• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of kütləvi surətdə qırmaq (253 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
təntənəli surətdə bəyan etmə asseveration noun general
təntənəli surətdə bildirmə enunciation noun general
həşərat qırmaq üçün dərman insecticide noun general
həşərat qırmaq üçün vasitə insecticide noun general
kütləvi qırğın massacre noun general
təntənəli surətdə elan etmə protestation noun general
kütləvi tamaşalar təşkil edən adam showman noun general
ardıcıl surətdə ikiyə bölünmə dichotomy noun general
qırmaq hook noun general
formal surətdə vəzifəyə gətirməsi investiture noun general
kütləvi informasiya vasitələri mass media noun general
kütləvi qurum mass organization noun general
kütləvi istehsal mass production noun general
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue noun music
İngiltərədə 19-cu əsrdə fəhlələrin kütləvi inqilabi hərəkatı chartism noun history
kütləvi yeriş cavalcade noun general
kütləvi iğtişaş disorder noun general
kütləvi yeriş procession noun general
əsaslı surətdə öyrənmə scrutiny noun general
məskin surətdə azalma nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə düşmə nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə enmə nosedive noun figurative meaning
təntənəli surətdə çıxış entry noun general
kütləvi qırğın butchery noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate verb general
qırmaq break verb general
qırmaq break with verb general
aranı qırmaq break with verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək celebrate verb general
kəskin surətdə dəyişdirmək chop verb general
qızğın surətdə etiraz etmək clamour verb general
qırmaq consume verb general
qırmaq decimate verb general
meşəni qırmaq deforest verb general
qırmaq disrupt verb general
ətraflı surətdə hazırlamaq elaborate verb general
təntənəli surətdə bildirmək enunciate verb general
qırmaq exterminate verb general
qırmaq fracture verb general
qırmaq fragmentise verb general
anlaşılmaz bir surətdə danışmaq gibber verb general
belini qırmaq hog verb general
təntənəli surətdə vəzifəyə gətirmək inaugurate verb general
qırmaq infract verb general
sıx surətdə əlaqədar olmaq interrelate verb general
sıx surətdə əlaqədə olmaq interrelate verb general
qırmaq interrupt verb general
ciddi surətdə nəzarət etmək invigilate verb general
kütləvi şəkildə toplamaq mass verb general
kütləvi şəkildə toplaşmaq mass verb general
kütləvi şəkildə qətlə yetirmək massacre verb general
kütləvi şəkildə qırmaq massacre verb general
müqavimətini qırmaq overbear verb general
siçovulları qırmaq rat verb general
qırmaq shatter verb general
kəskin surətdə düşmək slump verb general
qırmaq smash verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək solemnize verb general
tilsimi qırmaq break a spell verb general
pəncərə qırmaq break a window verb general
düşmənin müqavimətini qırmaq break down the enemy's resistance verb general
belini qırmaq break one's backbone verb general
bacarıqsız bir surətdə işləmək bungle verb general
qırmaq destroy verb general
əlaqəsini qırmaq disconnect verb general
əlaqəsini qırmaq dissociate verb general
qırmaq exterminate verb general
ipini qırmaq get out of hand verb general
quluncunu qırmaq give a massage one's back verb general
könlünü qırmaq hurt smb.'s feelings verb general
təntənəli surətdə açmaq inaugurate verb general
kütləvi istehsal etmək mass-produce verb general
kütləvi istehsal etmək produce in quantity verb general
ipini qırmaq slip away verb general
könül qırmaq wound smb.'s feelings verb general
qırmaq bust verb general
qırmaq crack verb general
qırmaq divorce verb general
qırmaq extinguish verb general
rəsmi surətdə hərəkət etmək formalise verb general
qırmaq fumigate verb general
qeybət qırmaq gossip verb general
kəskin surətdə azalmaq nosedive verb general
kəskin surətdə düşmək nosedive verb general
təntənəli surətdə vəd etmək pledge verb general
əsaslı surətdə öyrənmək scrutinise verb general
kəskin surətdə tənqid etmək slash verb general
kütləvi surətdə qırmaq slaughter verb general
təntənəli surətdə elan etmək testify verb general
təntənəli surətdə məlumat vermək testify verb general
qırmaq untwine verb general
qırmaq weaken verb general
qol-qanadını qırmaq blight verb figurative meaning
qırmaq erode verb figurative meaning
əsaslı surətdə tədqiq etmək sift verb figurative meaning
inamını qırmaq damp verb general
qırmaq dash verb general
qırmaq foil verb general
cidd sürətdə tədqiq etmək rummage verb general
cidd sürətdə tədqiq öyrənmək rummage verb general
qüvvətli surətdə tullamaq slap verb general
qırmaq split verb general
qırmaq quench verb figurative meaning
qırmaq burst verb general
qırmaq crumple verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək observe verb general
kəskin sürətdə qalxmaq jump verb general
kəskin surətdə azaltmaq slash verb general
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
ciddi surətdə etiraz etmək kick verb American
qırmaq snap verb general
qırmaq cut verb general
qəti surətdə olaraq categoric adjective general
qəti surətdə olaraq categorical adjective general
kütləvi mass adjective general
kütləvi popular adjective general
elmi-kütləvi popular-scientific adjective general
kütləvi wholesale adjective general
qeyri-normal bir surətdə genişlənilmiş exaggerated adjective medical
kütləvi public adjective general
fəal sürətdə actively adverb general
kəskin sürətdə acutely adverb general
təcavüzkar bir sürətdə aggressively adverb general
geniş sürətdə broad adverb general
