• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of külək kimi aparmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özü istədiyi kimi arbitrariness noun general
xəfif külək breeze noun general
dəvə kimi inadkar camelish noun general
qarşıdan əsən külək cross-headwind noun general
yandan əsən külək cross-headwind noun general
qarşıdan əsən külək cross-wind noun general
güclü külək gale noun general
anbar kimi istifadə olunan gəmi korpusu hulk noun general
çox şiddətli külək hurricane noun general
qatran kimi qara jet-black noun general
külək tutmayan yer lee noun general
şimal-qərbdən əsən güclü külək north-wester noun general
birbaşa döşə dəyən külək noser noun general
qarşı əsən külək noser noun general
qatran kimi qara pitch-black noun general
qatran kimi qaranlıq pitch-black noun general
aparmaq prosecution noun general
əsgərləri aparmaq üçün nəqliyyat troopship noun general
külək wind noun general
xəfif külək zephyr noun general
şiddətli külək biting wind noun general
kömür kimi qara coal-black noun general
külək direction of wind noun general
kələk-külək hanky-panky noun general
qarğa-quzğun kimi tökülmək hubbub noun general
qır kimi qara jet-black noun general
yandan əsən külək lateral wind noun general
müəyyən həddə kimi to a certain degree noun general
son həddə kimi to the last degree noun general
sərin külək fresher noun spoken language
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
birdən qalxan şiddətli külək flurry noun general
axıra kimi dinləmə hearing noun general
buz kimi daxma ice-house noun general
buz kimi ev ice-house noun general
nizə kimi batan şey lance noun general
zəli kimi adamdan yapışan leech noun general
şimaldan əsən külək north noun general
müşahidəçi kimi iştirak edən observer noun general
olduğu kimi qalma preservation noun general
qələm kimi istifadə edilən lələk quill noun general
birdən qopan şiddətli qarlı külək squall noun general
birdən qopan şiddətli yağışlı külək squall noun general
külək yıxmış ağaclar windfall noun general
yem kimi istifadə edilən, toxumundan yağ çıxardılan ot bitkisi rape noun botanical
yabı kimi işləyən adam hack noun general
aparmaq administer verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
eşşək kimi davranmaq ass verb general
eşşək kimi hərəkət etmək ass verb general
yumaq kimi olmaq ball verb general
aparmaq bear verb general
həsəd aparmaq begrudge verb general
özünü aparmaq behave verb general
bumeranq kimi hərəkət etmək boomerang verb general
mübarizə aparmaq breast verb general
radioveriliş aparmaq broadcast verb general
qədəhi ağzına kimi doldurmaq bumper verb general
avtobusla aparmaq bus verb general
axtarış aparmaq bust verb general
polis məntəqəsinə aparmaq bust verb general
intriqa aparmaq cabal verb general
aparmaq captain verb general
aparmaq carry verb general
aparmaq carry away verb general
götürüb aparmaq carry away verb general
götürüb aparmaq carry of verb general
araba ilə aparmaq cart verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı axmaq cascade verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı tökülmək cascade verb general
şəlalə kimi axıb tökülmək cataract verb general
pişik kimi hay-küy salmaq caterwaul verb general
pişik kimi qışqırmaq caterwaul verb general
mübarizə aparmaq champion verb general
kilsəyə aparmaq church verb general
rəqəmlərlə əməliyyat aparmaq cipher verb general
karetdə aparmaq coach verb general
mübarizə aparmaq combat verb general
mübarizə aparmaq combatt verb general
qeyd kimi dəftərə yazmaq commonplace verb general
aparmaq comport verb general
aparmaq conduct verb general
mübarizə aparmaq contend verb general
aparmaq convey verb general
xərçəng kimi dal-dala getmək crawfish verb general
yumaq kimi olmaq curl up verb general
vəkil kimi çıxış etmək defend verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
diskussiya aparmaq dispute verb general
tiran kimi idarə etmək domineer verb general
dəli kimi sevmək dote verb general
sürüyə-sürüyə aparmaq drag verb general
aparmaq drift verb general
aparmaq engulf verb general
həsəd aparmaq envy verb general
təcrübə aparmaq experiment verb general
təcrübə aparmaq experimentalise verb general
