• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of jump the queue (60 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
atılma jump noun general
hoppanma jump noun general
sıçrayış jump noun general
tullanma jump noun general
növbə queue noun general
uzununa hoppanma jump noun general
paraşütdən hoppanma parachute jump noun general
xizəklə tullanma ski jump noun general
tramplin ski jump noun general
gözlənilmədən yüksəlmə jump noun general
qəfildən qalxma jump noun general
cərgə queue noun general
qatar queue noun general
sıra queue noun general
maneə jump noun general
hörük queue noun general
hörükcük queue noun general
saç queue noun general
atılmaq jump verb general
hoppanmaq jump verb general
sıçramaq jump verb general
tullanmaq jump verb general
növbəyə dayanmaq queue verb general
növbəyə durmaq queue verb general
dingildətdirmək cause smb. to jump up verb general
hoppandırmaq cause to jump verb general
atılıb-düşmək jump verb general
kənara atlanmaq jump aside verb general
kənara sıçramaq jump aside verb general
sevincdən hoppanmaq jump for joy verb general
sevincdən atılıb-düşmək jump for joy verb general
sevincindən tullanmaq jump for joy verb general
dik atılmaq jump out verb general
sıçramaq jump out verb general
atlanmaq jump over verb general
rels dən çıxmaq jump the metals verb general
dingildəmək jump up verb general
atlanmaq jump up verb general
dingildəşmək jump up all together verb general
atılıb-düşmək jump up and down verb general
sıçratmaq make smb. jump out verb general
növbəyə durmaq stand in a queue verb general
tullanmaq take a jump verb general
dik atılmaq jump verb general
hörük hörmək queue verb general
saç hörmək queue verb general
keçmək jump verb figurative meaning
hoppanmağa məcbur etmək jump verb general
tullanmağa məcbur etmək jump verb general
kəskin sürətdə qalxmaq jump verb general
uzununa tullanma broad jump phrases general
tələyə düşmək jump at the bait phrases general
bir kəsi susdurmaq jump down someone's throat phrases general
növbəyə dayanmaq stand in a queue phrases general
növbəyə durmaq stand in a queue phrases general
uzununa hoppanma broad jump phrases sport
Yağışdan çıxıb yağmura düşmək Jump out of the frying-pan into the fire phrases proverb
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
jump the queue növbəni pozmaq phrases general
jump the queue növbəsiz almaq phrases general
jump the queue növbəsiz keçmək phrases general
vero