bürcü Ursa Minor noun general
isti palto warm coat noun general
isti frowst noun spoken language
kiçik bacı sissy noun spoken language
isti sosiskadan hazırlanmış buterbrod hotdog noun American
mənfi elektriklə elektriklənən ən kiçik zərrə electron noun physics
kiçik planet asteroid noun astronomical
həm suda həm də quruda yaşayan bitki amphibian noun zoological
həm suda həm də quruda yaşayan heyvan amphibian noun zoological
isti ölkələrdə yaşayan iri zəhərsiz ilan python noun zoological
kiçik kilsə chapel noun church
kiçik musiqi əsəri prelude noun music
çox isti hava ardour noun general
isti ardour noun general
isti broil noun general
aşnası fahişənin xərciylə yaşayan kişi bully noun general
kiçik yeməkxana cabaret noun general
kiçik qutu cabinet noun general
bağda yaşayan camper noun general
koloniyada yaşayan coloniser noun general
əlvan bəzəmə coloration noun general
kiçik arvad concubine noun general
kottecdə yaşayan cottager noun general
kiçik anbar cupboard noun general
kiçik parça fritter noun general
kiçik tikə fritter noun general
kiçik çəkic hammer noun general
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude noun general
hər hansı bir obyektin kiçik ölçülü modeli miniature noun general
kiçik məqalə paragraph noun general
kasıblığına görə verilən təqaüdlə yaşayan adam pauper noun general
kiçik qarovul dəstəsi picket noun general
çox kiçik boylu adam shrimp noun general
kiçik məqalə sketch noun general
kiçik vaqon streetcar noun general
kiçik ləpə swell noun general
kiçik formatlı şəkilli qəzet tabloid noun general
kiçik vaqon tram noun general
kiçik vaqon trolley noun general
bir otaqda yaşayan chum noun spoken language
bir yerdə yaşayan chum noun spoken language
kiçik xətt doodle noun spoken language
kiçik qədəh pony noun spoken language
kiçik məbləğ pul shoe-string noun spoken language
kiçik çay nymph noun figurative meaning
suyun axması üçün kiçik kanal outfall noun archaism
qrupda ən kiçik baby noun general
kiçik dirək block noun general
təsadüfi iş görməklə yaşayan caddy noun general
kiçik damba causeway noun general
kiçik dağ chute noun general
müasir dövrdə yaşayan contemporary noun general
kiçik otaq crib noun general
meşədə yaşayan forester noun general
yoxsullar yaşayan məhəllə gutter noun general
gündəlik istifadə edilən kiçik qadın mücrüsü housewife noun general
kiçik məqalə item noun general
kiçik həcmli üyüdücü aparat mill noun general
kiçik həcmli üyüdücü maşın mill noun general
kiçik qabaritli avtomobil pony noun general
kiçik çay creek noun American
kiçik kötük block noun general
çox isti gün broiler noun general
kiçik ləpə chop noun general
isti rənglər warmth noun general
yumşaq tüklü quyruq brush noun general
kiçik araba wagon noun general
kiçik rəsm clipart noun computer
kiçik hərflə lowercase noun computer
kiçik halqa circle noun general
kiçik körfəz hole noun general
al-əlvan bəzəmək bespeckle verb general
kiçik hissələrə bölmək fritter verb general
kiçik fasilələrlə təkrar olunmaq prime verb general
böyük-kiçik tanımaq behave accordingly verb general
isti-soyuqluq istisi soyuqluğu olmamaq have no concern verb general
isti-soyuqluq istisi soyuqluğu olmamaq have nothing to do verb general
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold verb general
isti ölkədə qışlamaq winter in a warm country verb general
kiçik bayraqlarla məlumat vermək flag verb general
kiçik bayraqlarla siqnal vermək flag verb general
isti ölkələrdə qışlamaq hibernate verb general
qışı isti ölkələrdə keçirmək hibernate verb general
bərk isti olmaq broil verb general
kiçik hissələrə bölmək pound verb general
suda və quruda yaşayan amphibious adjective general
yaşayan animate adjective general
meşədə tənha yerdə yaşayan backwoods adjective general
kiçik bantam adjective general
kiçik qabaritli bantam adjective general
isti broiling adjective general
isti burning adjective general
bir yerdə yaşayan coexistent adjective general
yanaşı yaşayan coexistent adjective general
əlvan coloured adjective general
al-əlvan colourful adjective general
əlvan colourful adjective general
kiçik derisory adjective general
yumşaq tüklü downy adjective general
əlvan flash adjective general
tüklü fluffy adjective general
kiçik fractional adjective general
şirin suda yaşayan freshwater adjective general
tüklü fuzzy adjective general
sürü halında yaşayan gregarious adjective general
dəstə halında yaşayan gregarious adjective general
tüklü hair adjective general
tüklü haired adjective general
tüklü hairy adjective general
uzun tüklü hirsute adjective general
isti hot adjective general
kiçik inconsiderable adjective general
yaşayan indwelling adjective general
kiçik inferior adjective general
çox kiçik infinitesimal adjective general
ölçüyə gəlməyəcək dərəcədə kiçik infinitesimal adjective general
əlvan iridescent adjective general
əlvan jazzy adjective general
kiçik least adjective general
kiçik little adjective general
yaşayan living adjective general
azacıq isti lukewarm adjective general
kiçik mere adjective general
kiçik ölçülü mini adjective general
ən kiçik minimal adjective general
həddən artıq kiçik minuscule adjective general
çok kiçik minute adjective general
rütubətli və isti muggy adjective general
çox kiçik naught adjective general
ehtiyac içində yaşayan needy adjective general
çox kiçik negligible adjective general
al-əlvan painted adjective general
kiçik paltry adjective general
kiçik petty adjective general
kiçik poky adjective general
kiçik puny adjective general
daimi yaşayan resident adjective general
çox isti scalding adjective general
bərk isti scorching adjective general
çox isti scorching adjective general
kiçik scrubby adjective general
tüklü shaggy adjective general
kiçik small adjective general
isti sultry adjective general
bərk isti sweltering adjective general
kiçik thumb-nail adjective general
isti torrid adjective general
tüklü tufted adjective general
adi ölçüdən kiçik undersized adjective general
qalın tüklü unkempt adjective general
şəhərin yuxarı hissəsində yaşayan uptown adjective general
isti warm adjective general
qərbdə yaşayan western adjective general
tüklü woolly adjective general
əlvan bright adjective general
al-əlvan colorful adjective general
əlvan gay adjective general
əlvan gay-colored adjective general
əlvan gay-coloured adjective general
kiçik less important adjective general
əlvan many-colored adjective general
al-əlvan many-coloured adjective general
kiçik minute adjective general
al-əlvan motley adjective general
al-əlvan multifarious adjective general
əlvan particoloured adjective general
əlvan varicolored adjective general
əlvan varicoloured adjective general
əlvan variegated adjective general
kiçik younger adjective general
isti fuggy adjective spoken language
kiçik potty adjective spoken language
kiçik kid adjective American
tüklü nappy adjective textile
yaşayan alive adjective general
qalın tüklü bushy adjective general
uzun müddət yaşayan durable adjective general
çox kiçik feeble adjective general
kiçik feeble adjective general
isti feverish adjective general
tüklü furry adjective general
tüklü hirsute adjective general
kiçik minor adjective general
çox kiçik niggardly adjective general
çox kiçik nominal adjective general
kiçik slender adjective general
isti thermal adjective general
vero