agent kimi çıxış etmək factor verb general
aparmaq ferry verb general
aparmaq furnish verb general
kabus kimi izləmək ghost verb general
kölgə kimi izləmək ghost verb general
həsəd aparmaq gloast verb general
pul kimi qızarmaq glow verb general
sel kimi axmaq gush verb general
örüşə aparmaq herd verb general
söhbət aparmaq interview verb general
intriqa aparmaq intrigue verb general
aparmaq lead verb general
fışıltılı səslər kimi tələffüz etmək lisp verb general
dartıb aparmaq lug verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
əməliyyat aparmaq militate verb general
güzgü kimi əsk etdirmək mirror verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
danışıqlar aparmaq negotiate verb general
hamıdan üstün mübarizə aparmaq outfight verb general
paralel aparmaq parallel verb general
danışıqlar aparmaq parley verb general
filosof kimi düşünmək philosophise verb general
aparmaq pilfer verb general
qadın kimi hərəkət etmək ponce verb general
postulat kimi qəbul etmək postulate verb general
təbliğat aparmaq propagandize verb general
kəşfiyyat aparmaq prospect verb general
çəkib aparmaq pull verb general
dartıb aparmaq pull verb general
kəşfiyyat aparmaq reconnoitre verb general
islahat aparmaq reform verb general
tədqiqat aparmaq research verb general
rəqabət aparmaq rival verb general
diyirlədə-diyirlədə aparmaq roll verb general
kəşfiyyat aparmaq scout verb general
... kimi gəlmək seem verb general
... kimi görünmək seem verb general
... kimi qələmə vermək sham verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
kölə kimi işlətmək slave verb general
qul kimi işlətmək slave verb general
lülə kimi bükülmək slither verb general
sel kimi axmaq spout verb general
sel kimi axıb getmək stream verb general
sel kimi axmaq stream verb general
mübarizə aparmaq struggle verb general
mücadilə aparmaq struggle verb general
tədqiqat aparmaq study verb general
yarışda mübarizə aparmaq tourney verb general
aparmaq transact verb general
aparmaq transport verb general
diyirlədə-diyirlədə aparmaq trundle verb general
rəqabət aparmaq vie verb general
aparmaq waft verb general
qovub aparmaq waft verb general
aparmaq wage verb general
gillədə-gillədə aparmaq wheel verb general
itələyə-itələyə aparmaq wheel verb general
aldadıb aparmaq wile verb general
sovurub aparmaq winnow verb general
mübarizə aparmaq joust verb general
mübarizə aparmaq stand out verb general
aparmaq abduct verb general
ipək kimi olmaq be as meek as a lamb verb general
yuxu aparmaq be asleep verb general
ədavət aparmaq be at enmity verb general
mal kimi gözünü döymək be completely flummoxed verb general
soyuq aparmaq be frostbitten verb general
ipək kimi olmaq be silken verb general
küpə kimi olmaq be stout and plump verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
fikir aparmaq become thoughtful verb general
özünü isbatsız aparmaq behave improperly verb general
kaman kimi əyilmək bend as a bow verb general
kaman kimi əymək bend down verb general
qan aparmaq bleed verb general
qan aparmaq bleed to death verb general
zəhlə aparmaq bother verb general
beynini aparmaq bother smb. by one's chattering verb general
kimi isə məhkəməyə vermək bring an action against smb. verb general
əsgər aparmaq call up verb general
aparmaq captivate verb general
aparmaq carry along verb general
aparmaq carry off verb general
intriqa aparmaq carry on an intrigue verb general
danışıq aparmaq carry on negotiations verb general
aparmaq charm verb general
sağsağan kimi qırıldamaq chatter like a magpie verb general
kömür kimi qaralmaq coal-black: become coal-black verb general
aparmaq conduct verb general
danışıq aparmaq conduct negotiations verb general
aparmaq direct verb general
huş aparmaq doze verb general
aparmaq drive verb general
ağlını aparmaq drive mad verb general
görməmiş kimi yemək eat greedily verb general
təcrübə aparmaq experiment verb general
təcrübə aparmaq experimentalize verb general
qan aparmaq faint because of excessive blood loss verb general
aparmaq fall asleep verb general
qarğa-quzğun kimi tökülmək fall on as carrion-crows; qarğabazarı verb general
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food verb general