geniş sürətdə broadly adverb general
köklü surətdə cardinally adverb general
fəlakətli surətdə catastrophically adverb general
tənqidi surətdə censoriously adverb general
ətraflı surətdə circumstantially adverb general
müfəssəl surətdə circumstantially adverb general
kollektiv surətdə collectively adverb general
rahat bir surətdə comfortably adverb general
tənqidi surətdə critically adverb general
təəccüblü bir surətdə curiously adverb general
faktik surətdə de facto adverb general
aşkar surətdə definitely adverb general
qəti surətdə definitely adverb general
əyani surətdə demonstrably adverb general
başgicəlləndirici bir surətdə dizzily adverb general
dinamik surətdə dynamically adverb general
fəal surətdə dynamically adverb general
fəal surətdə energetically adverb general
ətraflı surətdə exhaustingly adverb general
təcili sürətdə express adverb general
möhkəm surətdə fast adverb general
qızğın surətdə feverishly adverb general
qəti surətdə flatly adverb general
rəvan surətdə fluently adverb general
səlis bir surətdə fluently adverb general
məcburi surətdə forcibly adverb general
rəsmi surətdə formally adverb general
azad surətdə freely adverb general
sərbəst surətdə freely adverb general
soyuq bir surətdə frigidly adverb general
səmərəli surətdə fruitfully adverb general
mükəmməl surətdə fully adverb general
süni surətdə fulsomely adverb general
qızğın surətdə hard adverb general
ağır surətdə heavily adverb general
mütərəddid bir surətdə hesitatingly adverb general
əsaslı surətdə intently adverb general
azad surətdə loosely adverb general
mükəmməl surətdə masterly adverb general
qəti surətdə necessarily adverb general
müstəsna surətdə notedly adverb general
amansız surətdə obdurately adverb general
mərhəmətsiz surətdə obdurately adverb general
anlaşılmaz surətdə obscurely adverb general
geniş surətdə open-mindedly adverb general
laqeyd surətdə passively adverb general
passiv surətdə passively adverb general
təsviri surətdə periphrastically adverb general
aydın surətdə precisely adverb general
proposional surətdə proportionally adverb general
proposional surətdə proportionately adverb general
qarşılıqlı surətdə reciprocally adverb general
müntəzəm surətdə regularly adverb general
aramsız surətdə restlessly adverb general
qorxulu surətdə riskily adverb general
təhlükəli surətdə riskily adverb general
kəskin surətdə short adverb general
sərt surətdə short adverb general
müstəsna surətdə singularly adverb general
əsaslı surətdə soundly adverb general
bu surətdə thereby adverb general
faciəli surətdə tragically adverb general
süni bir surətdə unnaturally adverb general
saxta bir surətdə unnaturally adverb general
ağlabatmaz bir surətdə unreasonably adverb general
cəsarətsiz bir surətdə vaguely adverb general
parlaq surətdə vividly adverb general
qəti surətdə strictly adverb general
qəti surətdə steadily adverb general
sarsılmaz surətdə steadily adverb general
kəskin surətdə sternly adverb general
sərt surətdə sternly adverb general
əks surətdə otherwise adverb general
qəti surətdə decisively adverb general
fövqəl'adə surətdə extraordinarily adverb general
fövqəl'adə surətdə extremely adverb general
könüllü sürətdə on a voluntary basis adverb general
sistematik surətdə systematically adverb general
müvafiq surətdə adequately adverb general
geniş surətdə amply adverb general
qızğın surətdə busily adverb general
əsaslı surətdə capitally adverb general
ciddi surətdə capitally adverb general
aşkar surətdə distinctly adverb general
əsaslı surətdə drastically adverb general
süni surətdə feignedly adverb general
qəti sürətdə finally adverb general
süni surətdə forcedly adverb general
qəti surətdə forthright adverb general
azad surətdə free adverb general
sərbəst surətdə free adverb general
geniş surətdə freely adverb general
bədii surətdə graphically adverb general
qəti surətdə grimly adverb general
münasib surətdə reasonably adverb general
kəskin surətdə sharp adverb general
sərt surətdə sharp adverb general
əsaslı surətdə closely adverb general
qəti surətdə emphatically adverb general
qəti surətdə racically adverb general
əks surətdə or conjunction general
əks surətdə otherwise conjunction general
tam sürətdə at full speed phrases general
ciddi surətdə yoxlamaq bolt to the bran phrases general
ətraflı surətdə nəzərdən keçirmək bolt to the bran phrases general
tilsimi qırmaq break a spell phrases general
buzu qırmaq break the ice phrases general
işin belini qırmaq break the neck of a job phrases general
bir kəsin ümidini qırmaq cook smb.'s goose phrases general
kütləvi işsizlik rayonu distressed areas phrases general
aşkar surətdə in so many words phrases general
qəti surətdə in so many words phrases general
cadunu qırmaq kill the hoodoo phrases general
kütləvi informasiya vasitələri mass media phrases general
kütləvi mitinq mass meeting phrases general
kütləvi istehsal mass produce phrases general
bütün günü gərgin surətdə kitabla məşğul olmaq pore over books all day phrases general
kütləvi mühazirə public lecture phrases general
ümidini qırmaq quench hope phrases general
qanun layihəsini təcili sürətdə parlamentdən keçirmək race a bill through the House phrases general
tilsimi qırmaq remove a spell phrases general
kütləvi qırğın silahları weapons of extermination phrases general
kütləvi qırğın silahları weapons of mass destruction phrases general
kütləvi istehsal mass production phrases general
şəhəri kütləvi şəkildə gəzmək procession a town phrases law
qırmaq wear down phrases general