• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of istintaq altında saxlama (182 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
nəfsini saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
saxlama alimony noun general
burnunun altında danışma burble noun general
saxlama coercion noun general
tutub saxlama coercion noun general
gizlində saxlama concealment noun general
saxlama conservation noun general
saxlama detention noun general
gizli saxlama dissimulation noun general
qabarma zamanı su altında qalan sahil zonası foreshore noun general
qəyyumluq altında olan fosterling noun general
burnunun altında danışma gabble noun general
istintaq interrogation noun general
saxlama interruption noun general
istintaq investigation noun general
saxlama keeping noun general
qoruyub saxlama maintenance noun general
burun altında danışma mumble noun general
həmişə saxlama perpetuance noun general
həmişə saxlama perpetuation noun general
ehtiyat saxlama reservation noun general
ehtiyatda saxlama reservation noun general
saxlama reservation noun general
qoruyub saxlama retention noun general
saxlama retention noun general
niyyət və duyğularını gizli saxlama reticence noun general
saxlama safekeeping noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
saxlama storage noun general
müvəqqəti olaraq saxlama suspension noun general
saxlama upkeep noun general
istintaq təcridxanası remand noun general
saxlama kamerası checkroom noun general
saxlama kamerası cloak-room noun general
istintaq inquest noun general
istintaq orqanları investigating bodies noun general
saxlama keep noun general
ilkin istintaq preliminary investigation noun general
saxlama suspension noun general
saz halda saxlama upkeep noun general
istintaq inquest noun law
tərksilah edilib nəzarət altında saxlanılan internee noun military
qəyyumluq altında olan ərazi trust territory noun political
saxlama containment noun political
burun altında danışma babble noun general
zirzəmilərdə saxlama cellarage noun general
saxlama kamerası cloakroom noun general
özünü saxlama countenance noun general
istintaq altında saxlama detention noun general
bir səviyyədə saxlama freeze noun general
hökmü altında olma grasp noun general
saxlama hold noun general
tutub saxlama hold noun general
istintaq inquisition noun general
istintaq aparma inquisition noun general
zülm altında olma oppression noun general
tərəfini saxlama partisanship noun general
səhifənin aşağısında xətt altında yazılan izahat reference noun general
yadda saxlama qabiliyyəti retention noun general
sirr saxlama bacarığı secrecy noun general
sirr saxlama qabiliyyəti secrecy noun general
saxlama tankage noun general
himayə altında olan tutelage noun general
saxlama tolerance noun medical
istintaq inquiry noun law
qışlaqda saxlama wintering noun agricultural
nəfsini saxlama chastity noun general
özünü saxlama chastity noun general
müvazinət saxlama compensation noun general
anbarda saxlama haqqı storage noun general
soyuducuda saxlama haqqı storage noun general
saxlama haqqı tankage noun general
saxlama haqqı upkeep noun general
ibtidai istintaq və ya ilkin həbs zamanı müttəhimlərin saxlandığı həbsxana holdover noun American
istintaq altında olanlar üçün həbsxana holdover noun American
istintaq hearing noun law
istintaq trial noun law
nəzarət altında olan xəstə case noun general
nəzarət altında olan şəxs case noun general
nəzarət altında olan yaralı case noun general
heyvanı ağılda saxlama poundage noun general
heyvanı xal-xalda saxlama poundage noun general
istintaq question noun general
torpağın altında saxlamaq üçün tərəvəz topası clamp noun general
istintaq examination noun general
özünü saxlama holding noun general
heyvanı ağılda saxlama haqqı poundage noun general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
burnunun altında danışmaq burble verb general
təhlükə altında qoymaq endanger verb general
pərdə altında gizlətmək enveil verb general
burnunun altında danışmaq gabble verb general
45 dərəcə bucaq altında əyilmək mitre verb general
45 dərəcə bucaq altında əymək mitre verb general
burnunun altında danışmaq mussitate verb general
