• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of köhnəlmiş söz və ifadə (167 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yazılı ifadə affidavit noun general
köhnəlmiş söz və ifadə archaism noun general
ifadə brief noun general
boş ifadə claptrap noun general
mənasız ifadə claptrap noun general
adi ifadə commonplace noun general
bayağı ifadə commonplace noun general
çeynənmiş ifadə commonplace noun general
köhnə ifadə commonplace noun general
samit səsi ifadə edən hərf consonant noun general
ifadə tərzi diction noun general
incəlik ifadə etmə endearment noun general
təfsilatı ilə ifadə etmə expansion noun general
nalayiq ifadə expletive noun general
ifadə etmə expression noun general
köhnəlmiş fogey noun general
ifadə vasitəsi medium noun general
ifadə tərzi parlance noun general
ifadə üsulu parlance noun general
ifadə recital noun general
ifadə etmə recital noun general
ifadə etmə statement noun general
ifadə üsulu style noun general
ifadə etmə utterance noun general
ifadə forması wording noun general
işlək ifadə everyday expression noun general
ifadə expression noun general
mübaliğəli ifadə flourish noun general
ifadə üsulu manner of expressing oneself noun general
tərzi-ifadə manner of expression noun general
çeynənmiş ifadə tag noun general
şablon ifadə trite expression noun general
qısaca və dürüst ifadə etmə wording noun general
ifadə deposition noun law
ifadə vermə deposition noun law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness noun law
ifadə phrase noun grammatical
qısaca və dürüst ifadə etmə drafting noun general
ifadə expression noun general
ifadə flash noun general
ifadə vasitəsi matter noun general
korrelyat söz və ya ifadə correlative noun linguistic
ifadə expression noun general
ifadə qüvvəti expression noun general
ifadə etmə negative noun general
ifadə etmə recitation noun general
ifadə tone noun general
ifadə etmə vent noun general
dəqiq ifadə articulation noun general
yeni söz və ya ifadə yaratma coinage noun general
şablon ifadə cant noun general
riyakar ifadə cant noun general
qısa ifadə etmək brief verb general
ifadə etmək evidence verb general
ifadə etmək expound verb general
ifadə etmək express verb general
düstur şəklində qısaca ifadə etmək formularise verb general
qısaca və dürüst ifadə etmək formulate verb general
ifadə etmək impersonate verb general
ifadə etmək imply verb general
ifadə etmək incarnate verb general
sevincini ifadə eləmək jubilate verb general
ifadə etmək mean verb general
pantomima vasitəsilə ifadə etmək mime verb general
ifadə etmək objectify verb general
fikrini jestlər vasitəsilə ifadə etmək pantomime verb general
başqa sözlə ifadə etmək periphrase verb general
ifadə etmək personalise verb general
sözlərlə ifadə etmək phrase verb general
başqa sözlərlə ifadə etmək rephrase verb general
başqa sözlərlə ifadə eləmək reword verb general
ifadə etmək signify verb general
ifadə etmək state verb general
ifadə etmək term verb general
ifadə vermək testify verb general
fikrini şeirlə ifadə etmək verse verb general
ifadə etmək voice verb general
sözlərlə ifadə etmək word verb general
ifadə etmək express verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək express by a formula verb general
loru dildə ifadə etmək express in vulgar verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək formulate verb general
sözlə ifadə etmək put into words verb general
ifadə eləmək signify verb general
aydın ifadə etmək articulate verb general
dəqiq ifadə etmək articulate verb general
qısa şəkildə ifadə etmək condense verb general
yığcam şəkildə ifadə etmək condense verb general
ifadə etmək connote verb general
ifadə etmək denote verb general
ifadə etmək embody verb general
ifadə etmək indicate verb general
ifadə etmək represent verb general
ifadə etmək utter verb general
ifadə vermək witness verb general
yeni ifadə uydurmaq coin verb general
köhnəlmiş stale verb general
ifadə etmək write verb general
ifadə etmək convey verb general
ifadə etmək extend verb general
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale verb general
köhnəlmiş antiquated adjective general
yalvarış ifadə edən appealing adjective general
razılıq ifadə edən approbatory adjective general
köhnəlmiş archaic adjective general
nifrət ifadə edən contemptuous adjective general
köhnəlmiş dated adjective general
çox köhnəlmiş dilapidated adjective general
ifadə edilmiş embodied adjective general
köhnəlmiş engrained adjective general
dəqiq ifadə edilmiş express adjective general
ifadə oluna bilən expressible adjective general
ifadə olunan expressible adjective general
köhnəlmiş fossil adjective general
yalvarış ifadə edən imploring adjective general
ifadə edilə bilməyən incommunicable adjective general
inamsızlıq ifadə edən incredulous adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən ineffable adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən inexpressible adjective general
ifadə baxımından zəif inexpressive adjective general
az sözlə ifadə edilən laconic adjective general
rəqəmlə ifadə edilmiş numeral adjective general
rəqəmlə ifadə olunmuş numerical adjective general
köhnəlmiş obsolete adjective general
köhnəlmiş outdated adjective general
köhnəlmiş outmoded adjective general
köhnəlmiş overage adjective general
ifadə photogenic adjective general
yalvarış ifadə edən pleading adjective general
açıq ifadə olunmuş pronounced adjective general
köhnəlmiş rubbed adjective general
nifrət ifadə edən scornful adjective general
köhnəlmiş shabby adjective general
sözlə ifadə edilməyən tacit adjective general
köhnəlmiş tainted adjective general
köhnəlmiş threadbear adjective general
köhnəlmiş time-worn adjective general
ifadə cəhətdən zəif toneless adjective general
başqa cür ifadə edilmiş twice-born adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unspeakable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unutterable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unwordable adjective general
köhnəlmiş out-of-date adjective general
köhnəlmiş staled adjective general
ifadə olunmaz unutterable adjective general
köhnəlmiş raddled adjective American
çox köhnəlmiş dicky adjective general
köhnəlmiş fretted adjective general
köhnəlmiş superannuated adjective general
köhnəlmiş vintage adjective general
köhnəlmiş worm-eaten adjective general
köhnəlmiş moth-eathen adjective figurative meaning
köhnəlmiş outworn adjective figurative meaning
ifadə edən expressive adjective general
xüsusi ifadə ilə emphatically adverb general
ziddiyyət ifadə edir and conjunction general
təəccüb ifadə edir and conjunction general
ifadə vermək bear witness phrases general
köhnəlmiş behind the times phrases general
ifadə vermək give expression phrases general
ifadə vermək give testimony phrases general
köhnəlmiş out-of-date phrases general
köhnəlmiş second-hand phrases general
köhnəlmiş worn to the last thread phrases general
köhnəlmiş adət exploded custom phrases figurative meaning
lap yerində deyilmiş ifadə home thrust phrases general
ifadə term plural general