mübarizə aparmaq fight verb general
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face verb general
məfkurə uğrunda mübarizə aparmaq fight for an idea verb general
ideya uğrunda mübarizə aparmaq fight for an ideas verb general
həqiqət uğrunda mübarizə aparmaq fight for justice verb general
kölgə kimi izləmək follow like a shadow verb general
aparmaq gain verb general
kül kimi olmaq get ashen verb general
köz kimi olmaq glow verb general
köz kimi qızarmaq glow verb general
görməmiş kimi yemək gobble verb general
hesabını aparmaq guess verb general
söhbət aparmaq have an interview verb general
aparmaq hijack verb general
söhbət aparmaq hold a discussion verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
tədqiqat aparmaq investigate verb general
təhqiqat aparmaq investigate verb general
zəhlə aparmaq irk verb general
aparmaq kidnap verb general
aparmaq lift verb general
birevli kimi yaşamaq live as members of one family verb general
ana-bala kimi yaşamaq live in harmony verb general
ekspertiza aparmaq make an examination verb general
eksperiment aparmaq make an experiment verb general
inventarizasiya aparmaq make an inventory verb general
göbələk kimi inkişaf etmək mushroom verb general
məxfi danışıqlar aparmaq negotiate secretly verb general
huş aparmaq nod verb general
tutuquşu kimi təkrar etmək parrot verb general
keçirib aparmaq put across verb general
istintaq aparmaq question verb general
aparmaq raise a cry verb general
kəşfiyyat aparmaq reconnoiter verb general
lal kimi dayanmaq remain dumb verb general
lal kimi durmaq remain dumb verb general
ləkə aparmaq remove stains verb general
reportaj aparmaq report verb general
yerdəyişmə işləri aparmaq reshuffle verb general
iş aparmaq run a business verb general
axtarış aparmaq search verb general
kölgə kimi çəkilib getmək shade away verb general
kölgə kimi izləmək shadow verb general
özünü süni aparmaq show off verb general
göbələk kimi inkişaf etmək spring up all over verb general
lal kimi dayanmaq stand silent verb general
lal kimi dayanmaq stand still verb general
aparmaq start shouting verb general
kaman kimi əymək stoop down verb general
uşağı məktəbə aparmaq take a child to school verb general
pənah aparmaq take refuge verb general
baş aparmaq talk much verb general
baş aparmaq talk nonsense verb general
kül kimi olmaq turn ashen verb general
key kimi olmaq turn numb verb general
hesabını aparmaq understand verb general
yuyub-aparmaq wash off verb general
bulaq kimi qaynamaq well out verb general
aparmaq win verb general
qul kimi işləmək work like a slave verb general
öküz kimi işləmək work like a slave verb general
aparmaq tote verb spoken language
xərçəng kimi geri-geri getmək crawfish verb American
mübarizə aparmaq battle verb general
gül kimi açılmaq beam verb general
vəhşi kimi rəftar etmək brutalise verb general
mübarizə aparmaq buffet verb general
rəqabət aparmaq compete verb general
mübarizə aparmaq conflict verb general
mübarizə aparmaq contest verb general
kampaniya aparmaq crusade verb general
rəqabət aparmaq emulate verb general
qanun kimi rəsmiləşdirmək enregister verb general
məqbərə kimi xidmət etmək entomb verb general
sərdabə kimi xidmət etmək entomb verb general
kəşfiyyat aparmaq explore verb general
sel kimi axmaq flush verb general
özünü yüngül aparmaq fribble verb general
özüylə aparmaq get out verb general
qaraçı kimi yaşamaq Gipsy verb general
sıqan kimi yaşamaq Gipsy verb general
həsəd aparmaq grudge verb general
zorla dartıb aparmaq hale verb general
zəhlə aparmaq harry verb general
oyub aparmaq hollow verb general
oyub aparmaq hollow out verb general
pillə-pillə irəli aparmaq ladder verb general
yuyub aparmaq lave verb general
işinə zəli kimi yapışıb qalan adam limpet verb general
dartıb aparmaq march verb general
avtomobillə aparmaq motor verb general
özünü həyasızcasına aparmaq outface verb general
özünü yekəxana aparmaq outface verb general
özünkü kimi qəbul etmək own verb general
donuz kimi çirk içində yaşamaq pig verb general
aparmaq pilot verb general
aparmaq pioneer verb general
mübahisə aparmaq quarrel verb general
intriqa aparmaq scheme verb general