qoltuğunun altında tutub dayaq olmaq oxter verb general
istintaq etmək question verb general
burnunun altında danışmaq throat verb general
danlaq altında qalmaq be constantly reproached verb general
əsarət altında olmaq be in bondage verb general
hipnoz altında olmaq be mesmerized verb general
nəzarət altında olmaq be under surveillance verb general
təsir altında olmaq be under the influence verb general
zərbə altında qoymaq endanger verb general
qorxu altında yaşamaq live under the threat verb general
burnunun altında deyinmək mutter into one's beard verb general
istintaq aparmaq question verb general
danlaq altında qoymaq rebuke constantly verb general
sual altında qalmaq remain undecided verb general
sual altında olmaq remain undecided verb general
günün altında bişmək roast in the sun verb general
suyun altında üzmək swim under water verb general
qanadı altında almaq take smb. under the auspices verb general
bayraq altında yığmaq banner verb general
danlaq altında qoymaq belabour verb general
nəzarət altında saxlamaq eye verb general
istintaq etmək interrogate verb general
burnunun altında danışmaq jabber verb general
uşağı yuxu ikən altında qoyub boğmaq overlie verb general
burnunun altında danışmaq sputter verb general
öz-özünə altında danışmaq sputter verb general
istintaq etmək examine verb general
altında qalmaq overwhelm verb general
istintaq aparmaq try verb general
işgəncə verməklə istintaq aparmaq grill verb general
dodağının altında oxumaq hum verb general
atəş altında saxlamaq cover verb military
mandat altında olan mandated adjective general
deviz altında mottoed adjective general
ayaq altında olan underfoot adjective general
istintaq investigating adjective general
istintaq investigatory adjective general
şübhə altında olmayan unsuspected adjective general
suyun üzərində saxlama qabiliyyəti buoyant adjective general
sual altında olan dubious adjective general
su altında qalmış awash adjective general
əlinin altında handy adjective general
istintaq cəlb olunmamış unexamined adjective general
başqasının adı altında incognito adverb general
özgəsinin adı altında incognito adverb general
misroskop altında microscopicly adverb general
açıq səma altında open-air adverb general
qoltuğunun altında under arm adverb general
atəş altında under fire adverb general
qoltuğunun altında under one's bosom adverb general
təzyiq altında under pressure adverb general
kiminsə himayəsi altında under the auspices of smb. adverb general
başçılığı altında under the command adverb general
kontrol altında under the control adverb general
müdafiə altında under the protection adverb general
altında under adverb general
altında below preposition general
altında under preposition general
təzyiq altında under pressure preposition general
... altında underneath preposition general
altında beneath preposition general
əlinin lap altında at hand phrases general
əlinin altında at one's elbow phrases general
xoşbəxt ulduz altında doğulmaq be born with a silver spoon in one's mouth phrases general
şübhə altında olmaq be under suspicion phrases general
bir kəsi istintaq etmək call smb. in question phrases general
Federativ İstintaq Bürosu Federal Bureau of Investigation phrases general
yerin altında in earth's womb phrases general
əlinin altında in touch phrases general
saxlama kamerası left luggage office phrases general
gözün altında torbacıq pouches under the eyes phrases general
ev quşları saxlama poultry farming phrases general
işgəncə verməklə istintaq aparmaq put on the grill phrases general
bir kəsin tam hökmü altında thumb under smb.'s thumb phrases general
bir kəsin tam təsiri altında thumb under smb.'s thumb phrases general
əlinin altında within reach of one's hand phrases general
əlinin altında within touch phrases general
məcburiyyət altında under duress phrases general
saman altında su yeritmək do smth. in an underhand way phrases general
ilkin istintaq preliminary examination phrases law
gərginlik altında olan elektrik xətti hot line phrases general
nəzarət altında in hand phrases general
əlinin lap altında on hand phrases general
yığıb saxlama saving plural general
vero